Ετικέτες κόμβου - Ειδικό τέλος ακινήτων

 1. Λάθος υπολογισμοί σε 60.000 φορολογούμενους

 2. Όπως έχει ανακοινωθεί κατ’ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από τη ΔΕΗ.

 3. Αντισυνταγματική έκρινε τη διακοπή ρεύματος στην περίπτωση που δεν έχει πληρωθεί το αποκαλούμενο «χαράτσι» της ΔΕΗ, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ωστόσο το χαράτσι αυτό καθ' εαυτό κρίθηκε συνταγματικό, λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του.

 4. Τι προβλέπει η τροπολογία για το τέλος ακινήτων.

 5. Το πρώτο «μπουγιουρντί» από τη ΔΕΗ θα έλθει με τον λογαριασμό του Απριλίου και το πέμπτο με αυτόν του Ιανουαρίου του 2013. Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ θα κρίνουν τις ενστάσεις των πολιτών καθώς εγκαταλείφθηκε η ιδέα για τη δημιουργία τριμελών επιτροπών.

 6. Η. Πλασκοβίτης: Εξετάζεται να μην επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ

 7. Τα λάθη που έχουν προκύψει με το τέλος ακινήτων και τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς της ΔΕΗ θα συμψηφιστούν στις επόμενες δόσεις.

 8. Διευκρινίσεις Βενιζέλου λίγο πριν την ψηφοφορία στη Βουλή για το ειδικό τέλος ακινήτων.

 9. Προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική προσαρμογή εφέτος και το 2012 η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε δραστικές μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και στον συνολικό αριθμό τους.

 10. Ξεκαθάρισε το ζήτημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

 11. Κόβεται ένας μισθός από όλους τους αιρετούς άρχοντες - Έκκληση στους εφοπλιστές να βοηθήσουν

 1. Απαλλαγή Ιεράς Μονής Αγίου Όρους από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ

 2. Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών Δ.Ε.Η.

 3. Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

 4. Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ)

 5. Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 Απόφασης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

 6. Μη επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε δικαιούχους του «Προγράμματος Λαϊκής κατοικίας»

 7. ΕΕΤΗΔΕ - Αποξήλωση του μετρητή

 8. Λανθασμένη ειδοποίηση ανείσπρακτης δόσης ΕΕΤΗΔΕ 2011

 9. Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

 10. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ.17Α΄), καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄)

 11. Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

 12. Διαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε μη υπόχρεο πρόσωπο

 13. Ενόψει της ασκήσεως εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου αιτήσεως αναιρέσεως και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως και αναστολής ισχύος της κηρυχθείσης προσωρινώς εκτελεστής υπ' αριθμ. 1101/2012 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ερωτάται αν είναι δεσμευτική η ισχύς των διατάξεων της εν λόγω αποφάσεως με τις οποίες υποχρεώθηκε η Δ.Ε.Η.: 1) Να δέχεται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδει, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011 και 2) να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς καταναλώσεως ρεύματος, που αυτή εκδίδει, το τέλος της ηλεκτροδοτήσεως που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό, με την απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 300 ευρώ για καθεμιά επιμέρους και ανά καταναλωτή, αλλά και ανά ημέρα παραβάσεως

 14. Απόφαση αναστολής της απόφασης 1101/2012 του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ)

 15. Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω λογαριασμών ΔΕΗ ΕΤΗΔΕ - Συνταγματικότητα ρύθμισης - Υπουργική απόφαση περί διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 16. Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) έτους 2012

 17. Παρουσίαση ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών και τέλους επιτηδεύματος

 18. Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

 19. Θέματα Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

 20. Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

 21. Προκαταβολή 25% έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου

 22. Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός τέλους επιτηδεύματος και ειδικού τέλους επί των ακινήτων

 23. Τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και προσωρινή δικαστική προστασία

 24. Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) του Ν.4021/2011

 25. Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και η πρόσφατη κρίση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε. 1972/2012)

 26. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 2 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 262) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011», σχετικά με τη συμπλήρωση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών και διευκρινίσεις στην περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011

 27. Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, περί έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών

 28. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να αποδέχεται παρακαταθέσεις του ποσού του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. χωρίς το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4021/2011 έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.).

 29. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών

 30. Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας για: α) την είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους σε περίπτωση μη συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής και δ) την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6, 7, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 καθώς και των προϋποθέσεων επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., για το έτος 2011

 31. Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6.

 32. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)

 33. Η αντισυνταγματικότητα του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο