Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ARTION AE
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών • Καλή γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) • Καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων) • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) • Ευχέρεια στην χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά . Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί . • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια . • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΔΡΑΓΑΝΗ ΑΝΝΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή