Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1997

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1997


Υποθέσεις C-286/94, C-340/95, C-401/95 και C-47/96 Φορολογικές διατάξεις - Εναρμόνιση των νομοθεσιών - Φόροι κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας - Έκπτωση του καταβληθέντος κατά το προγενέστερο στάδιο φόρου - Επιστροφή της διαφοράς - Μέτρα παρακρατήσεως επιβαλλόμενα οσάκις υφίστανται υπόνοιες περί φοροδιαφυγής ή άλλες οφειλές φόρου προστιθεμένης αξίας - Επιτρέπονται - Προϋπόθεση - Αναλογικότητα [ 18-12-1997 ]

Υπόθεση C-299/95 Κοινοτικό δίκαιο - Αρχές - Θεμελιώδη δικαιώματα - Διασφάλισή τους από το Δικαστήριο - Συμφωνία με την Ευρωπαϋκή Σύμβαση περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως η οποία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου - Εκτίμηση από το Δικαστήριο - Δεν επιτρέπεται [ 29-05-1997 ]

Απόφαση ΣτΕ 4463/1997 Επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε κάθε εγγραφή στα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων από εταίρους, μετόχους ή άλλο πρόσωπο. Ο όρος "κατάθεση" χρησιμοποιείται με την έννοια της εν γένει δόσεως χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις κατάθεσης χρημάτων με δικαίωμα ανάληψης. 'Ετσι κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 1% εκτός αν φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κλπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νόμιμα από αυτά. Πιστωτικό υπόλοιπο ημεδαπής εταιρείας σε μητρική αλλοδαπή. Υπαγωγή των σχετικών ποσών στο τέλος χαρτοσήμου, αφού πρόκειται περί δόσεως χρημάτων. Απορρίπτεται η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως. [ 20-02-1997 ]

ΣτΕ 4463/1997 Οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας περί δόσεως ανλήψεων ή καταθέσεων χρημάτων χωρίς την μνεία της αιτίας αυτών , υπόκειτε σε τέλος χαροτσήμου 1%, εκτός εάν αποδειχθεί οτί οι εξεταζόμενες καταθέσεις ή αναλήψεις ανάγονται σε σύμβαση δανείου για την οποία έχι καταβληθεί το τέλος χαροτσήμου.Πιστωτικό υπόλοιπο ημεδαπής εταιρείας σε μητρική αλλοδαπή. Υπαγωγή των σχετικών ποσών στο τέλος χαρτοσήμου, αφού πρόκειται περί δόσεως χρημάτων. [ 20-02-1997 ]

ΣτΕ 69/1997 Στην έκθεση ελέγχου αναγράφεται ο τόπος στον οποίο τροποποιήθηκε και αν ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε σε χώρο άλλο εκτός καταστήματος της φορολογικής αρχής, παραδίδεται από τον ελεγκτή σημείωμα περί των εξακριβωθεισών παραλείψεων και παρατυπιών. Παράλειψη των υποχρεώσεων αυτών της φορολογικής αρχής επάγεται ακυρότητα της εν λόγω έκθεσης και καθιστά ως εκ τούτου νομικώς πλημμελή την επί της έκθεσης αυτής πράξη επιβολής προστίμου. [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 847/1997 Εισαγόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για κατασκευή προϊόντων, τα οποία διατίθενται σε πρόσωπα δικαιούμενα απαλλαγής δασμών και φόρων (Δημόσιο), δεν επιβαρύνονται με τέτοια ποσά δασμών και φόρων, μόνο εφόσον με αίτηση του εισαγωγέα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και εκδοθεί η σχετική διοικητική πράξη περί έγκρισης της ατέλειας. [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 2369/1997 Η εισφορά υπέρ ΕΟΠ υπολογιζόμενη επί της τιμής του εισιτηρίου δημόσιων θεαμάτων αποτελεί αυτοτελή ειδικό φόρο και όχι παρακολουθηματικού απλώς χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. Αρα, οι εισπράξεις των λούνα-παρκ υπάγονται στην εισφορά αυτή, έστω κι αν η έκδοση εισιτηρίου αντικαταστάθηκε από την έκδοση ΑΠΥ. [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 2895/1997 α) Εισαγόμενα έπιπλα φέροντα σκαλίσματα που δημιουργήθηκαν με μηχανικά μέσα γενικώς, κατά ευρεία ερμηνεία σχετικής σημείωσης του δασμολογίου, δεν θεωρούνται σκαλισμένα και δεν υπάγονται σε φόρο πολυτελείας β) Διάδικος που δεν άσκησε έφεση κατά μέρος πρωτόδικης δυσμενούς γι αυτόν απόφασης, δεν δύναται εν συνεχεία να επαναφέρει το παράπονό του αυτό με αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 4334/1997 Η συνολική αξία κτήσης των πρώτων υλών που μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο διατίθενται προς επεξεργασία, θα μπορούσε να εξαχθεί με χρήση μέσης τιμής κόστους, μόνο εφόσον η μέθοδος προσδιορισμού της μέσης αυτής τιμής πείθει για το ακριβές και αληθές της ζητούμενης συνολικής αξίας κτήσης των υπόψη πρώτων υλών. [ 01-01-1997 ]