Από 17-02-2017 έως 24-02-2017 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Αρθρα
Βιβλίο Υπερωριών
 
2017-02-17
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
(Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις
 
2017-02-20
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
H φορολόγηση για το φορολογικό έτος 2016 με πρακτικά παραδείγματα - Τι ισχύει για τη φορολόγηση φυσικών, νομικών προσώπων και οντοτήτων, μισθωτή εργασία, συντάξεις, ακίνητα, επιχ. και αγροτική δραστηριότητα, μερίσματα, προκαταβολή φόρου και εισφορά αλληλεγγύης
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οι μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου για καταλογισμό φόρου εισοδήματος στις «λίστες» για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
(Upd) Εγχειρίδιο
Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, ερωτήσεις-απαντήσεις, παραδείγματα
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Καθαρά Δευτέρα
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Οδηγίες χρήσης
Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας ν. 27/1975
 
2017-02-22
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Άγνωστης προέλευσης προσαύξηση περιουσίας και επιβολή προστίμων περί μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων
 
2017-02-23
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα (Ενημερωμένο)
Πρόσθετες ομάδες εργασίας
 
2017-02-24
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Χωρίς φορολογική επιβάρυνση η διαγραφή τραπεζικών δανειακών οφειλών
 
2017-02-24
Δείτε περισσότερα
Νομοθεσία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
4455/2017
Νόμος 4455/2017 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
 
2017-02-24
Δείτε περισσότερα law
 
Σχέδιο νόμου
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α`117)]
 
2017-02-20
Δείτε περισσότερα circ
 
Σχέδιο νόμου
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
 
2017-02-21
Δείτε περισσότερα circ
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1020/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο ΔήμοΣκοπέλου της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Περισσότερα
02
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017
Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη εταιρεία με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.2166/1993, με ημερομηνία δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος της Ε.Π.Ε. μεταγενέστερη αυτής της ημερομηνίας του ισολογισμού μετασχηματισμού
Περισσότερα
03
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ.1021/2017
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες χιονοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου της Π.Ε. Ευβοίας
Περισσότερα
04
Εργατικά - Απασχόληση
Αριθμ. οικ. 21876/336
Ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)
Περισσότερα
05
Λοιπά
Αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017
Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του
Περισσότερα
06
Λοιπά
Γ5(α)/9941/17.2.2017
Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν.3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Περισσότερα
07
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: ΓΠ-947
Κριτήρια επιλογής Διευθυντών στην ΕΛΣΤΑΤ
Περισσότερα
08
Τέλη και ειδικές Φορολογίες
Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000910 ΕΞ 2017
Τεράστιο οικονομικό πρόβλημα χιλιάδων Καστοριανών με την καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος και την πανάκριβη τιμή του πετρελαίου
Περισσότερα
09
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017
Κοινοποίηση νέων πρόσθετων εθνικών κωδικών φορολογίας για το φυσικό αέριο
Περισσότερα
10
Φορολογία Εισοδήματος
Αριθμ. ΔΟΣ Γ 1188835 ΕΞ 2016
Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το έτος 2016
Περισσότερα
11
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθμ. Φ 11321/59554/ 2170/ 2016
Εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι με το προγενέστερο του ν. 4387/2016 καθεστώς υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α.
Περισσότερα
12
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. 411/ 2017
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α., στους Υποδιοικητές
Περισσότερα
13
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1018935 ΕΞ 2017
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αριθμ. Δ6Α 1112903 ΕΞ 2014/31-7-2014 (Β` 2153) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β` 865, 1079 και 1846) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Περισσότερα
14
Λοιπά
Αριθ. πρωτ.: 12
Ποιός ελέγχει την Τράπεζα της Ελλαδος;
Περισσότερα
15
Φορολογία Εισοδήματος
ΠΟΛ.1022/2017
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καθορισμός δικαιολογητικών
Περισσότερα
16
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αριθ. πρωτ.: Φ. 40021 / οικ. 7559/327/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., στους μακροχρόνια άνεργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4254/2014 (Α`85)
Περισσότερα
17
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1026158 ΕΞ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
Περισσότερα
18
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017
Όροι και προϋποθέσεις αναλογικής καταβολής του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική μίσθωση ή μίσθωση ή επιστροφής αυτού και ρύθμιση θεμάτων ταξινόμησης
Περισσότερα
19
Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)
Αρ. πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.οικ.7921/178/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 4430/2016
Περισσότερα
20
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/04/97/ 2017
Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων Κ.Ε.Α.Ο. λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης, πτωχευτικής διανομής κ.α.
Περισσότερα
21
Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 19/776/ 2017
Προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου διάθεσης ομολογιών, όταν διατίθενται με δημόσια προσφορά και κατανομή αυτών στους επενδυτές
Περισσότερα
22
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 14325/ 2017
Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2017 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών»
Περισσότερα
23
Εργατικά - Απασχόληση
Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 14330/ 2017
Δημόσια Πρόσκληση Νο 3/2017 προς ιδιωτικές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»
Περισσότερα
24
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1027306 ΕΞ 2017
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.
Περισσότερα
25
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1027303 ΕΞ 2017
Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Περισσότερα
26
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα
Περισσότερα
27
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Αρ. πρωτ.: οικ. 8539/ 475/ 2017
Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους
Περισσότερα
28
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/ 2017
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων
Περισσότερα
29
Φ.Π.Α.
ΠΟΛ.1028/2017
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων
Περισσότερα
30
Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αριθ. πρωτ.: 2/16228/0004
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών
Περισσότερα
31
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1021836 ΕΞ 2017
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Φορολογία Εισοδήματος
Υπόθεση C-317/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα)
της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Άρθρο 64 ΣΛΕΕ – Κινήσεις κεφαλαίων προς ή από τρίτες χώρες που αφορούν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών – Περιουσιακά στοιχεία ευρισκόμενα σε ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό – Διορθωτική πράξη επιβολής φόρου – Προθεσμία για την έκδοση διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου – Παράταση της προθεσμίας εκδόσεως διορθωτικής πράξεως επιβολής φόρου σε περίπτωση κατοχής περιουσιακών στοιχείων εκτός του κράτους μέλους διαμονής»
2017-02-17
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C‑592/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα)
της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθεμένης αξίας – Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ – Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ιδʹ – Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα – Έλλειψη αμέσου αποτελέσματος – Καθορισμός των απαλλασσόμενων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα – Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών»
2017-02-18
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Λοιπά
Υπόθεση C-555/14 Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα)
της 16ης Φεβρουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές – Οδηγία 2011/7/ΕΕ – Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών – Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία θέτει ως προϋπόθεση για την άμεση καταβολή του κεφαλαίου της οφειλής την παραίτηση από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεως για τα έξοδα εισπράξεως»
2017-02-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φ.Π.Α.
Υπόθεση C‑344/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)
της 19ης Ιανουαρίου 2017 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο – Δραστηριότητα διαχείρισης και λειτουργίας οδικών υποδομών αντί καταβολής διοδίων – Δραστηριότητες τις οποίες ασκεί οργανισμός δημοσίου δικαίου ως φορέας δημόσιας εξουσίας – Παρουσία ιδιωτικών φορέων – Σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού – Ύπαρξη πραγματικού ή δυνητικού ανταγωνισμού»
2017-02-21
Διαβάστε περισσότερα εδώ
05
Ανώνυμες εταιρίες - Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε.
Υπόθεση C‑351/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα)
της 19ης Ιανουαρίου 2017 «Αίτηση αναιρέσεως – Συμπράξεις – Αγορά μεθακρυλικών ενώσεων – Πρόστιμα – Αλληλέγγυα ευθύνη των μητρικών εταιριών και της θυγατρικής τους για την παραβατική συμπεριφορά αυτής – Καταβολή του προστίμου από τη θυγατρική – Μείωση του ποσού του προστίμου της θυγατρικής κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Έγγραφα του λογιστηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα οποία απαιτείται από τις μητρικές εταιρίες η καταβολή του ποσού που η ίδια επέστρεψε στη θυγατρική, πλέον τόκων υπερημερίας – Προσφυγή ακυρώσεως – Πράξεις δεκτικές προσφυγής – Αποτελεσματική δικαστική προστασία»
2017-02-22
Διαβάστε περισσότερα εδώ
06
Εργατικά - Απασχόληση
Υπόθεση C‑539/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα)
της 21ης Δεκεμβρίου 2016 «Προδικαστική παραπομπή – Κοινωνική πολιτική – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2 – Διάκριση λόγω ηλικίας – Συλλογική σύμβαση εργασίας – Επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος για την προαγωγή από το πρώτο στο δεύτερο μισθολογικό κλιμάκιο – Έμμεση άνιση μεταχείριση λόγω ηλικίας»
2017-02-23
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2284 ΕΞ 24.10.2016
Αναγνώριση προμερίσματος στα έσοδα της λαμβάνουσας μητρικής εταιρείας
02
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2356 ΕΞ 24.10.2016
Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού
03
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2375 ΕΞ 18.11.2016
Παροχή διευκρινίσεων, ως προς τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει, για την αναφορά σε Νομοθεσία σας
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722