Αγαπητέ φίλε

Η «Φορολογική Agenda 2013» που έχεις στα χέρια σου είναι ένας μικρός χρυσός φορολογικός οδηγός που περιέχει ό,τι φορολογικό ισχύει για το 2013 γραμμένο απλά, κατανοητά και με σχετική πληρότητα.

Για καλύτερη πρόσβαση στο ζητούμενο χωρίσαμε το υλικό σε 57 κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο υπάρχει σχετικό ευρετήριο περιεχομένων ώστε να εντοπίζεις εύκολα την απάντηση στο θέμα που σε ενδιαφέρει, ενώ στα περιεχόμενα κάθε κεφαλαίου γίνεται αναφορά στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ώστε να έχεις την δυνατότητα να επαληθεύσεις τα γραφόμενα ή να επεκταθείς σε λεπτομέρειες, εφόσον το επιθυμείς.

Αυτή η αρχιτεκτονική παράθεση της ύλης εφαρμόζεται πάντα για την εκάστοτε «Φορολογική Agenda» και έτσι γνωρίζουμε τι ίσχυε κάθε χρόνο για τα αναφερόμενα φορολογικά αντικείμενα.

Επισημαίνουμε ότι στην «Φορολογική agenda 2013» περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) που ισχύει από 1.1.2013 με συνοπτική ανάπτυξη κατ’ άρθρο και παράγραφο, αλλά και με αλφαβητικά και κατ’ άρθρο ευρετήρια.

Πιστεύω πως με τον τρόπο που παρουσιάζεται κάθε χρόνο η ύλη στην «Φορολογική Agenda» (δηλαδή συνοπτικά, απλά και με παραδείγματα) δεν μπορεί κανένα άλλο μέσον πληροφόρησης να την αντικαταστήσει και ιδιαίτερα τα ηλεκτρονικά.

Γι’ αυτό η «Φορολογική Agenda» κατάφερε όχι μόνον να επιζήσει αλλά και να έχει προοπτική για το μέλλον.

Η «Φορολογική Agenda» είναι το απαύγασμα της πολύχρονης εμπειρίας μας στα φορολογικά και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση να την διαμορφώνουμε και να την εκδίδουμε κάθε χρόνο και καλλίτερη προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.

Κατά τα άλλα ο Θεός να βάλει το χέρι του ώστε σύντομα να τελειώσουμε με τα χαράτσια, να ολοκληρωθούν και να σταθεροποιηθούν  οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, να τρέξουν οι επενδύσεις για να ξεκινήσει επιτέλους η οικονομική ανάπτυξη.  


Απρίλιος 2013
Αγαπητός Κράτσης   


ΓΕΝΙΚΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ   ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1.     ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     7
2.  ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.    9         
3.  ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ    10
4.  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.
     ΑΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013    10
5.  ΠΟΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    10
6.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ    10
7.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ    11
8.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    11
9.  ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ    11
10. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΔΡΑΣ    13
11. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ    14
12. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ    14
13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    15
14. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ    15
15. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9    17
16. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 (ΧΡΗΣΗ 2012)    21
17. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
       Άρθρα 10, 109 ΚΦΕ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013     32
18. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.
       ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013    39
19. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ
      Ν.Π. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014     51
20. ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
      ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ    58
21.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ
       ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ    62
22. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    66

23. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΕΚΜΗΡΙΑ)
      ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ    68
24. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΤΩΝ 2009-2011    77
25. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
       ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ    93
26. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     95
27. ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
      ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    97
28. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    99
29. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    104
30. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    123
31. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    142
32. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    160
33. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    175
34. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    179
35. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ    180
36. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ    193
37. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    198
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   (Κ.Φ.Α.Σ.)
38. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
      Κείμενο, Ευρετήριο  κατ’ άρθρο και αλφαβητικό.     205                
39.    ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ    244
40. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ        252
41. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕΜΗ)        255
IΙΙ. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)

42. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Νέες διατάξεις)    261
ΙV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
43. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ …………………………………264
44. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ………………276
45. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    …………………….282
46. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ……………..290
V. ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
47.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ        292
48. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ        292
49. ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
      ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ        292
VI. Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΑΙ Α.Φ.Ε.
50. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ…………………293
51. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ    ………….299
VIΙ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
52. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ    …………………………………………….309
53. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΒΙΣΜΟ    …......316
VIΙΙ. ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΝΟΜΟΙ
54. ΝΟΜΟΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ    …………………..319
ΙΧ. ΔΙΑΦΟΡΑ
55. ΣΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    ………………………………………..327
56. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    …………………………329
57. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    ……………………………………………..331
 

Χ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013


ΧΙ. ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ