Ετικέτες κόμβου - Φορολογικό νομοσχέδιο 2019

  1. «Για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου αλλά και των ελέγχων θα φέρουν την ευθύνη αποκλειστικά οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες ΔΟΥ»

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο