Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Αναζήτηση εργασίας (Υπάλληλοι)
Μισθός: 0
Εταιρεία:
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Βοηθός Λογιστή - Λογίστρια Β’ Τάξεως με εμπειρία σε λογιστήρια ΑΕ & λογιστικά γραφεία. Ενημερώσεις Απλογραφικών-Διπλογραφικών, Περιοδικές Δηλώσεις, VIES-Intrastat, Παρακρατούμενοι Φόροι-Λοιποί Φόροι, Αρχειοθέτηση-Οργάνωση Γραφείου, Τιμολόγηση, Παρακολούθηση Ταμείου-Όψεως, Συμφωνία Πελατών-Προμηθευτών και λοιπές λογιστικές και υποστηρικτικές εργασίες

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΑΡΙΑ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή