Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: ARTION AE
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα: • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών. • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου (απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία) • Άριστη γνώση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων) • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) • Εξοικείωση με τη χρήση λογιστικών προγραμμάτων και συστημάτων ERP • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στα Αγγλικά . • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία • Προσαρμοστικότητα, αντίληψη, εκτέλεση των εργασιών προσανατολισμένη στην ποιότητα και την ακρίβεια • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση • Ανεπτυγμένο αίσθημα επαγγελματικής υπευθυνότητας

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΔΡΑΓΑΝΗ ΑΝΝΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή