Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1989

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1989


ΣτΕ 1368/1989 για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές τέλους προκειμένου περί συμβάσεων για τις οποίες δεν συντάχθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει γι' αυτές εγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως και η εγγραφή αυτή να περιέχει όλα τα στοιχεία που συνιστούν, κατά το νόμο, την έννοια της συγκεκριμένης συμβάσεως [ 10-05-1989 ]