Ετικέτες κόμβου - Επίδομα παιδιού - Αίτηση Α21 (πρώην επίδομα στήριξης τέκνων - επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων)

 1. Για να συμπεριληφθούν στις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν στις 18/12

 1. Φοροαπαλλαγές για τις πολύτεκνες οικογένειες - Δεν περιλαμβάνεται ρητή απαλλαγή πολυτελούς διαβίωσης για τις πολύτεκνες οικογένειες

 2. Χορήγηση επιδόματος παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

 3. Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού

 4. Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ως δικαιολογητικού για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, αρμοδιότητας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)

 5. Καταβολή του 50% της α' δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

 6. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227/Β') κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»

 7. Οδηγοί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ασφαλισμένου - Συνταξιούχου - Έντυπο Α21)

 8. Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013

 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1227) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

 10. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

 11. Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων

 12. Οικογενειακά επιδόματα - Δικαιολογητικά - Εντυπο Α21 - Οδηγίες - Κριτήρια χορήγησης - επίδομα τρίτεκνων - πολύτεκνων

 13. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/2911 2012 (ΦΕΚ Β'3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο