Ετικέτες κόμβου - Απόσυρση αυτοκινήτων

 1. Θα ισχύει έως το τέλος Ιουνίου 2016

 2. ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

 3. Οι καταναλωτές θα μπορούν να αποσύρουν τα παλιά τους ΙΧ από τις 21 Φεβρουαρίου στα κέντρα ανακύκλωσης της ΕΔΟΕ

 4. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση βάσει της οποίας ορίζονται οι διαδικασίες. Xίλιοι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων τα πήγαν για ανακύκλωση χωρίς να θέλουν να τα αντικαταστήσουν

 1. Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 2. Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 11 και 14 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55/Α') - Τροποποίηση διατάξεων του ν.2960/2001 - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 3. Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 4. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270 Α΄), περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

 5. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 85 του ν.4316/24-12-2014-Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων

 6. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις», περί της παράτασης για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

 7. Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 8. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4223/31.12.2013 «Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις»- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

 9. Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών κατά την απόσυρση οχημάτων

 10. Σχετικά με την αποπροσάρτηση δικαιολογητικών εγγράφων απόσυρσης

 11. Αποστολή ΦΕΚ – Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 12. Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 18, 20, 21 και 28 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α') «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»

 13. Κοινοποίηση α) του άρθρου δεύτερου του Ν.4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α) και β) της αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ. 1091/30.03.2012 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών-Τέλη κυκλοφορίας κατά την απόσυρση οχημάτων

 14. Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής δικαιολογητικών τελωνισμού

 15. Διευκρινίσεις σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων

 16. Παράταση διαδικασίας χορήγησης κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 17. Κοινοποίηση του άρθρου 4 πράξης νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων

 18. Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α’) για την παραλαβή με τη διαδικασία της απόσυρσης καινούριων φορτηγών αυτοκινήτων μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους

 19. Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας”

 20. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας”

 21. Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

 22. Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α') - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο