Ετικέτες κόμβου - elenxis

  1. «Ανιχνευτή» φοροφυγάδων, hitech φορολογικούς ελέγχους αλλά και μία νέα ελεγκτική υπηρεσία επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής.

  2. το οποίο θα αντλεί πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα Taxis, το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και εφόσον χρειάζεται και από τραπεζικούς λογαριασμούς.

  1. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25, του ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32/21.03.2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», καθώς και λοιπά θέματα επιχειρησιακής διαδικασίας και χρήσης του Ο.Π.Σ. «Elenxis»

  2. Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου

  3. Μεθοδολογία Έμμεσων τεχνικών Ελέγχου

  4. Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

  5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄ 2071) και ΠΟΛ.1233/17.11.2011 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010

  6. Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΟΛ.1178/23.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄2071) περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010.

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο