Δήλωση φόρου πλοίων με ξένη σημαία 2014

  • open-closeΝόμος 4110 ''Αρθρο 26

    Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4002/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
    «Η ημερομηνία, μετά την οποία η τοποθέτηση του ατομικού ενσωματωμένου ειδικού απαραβίαστου φορολογικού μηχανισμού καθίσταται υποχρεωτική, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».Θέματα κοινότητας λογιστών

Βιβλιογραφία για τις δηλώσεις αυτές

https://www.taxheaven.gr/fordates/index/index/cat/27/year/2014

comments powered by Disqus

Up
Close
Close
Κλείσιμο