Ετικέτες κόμβου - Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις (2019)

 1. Γ. Βρούτσης: «Αποτελεί ρεκόρ που ξεπερνάει όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις»

 2. «Ο επανυπολογισμός δεν θα φέρει μείωση στις συντάξεις»

 3. Έρχεται νομοθετική πρωτοβουλία ανέφερε ο Υφυπ. Νότης Μηταράκης

 4. «Εξετάζουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες για τα αναδρομικά των συνταξιούχων

 1. Παράταση προθεσμίας του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α' 73)

 2. Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το ν. 4611/19

 3. Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α' 73/2019)

 4. Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσια του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ)

 5. Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις»

 6. Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών

 7. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019

 8. Ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ

 9. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και ο νόμος για τη ρύθμιση οφειλών

 10. Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο