Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευρετήρια ΣΤΑΚΟΔ


Κωδικός T.Περιγραφή.
01.1 Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
01.11 Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων σπόρων
01.11-1 Καλλιέργεια δημητριακών
01.11-2 Καλλιέργεια οσπρίων
01.11-3 Καλλιέργεια ελαιούχων σπόρων
01.12 Καλλιέργεια ρυζιού
01.12-0 Καλλιέργεια ρυζιού
01.13 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
01.13-1 Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών
01.13-2 Καλλιέργεια μανιταριών
01.13-3 Καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων
01.13-4 Καλλιέργεια πατάτας
01.13-9 Καλλιέργεια λοιπών φυτών με ριζώματα και κονδύλους
01.14 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου
01.14-0 Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου