Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Στέλεχος Λογιστηρίου στη Θεσσαλονίκη

Στέλεχος Λογιστηρίου στη Θεσσαλονίκη

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Hrstrategy Human Resources
Πόλη: Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εμπορική επιχείρηση πελάτης μας ζητά να προσλάβει Στέλεχος Λογιστηρίου στην Θεσσαλονίκη (Σταυρούπολη). Προσόντα Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες εκτός από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 ετών σε εταιρία με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα: Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης. Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων. Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση λογιστικών πακέτων. Καλή γνώση του λογιστικού κυκλώματος και ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την καταχώρηση και έλεγχο λογιστικών εγγραφών. Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας. Περιγραφή εργασίας Καταχώρηση παραστατικών στο πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης. Συμφωνία λογαριασμών πελατών, προμηθευτών, αξιογράφων και τραπεζικών λογαριασμών όψεως. Συμμετοχή και έλεγχος στην έκδοση της μισθοδοσίας καθώς και υποβολή όλων των απαραίτητων καταστάσεων. Συμμετοχή στην υποβολή προγραμμάτων χρηματοδότησης-ΕΣΠΑ-Αναπτυξιακού κλπ. Υπολογισμός και εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και υποβολή στοιχείων από της εταιρίας. Εγγραφές κλεισίματος χρήσης. Συμμετοχή στην σύνταξη οικονομικών αναφορών προς τη Διοίκηση. Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο [email protected] Hrstrategy Human Resources Management Consultants: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας Μιχαήλ Σερασκέρης
Ιστοσελίδα επικοινωνίας http://www.hrstrategy.gr/job-ads-aggelies/stelekhos-logisteriou-ste-thessalonike/
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή