Ετικέτες κόμβου - Νέο TaxisNet

 1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9.

 1. Παράταση ισχύος των κωδικών πρόσβασης παλαιών χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες - (Κλειδάριθμος)

 2. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων , που υποβάλλονται από τους ίδιους ή από λογιστή - φοροτεχνικό, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

 3. Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) από τη Γ.Γ.Π.Σ.

 4. Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ε7) από τη Γ.Γ.Π.Σ.

 5. Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη Γ.Γ.Π.Σ.

 6. (Updated) Η διαδικασία εγγραφής στο νέο Taxisnet με απλά βήματα. Ενεργοποίηση λογαριασμού υφιστάμενων χρηστών στο νέο Taxisnet επανεγγραφή, εξουσιοδότηση εκπροσώπων, λογιστών ή λογιστικών γραφείων κ.λπ.

 7. Προσκόμιση ειδικού πληρεξουσίου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας».

 8. Προσκόμιση ειδικού πληρεξούσιου για την παραλαβή του κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ. σε περιπτώσεις αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας

 9. Αποστολή λογαριασμών χρηστών της εφαρμογής «Έγκριση Αίτησης Εγγραφής Χρηστών στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.

 10. Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet

 11. Νέο TAXISNET - Τι αλλάζει από 1/12/2010:

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο