Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Αναζήτηση εργασίας (Υπάλληλοι)
Μισθός: 1
Εταιρεία:
Πόλη: ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας : Προσλήψεις -αποχωρήσεις - απολύσεις . Μηνιαίος υπολογισμός μισθοδοσίας και επιδομάτων (Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας ) Σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων Υπολογισμός των μηνιαίων εισφορών στο ΕΦΚΑ Προετοιμασία και υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ) Σύνταξη των μηνιαίων αποδείξεων πληρωμής για τους εργαζόμενους Σύνταξη των δηλώσεων ΦΜΥ Προετοιμασία των λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας Σύνταξη κοινοποιήσεων στοιχείων εργαζομένων προς τις εργασιακές αρχές (ΟΑΕΔ , ΙΚΑ) Υπολογισμός των αποζημιώσεων που πρέπει θεσμικά να καταβληθούν στους εργαζόμενους με την λύση της σχέσης είτε λόγω παραίτησης είτε λόγω απόλυσης Επεξεργασία των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και παρακράτησης φόρου κάθε εργαζομένου και αποστολή στο TAXIS

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή