Ετικέτες κόμβου - Προϋπολογισμός 2014

  1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 12-μήνου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2014

  2. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 11μήνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014

  3. Μηνιαία Στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2014

  4. Οι εισπράξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α., κατά τους 2 πρώτους μήνες συλλογής του, ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ

  5. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 9-μήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014

  6. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 8-μήνου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014

  7. Προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2014

  8. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 7-μήνου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2014

  9. Μηνιαίο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης Ιουνίου 2014

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο