Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

Από 15-02-2019 έως 22-02-2019 Προβολή στο διαδύκτιο


Αρθρογραφία κόμβου
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο µη εγκατεστηµένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 47β ν.2859/2000)
 
2019-02-15
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα»
 
2019-02-18
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Τα νέα δεδομένα στην ανάλωση κεφαλαίου και τα τεκμήρια διαβίωσης
 
2019-02-18
Δείτε περισσότερα
 
Άρθρα
Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών - παραδείγματα, κυρώσεις (Upd)
 
2019-02-20
Δείτε περισσότερα
 
Πρακτικός Οδηγός
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών
 
2019-02-20
Δείτε περισσότερα
Αποφάσεις εγκύκλιοι κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Α.1051/2019
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης
Περισσότερα
02
Λοιπά
2/14833/ΔΠΓΚ/2019
Τροποποιήση της αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 εγκυκλίου «Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»
Περισσότερα
03
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Ε.2031/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς τέλους ταξινόμησης»
Περισσότερα
04
Λοιπά
80/26402/2019
Λειτουργία Ψηφιακής Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
Περισσότερα
05
Λοιπά
Δ3(α)/92015/2018
Τροποποίηση του άρθρου 15 της οικ. 3457/ 14-01-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ Β΄ 2141) και τροποποιήθηκε με την Δ3(α)οικ. 58586/18 (ΦΕΚ 3189/τ.Β΄/2018)
Περισσότερα
06
Λοιπά
6949/72/2019
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής
Περισσότερα
07
Λοιπά
ΔΑΕΦΚ ΚΕ/οικ.1474/Α321/2019
Προϋποθέσεις, προθεσμίες και διαδικασία για την κρίση κτιρίων υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα), που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περισσότερα
08
Φ.Π.Α.
Ε.2033/2019
Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος
Περισσότερα
09
Φορολογία Εισοδήματος
Ε.2032/2019
Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013
Περισσότερα
10
Εργατικά - Απασχόληση
7613/395/2019
Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας
Περισσότερα
11
Κτηματολόγιο
5411/392/2019
Παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές, για το σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, στον Καλλικρατικό Δήμο Ωρωπού, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προ-Καποδιστριακοί Δήμοι και Κοινότητες Αυλώνος, Αφιδνών, Μαλακάσης και Πολυδενδρίου και στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στον Καλλικρατικό Δήμο Τανάγρας, στον οποίο περιλαμβάνονται οι προΚαποδιστριακοί Δήμοι Οινοφύτων (Τοπικά διαμερίσματα Αγίου Θωμά, Κλειδιού και Οινοφύτων) και Δερβενοχωρίων (Τοπικά διαμερίσματα Δάφνης, Πύλης, Σκούρτων και Στεφάνης).
Περισσότερα
12
Λοιπά
ΔΒ3Ε/οικ. 2946/2019
Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών
Περισσότερα
13
Λοιπά
123/22078/2019
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
Περισσότερα
14
Λοιπά
144/15067/2019
Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)
Περισσότερα
15
Είσπραξη δημοσίων Εσόδων
Α.1057/2019
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση ακραίων καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις - χαλαζοπτώσεις) την 12.01.2019 στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Περισσότερα
16
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 7/2019
Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών
Περισσότερα
17
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Δ.ΑΣΦ./1/215048/2019
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης
Περισσότερα
18
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
220681/2019
Χορήγηση εξόδων κηδείας
Περισσότερα
19
Φορολογία Εισοδήματος
Α.1055/2019
Τροποποίηση της Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών
Περισσότερα
20
Εργατικά - Απασχόληση
6312/365/2019
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 30.7.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης»
Περισσότερα
21
Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων
403/Δ9.8/2019
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ` της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 3850/2010 (Α` 84)
Περισσότερα
22
Τελωνεία - Ειδικ. φόροι
Ε.2027/2019
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων του ανώτερου μη ελληνικής υπηκοότητας προσωπικού του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα (UNHCR)
Περισσότερα
23
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Φ.10141/44090/1189/2019
Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών
Περισσότερα
24
Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα
21141/2019
Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.
Περισσότερα
25
Λοιπά
2/17256/ΔΠΔΣ/2019
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023
Περισσότερα
26
Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019
Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες
Περισσότερα
Νομολογία κόμβου
Δείτε περισσότερα
01
Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ
ΣτΕ 1769/2018
Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν επιτρέπεται η λήψη των μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν γι’ αυτούς τους παρακρατούμενους και αποδοτέους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από τον νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών
2019-02-18
Διαβάστε περισσότερα εδώ
02
Φ.Π.Α.
Yπόθεση C-562/17
Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας - Επιχείρηση μη εδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Προγενέστερη απόφαση περί μη επιστροφής του ΦΠΑ καταστάσα απρόσβλητη - Εσφαλμένος αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
2019-02-19
Διαβάστε περισσότερα εδώ
03
Εργατικά - Απασχόληση
Άρειος Πάγος 1074/2018
Δεν είναι καταχρηστική, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος ή ενός καταστήματος της επιχειρήσεώς του κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος
2019-02-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
04
Φ.Π.Α.
Yπόθεση C-531/17
Απαλλαγές από τον ΦΠΑ εισαγωγής - Εισαγωγές αγαθών μετά από τις οποίες πραγματοποιείται ενδοκοινοτική μεταφορά - Επακόλουθη ενδοκοινοτική παράδοση - Φοροδιαφυγή - Μη απαλλαγή - Προϋποθέσεις
2019-02-20
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αποφάσεις ΣΛΟΤ
Δείτε περισσότερα
01
ΣΛΟΤ 212/2019
Διανομή μερίσματος
Λοιπά
1
Διαβάστε περισσότερα εδώ
2
Διαβάστε περισσότερα εδώ
3
Διαβάστε περισσότερα εδώ
4
Διαβάστε περισσότερα εδώ
5
Διαβάστε περισσότερα εδώ
6
Διαβάστε περισσότερα εδώ
7
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Οικονομική ενημέρωση taxheaven ΕΠΕ
Αποστολοπούλου 64 Χαλάνδρι
Τηλ. 210-6773722