Ετικέτες κόμβου - Νέοι Κ.Α.Δ.

 1. Επιστολή της Ε.Φ.Ε.Ε.Μ. προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με διορθώσεις Ε9 και την αντιστοίχηση των Κ.Α.Δ.

 2. Τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αλλαγής ΚΑΔ

 3. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την προαγωγή της φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανέπτυξε ένα εύχρηστο πρόγραμμα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση της Δήλωσης Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων .

 4. Κατεβάστε τις προδιαγραφές του αρχείου xml για ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων. Δείτε τα σχόλια (annotations) που περιέχονται στο xml schema για διευκρινίσεις.

 1. Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας.

 2. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β' 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει

 3. Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/ Β΄/ 16.10.2008) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικο-νομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)».

 4. Έναρξη ή μεταβολή εργασιών για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά την καθιέρωση των νέων Κ.Α.Δ. (Ανανεωμένο)

 5. Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)

 6. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ ΔΜ/ 6-10-2008 (Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄ /16-10-08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών - Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Κ.Α.Δ.2008)

 7. Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008 - Aρχεία για την ενημέρωση των αλλαγών

 8. Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο