Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα
Με ένα κλικ στο γραφείο σας. Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Επισκευθείτε ΤΟ on line Βιβλιοπωλείο και Προλάβετε την εκπληκτική προσφορά
Αγοράστε ελεύθερα χωρίς Πιστωτική κάρτα
Φ.Π.Α Επεξηγήσεις-Αναλύσεις –Ειδικά Ζητήματα -Παραδείγματα

  

Κυκλοφόρησε από την ASTBOOKS το βιβλίο

Φ.Π.Α Επεξηγήσεις-Αναλύσεις –Ειδικά Ζητήματα -Παραδείγματα

Συγγραφέας Επιστημονική ομάδα ASTBOOKS

Διαθέσιμο

Σελίδες: 1215

Τιμή: 70 Ευρώ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο χρήσης και ερμη-νείας του Φ.Π.Α για όλους τους λογιστές − φοροτεχνικούς και  τους εφοριακούς υπαλλήλους.

 

Στα πλεονεκτήματα του βιβλίου είναι, ότι μέσω του διαδικτύου το περιεχόμενο του βιβλίου (e-book)  θα ενημερώνεται τακτικά με  όλες τις αλλαγές – τροποποιήσεις, για ένα χρόνο.

 

Έτσι για οποιεσδήποτε αλλαγές κι αν προκύψουν στην νομοθεσία η ενημέρωση του βιβλίου θα είναι άμεση.

 

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται: 

1.     Επεξηγήσεις – Αναλύσεις –Ειδικά Ζητήματα – Παραδείγματα ανά άρθρο (στα σημαντικότερα άρθρα του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας)

2.     Περιέχονται 350 Παραδείγματα κατανεμημένα σε όλα τα άρθρα.

3.     Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο  το οποίο περιλαμβάνει 5.800 λέξεις – κλειδιά.

4.     Στο βιβλίο  θα βρείτε πολλούς κατατοπιστικούς πίνακες.

Ευρετήριο

"Ζ"    21.2.16
SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ    43.2.8
SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ALL INCLUSIVE    21.2.4
EDI  ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ )    36.2.4
FASON    24.1.11
FASON    36.1.7
FASON    36.2.24
INTRASTAT    5.2.16
INTRASTAT    24.2.1
INTRASTAT    26.2.8
INTRASTAT ( ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ )    36.1.7
INTRASTAT ( ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ )    36.1.8
INTRASTAT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ                                                     12.2
INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ    12.2
ISOIDIS 4127    23.2.3
KNOW HOW    25.2.2
KNOW HOW ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ )    4.1.1
LEASING    33.1.3.α
LISTING     12,2
LISTING ( ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ )    36.1.7
PRORATA    31.1.3
ROYALTIES    36.1.5
SILO    34.2.3.1
SWEPPSTAKES    22.1.12
TAXISnet    38,2
TIR    24.2.6
TOUR LEADERS  -ΑΜΟΙΒΕΣ    3.2.1
V.I.E.S.    19.2.2
VIES    7.1.3
VIES    11,2
VIES    27.2.11.2
VIES    38.2.7.1
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ )    22.2.29
Α.Ε.Λ.Δ.Ε. ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ )    22.2.29
Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.1.5
Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.2.12
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    22.2.35
ΑLL INCLUSIVE    21.2.13
ΑΓΑΘΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ    26.1.3
ΑΓΑΘΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΓΑΘΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ    33.1.3 
ΑΓΑΘΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ    23.1.1
ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    30.2.4
ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    38.1.2
ΑΓΑΘΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ    26.1.3
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ    34.2
ΑΓΑΘΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ    26.2.9
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ  ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    26.2.19
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26    26.2.1
ΑΓΑΘΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    28.1.3
ΑΓΑΘΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.2.5
ΑΓΑΘΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.2.6
ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    10
ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    23.1.2
ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ    20.2.1
ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ    23.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    2.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    3.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    25.1.3
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    16.1.5.α
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    16.1.5.β
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    16.1.5.β
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ     23.2.1
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ)    61.2.8
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ)     61.2.9
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ    61.2.1
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ     61.2.10
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΔΑΚ    61.2.11
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ    61.2.11
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ   ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ    61.2.5
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ    61.2.5
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ(ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ)    61.2.4
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ(ΜΕΤΟΧΙΑ)    2
ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.1.β
ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    6.2.17
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    6.2.16
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    19.1.17
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ    39α.1.14
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    39α.1.14
ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8 ΘΕΣΕΩΝ    7.2.3
ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ     7.1.6
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ    33.1.1.β
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    23.2.3
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ    24.2.11.β
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.17
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.1
ΑΓΟΡΕΣ    36.1.5
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.10
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ    55.1.9
ΑΓΡΟΤEΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ    22.2.35
ΑΓΡΟΤΕΣ    2.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ    4.1.1
ΑΓΡΟΤΕΣ    11.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ    21.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ    34.1.4.β 
ΑΓΡΟΤΕΣ    39.1.3
ΑΓΡΟΤΕΣ    39.1.5
ΑΓΡΟΤΕΣ    41.2.18.4
ΑΓΡΟΤΕΣ     13,2
ΑΓΡΟΤΕΣ     36.1.8
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    21.2.3
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    36.1.7
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    38.2.4.2
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    5.2.4
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    5.2.7
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.19
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ    28.1.1.α
ΑΓΡΟΤΕΣ- ΜΗΤΡΩΟ     41.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.5
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    41.1.1
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    41.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΩΛΟΥΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    41.2.20.3
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    48.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ    41.2.10
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     14.2.3
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     24.2.2
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    2.2.13.β
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    22.1.9.α
ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    41.2.8
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     41.2.3
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    41.2.5
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    33.2.1
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    5.1.2
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ    24.2.2
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΑΞΙΑ     41.2.20.5
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ    36.1.3
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ    34.2.3.1
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    24.2.2
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    38.2.18
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    34.2.3.1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ    5.2.4
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ    2.2.13.β
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ    22.1.9.α
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.2.4
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΌ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ    5.2.7
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    41.2.18.2
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    41.2.18
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    24.2.11
ΑΔΕΙΑ ΖΥΓΙΣΕΩΣ                                                                                                               27.2.2
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    22.2.35
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    39.2.4
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ     24.2.11
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜ.ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ                                         8,1
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ    22.1.17
ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ     6.2.23
ΑΔΡΑΝΕΙΑ     36.1.2
ΑΔΡΑΝΕΙΑ     36.2.15
ΑΔΡΑΝΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.23.1
ΑΔΡΑΝΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.4.3
ΑΕΡΙΟ    5.1.1
ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΑΕΡΙΣΜΟΣ    26.2.9
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    8.1.3.1
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ                          27,1
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ    7.2.13
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΑΜΟΙΒΕΣ    43.2.9
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5.α
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ                                                                                        27.2.1.4.1
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                          27,1
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    14.2.4.α
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ    14.2.4.β
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     29.1.6
ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ    41.2.15
ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    36.2.9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.13
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    22.2.15
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ    22.1.17
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ    14.1.8
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ    22.1.13
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΚΟΟΛΗ    21.2.17
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ    22.1.3
ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ    5.1.1
ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ    5.1.1
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ    22.2.3
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ    22.2.3
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ    22.2.3
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.1
ΑΙΤΗΣΗ    22.1.17
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.2
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.5
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.7
ΑΙΤΗΣΗ    24.2.10.α
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.11
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.12
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.14
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ                27.2.7.5
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    23.2.3
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.3
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.5
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.2
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.6
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.6
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.11
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.12
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.14
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ    41.2.19.4
ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ     22.2.9
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    22.2.13
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    36.1.1
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    38.1.1
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.3
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.4.α
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.4.γ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    39.1.1
ΑΚΙΝΗΤΑ    5.1.1
ΑΚΙΝΗΤΑ    5.1.2
ΑΚΙΝΗΤΑ    38.2.7
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)                                                                                                            13,1
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.3
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.1.4
ΑΚΙΝΗΤΟ     33.1.3.α
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΕ    32.2.1
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΕ    32.2.1
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΑΓΙΟ    6.2.9
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΦΜΑ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ    6.2.29
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    34.1.12.3
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1
ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    16.1.8
ΑΚΥΡΩΣΗ  ΠΩΛΗΣΗΣ    33.1.1.β
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ    33.1.1.β
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ     24.2.4
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.2.2α 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ-  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ    6.2.14
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ.    6.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ.    6.2.12
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.12
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)    6.2.15
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    36.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ  ΑΙΤΗΣΗ    6.2.14
ΑΛΙΕΙΑ    27,1
ΑΛΙΕΙΑ                                                                      27.2.10
ΑΛΙΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    40.2.3
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ    23.1.3
ΑΛΚΚΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    21.2.17
ΑΛΚΟΟΛΗ    11.6
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ     21.2.17
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ-ΑΛΚΟΟΛΗ    11.6
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΈΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α    38.32
ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ    48.2.12
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ    39.1.11
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    16.1.7
ΑΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                              27,1
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                                       10.1.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.4
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.5
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     38.1.2
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    26.2.2
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.4
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                         27.2.7.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ     38.2.15.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ    38.2.18
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    38.1.6
ΑΛΛΟΠΑΔΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     36.1.4
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ    6.1.0
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ      23.2.3
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.α
ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ(ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    48.1.4.α
ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    36.2.8
ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    22.2.10
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    22.2.38
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    36.2.28
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ    34.2.1β
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ    34.2.1.α
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    22.1.21
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)    11.1.4
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ    36.2.1
ΑΜΟΙΒΕΣ TOUR LEADERS ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     3.2.1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΠΕΟ ΩΘΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    22.2.24
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    43.2.9
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    55.1.4
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΤΙΛΕΡΣ    55.1.5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ    43.2.9
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    14.2.13
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    3.1.2
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    43.1.7
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    43.1.7
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.6
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.5
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.7
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ Φ.Π.Α    43.1.6
ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ    5.1.1
ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.1.1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ    22.2.35
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.24
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    23.2.3
ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    3.2.5
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                   27.2.18.1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.0
ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VIES    7.1.3
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    36.1.5
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ(LISTING)    36.1.6
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-LISTING     12,2
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΕΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    38.2.15
ΑΝΑΚΕΦΑΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚ.ΠΑΡΑΔΟΣ.ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜ.ΥΠΗΡΕΣ.    36.2.17
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    7.2.19
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    7.2.20
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ     5.2.16
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( LISTING )    36.1.7
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.1.6
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.2.1
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.2.8
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    26.2.8
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    36.2.21
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    23.2.2.β
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    23.2.2.γ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    24.2.1
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    5.2.16
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    36.2.11
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.13
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ    6.2.14
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ    6.2.14
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    26.2.20
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ    39α.1.16
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ    39α.1.2
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    39α.1.9
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    22.1.22
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.1.1.α
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.2.6
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.8
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    33.1.3.β
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΦΟΡΟΥ    48.1.1.α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    5.2.13
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ                                                                                               27.2.11.2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ Π.Β.Κ.                                                                        27.2.18.2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    23.2.3
ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.18
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     41.2.18
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                                      27.2.15
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.2α
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ                                                               27.2.9.3
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.1 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΓΠΣ    36.2.15
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ     22.2.37
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    48.1.3
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                                  27.2.17
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    22.2.35
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    3.1.6
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    19.1.8
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    48.2.1
ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΑ     8.1.3.1
ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ    27,1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    3.2.3
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ    48.1.3
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΙΜΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΑΛΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    24.1.12
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ    22.2.9
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    3.1.4
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.11
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    19.2.6
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ     30.2.3
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ                          8.1.3.1
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    22.1.18
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     11.1.4
ΑΝΤΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    5.2.12
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟ    32.1.δ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟ    32.1.δ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ    28.2.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES ΠΩΛΗΤΗ    45.2.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ     45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ,    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΩΣΟΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΩΣΟΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΩΣΟΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.7
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    48.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    19.2.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    5.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.9
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    3.1.6
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    5.1.1
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    22.2.35
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    27.2.11.4
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    36.2.9
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ     6.2.3
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    6.2.17
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ    16.2.1.γ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ(ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ)    6.2.27
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    38.1.10
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    35,1
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    38.1.3
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜ. ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΣΤΟ ΕΞΩΤ.    36.1.1
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ     36.1.5
ΑΝΤΛΙΕΣ           27,1
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ    27,1
ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ    34.1.12.9
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    36.2.18.2
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    48.1.4.α
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    23.2.3
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    34.2.3.5
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ)    3.2.15
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ)    3.2.15
ΑΝΩΤΕΡΑ-ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ    35.2.7
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ    22.1.4
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.1.4
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    48.2.9
ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΙΑ    7.1.6
   
ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    41.2.20.5
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     6.2.2
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     7.1.6
ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    19.1.8.α
ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    20.1.1
ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ    48.1.2.ζ
ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚ.ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    36.2.21
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    19.1.3
ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    48.1.2.α
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    48.1.1.α
ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    48.1.2.α
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ    19.1.8.α
ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ    21.2.9
ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.1.6.δ
ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ     9.1.2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    22.1.10
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ (ΧΡΟΝΟΣ)    18.1.4
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ    16.1.12
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    16.1.1
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.2.6
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.2.7
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    18.1.1
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    18.1.3
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΌΤΑΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    18.1.3
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ     16.1.2
ΑΠΑΙΤΗΤΟΣ ΦΟΡΟΣ    28.2.3
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ    28.2.1.β
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.3
ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    7.2.6
ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    7.2.7
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ     28.1.1
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ     28
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΤΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    29.1.6
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    22.2.35
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)    6.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    6.2.28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ.Δ.Χ    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    39.1.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ    36.1.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ     27.2.13
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α.  - ΟΡΙΟ     5.2.16
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. / ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2859/2000    23.2.2.γ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ)    43.1.9
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΕ ΑΓΑΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    26.2.12
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    26.2.12
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΑΣΜΟΙ Φ.Δ.Χ.    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)    61.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    28.1.4 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    12.2.5
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΦΩΝ                                                  27,1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    15.2.5
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α    29.1.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.10
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     24.1.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΣΟΝ    24.1.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    40.1.4
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ Α.Σ.     41.2.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ    29.1.3
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ    29.1.4
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.δ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ.Δ.Χ.    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    29.1.9
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.10.ζ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ)    34.1.4.β 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΙΟ    24.1.5
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.1
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    33.2.3
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ     48.1.3
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     8.2.11
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ Φ.Π.Α    39.1.5
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    36.1.2
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    38.1.6
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    31.1.1
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    2.2.13.β
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    22.1.9.α
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    5.1.3
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ    7.2.21
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ    7.2.22
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ( Φ.Π.Α. ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    36.1.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ    2.2.12
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     3.2.17
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     4.2.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ    5.1.2
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    16.2.1.β
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    32.2.1
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    32.2.1
ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ.-ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ    18.1.2
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΌΤΑΝ ΑΥΤΆ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ    39.2.9
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ    39.2.9
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.2.δ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    39.1.13
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.13
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.2.1
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    36.2.24
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    28.2.1.β
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    38.29.2
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    23.2.2.δ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    24.1.1
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    23.2.2.γ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    39.2.3
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    24.2.6
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.2
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ    36.1
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ    19.2.10.δ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΗ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΗ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΔΑΠ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΔΑΠ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΦΠΑ    38.2.8
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11.δ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    36.1.5
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    39.2.3
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.1
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ    24.2.11
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΕ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΕ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    32.1.β
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΦΠΑ    39.2.1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    14.2.5.β
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ    8.2.6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    2.2.5
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    31.2.1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    38.2.23
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    7.2.22
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                        8.1.3.1
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.4
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    26.2.21
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.12.1 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    19.1.15
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    19.1.15
ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ    32.1.δ
ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ    32.1.δ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    15.1.4.γ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                 11,6
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    28.2.8
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    25.1.3
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    7.2.21
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.2.20
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.2.22
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ    36.1.4
ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                             11.1.4
ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.1.3 
ΑΠΟΚΤΩΝ    2.1.2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.1.α
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     6.2.10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΑ    3.1.6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ    6.2.23
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ    6.1.1
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    48.1.1.α
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ     22.2.35
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ-ΤΡΙΕΤΙΑ    6.2.22
ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    38.2.7.1
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    38.2.9
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ    5.1.2
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38,2
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ    5.2.23
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ    48.2.5
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.1.3
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    48.1.4.α
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.2.9
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ    38.34
ΑΠΟΣΤΟΛΗ     36.2.22
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ -  ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    61.1.2
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ    26.1.5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.7
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.12
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.14
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ    31.1.7
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ    22.1.2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    3.2.9
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ    7.1.2
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΑΠΩΛΕΙΑ    33.1.2
ΑΠΩΛΕΙΑ    33.1.3.α
ΑΠΩΛΕΙΑ Ε.Δ.Ε.    24.2.6
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ    24.2.6
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    38.2.13
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    34.1.6.δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    23.2.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    39.2.4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    36.1.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.1.5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.2.12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     41.2.17
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ     26.1.2
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ    48.2.18
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    34.1.12.2α
ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    48
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    38.2.4.3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1.1.β
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ    15.1.4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δ.Ε.Κ)    48.2.1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δ.Ε.Κ)    48.2.2
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ    22.2.37
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    22.1.5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    22.2.37
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    2.2.12
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΤΑΜΕΙΟ    4.2.9
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ ( Τ.Α.Π. ) ΤΑΜΕΙΟ    31.2.5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  ΤΑΜΕΙΟ (ΤΑΠ)    8.2.8
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     2.2.12
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ    3.2.17
ΑΡΧΕΙΟ    23.2.3
ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.9
ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    26.2.21
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    34.2.2β 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ    37.1.3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ                                                         8.1.3.1
ΑΡΩΜΑΤΩΝ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                           13.1.3
ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    3.2.17
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ    22.1.3
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ    22.1.3
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    2.2.13.β
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    3.2.10
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    22.1.9.α
ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ    3.1.4
ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ    3.2.13
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ    38.2.23.3.2
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    3.1.4
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    3.2.13
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    53.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ -ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ     53.1.1
ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    48.1.4.α
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    27.2.11
ΑΣΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    38.2.3
ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    3.2.16
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    36.1
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ    5.1.1
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ     3.1.1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ    33.1.2
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΔΕΜΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ     3.2.16
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                                        27.2.9.3
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    22.1.18
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    34.2
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                             11.1.4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    30.1.3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ     22.1.3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ    36.2.18.2
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    22.2.3
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.2.6
ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    48.1.4.α
ΑΤΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    48.1.3
ΑΤΥΧΗΜΑ     22.2.9
ΑΥΛΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.2.7
ΑΥΛΟ ΑΓΑΘΟ    8,1
ΑΥΛΟ ΑΓΑΘΟ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.1.1
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ    33.2.4
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ     5.2.17
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ    22.2.35
ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1.3
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    21.2.19
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    8.1.3.1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ -ΑΓΟΡΑ     7.2.3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    2.2.13.β
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    22.1.9.α
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.2
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    2.1.1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.20
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.1.6.α
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.1.6.γ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.10
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.12
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.23
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.25
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.8
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    9,1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    30.2.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ    6.2.23
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     7.1.1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     7.2.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΚΟΙΝΩΝΙΑ    6.2.16
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)    6.2.17
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.24
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ    7.2.9
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.2.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.20
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ    19.1.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ    7.2.4
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    6.2.22
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    6.2.27
ΑΥΤΟΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΑΥΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    22.2.35
ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    36.2.0
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    24.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΑ      23.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ    5.2.4
ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ    5.2.7
ΑΥΤΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    9,1
ΑΥΤΟΨΙΑ    36.2.19
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    23.2.3
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    31.1.6
ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    36.2.19
ΑΦΕΚ    34.1.12.8
ΑΦΙΞΗ    36.2.22
ΑΦΜ    38.2.4
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.20
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.21
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.22
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.1.3
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.1.7
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.19
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.24
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.6
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    33.1.3.β
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ    34.1.12.5
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ    34.1.12.5
Β1    36.2.1
Β2 ( ΕΝΤΥΠΟ )    36.2.1
ΒΑΓΟΝΙΑ         8.1.3.1
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΔΙΑΘΕΣΗ    14.2.8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ    23.2.3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ    36.1.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ.Ο.Υ.    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΦΟΡΕΑ    36.2.18.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    26.2.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.2.18.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     26.2.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ    21.2.3
ΒΕΛΤΙΩΣΗ    7.2.16
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ    34.1.12.1 
ΒΙΒΛΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    48.1.4.β
ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    38.1.1
ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ     41.2.18.1
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    38.35
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    39.1.2
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ     39.1.1
ΒΙΒΛΙΘΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ    21.2.13
ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ    39.1.1
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    26.2.25
ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ    40.2.3
ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ    36.2.14
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ    36.2.10
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    3.1.5
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    3.1.6
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    6.2.22
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.13
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.14
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.10
ΒΙΒΛΙΟ ΚΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.9
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    48.1.2.β
ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.23
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ               8.2.1
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ    8.2.1
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    22.2.37
ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    7.2.2
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     2.2.12
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΒΙΟΛΟΓΟΙ    22.2.5
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    5.1.1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39α.1.8
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ  ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    39α.1.8
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ    31.2.1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ     14.1.4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ                                                                            8,1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ       8.1.3.1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    4.2.3
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    5.1.1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39α.1.8
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    39.1.10
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    39α.1.8
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΙΚΤΟ     39.1.9
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ    22.2.5
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΥΛΕΣ    23.2.2.α
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ    25.1.3
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                        27.2.3
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ     36.1.2
ΒΥΘΟΚΟΡΟΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ            27,1
ΒΥΘΟΚΟΡΟΥΣ    27.2.14
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ    38.2.12
ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.2.6
ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    18.2.7
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     36.1.5
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    21.2.13
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    23.2.3
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    36.2.9
ΓΕΝΙΚΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Η ΤΟΠΙΚΑ Μ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ    38.2.20
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    39.1.8
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    34.2.3.1
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ    25.1.2
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41.1.1
ΓΕΩΡΓΟΣ    5.1.2
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ                                                         27.2.14
ΓΗΠΕΔΑ    8,1
ΓΗΠΕΔΟ    22.2.35
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    36.2.3
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    6.2.14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    36.2.11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.    24.1.5
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ    6.1.3
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ    4.2.8
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ    22.2.35
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ    22.2.11
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ    22.2.16
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                  8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ                     8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ                                                                       8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.11
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.1.4
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    35.1
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     35.1
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ    31.1.6
ΓΥΑΛΙΣΜΑ    26.2.9
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ     8,1
Δ.Ε.Η. Α.Ε.    33.1.3.α
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  Α.Ε.    33.1.3.α
Δ.ΕΦΚ    21.2.17
Δ.Κ.    21.1.2
Δ.Κ.ΕΧ     21.1.2
Δ.Ο.Υ    48.1.3
Δ.Ο.Υ Α` ΤΑΞΗΣ     48.2.17
Δ.Ο.Υ Β` ΤΑΞΗΣ     48.2.17
ΔΑΠΑΝΕΣ    34.1.4.β 
ΔΑΠΑΝΕΣ     48.1.4.α
ΔΑΠΑΝΕΣ     48.1.4.γ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.X.    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ                                                9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    30.2.7
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ    39.2.10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ                                                9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.14
ΔΑΠΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.14
ΔΑΠΑΝΩΝ    38.2.22
ΔΑΣΜΟΙ Φ.Δ.Χ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ    2.7.1
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    20.1.1
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ                                                                                       27.2.14
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ    21.1.2
ΔΑΦΝΗ    23.2.1
ΔΕΙΓΜΑΤΑ    12,2
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ    7.2.2
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ     7.1.5
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    7.2.1
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΑ     7.1.5
ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ    31.1.2
ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ( ΜΗΝΙΑΙΑΣ ) ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ    21.2.16
ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ    34.1.12.2α
ΔΕΛΤΙΟ TIR    24.2.6
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. (ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ)      24.1.4
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ                                                                                     27.2.7.3
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    5.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    23.2.2.γ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    24.2.11.α
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    24.2.11.δ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    36.2.24
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    36.2.9
ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ    36.2.15
ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "Ζ"    21.2.16
ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ                                                                         27.2.4
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    32.1.β
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    32.1.β
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    36.1.1
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ)    39.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    23.2.3
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    61.2.3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ    24.2.11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ    21.2.13
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. (ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ)    24.1.5
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.15
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ                                           9,1
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    3.2.3
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    3.2.6
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    23.2.3
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΔΗΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ    48.1.3
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.2.α
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.2.α
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ    48.1.1.α
ΔΗΛΩΣΕΙΣ    38,1
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ    48.1.3
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΔΗΛΩΣΗ    24.2.11.β
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    24.2.1
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    36.2.22
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    38.2.15
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ                                                                                         12,2
ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ    36.2.16
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    38.2.11
ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    5.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΔΡΥΤΗ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ    24.2.6
ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Μ6    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - Μ11    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Μ10    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    36.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ    26.1.7
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΟΘΗΚΗ    26.2.6
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ    32.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ    32.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ    33.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ    48.1.2.ζ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ    36.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    36.2.27
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    4.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    22.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    32.1.α
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    32.1.α
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.18
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41.2.7
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    41.2.18.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΔΡΥΤΗ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.7
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    38
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.4
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    36.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ    48.1.2.δ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Μ8    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.2
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.12
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.11
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.12
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    23.2.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    41.2.18.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.7.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    41.2.18.2
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    3.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    3.1.6
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    4.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    6.2.4
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    6.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ                                                            13.2.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.2.28
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    39.2.9
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ          13.2.1
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ    34.1.12.5
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ    34.2.3
ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ    36.2.16
ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - Μ12    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Μ9    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - Μ7    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    6.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    5.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    21.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.1.4.α
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ    14.2.9
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ    14.2.8
ΔΗΜΟΙ    3.1.4
ΔΗΜΟΙ    35.2.7
ΔΗΜΟΙ    37.1.2
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    46
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ     46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΗΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    46.1.2.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    46.1.1.γ 
   
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ    46.1.1.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    46.1.3
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΛΠ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    46.1.3
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΗΣ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΟΥ     46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    46.1.1.η 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    46.1.1.η 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ     46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΚΑΦΗ     46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΛΗ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    46.1.1.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    46.1.2.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΟΡΟΙ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    46.1.1.ζ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ    46.1.1.α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    48.2.18
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ    2.2.11
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ    7.2.24
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.1.2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    36.1.2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    2.2.12
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    3.2.17
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    4.2.9
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ     22.2.37
ΔΗΜΟΣΙΟ    27.2.11.1
ΔΗΜΟΣΙΟ    27.2.5
ΔΗΜΟΣΙΟ    35.2.7
ΔΗΜΟΣΙΟ    36.2.15
ΔΗΜΟΣΙΟ    37.1.2
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ    32.1.γ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ    32.1.γ
ΔΗΜΟΣΙΟ Ν.Π.Δ.Δ    3.1.4
ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΤΑ     3.1.4
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ    38.1.1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ    3.2.3
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    22.2.12
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    3.1.2
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.2.1
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ     3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ     3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ    5.2.1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΗΚΤΗΡΙΟ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ     5.2.23
ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ    41.2.20.2
ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ    38.34
ΔΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ    5.2.23
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ    24.2.11
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ    36.2.15
ΔΙΑΓΝΩΣΗ    22.1.3
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ    22.1.3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.δ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ                                                              27.2.7.5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ     24.1.2
   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    48.1.1.α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.    24.2.11.γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    26.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ    38.2.4.4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    34.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    41.2.9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗ    26.2.4
ΔΙΑΔΟΧΟΣ    5.2.5
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    7.1.2
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟΥ    7.2.6
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟΥ    7.2.7
ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΕΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    14.2.8
ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ    14.2.10.στ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΦΣΣ    36.2.1
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    22.1.16
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    34.2
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    36.1.5
ΔΙΑΘΗΚΗ    7.2.24
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              8.1.3.1
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    8.2.3.2
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    7.2.5
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ    33
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ    33.1.1
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ,ΑΠΩΛΕΙΑΣ,ΚΛΟΠΗΣ    38.2.23
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    30.2.5
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.1.3 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ    24.2.10.α
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ    24.2.10.α
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΕΘΝΗ    34.1.12.1 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    36.1.7.1
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.2.18
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (STOPOVER)    14.2.4.δ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ    22.2.12
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑΣ     24.1.5
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ    22.1.5
ΔΙΑΛΟΓΗ                                                             8.1.3
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.2.22
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ                                                                                                          27.2.2
ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.1.1
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    6.1.0
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ      61.1.1
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ     61.1.1
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΑLL INCLUSIVE    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    21.2.13
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ    13.1.5
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ                                               27.2.7.2
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                                             11.1.4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ    33.1.4.β
ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    34.2.3.3
ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ    38.2.15
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ     32.1.γ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ     32.1.γ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    23.1.1
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                                                                               10.1.2
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    5.2.16
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.1.2
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.1
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ                                                                                       27.2.19.1
ΔΙΑΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΔΙΑΣΠΑΣΗ    48.2.5
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ    38.2.20
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.1
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ - ΛΟΓΟΥ    22.2.2
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ    38.2.8
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ    38.2.8
ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    3.2.13
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ    32.1.3
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ    32.1.3
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    36.1.5
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    35,1
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ     30.2.2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    34.1.12.1 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ    48.1.2.ζ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    6.2.18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    41.2.18
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    33.1.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.2.23.3.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    48.1.3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ                                                                                         13.2.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    11.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ     3.2.5
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ    14.2.10.ε
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    14.1.5
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    34.1.4.α
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    34.2
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                                   27,1
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.12.1 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ    23.2.3
ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              8.1.3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ    3.2.12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.1.2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ    21.2.13
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΙΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    36.2.9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    6.2.19
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ    35.2.1
ΔΙΚΑΙΟΣ    23.2.1
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.29
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ     22.2.24
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ    5.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ    5.2.5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    48.1.1.α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    24.2.11.β
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    4.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    22.2.37
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                             8.2.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    2.2.13
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    26.2.22
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    30.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.5 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    48.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     7.2.26
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     36.1.9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ    39α.1.9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    30.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39.2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39.2.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    21.1.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.15.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    36.2.27
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    31.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ    19.2.14
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.3.α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                                                                                                8.2.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ    34.1.3.β 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    41.2.18.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    29.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    19.2.15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ    19.2.15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ    36.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ    37,2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ    6.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ    15.1.4.δ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     3.1.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    27.2.11.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ    8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    25.2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ                                                                         8,1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ     8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ                               8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ                 27.2.11.3
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ    36.1.2
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    22.2.10
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    36.2.28
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     38.30
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ    5.2.13
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ    22.2.10
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    22.2.10
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    22.2.38
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    36.2.28
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ     34.2
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ     38.30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ    48.1.4.α
ΔΙΚΟΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ          8.1.3.1
ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.    33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  Α.Ε.    33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΜΕΣΑ ΖΕΥΞΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΑ     36.2.14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)    3.1.2
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.1.γ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.2.δ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.2
ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.29.6
   
ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.2.3
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.α
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.β
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.γ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    48.1.1.α
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    48.1.2.ζ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.11
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    4.1.1
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    23.2.3
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    25.2.2
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    33.2.2
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ + Ε    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ     22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    34.2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ                                                                                                 8,1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    2.6.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ,ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                                      27.2.7.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                                                   27.2.7.3
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    36.1.5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ                                                      27.2.7.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    27,1
ΔΟΚΙΜΗ    5.1.1
ΔΟΣΕΙΣ (ΤΡΕΙΣ)    38.34
ΔΟΣΕΙΣ ΦΠΑ ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ     38.34
ΔΟΣΕΙΣ ΦΠΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    38.34
ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΟΥ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ( ΣΤΟΝ Φ.Π.Α. )     7.1.2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ    3.1.2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    41.2.18.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ    22.2.37
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.1.6.α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    33.2.5
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    22.1.15
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΥ    30.1.3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    22.1.15
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    33.1.3.β
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    30.1.3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.10
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ    41.2.16
ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ    38.34
ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.5
ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ    21.2.17
ΔΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ    7.1.4
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    30.1.3
ΔΩΡΕΑ    22.2.35
ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    31.1.6
ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    7.1.5
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ    7.2.25
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ    7.1.6.γ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ    22.2.35
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΔΩΡΕΕΣ    2.1.1
ΔΩΡΕΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    6.1.3
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ )    36.2.1
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ )    36.2.5
Ε.Δ.Ε.    23.2.2.β
Ε.Δ.Ε.    24.1.1
Ε.Δ.Ε.    24.2.6
Ε.Δ.Ε. ( ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ )    23.2.2.δ
Ε.Δ.Ε. ( ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ) ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.6
Ε.Δ.Ε.Α. ( ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ )    22.2.2
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    2.2.13.γ
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    2.2.13.δ
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    22.1.9.β
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    22.1.9.γ
Ε.Π.Ε. ( ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ )    3.1.1
Ε.Π.Ε. ( ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ )    7.2.23
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.    21.2.17
Ε.Φ.Κ.    21.2.17
Ε.Φ.Κ. ( ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ )    2.1.2
ΕΑΦΔΣΣ    36.2.1
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ    38.2.4.1
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    3.2.12
ΕΓΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ    22.1.17
ΕΓΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ    22.1.5
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    33.1.2
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ    34.1.12.7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ    38.2.14
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ    33.2.4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΠΑ    36,1
ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    36.2.24
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    22.1.23
ΕΓΓΥΗΣΗ    38.1.3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ    22.1.23
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ                                                                          8,1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ    8,1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    23.2.3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    36.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    36.2.18.2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ         13.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ    21.2.11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    35,1
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                      27.2.7.4
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΣ    26.2.2
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ. ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΚΟΟΛ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    38.2.4
ΕΓΚΡΙΣΗ    23.2.3
ΕΓΚΡΙΣΗ    24.2.10.α
ΕΓΚΡΙΣΗ    24.2.11.β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΙΣΤΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Υ.    22.1.17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΙΣΤΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Υ.    22.1.5
ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ.    7.2.1
ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ    2.2.9
ΕΔΡΑ    36.2.18.2
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ    32.1.3
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ    32.1.3
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.4.α
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ     3.2.8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ    27.2.11
ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    48.1.4.α
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ                                                                                                    27.2.15.1
ΕΙΔΗ ΤΡΙΤΩΝ     2.2.12
ΕΙΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ                                                                                                           11.2.3
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.2.1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ    34.1.12.1 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ    34.1.12.3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                                    27
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ    48.2.14
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ    22.2.2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ    53.1.2
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ    22.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ.    7.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.16
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.17
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    7.1.6.δ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     6.2.12
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     6.2.20
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ    48.1.4.ε
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    48.1.2.α
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    3.1.5
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α    32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α    32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    3.1.6
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.14
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.5
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.9
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    22.2.35
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.11
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.12
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.13
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    6.2.22
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    34.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    48.1.1.α
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    6.2.22
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( Ε.Δ.Ε.Α. )    22.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.1.4.δ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.1.9
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                                                                           8.1.3.1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.3.α
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    21.2.15
ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.12.7
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ    36.2.24
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.6
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.8
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.9
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    38.2.15.1
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2.α
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2.β
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    6.2.18
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.35
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    4.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    5.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    21.2.3
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    41
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    41.2.18.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    35α
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    41.2.20.7
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.2.23.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ    40.2.3
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ    43.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛ.ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    46.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.1.α
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΠΟΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ                                           27.2.16
ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ                                                                                  27.2.11.3
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    2.2.9
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ    48.2.18
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ    21.2.19
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ    54.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ    54.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    9.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ     18.2.4
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΕΠΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ    18.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ     12.2.5
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ      15.2.5
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ    5.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ                                                                               10.1.3
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    38.1.10
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    38.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                                11,6
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                                11.1.4
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    19.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ Α.Φ.Μ.    36.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    35α.2.1.2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΠΑ                                                                               27.2.11.5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     3.2.10
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΑΞΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.2.9
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ    53.1.1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    11.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.1.20
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.2.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    21.2.17
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                            13.1.5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΦΚ    2.1.2
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.6
ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ.    38.2.24
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    41.2.20.4
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    38.2.23.2
ΕΙΚΟΝΙΚΑ Η ΠΛΑΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    41.2.19.3
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    48.2.18
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.2.19
ΕΙΚΟΝΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ    19.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ    19.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ     21.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    24.1.8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    24.2.10.β
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ)    10.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    2.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    30.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.γ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.γ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                        10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    2.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.23
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     11.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ    23.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    23.2.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                               27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ    32.2.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ    32.2.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ    48.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΕΙΩΝ    27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ     29.1.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ)    10.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΚΟΙ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     22.2.20
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ    36.1.6
ΕΙΣΑΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    36.2.25
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)    3.2.4
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.1.12
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ (SERVICE FEES)    43.2.8
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ (SERVICE FEES) ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    43.2.8
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ    2.2.8
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ    3.2.4
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    19.1.12
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΟ    22.2.22
ΕΙΣΟΔΗΜΑ    38.2.7.1
ΕΙΣΟΔΟ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                     10.1.2
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    61.1.1
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    19.2.8
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ    36.2.1
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ    22.1.10
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ    22.1.10
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.2
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                        27.2.3
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    18.2.1
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ(ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.β
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΚΩΝ    31.1.3
ΕΙΣΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΙΣΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.2.5
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Α.Ε.     5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π. (ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ)    5.2.17
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π. (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)    5.2.17
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    22.1.9
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ο.Ε.    5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΕΣ    3.1.4
ΕΙΣΦΟΡΕΣ    20.1.1
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΙΚΑ    6.2.23
ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ    27.2.14
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     11.1.4
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    11.1.4
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    2.2.12
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ    3.2.13
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    2.2.12
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    22.2.37
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ     36.2.10
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    43.2.7
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    18.2.2
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (SERVICE FEES)    43.2.8
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (SERVICE FEES) ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    43.2.8
ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ    3.1.4
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    18.2.2
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    18.2.3
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΟΡΟ    39α.1.15
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.1.1
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    38.2.4.3
ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ    48.2.15
ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    25.1.8
ΕΚΔΟΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    25.1.8
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     22.2.20
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    22.2.37
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ. Α. Π    8.2.10
ΕΚΔΡΟΜΕΣ    43.2.2
ΕΚΘΕΣΕΙΣ    22.1.5
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ    34.1.12.2α
ΕΚΘΕΣΗ    25.1.7
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ    36.2.19
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.2.ζ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    22.2.35
ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α    41.2.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ    22.2.29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ    22.2.24
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.1.β
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.2.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.1.β
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.2.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    36.2.15
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     2.2.12
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     3.2.16
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.1.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.15
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.16
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.22
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     36.1.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ    22.2.10
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ    31.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ    36.1.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ     38.29.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-ΥΠΟΒΟΛΗ    38.31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ    38.33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.7
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    33.1.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.2.20
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    54.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     3.1.5
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     3.1.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     39α.1.14
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    7.1.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    31.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ      38.30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ-ΥΠΟΒΟΛΗ     38.29.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΣΩ TAXISNET    38.33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.1.9
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.2.10.α
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α-ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ- ΑΛΛΑΓΕΣ    38.32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ     38.29.3
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.29.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ.Ο.Υ.    21.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    36.1.3
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ-ΣΙΛΟ                                                                                                          8,1
ΕΚΜΑΓΕΙΑ    2.2.12
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ     8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΟΙΚΙΩΝ                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ                                                                                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    41.2.18.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    4.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    4.2.7
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ     3.2.17
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ    21.2.9
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΩΣ  ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΌΣ ΑΓΡΟΤΗ    41.2.4
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    4.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    19.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ    19.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    21.2.9
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ    40.1.5
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΧΙ    21.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΤΑΧΙ )    21.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΙΠΠΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ Φ.Π.Α    40.2.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΚΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ    38.2.23.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ    40.1.7
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΑΧΙ    38.2.23.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    3.2.16
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΙΠΠΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     40.2.2
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ    22.2.37
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ    4.1.1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ                                                                                 8,1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΧΡ.    16.1.7
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ    18.2.8
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    40.1.5
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ    33.1.4.β
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ    22.2.35
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     6.2.26
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    31.2.1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ    22.2.2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΩΩΝ    22.2.14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ    22.2.14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ    22.2.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.17
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    24.1.12
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ    3.2.10
ΕΚΠΕΣΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ    33.2.6
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ(PRORATA)    38.2.23
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    5.2.13
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    35.2.5
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ    5.2.13
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    6.2.27
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    3.1.4
ΕΚΠΡΟΘ. ΥΠΟΒ. Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣ. ΠΙΣΤΩΤΙΚ. Η ΜΗΔΕΝ.ΠΕΡΙΟΔ.ΕΚΚΑΘΑΡ.    38.2.23.3.2
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.1.4.ε
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΠΑ    48.1.4.ε
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.11
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    38.30
   
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.23.3.3
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ    54.1.3
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.2.19
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ    38.2.23.2.3
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ     19.2.16
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    19.1.16
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    33.1.1
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.2.15
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΖΙΡΟΥ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ    5.2.5
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ    19.2.11
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ     33.2.4
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ    21.2.15
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.β
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.β
ΕΚΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΚΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΚΡΟΕΣ    38.1.1
ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ    26.2.22
ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ    48.1.4.γ
ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    38.2.3
ΕΚΡΟΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ    38.2.23
ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)    5.2.18
ΕΚΣΚΑΦΕΣ     27.2.14
ΕΚΤΑΚTΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.21
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.18
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.2.21
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.23
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ(ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)     6.2.18
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                                             27.2.9.3
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ    14.2.5.β
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    54.1.5
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.13
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.14
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.1.δ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.1.δ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    35.2.7
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    35.2.1.1
ΕΚΤΑΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    23.2.3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΤΙΜΗΣΗ    5.2.13
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ    48.1.1.α
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.2.1
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ    41.2.19.4
ΕΚΤΥΠΩΣΗ               8.2.1
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ    8.2.1
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ    24.1.13
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      8.1.3.1
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3.α
ΕΛ.ΤΑ.    22.1.1
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ      8.1
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    38.2.23.2
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ    48.1.3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ    48.2.3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    48.1.1.β
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ     3.2.4
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ     3.2.5
ΕΛΕΓΧΟΣ    23.2.3
ΕΛΕΓΧΟΣ VIES    36.2.19
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    48.2.11
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    48.2.14
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ    3.2.10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.29.6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.2.10
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    25.1.2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ    25.1.2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    4.2.6
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    48.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                                  8.1.3.1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΤΡΟΙ     22.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    4.1.1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    48.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΣ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    22.2.10
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ    8.1.3.1
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ    27,1
ΕΛΚΕΠΑ    22.1.6
ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    26.1.3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ    35.2.1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ    3.1.4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                                                   13,1
ΕΜΒΟΛΙΑ    21.2.13
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    22.2.9
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ    36.2.1
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ    25.1.4
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    25.1.4
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ                                                                      8.1.3.1
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΑΓΑΘΑ    33.1.2
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    6.2.9
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ    48.1.4.α
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ    22.2.33
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ( ΑΜΙΓΩΣ ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    41.1.1
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 5%    41.2.20.2
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    2.2.12
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    3.2.17
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.2.9
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    7.2.1
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ                                                                            27,1
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΑ    33.2.2
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                                                                        8.2.3
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ    39.1.9
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ    4.1.1
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ    4.1.1
ΕΜΠΟΡΟΣ    4.1.1
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    4.2.8
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.17
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.20.1
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    36.2.22.1
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2011    38.34
ΈΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΦΠΑ    38.2.23.2.2
ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    24.1.13
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    32.1.α
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    32.1.α
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.7
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΔΗΛΩΣΗ     21.1.4
ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ     4.2.8
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ     36.1.3
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    25.1.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    30.1.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    19.1.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    24.2.10
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    38.1.9
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    41.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    19.1.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    19.1.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    11.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    36.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    21.2.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    34.1.12.1 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    34.1.4.β 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    21.2.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    38.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.19
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.21
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    22.2.20
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    26.2.21
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ     39α.1.9
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    31.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    2.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    12
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    15.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    25.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    25.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    28.2.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.α
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.α
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     29.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                  11
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΤΟΠΟΣ)    15.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    15.2.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    34.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    29.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    3.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    38.1.10
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    18.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ     18.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    36.2.22
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.2.6
   
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    14.2.3.γ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.2.16
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.20
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    26.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ     28.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.2.2.β
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.8
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΌ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟ      5.2.16
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΌΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.2.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.2.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.17
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    38.2.23.3.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     19.1.1
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    22.1.23
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.1.1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΚΑΛΥΨΗ    #NAME?
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    5.1.1
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.7
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.γ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ    24.1.5
ΕΝΙΑΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ    48.1.2.α
ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    43.1.4
ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  (Ε.Τ.Α.Κ)    48.2.10
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    26.1.5
ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.1
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    23.2.2.β
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    24.1.1
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    24.2.6
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.2.7
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ( Ε.Δ.Ε. )    23.2.2.δ
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ( Ε.Δ.Ε.)  ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.6
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    2.2.5
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    22.1.17
ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.2
ΕΝΝΟΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ    7.1.5
ΕΝΝΟΙΑ ΔΩΡΩΝ    7.1.4
ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    38.34
ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    48.1.1.α
ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    48.1.2.η
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ    8,1
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ    39.2.8
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ    8.1
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ    8.1
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    30.2.1
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    32.2.2
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    32.2.2
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ                                                                                                      27,1
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    48.2.4
ΕΝΣΗΜΑ    22.2.16
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    34.2.3.3
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    38.2.5
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ      28.1.4 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    5.1.1
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    8.2.5
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    35,2
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    36.2.24
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                      11,1
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                             8.1.3.1
ΕΝΣΩΜΑΤΟ ΑΓΑΘΟ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.1.1
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ    34.1.12.1
ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.2.2
ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    39.1.7
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    36.1.2
ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ     46.1.2.ε 
ΕΝΤΟΛΗ    3.2.3
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    22.2.10
ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    3.1.5
ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    3.1.6
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     3.1.5
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     3.1.6
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    36.2.10
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     6.2.10
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     6.2.22
ΕΝΤΥΠΟ Β1    36.2.1
ΕΝΤΥΠΟ Β2    36.2.1
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ    36.2.13
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    22.1.15
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.7
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.3
ΕΝΩΣΗ    22.1.17
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    3.1.1
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.2.18.2
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ    38.2.5
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ     14.2.10.ε
ΕΞ.Υ.Π.Π.    22.2.9
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ    38.2.15.1
ΕΞΑΓΩΓΕΣ    48.1.4.δ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ     34.1.12.1 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    34.1.4.β 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    41.2.20.2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    38.2.18
ΕΞΑΓΩΓΗ    5.2.16
ΕΞΑΓΩΓΗ    15.2.7
ΕΞΑΓΩΓΗ    24.1.8
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.1
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.1
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.12
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    30.1.3
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΩΡΑ    26.1.3
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.6
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    33.1.3.γ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.α
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1β
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.γ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    28.1.1.α
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ    22.2.31
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    30.1.5
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.3
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Φ.Π.Α.    6.1.4
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    3.1.2
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    33.1.2
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΠΑ    6.2.1
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ    31.2.2
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΕΣΩ V.I.E.S.    16.1.11
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    55.1.3
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΞΑΙΡΕΣΗ    3.1.2
ΕΞΑΡΤΗΣΗ    3.2.3
ΕΞΕΔΡΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                 27.2.14
ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ    25.1.5
ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ                 27.2.14
ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    25.1.5
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ    22.2.37
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    22.2.27
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    21.2.12
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    22.2.28
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ    22.2.28
ΕΞΟΔΑ     48.1.4.α
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ    22.2.10
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    36.2.14
ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ    19.1.16
ΕΞΟΔΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    31.1.6
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    24.2.12
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS)    38.2.5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ    34.2.3.3
ΕΞΟΡΥΞΗ    4.1.1
ΕΞΟΥΣΙΑΣΗ    5.1.1
ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ     48.1.4.β
ΕΞΩΣΗ    22.2.25
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ    22.2.9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    24.1.13
ΕΟΤ    8,1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ)    6.2.7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ     2.2.2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ                                                                         27.2.7.7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ    21.2.9
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ    36.1.6
ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    36.1.2
ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    20.2.1
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΕΠΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    26.2.9
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    23.1.1
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    20.2.1
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ                        8.2.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    8.2.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    8.2.1
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ    3.2.10
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2.β
ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ    48.1.2.α
ΕΠΑΧΘΗΣ ΑΙΤΙΑ    5.1.3
ΕΠΑΧΘΗΣ ΑΙΤΙΑ    22.2.35
ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.6
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    30.2.7
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    33.1.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    34.1.12.3
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    38.2.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                               27.2.11.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                               27.2.11.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ    33.1.4.α
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    33.2.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ    7.2.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ    23.2.3
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟΥ-ΕΞΑΓΩΓΗ     33.1.3.γ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    47.1.1.ε
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΑΓΑΘΟ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ -  ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ    7.2.16
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.33
ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    36.2.9
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ    5.1.1
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΩΛΗΣΗ    5.1.1
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φ.Π.Α    39α.1.5
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φ.Π.Α ΕΤΗΣΙΩΣ    40.1.1
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ     36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΡΕΝΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ( ΤΑΞΙ )    3.2.10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     3.2.10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )    2.2.13.γ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )    2.2.13.δ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )     22.1.9.β
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )     22.1.9.γ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ     3.2.10
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ                                                                                                        10.1.2
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ    38.2.23.3.2
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣTΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    15.1.4
ΕΠΙΔΕΙΞΗ    25.1.7
ΕΠΙΔΗΚΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ     21.2.6
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     21.2.6
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ    41.2.18.5
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ    31.2.3
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    25.1.2
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ    48.1.2.α
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.7
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    6.1.3
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ    3.1.4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ    36.2.28
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    36.2.18.2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    22.2.12
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ    36.2.14
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ    48.1.2.α
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ    22.1.6
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ     39.2.8
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    14.1.4
ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    24.1.2
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    23.2.3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ    21.2.8
ΕΠΙΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ    22.2.31
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ    27.2.5
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                 9,1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ     22.2.37
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ    22.2.32
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     35.2.4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    22.2.37
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                               8.1.3.1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ    7.2.1
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    32.1.2
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    32.1.2
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    34.1.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Η ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    38.2.14
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)    34.1.12.2α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)    34.1.3.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ (ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ)    34.1.3.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Φ.Π.Α.-ΑΙΤΗΣΗ    6.2.11
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Φ.Π.Α.-ΑΙΤΗΣΗ    6.2.12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)    6.2.15
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ    26.1.3
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.8
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    41.2.17
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.24
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    34.1.12.2α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α    39α.1.17
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ Φ.Π.Α ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ    40.1.6
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ    38.2.5
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.    24.2.11.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α-ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ     41.2.14
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.1.11
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    39α.1.16
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ-ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΥ    34.1.12.1
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α     41.2.12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    31.1.7
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    33.1.4.γ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.2.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ                                                                                              27.2.11.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΣ)    34.1.12.2
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΆΛΛΗ ΧΩΡΑ    34.1.12.9
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    34.2.1.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    34.1.12.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.18.5
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.20.1
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)    34.1.3.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.2.2
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    41.2.19
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΧΡΟΝΟΣ)    34.1.12.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    34.1.4.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    34.2
ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΠΙΤΑΓΕΣ    22.1.10
ΕΠΙΤΑΓΕΣ    22.1.19
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ    5.1.2
ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΑΘΩΝ    16.2.1.β
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    36.2.1
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    55.1.6
   
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ    48.2.13
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    22.2.27
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                                                                                     8,1
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    38.2.1.1
ΕΠΙΧΕΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΚΟΜΙΣΤΡΟ    30.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ    7.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗ     3.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                                                                        27.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    38.1.10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    39.2.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    34.1.12.1 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ    23.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ                                                                                          8,1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    36.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  60% ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΓΕΣ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  60% ΑΠΌ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 60%ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΚΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΑΚΑ    38.1.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ     36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    38.1.10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ  ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    24.2.7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ    24.2.7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ    40.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    38.2.23.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ    43.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    30.2.6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    24.2.11.ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Α.Ε.Δ.Α.Κ. )    22.2.29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    26.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Α.Ε.Λ.Δ.Ε. )    22.2.29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.2.6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΤΗ    36.2.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    39.1.12
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    39.1.13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.1.4
ΕΡΓA ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ     61.2.4
ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ    61.2.4
ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ    21.2.11
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                     27.2.18
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    21.2.11
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    21.2.11
ΕΡΓΑΣΙΑ FASON    36.1.7
ΕΡΓΑΣΙΑ FASON    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦAΣON    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΟΝ    36.1.7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    14.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ FASON    36.1.6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ    22.2.26
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                              11.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ    31.1.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ                                   8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                                                            11.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                 8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                          8.1.3.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΜΩΜΟΣΥΝΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    37.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ    26.2.9
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ                                     8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    36.2.25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    23.1.3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ    24.2.3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ    38.2.15.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ                                                                                                              8,1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ ΑΠΌ ΕΡΓΟΛΑΒΟ    36.1.6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    22.2.13
ΕΡΓΑΤΕΣ                                                8.1.3.1
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ    36.1.7
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.1.3
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)    61.2.11
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                                                                                  8.2.1
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    6.2.1
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    5.1.2
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    36.1.7
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    36.2.24
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    37.1.2
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                27.2.17
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ    21.2.11
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ    23.2.3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    23.2.3
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    22.2.12
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    36.2.28
   
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ -ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΕΣΚΟΜΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ      10.1.2
ΕΣΟΔΑ    36.1.5
ΕΣΟΔΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    22.2.37
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ    31.2.3
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    31.2.4
ΕΣΟΔΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ    36.1.5
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ    21.2.14
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ    39.1.1
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ         8.1.3
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤ.ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     14.1.11
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     14.1.10
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    34.1.4.β 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    48.1.4.α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    61.1.1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    5.2.2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.2.1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEASING    33.1.3.α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    33.1.4.α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    22.2.3
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ    22.2.9
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ    3.1.1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    48.1.4.α
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ( Ε.Π.Ε. )    3.1.1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ( Ε.Π.Ε. )    7.2.23
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ    22.1.20
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    48.2.14
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ    5.2.22
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.21
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.2.11
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                                                                                      13.1.5
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    39.1.5
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    11.6
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    32.1.β
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    32.1.β
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ    36.1.7
ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    33.1.3.β
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α    55.2.2
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    2.2.4
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    5.1.1
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    5.2.15
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)    5.1.1
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.4
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΕΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    14.2.5
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.13
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ    3.1.5
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ    4.2.8
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.4
ΕΥΚΑΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ                          8,1
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ    4.1.1
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ    38.2.23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          27.2.11.1
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ     23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    35α.2.1.2
ΕΦΑΠΑΞ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    33.1.3 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α ΣΤΟ ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    41.2.1
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΕΙΟΥ                                            27.2.14
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ    19.2.8
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    36.2.27
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.28
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.28
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    19.1.14
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                 27.2.14.1
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΧ    21.1.2
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ    39.1.1
ΖΕΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΖΥΓΙΣΗ    8.1.3.1
ΖΥΓΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3.α
ΖΥΓΟΛΟΓΕΙΟ    27.2.2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    21.1.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    41.2.18.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ     33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ    5.1.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ    37.1.3
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ    2.4.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.1.13
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.8
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( EDI )    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    35α.2.1.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    36.2.19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    34.1.6.η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    35α.2.1.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ    34.1.6.α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    36.2.15
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ TAXISNET    34.1.6.α
ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    19.2.10
ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ    19.2.10
ΗΜΕΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ    16.1.12
ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    16.1.12
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ    35α.2.1
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ    36.2.21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.1.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.2.18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    36.1.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ    38.1.10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ    36.2.18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ    38.33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ    21.2.13
ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ     22.2.35
ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.20
ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΞΑΝΑ   
ΘΑΛΑΜΗΓΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ                                                                           11,3
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ    23.1.3
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    14.2.4.α
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5.α
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    27,1
ΘΑΝΑΤΟΣ     7.2.24
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ    7.2.23
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ    38.2.20
ΘΕΑΤΡΑ    8,1
ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ    3.2.8
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ    22.1.3
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.3
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)    5.2.18
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ    5.1.1
ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ    6.2.6
ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ(ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ )    6.2.8
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ    16.1.3
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ    48.1.1.α
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ    22.2.22
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ    22.2.29
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ    22.2.24
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ( ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ )    36.1.5
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11.α
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     8.1.1
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    5.1.2
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    38.2.22
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    26.2.2
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11.δ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.4
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ    22.1.3
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ    22.2.2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ    21.2.13
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ    2.2.13.β
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ    22.1.9.α
ΙΑΤΡΟΙ    22.1.3
ΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    22.1.3
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    22.2.9
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ( ΙΠΔ )    22.2.2
ΙΔIΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    6.1.0
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ    22.2.19
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ    23.2.3
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    23.2.3
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    36.1
ΙΔΙΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ    24.2.11.ε
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ    7.1.6.γ
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ    22.2.35
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ     32.2.1
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ     32.2.1
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    6.2.23
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΔΩΜΑΤΙΑ    8.1
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΟΙΚΙΕΣ    8.1
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ    3.2.16
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ    22.2.35
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    55.1.2
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    3.1.1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ    7.1.6.γ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ    22.2.35
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                       8,1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    9,1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ    30.2.3
ΙΔΙΩΤΕΣ    2.2.2
ΙΔΙΩΤΕΣ    5.1.1
ΙΔΙΩΤΗΣ    22.2.35
ΙΔΙΩΤΗΣ     2.1.2
ΙΔΙΩΤΗΣ     2.2.13.α
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ    33.1.4.β
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ     22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    21.2.9
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    28.2.1.β
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    33.1.4.β
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    22.2.12
ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ    3.1.4
ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ    3.2.13
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    3.1.2
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ     22.1.3
ΙΔΡΥΜΑΤΑ    24.1.12
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    22.1.17
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ    22.1.17
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ    23.2.3
ΙΔΡΥΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ    36.1.4
ΙΔΡΥΣΗ    36.1.2
ΙΔΡΥΤΗΣ    36.1.3
ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.1.3
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.1.1
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    23.2.1
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ    23.2.1
ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ    3.2.14
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ    3.2.14
ΙΚΑ(ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)    6.2.23
ΙΚΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΡΟΩΝ    6.2.23
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    22.2.18
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ         8.1.3
ΙΠΔ  ( ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ )    22.2.2
ΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ    7.1.1
ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    35,1
ΙΣΟΠΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ    38.2.20
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    2.2.12
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ     14.2.9
ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    14.2.8
ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     14.2.8
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ    14.2.10.στ
Κ - Μ ( ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ )    36.2.22
Κ.Α.Δ. ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ )    36.2.18.1
Κ.Α.Ε.    24.2.10
ΚΑΖΙΝΟ    22.2.22
ΚΑΖΙΝΟ     9,1
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ    48.1.4.β
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ    48.1.4.γ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ    26.2.9
ΚΑΘΑΡΟ ΧΑΛΚΟ ΠΩΛΗΣΗ    39α.1.7
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    34.1.4.β 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    34.1.4.β 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ                                                                                          27.2.19.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ    24.2.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    24.1.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    25.1.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗΣ    20.2.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    24.2.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.1.6
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.1.7
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.2.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                                              27.2.19.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ     7.2.18
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ    24.2.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ    23.2.2.β
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ    34.1.12.1 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.1.1.β
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ    23.2.2
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ  ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    3.1.3
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    3.1.3
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.5
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.8
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΑΓΟΡΑ)    2.1.2
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    28.1.2 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    31.1.7
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ     41.2.19.4
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    22.2.12
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    22.2.38
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    36.2.28
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    22.1.5
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.7
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ     14.1.8
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                               13.1.3
ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ    2.2.9
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ    21.2.13
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ( Φ.Π.Α. )    36.1
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.13
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    22.2.38
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    28.2.7
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    34.2.3.5
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ                                                                                  27.2.11.2
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.19
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    39α.1.11
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    2.2.12
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    3.2.17
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    4.2.9
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.1.6
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    22.1.2
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    21.2.1
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    11.6.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    30.1.5
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                                                          13.1.5
ΚΑΡΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ                                                                                       27.2.7.3
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    2.2.8
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.2.4
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.2.5
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    2.2.8
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    3.2.4
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    31.2.1
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    40.1.6
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.18.4
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5%    41.2.20
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΣΤΕΛΕΣΤΗ 11%    41.2.20.5
ΚΑΤ `ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.21
ΚΑΤ `ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.22
ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ    21.2.7
ΚΑΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    4.2.8
ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΚΑΤΆ ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.23
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΠΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ    38.34
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ     6.2.23
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ     38.2.16
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ    38.2.12
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΗΣ    38.2.4.3
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ    38.2.16
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ    38.2.13
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    54.1.4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (ΧΡΟΝΟΣ)    18.1.4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ    38.34
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ     38.2.16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ    22.1.10
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ  Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.13
ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ    21.2.13
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ    22.1.2
ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ  ΦΠΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ    39.2.1
ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    11.1.2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ    36.2.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.24
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    38.2.10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     6.2.4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤ`ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    6.2.21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤ`ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    6.2.22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    31.1.6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    6.2.22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.1.12.1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.1.12.3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    5.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    8,2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑ    33.1.4.γ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    4.2.8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    4.2.8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ                                           27.2.5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΣΟΝ (FACON)    24.1.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    5.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                    8,2
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                       8,1
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ    21.2.13
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.α
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.9
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ    22.1.4
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ     36.1.2
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    33.1.4.β
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ    34.2.4.2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    6.1.0
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ    33.1.2
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ    33.1.3.α
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ    26.1.3
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.13
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ    48.1.2.η
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ    48.1.1.α
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ    46.1.1.ε
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ    48.1.2.δ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    36.1.5
ΚΑΤΟΧΗ    5.1.1
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ    38.34
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.1.2
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.1.7
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.2.26
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ    38.2.4.2
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΚΑΦΕΝΕΙΑ     39.1.1
ΚΒΣ    38.2.7.1
ΚΕ.Δ.Α.Κ.    23.2.1
ΚΕ.Δ.Δ.Υ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ )    22.2.2
ΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    22.1.3
ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ    22.2.34
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                                                                  8,1
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.25
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ )    22.2.2
ΚΕΠ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ    3.2.6
ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ    2.2.6
   
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    22.1.3
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ    19.2.7
ΚΗΡΥΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ    55.2.1
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ     22.2.37
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ    2.2.12
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ    4.2.9
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ    14.2.8
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ    8,1
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)    13.1
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ    7.2.25
ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.19
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ    22.2.35
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ     4.2.8
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ     7.2.24
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ(ΚΤΙΣΜΑΤΑ)    6.1.3
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ    7.2.24
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΣΣΑΝΤΟΣ    7.2.11
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ    7.2.24
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ     22.1.3
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ    22.2.5
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    7.2.1
ΚΛΟΠΗ    33.1.2
ΚΛΟΠΗ    33.1.3.α
Κ-Μ ( ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ )    24.2.11
ΚΟΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    31.1.1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    31.1.1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    36.2.9
ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ    31.2.5
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ    35.2.6
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ    37,2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ    48.2.9
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    3.1.1
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    3.1.6
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    6.2.17
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    36.2.1
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    3.1.4
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    35.2.7
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    36.2.15
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    37.1.2
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ    25.1.4
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΕΑ    41.2.18.5
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    61.1.1
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ                                                                                11,4
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΦΜ                                                                                                    11.2.2
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ    36.2.6
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3.1.5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    6.2.16
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    36.1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    3.1.1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    4.2.8
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    36.2.18.2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΔΦΑΛΙΣΗ    22.1.7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ    22.1.7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                                                               11.1.4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    22.1.17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ     22.1.17
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΑ                                                                                    9,1
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    7.1.6.δ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    36.2.10
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    36.2.14
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.3
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ    48.1.4.α
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ    22.1.7
ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ    11.1.4
ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ     22.1.12
ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    7.2.1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    22.1.4
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    2.1.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    3.1.3
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    5.2.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.15
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.16
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.17
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.18
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.19
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    31.1.7
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.5
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.7
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.2.24
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ( Κ - Μ )    36.2.22
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΑΦΙΞΗΣ    7.2.17
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ     23.1.4
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ( Κ-Μ )    24.2.11
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.2
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.4.α
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ     34.1.2
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ     34.1.7
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    24.2.13
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    3.1.4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    15.1.3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Η ΜΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ     43.1.8
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ    43.2.2
ΚΤΕΛ    3.2.16
ΚΤΕΛ    38.2.3
ΚΤΕΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ)     3.2.10
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ    36.2.11
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ                                             8.1.3.1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ    22.2.4
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    22.2.4
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    3.2.12
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ    22.2.4
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ     48.1.4.α
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ     41.2.2
ΚΤΙΡΙΟ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ    6.1.1
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΗ    6.1.1
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.22
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    19.2.16
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ                                     9,1
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    31.1.3
ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ     5.1.2
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    6.2.26
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    32.1.δ
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    32.1.δ
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    33.1.4.β
ΚΥΡΩΣΕΙΣ    34.1.12.9
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    34.1.6.δ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Κ.Α.Δ. )    36.2.18.1
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    23.2.2.ε
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    24.1.3
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    24.2.10.δ
ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    41.2.18.1
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ    40.2.3
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΜΕΣΩ  TAXISNET-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.4
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.1
ΛΑΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ    22.1.12
ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ                               11.1.4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    41.2.18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    33.2.2
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΑ    3.2.16
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ    3.2.16
ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    36.1.2
ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    36.1.2
ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.20
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.1
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.3
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.3
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    35,1
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.1.2
ΛΗΠΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.2
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    25.1.8
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    25.1.9
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.17
ΛΗΨΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ     21.2.18
ΛΗΨΗ Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.2.12
ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.2.12
ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    33.1.1.β
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     2.2.12
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     4.2.9
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΣ    40.2.3
ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.23.2.2
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ    31.2.1
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ                                                                                                    27.2.10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Η.    21.1.4
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ο.Τ.Ε.    21.1.4
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    3.2.4
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    14.2.8
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΛΟΓΙΣΤΕΣ    34.2
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.1.3
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.2.2
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.3
ΛΟΓΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.3
ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ    41.2.8
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    23.2.3
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ                                                                            27.2.11.5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    22.1.23
ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.2.8
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    24.1.8
ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ    22.1.20
ΛΟΤΤΟ    11.1.4
ΛΟΤΤΟ    22.1.12
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ     7.1.2
Μ.Α.Ε. ( ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ )    5.2.5
Μ10 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     36.2.18.1
Μ11 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     36.2.18.1
Μ12 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    36.2.18.1
Μ6 - ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     36.2.18.1
Μ7 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ     36.2.18.1
Μ8 - ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.18.1
Μ9 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     36.2.18.1
ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ    8.1.3
ΜΑΙΕΣ    22.1.3
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    38.2.23.2.2
ΜΑΡΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.7
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    6.2.14
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    34.2.2β 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.13
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    25.2.2
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( KNOW HOW )    4.1.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    21.1.4
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.19
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.1.6
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.1.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.1.4
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.2
ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ                                27.2.7.3
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    3.1.2
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΜΕΡΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.9
ΜΕΡΙΔΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ    7.2.24
ΜΕΡΙΔΕΣ    36.2.24
ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    22.1.20
ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ    48.2.9
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΜΑ    19.1.17
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    31.1.8
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    31.2.5
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    38.1.5
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.2.3
ΜΕΣΑ ΖΕΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ    33.1.3.α
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΜΕΣΙΤΕΣ    24.1.14
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    22.2.26
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    24.1.14
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.3
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ    14.2.3.α
ΜΕΣΟΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ    48.1.4.α
ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    48.1.4.α
ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ    36.1.8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    19.2.3
ΜΕΤΑΒΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    7.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    48.1.1.α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.23
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΕΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΦΟΡΤΟΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ROYALTIES    36.1.5
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.16
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    33.1.4.α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.1.5
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΜΑ    6.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    2.2.13
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    22.1.9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ,ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ    38.2.4.4
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ    14.2.14
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ(ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π.)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    5.2.21
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ    6.2.10
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.1.0
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.2.19
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΌ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ     7.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε    5.2.21
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    34.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    3.1.6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    31.1.6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    5.2.19
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ    48.1.2.α
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ    36.1.3
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ    22.2.35
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    16.1.12
ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΦΥΛΑΚΩΝ     8.1.3.1
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET    14.2.10.δ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET    14.2.10.δ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ Κ-Μ    7.1.3
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ     7.2.21
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ     7.2.22
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.3
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                            9,1
ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗ ΕΚΡΟΩΝ    48.1.4.δ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.1
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ     21.2.19
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ     23.2.2.β
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΑ    23.2.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΣ ΟΙΚΟΣ    20.2.1
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.1.1
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ    2.2.12
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ    2.2.13
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     31.2.1
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    22.1.9
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.    5.2.5
ΜΕΤΑΤΑΞΗ    36.1.3
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΈΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΆΛΛΟ    39.1.12
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.8
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    39.1.13
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     41.2.5
ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗ    13.2.1
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    24.2.7
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    36.1.2
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.    5.2.5
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΑΦΩΝ    27.2.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ     24.1.13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ    14.1.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ                                                                                                8,1,3,1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ    22.1.8
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ    3.2.16
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ    3.2.16
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ  ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ     24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ    22.2.31
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ    22.1.8
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    21.1.4
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     21.1.4
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     8.1.3.1
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    34.2
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ    34.2
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ    22.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.1.11
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    28.2.1.β
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    21.2.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    36.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    38.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ    28.1.2 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    24.1.13
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΗ     3.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ)    5.2.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ    3.1.3
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΑΓΟΡΑ)    2.1.2
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ    31.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      8.1.3.1
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    20.1.1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ     23.2.3
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ    3.2.11
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              8.1.3.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    36.2.22
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ     45.1.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ (ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ -Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ -ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.2
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/VIES ΠΩΛΗΤΗ    45.2.8
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ     45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΩΣΟΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
   
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ    2.2.13
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ    22.1.9
ΜΕΤΟΧΕΣ    48.2.14
ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.21
ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    22.1.20
ΜΕΤΟΧΙΑ-ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    2
ΜΕΤΟΧΟΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ    3.2.16
ΜΕΤΡΗΣΗ    8.1.3.1
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  ΠΩΛΗΣΗ     5.1.1
ΜΕΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ    19.2.16
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    24.2.11.α
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    24.2.11.α
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    24.1.10
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    24.1.10
ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.6
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    24.1.12
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.2
ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.4.β 
ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ    31.2.2
ΜΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    36.1.6
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.4
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ    39.1.1
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ    39.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ( ΣΤΟΝ Φ.Π.Α. ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    7.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    38.2.1
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Η ΕΚΚΑΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.23.4
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    26.2.20
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     8.2.12
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    8.2.12
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    21.1.4
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ     2
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    2.2.13.α
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.2.2
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    34.1.4.β 
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    33.1.3.β
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    2.3
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.20.1
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.8
ΜΗΔΕΝΙΚΟ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    38.2.4
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ                                                                             27.2.7.3
ΜΗΚΥΟ    37.1.3
ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.2.4
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ    3.2.14
ΜΗΤΡΩΟ    36.2.13
ΜΗΤΡΩΟ    36.2.28
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ    41.2.18
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Μ.Α.Ε. )    5.2.5
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Μ.Α.Ε. )    36.1.2
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ    34.1.12.8
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ    34.1.12.9
ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ                                                                                                          13,2
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    8.1.3.1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    35.1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    5.1.2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    5.2.15
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    26.2.22
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    36.2.1
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    21.2.16
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.2.5
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TAXIS    38.2.23.3.3
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    2.2.11
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ  ( ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ )    3.2.10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ    37.1.3
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    34.2
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.3
ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    38.2.23.3
ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    38.2.23.4
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ    39.2.7
ΜΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΝ)    43.1.10
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.β
ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ    21.2.9
ΜΙΚΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ    39.1.9
ΜΙΣΘΙΟ    8.2.6
ΜΙΣΘΩΜΑ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ    3.2.16
ΜΙΣΘΩΜΑ-ΜΕΡΙΣΜΑ    38.2.3
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΤΗΣΗΣ     3.2.16
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.1.11
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.2.37
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    31.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ    8.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ( ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6
ΜΙΣΘΩΣΗ ( ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6.γ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    16.1.4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    22.2.25
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.18
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ                                                                                                    8.2.6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ    8.1.3.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    34.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    3.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ    3.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ    2.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ Η ΆΛΛΗ ΧΡΗΣΗ    22.2.35
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    36.2.25
ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΕΑ    33.1.4.γ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                 11.1.4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ                                                                                       8,1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ         8.1.3.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ    21.2.13
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ    21.2.13
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ                                                                 8,1
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                 9,1
   
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.12
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.12
ΜΙΣΘΩΤΗ    8.2.6
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ    36.1.6
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.11
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    16.1.7
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    3.2.6
ΜΝΗΜΕΙΑ    22.1.5
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ    22.1.3
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    22.1.3
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ    38.2.9.1
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (Μ.Σ.Κ.Κ.)    48.1.4.α
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (Μ.Σ.Κ.Κ.)    48.1.4.γ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.1.10
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    24.1.10
ΜΟΝΤΑΖ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ                   8.2.1
ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    22.1.17
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.5
ΜΟΤΕΛ                                                                                            8,1
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    8.1.3.1
ΜΟΥΣΕΙΑ    22.1.5
ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ    22.1.4
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ    22.1.4
ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΜΠΑΡ                                                                                                               9,1
Ν.Π.Δ.Δ. ( ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ )    3.1.4
ΝΑΟΙ    3.2.14
ΝΑΤΟ    11.1.2
ΝΑΤΟ    11.6.1
ΝΑΤΟ    27,1
ΝΑΤΟ    27.2.18.1
ΝΑΤΟ    38.2.4.4
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ             27.2.5
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ     27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ                   27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ    27,1
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ                                                                                         27.2.10
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ    27,1
ΝΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    31.1.4
ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    39.1.12
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     33.1.4.γ
ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ    33.1.4.γ
ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    41.2.18.5
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    6.2.22
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    24.2.8
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.1.4.α
ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ    3.2.10
ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ    22.2.35
ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ    22.2.35
ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    6.2.22
ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ    6.2.3
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    6.2.5
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    6.2.4
ΝΕΡΟ    22.1.2
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ    22.2.2
ΝΟΜΑΡΧΙΑ    36.1.2
ΝΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΕΧΩ ΣΒΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ   
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.3
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.8
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18.2
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.7
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    38.1.9
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ     2.1.2
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ                                                                                              11.1.4
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ                                                                                              27.2.19.1
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ                                                                                                  13,2
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ( Ν.Π.Δ.Δ. )    3.1.4
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    22.1.16
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    24.1.12
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    36.1.2
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    28.1.1.α
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    22.1.16
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ    36.1.2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ    38.2.23.2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.1.3
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    21.1.4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ     21.1.4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    21.1.4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΟ    33.1.4.α
ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ    33.1.3.α
ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α    41.2.14
ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΣΤΑΣΗ    5.2.5
ΝΟΜΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    5.2.13
ΝΟΜΙΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    32.1.β
ΝΟΜΙΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    32.1.β
ΝΟΜΙΜΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    39.2.2
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ    22.1.19
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ    38.2.12
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ    38.2.12
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ    21.2.17
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ    22.1.3
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    7.2.1
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    39α.1.9
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ    22.1.3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    22.1.3
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ    22.1.17
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ    22.1.3
ΝΠΔΔ    36.2.15
ΝΠΔΔ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.9
ΝΠΔΔ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.7
ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΕΚΦΕΥΓΟΥΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.8
ΝΤΙΛΕΡΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)     55.1.5
ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΩΛΗΤΗΣ    41.2.8
ΞΕΝΑΓΗΣΗ    43.2.2
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    8,1
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    21.2.13
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    21.2.14
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    48.1.4.α
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ    34.2.3.4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    21.2.9
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΡΙΟ                                                                                           8,1
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΞΕΝΩΝΕΣ                            8,1
ΞΕΝΩΝΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ    3.2.13
Ο.Δ.Δ.Υ(Οργανισμός Διαχείρησης Δημόσιου Υλικού)    3.2.7
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    22.1.3
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ    22.1.3
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ    22.2.7
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ    22.2.7
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ    3.2.13
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ    3.2.13
ΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    19.2.16
ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ    36.2.4
ΟΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ    26.2.21
ΟΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    2.2.12
ΟΙΚΕΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    48.1.2.δ
ΟΙΚΙΕΣ     8,1
ΟΙΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ    24.2.11.β
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙΣΕΣ    6.2.23
ΟΙΚΟΔΟΜΗ    36.2.9
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ    6.2.22
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    38.1.5
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    6.2.22
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ    7.1.6.β
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ-ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ    6.2.22
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ    6.2.22
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    6.2.10
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    6.2.5
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    6.2.5
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ    6.2.5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΥΣΕΙΣ    31.2.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ    37.1.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    3.1.2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.9
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    24.1.10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    38.1.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     34.1.2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ(ΕΝΝΟΙΑ)    4.1.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ                                             11.1.4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ Η ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ Η ΕΛΤΑ    36.1.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ    32.1.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΡΑ    32.1.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΦΟΡΟ    36.1.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΦΟΡΟ    38.1.3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΦΟΡΟ                                                                                           27.2.18.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ    37.1.2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ     22.1.17
ΟΙΚΟΠΕΔΑ    22.2.35
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟΣ     22.2.35
ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.12
ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ     24.2.12
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ    13.1.5
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ    30.1.5
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ       13.1.5
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.4
ΟΙΟΝΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.7
ΟΙΟΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΟΙΟΝΕΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΟΙΩΝΕΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.21
ΟΛΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.2.5
ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΜΑ    19.1.17
ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    19.1.16
ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    19.1.16
ΟΛΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ                                                                                                                    8,1
ΟΜΟΛΟΓΑ    48.2.14
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ    22.1.20
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    48.1.4.α
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΙΣΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗΣ    13.1.2
ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΙΣΗ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ                                                    13.1.2
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ    41.2.8
ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    34.2.3.3
ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    38.2.5
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΝΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ                                                                   27.2.19.2
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    3.2.9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    22.1.3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    22.1.3
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    3.2.9
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ                                                                   27.2.17
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                             8,1
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ    22.1.5
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ    22.1.5
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ    22.1.5
ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ     43.2.1
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ     6.2.21
ΟΡΙΟ  ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.1 
ΟΡΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.6γ 
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    23.2.2.α
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.5
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.8
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.1
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.10.β
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     24.1.2
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    5.2.16
ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.1.1
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    14.1.2
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    14.1.1
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ    38.35
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.2.18
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.1.7
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.4.1
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    22.2.35
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ                                                                           8.1.3.1
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ)ΕΛΕΓΧΟΣ    48.2.1
ΟΡΙΣΤΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.8
ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ                                                             8,1
ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    3.1.4
ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    22.1.3
ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ    3.2.17
ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     34.1.1
ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     34.2
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΛΙΟΥ    36.2.1
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ    24.1.3
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    34.1.11
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ    54.1.2
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗΣ    21.2.19
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    2.2.11
Π.Φ.Υ. ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ )    22.1.3
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    5.1.1
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    33.1.3 
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    38.2.23.1
ΠΑΓΙΟ    22.1.9.β
ΠΑΓΙΟ    32.2.1
ΠΑΓΙΟ    32.2.1
ΠΑΓΙΟ     2.2.13.γ
ΠΑΓΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                              27.2.17
ΠΑΓΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    7.1.6
ΠΑΓΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    7.1.6.α
ΠΑΓΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    7.2.23
ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ     7.1.3
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΕΛΟΙOΠΟΙΗΣΗ    20.2.1
ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ    22.2.2
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ    14.2.8
`ΠΑΚΕΤΟ`` ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    43.1.9
ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.2
ΠΑΛΑΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    21.2.9
ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ    8,1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ    22.1.4
ΠΑΝΣΙΟΝ    8,1
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ    23.2.2.ε
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ    24.1.3
ΠΑΡΑΒΑΣΗ    48.1.3
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ     48.1.3
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ    5.2.15
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ    24.1.1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ    24.2.1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ)    5.2.16
ΠΑΡΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ    5.2.15
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ    24.1.1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ    24.2.1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ    38.2.15.1
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ     5.1.2
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ)    5.2.16
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.4
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.9
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    24.2.11.β
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    25.1.4
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ     20.2.1
ΠΑΡΑΓΩΓΗ    5.1.2
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    48.1.4.α
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    48.1.4.β
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      5.1.2
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤ.    41.2.18.3
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                      8,2
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΣ     48.2.11
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    26.2.21
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    22.2.26
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ    4.1.1
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.7
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.β
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.β
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    8.2.12
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ    16.1.9
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Π.Β.Κ.                                                             27.2.18.2
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    22.2.37
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    8.2.12
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ     22.2.37
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ    40.1.5
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    39α.1.15
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    39α.1.13
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    48.1.4.δ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                 13,1
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    26.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ    39α.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ    39α.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    3.2.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ / ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ    22.1.9
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ / ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ    22.1.9
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΗΣ    16.1.3.α
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ AΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΛΟΣ    18.2.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.1.3.γ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    3.1.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    5.1.2
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    7.2.19
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    25.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    30.1.7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     2.1.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     5.1.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     34.1.4.α
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                   13.1.2
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ    19.1.6.α
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.6
   
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ    61.2.5
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.5
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ    11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ )    31.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ( ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ )    31.2.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ    13.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ    30.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ     30.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ         13.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΤΡΕΝΟ           13.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    39.1.5
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ    61.2.2
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    19.1.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    41.2.20.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    4.2.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.16
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.17
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.22
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.1.24
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.2.35
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    30.1.3
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ    39α.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                                11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ    39α.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Δ.Χ    39α.1.7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ    6.1.0
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΠΟ    11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      8,1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    7.2.20
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    19.1.14
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    31.2.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ    6.1.0
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ     29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ    29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ    29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ     29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ     29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΤΟΥΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ    29.1.8
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ     29.1.7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ    29.1.7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ                                  27,1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ     29.1.7
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟ ΜΕΛΟΣ    41.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    39.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.1.5
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ    11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΗΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟ    6.2.26
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    6.2.22
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΟΤΤΟ    11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ    5.1.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    31.2.1
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ    39α.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    19.1.14
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ    39α.1.6
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΤΟ           11.1.4
   
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ                11.1.4
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ    6.1.0
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    39α.1.6
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ    22.2.2
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΓΑΘΟΥ    16.1.4
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.8
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ    32.1.γ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ    32.1.γ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    22.1.3 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΑΛΙΕΙΑ    40.1.1
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ    26.2.7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.7
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η ΤΟΝ ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.21
ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ    48.1.1.α
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ    34.1.6.ε
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    32.1.3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    32.1.3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ    6.2.19
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ     23.2.3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.α
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                                                                           10.1.2
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΗ                                                                                      10.1.3
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    23.2.2.γ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    28.2.1.β
ΠΑΡΑΤΑΣΗ    24.1.7
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    36.2.29
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.19
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ KNOW HOW ( ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ )    4.1.1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    4.1.1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ    4.1.1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( KNOW HOW )    4.1.1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    33.1.4.α
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ    36.1.6
ΠΑΡΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ    5.2.4
ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.25
ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ - ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ    6.2.23
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    31.1.3
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.6
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ    14.1.7
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ    14.2.3
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΟΚ/ΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    14.2.3.δ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ    31.2.4
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ    36.2.1
ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    4.1.1
ΠΑΡΕΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.1.1
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.β
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.β
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ     21.2.18
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    8.2.11
ΠΑΡΟΧΗ    5.1.1
ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΞΙΑ     41.2.20.5
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΠΑΡΟΧΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    14.1.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.3
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ    14.2.8
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ    31.2.2
ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ    26.2.5
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ     14.2.8
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΠΑΡΟΧΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΟΥ    22.2.21
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ    14.2.8
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    14.1.8
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ    21.2.13
ΠΑΡΟΧΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ    14.2.8
ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    14.1.8
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Φ.Υ.)    22.1.3
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    21.2.14
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤ.    36.1.5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     21.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ     2.2.12
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ     3.2.17
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ     4.2.9
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΝ ΑΠΟ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    18.2.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩN-ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    39.1.12
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    2.1.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    3.1.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    4.1.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    5.1.2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    7.2.17
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    8
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    30.1.3
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    34.1.4.α
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.17
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   19.1.5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    18.2.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                                                               11.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     22.1.2
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                   11.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ    14.1.10
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤ.ΜΕΣΟΥ    14.1.11
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ    21.2.7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ    11.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΞΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    11.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    14.2.7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    34.1.4.α
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ      11.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    14.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    14.1.4
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ    30.1.3
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ    61.2.7
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    39.1.5
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    14.2.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ                                                                  9,1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    19.1.1
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ    30.1.3
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΠΌ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Η΄ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΛΗ ΤΟΥΣ    22.1.15
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.1.1
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ     16.1.8
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ    38.2.22
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΚΡΟΩΝ    38.2.22
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.22
ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.3
ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.15
ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.8
ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    7.1.2
ΠΑΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.7
ΠΑΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
   
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΓΚΑΤ.ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ    36.2.1
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    36.2.1
   
ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.2.1
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ    33.1.3 
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    7.1.6
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    7.1.6.α
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    7.2.23
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ    7.2.5
   
ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    7.1.6.α
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ    6.2.22
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ    48.1.3
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΦΠΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    54.1.5
ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Π.Ε.Κ)    48.2.1
ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Π.Ε.Κ)    48.2.2
ΠΕΡΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ    38.2.3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.6.δ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛ.ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΗΔ.    36.2.1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    36.1.2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ    22.2.20
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ    19.2.8
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.27
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.24
ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ    36.1.1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    3.1.5
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    3.1.6
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    34.1.12.5
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    34.2.3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.2.4.1
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     23.2.3
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     41.2.20.6
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                                                                       8.2.4
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    31.1.6
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    5.2.16
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.20
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.22
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.9
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    7.1.6.δ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.2.11.γ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.11
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    36.2.15
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α -ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ     38.30
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    16.2.1.γ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΦΠΑ    36.2.23
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    3.2.10
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ    38.1.2
ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    19.1.14
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.6.β
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.2
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ    39α.1.8
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    22.2.12
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ    23.2.1
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ    39.1.4
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    16.1.6
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    19.1.3
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ    26.2.22
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    39.2.6
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ    16.1.12
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝΑΡΞΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΕ    36.2.18.2
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΣΜΟΥ                                                                                      10.1.3
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    19.1.4
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    19.1.4
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    18.2.1
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    19.1.4
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ    3.1.3
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    38.1.10
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    2.1.2
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.1.5
ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ    37,1
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    20.2.2
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΑ     11.6
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    13.1.5
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                                                                       10.1.2
ΠΙΝΑΚΑΣ Ε    23.2.3
ΠΙΝΑΚΑΣ Θ`    5.2.13
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ    21.2.12
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ    38.29.5
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ     22.2.28
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ    3.1.4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ    23.2.3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΗΣ                                                                                  27.2.9.4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ                                                                              27.2.12
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ                               27.2.4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ     21.2.12
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    22.1.22
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    5.2.23
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ    24.1.6
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.20.1
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ Η ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    38.2.23.2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ    22.1.22
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ    22.2.23
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ-ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    38.2.9.1
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    36.2.22.2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                                                                         27.2.12
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    19.1.16
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    24.2.11.γ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    26.1.8
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    34.2.3
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    36.1
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    36.2.22.3
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ    28.2.5 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΜΟΛΟΓΙΟ    25.1.8
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    31.1.4
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    32.1.2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    32.1.2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    34.1.12.5
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    36.1.3
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    38.1.2
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    38.2.22
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΠΑ    39α.1.17
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ    22.1.10
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    34.1.12.2.α
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣ    38.2.4
ΠΛΑΝΟΔΙΩΣ    41.2.8
ΠΛΑΝΟΔΙΩΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    40.2.3
ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ    22.2.8
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ                                                                                               27.2.11.5
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    3.1.6
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.1.2
ΠΛΑΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    41.2.19.3
ΠΛΑΣΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    48.2.18
ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ                   8.2.1
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ                                                                    8.1.3.1
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ    35.2.5.1
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    5.2.14
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.4
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ    5.2.1.3
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ     22.2.35
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΟΥΣΙΟΣ     22.2.35
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ                                                                                   27.2.8
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    35.2.1
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.1.5
ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.24
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ    25.1.7
ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ    5.1.1
ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ    6.2.1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΑΤΆ ΚΕΔΕ    38.2.13
ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΣ    27.2.9.3
ΠΛΟΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ                                                                         27.2.14
ΠΛΟΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ          27,1
ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ    34.2.4.1
ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ    29.1.5
ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ    38.2.22
ΠΛΟΙΟ    7.2.13
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ    8.1.3.1
ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ    27.2.5
ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ    27,1
ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ                   27.2.14
ΠΛΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    27.2.14
ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ    27.2.14
ΠΛΩΤΕΣ ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     27.2.14
ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ    27.2.14
ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ                27,1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ    25.2.2
ΠΟΔΗΛΑΤΑ    8.1.3.1
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ                                                                                                        8.1.3.1
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ    22.2.35
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ    37.1
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ    22.1.17
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    37.1.3
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ    23.2.1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    22.1.17
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.14
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       11.1.4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                        8.1.3.1
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.5
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.1.8
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ    6.1.0
ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    36.1.2
ΠΟΣΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΧ.ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    38.2.2
ΠΟΣΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ    48.1.4.ε
ΠΟΣΑ ΤΕΛΩΝ    48.1.4.ε
ΠΟΣΑ ΦΟΡΩΝ    48.1.4.ε
ΠΟΣΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    48.1.4.α
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ    41.2.19.5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.2.19
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΟΥ  ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ     19.2.16
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    19.2.16
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ    23.2.2
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ    23.2.3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                            27.2.11.4
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    19.1.16
ΠΟΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                            13.1.3
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     48.1.4.α
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ     38.29.7
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.1.2
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    21.1.4
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.3
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ     8.1
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ     8.1.3.1
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ    14.1.9
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙA ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.4
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    24.2.13
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    22.2.20
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.2
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.3
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.5
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΑΜΟΙΒΗ)    43.2.6
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΑΜΟΙΒΗ)    43.2.5
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΑΜΟΙΒΗ)    43.2.7
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ)    43.1.6
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ (ΜΙΚΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ)    43.2.4
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΕΣ    43.1.7
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΤΞΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ    43.2.4
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    43.1.8
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ                                                   11.1.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ                                                   11.1.4
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟ ΦΟΡΟ ( Φ.Π.Α. )    36.2.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    31.1.1
   
ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ          12
ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                9
ΠΡΑΞΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.1
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    37.1.4
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    11.1.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    3.1.1
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    3.1.1
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    5.1.3
ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    38.1.6
ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    31.2.2
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    31.2.1
ΠΡΑΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    6.2.22
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.13
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.14
ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    36.2.11
ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΟ Φ.Π.Α    39α.1.8
ΠΡΑΤΗΡΙΑ    32.1.β
ΠΡΑΤΗΡΙΑ    32.1.β
ΠΡΕΣΒΕΙΑ     36.1.5
ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ    27,1
ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ    39α.1.7
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    40.1.7
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ    41.2.5
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ    48.1.2.η
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ     23.2.3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ    23.2.3
ΠΡΟΕΜΒΑΣΜΑ    38.2.1.1
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ    36.2.4
ΠΡΟΘΕΜΑ    36.1.3
ΠΡΟΘΕΜΑ    36.1.7
ΠΡΟΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.3
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ     23.2.2.α
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ     24.1.7
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    34.1.9
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΚΕΔΕ    38.2.17
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ    38.2.16
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.7
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ    34.1.6.ζ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α    38.27
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.34
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    38.2.12
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ    23.1.3
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ    34.2
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    36.1.7
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    36.2.11
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ    23.2.2.α
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΔΥΟ    48.1.2.γ
ΠΡΟΙΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ.    23.2.2.α
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ    38.1.7
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     41.2.19.3
ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ    22.2.9
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    2.2.12
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    5.2.15
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    5.2.4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    5.2.7
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ    19.2.8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ    22.2.23
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ    19.2.11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.17
ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ    27,1
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ    36.1.5
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ    27.2.7.1
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    27,1
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    27.2.7.1
ΠΡΟΠΟ    22.1.12
ΠΡΟΠΟ (ΔΕΛΤΙΑ)    11.1.4
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 2% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ    38.34
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.2.24
ΠΡΟΣΑΥΞΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    38.2.12
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.10
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.9
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    39.1.8
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    40.1.1
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΙΠΠΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    40.2.1
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    31.1.4
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    16.1.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ    23.2.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    16.1.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    16.1.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ    31
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ    31.1.1
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    39.1.11
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΌ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    39.2.8
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ    16.1.2
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    16.1.2
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     34.1.7
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.7
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ    48.2.18
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ    6.2.21
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ    34.1.12.1 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΡΟΩΝ    37.2.1
ΠΡΟΣΤΙΜΑ     32.1.2
ΠΡΟΣΤΙΜΑ     32.1.2
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ    22.2.35
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ     6.2.1
ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΠΡΟΣΦΟΡΑ     27.2.10
ΠΡΟΣΦΥΓΗ    6.2.12
ΠΡΟΣΦΥΓΗ    48.1.2.ζ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ( Φ.Π.Α. ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    36.1.9
ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ     22.1.3
ΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ           11.1.4
ΠΡΟΣΩΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ     11.1.4
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΣ    24.2.11.ε
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ    24.2.11
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    22.1.23
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ    36.2.18.2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    7.2.23
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ     24.2.11.β
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                               27.2.7.3
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    19.1.11
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    31.1.5
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    33.1.1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    36.1.1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.15
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    54.1.4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ     7.1.2.δ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    7.1.6
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    31.1.4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ    32.1.δ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ    32.1.δ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38,1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    38.1.10
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    25.1.6
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    25.1.7
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ    25.1.3
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    20.2.1
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    48.2.14
ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ                                                                27.2.10
ΠΡΟΤΟ    11.1.4
ΠΡΟΤΟ    22.1.12
ΠΡΟΤΥΠΟ ISOIDIS 4127    23.2.3
ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    48.1.3
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    14.2.4.γ
ΠΡΟΥΠΟΘΈΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΟΥ ΦΌΡΟΥ    34.1.1
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    28.2.1.α 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ    48.1.2.δ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    33.1.1
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ     48.1.1.α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.1.α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     6.2.14
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-  ΕΝΤΥΠΑ     3.1.6
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    22.2.24
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    22.2.24
ΠΡΩΙΝΟ    21.2.13
ΠΡΩΣΟΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     34.1.12.2α
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ    23.2.2.α
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ    25.1.3
ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ - ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 300 ΕΥΡΩ    38.34
ΠΡΩΤΗ ΔΟΣΗ -40%    38.34
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    6.1.2
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    22.2.35
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ    6.2.22
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    19.1.17
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    22.2.35
ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ    6.2.22
ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ    38.35
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Φ.Υ.)    22.1.3
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    36.1.2
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ    26.2.15
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ    33.1.2
ΠΤΩΧΕΥΣΗ    19.1.16
ΠΤΩΧΕΥΣΗ    36.2.15
ΠΤΩΧΕΥΣΗ    55.2.1
ΠΤΩΧΕΥΣΗ     36.1.2
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    35.2.5.1
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    5.2.14
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    38.2.17
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ     33.1.2
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    8.2.12
ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΛΟΙΑ     26.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    8.2.12
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ    16.2.1.β
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    26.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ    13.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    26.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    21.2.19
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.4
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ    16.2.1.β
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ       13.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΔΗ    26.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ    16.2.1.β
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΤΩΝ                                              13.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ    36.2.22
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ    26.1.3
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΠΩΛΗΣΗ  ΠΑΓΙΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    31.1.3
ΠΩΛΗΣΗ (ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ)    11.6.2
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.1.3 
ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ    41.2.20.3
ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ     33.1.1.β
ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    36.1.2
ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ Ο.Δ.Δ.Υ.    5.2.6
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ    6.1.0
ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ    48.1.2.α
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                                          27.2.11.2
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ    5.1.1
ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΗ    5.2.10
ΠΩΛΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ    19.1.14
ΠΩΛΗΣΗ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.1.2
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΧΑΛΚΟΥ    39α.1.7
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ  ΦΟΡΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    19.2.10.β
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ    19.2.10.α
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ    19.2.10.γ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    6.1.0
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.2.9
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ    5.2.9
ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ    5.1.1
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΆ ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    6.2.23
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     31.2.4
ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ    19.1.14
ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΙΟΝΙΔΙΟΥ    39α.1.7
ΠΩΛΗΣΗ ΡΑΚΩΝ    39α.1.7
ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ    19.1.13
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΙΤΟΙΣ    5.2.10
ΠΩΛΗΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.2.9
ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΛΕΤΩΝ    39α.1.7
ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    41.2.8
ΠΩΛΗΤΗΣ ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ     41.2.8
ΠΩΛΗΤΗΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ    41.2.8
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.10
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ     3.2.13
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΜΕΤΑΔΟΣΗ    14.2.10.δ
ΡΑΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗ    39α.1.7
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΌ 1/10/2010     41.2.8
ΡΥΜΟΥΛΚΑ         27,1
ΡΥΜΟΥΛΚΑ                                    27.2.14
ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ    27,1
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ    2.2.11
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.    22.2.34
Σ.Ε.ΚΑ.Μ.    22.2.34
ΣΔΟΕ    48.1.3
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ                                               8.2.1
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ    22.1.4
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (CONNECTING POINT)    14.2.4.δ
ΣΗΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ(ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)    6.2.13
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5.α
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    27,1
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ    8.1.3.1
ΣΙΛΟ         8.1
ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    29.1.5
ΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                       27,1
ΣΚΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 12 ΜΕΤΡΑ    40.2.3
ΣΚΑΦΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ    40.1.1
ΣΚΑΦΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    40.1.5
ΣΚΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ    40.1.5
ΣΚΗΤΗ    23.2.1
ΣΠΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ    27.2.10
ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    40.1.1
ΣΤΑΔΙΑ                                                                                       8,1
   
ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.5
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     33.1.3.α
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    33.1.3.α
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( INTRASTAT )    36.1.7
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( INTRASTAT )    36.1.8
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ    36.2.26
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                 9,1
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    23.2.3
ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.3
ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.δ
ΣΤΗΛΗ ΠΑΓΙΩΝ    23.2.3
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.5
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    36.2.5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ    36.1.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.1.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    19.1.16
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΓΓΑΜΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ    36.1.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ    36.2.1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.14
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.2.18.2
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ                                                   8.2.1
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    3.1.4
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    3.1.4
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    3.2.17
ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    22.1.3
ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    22.2.12
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    22.2.12
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    22.2.38
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    36.2.28
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ    23.2.3
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    18.2.4
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    19.2.11
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΥΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.γ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.α
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ    38.2.8
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.4
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    26.2.8
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    48.1.2.α
ΣΥΓΚΥΙΡΙΟΙ ΟΙΚΟΠΟΕΔΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗS)    4.2.8
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ    24.2.7
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ    36.1.2
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ    48.2.5
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.1.3
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ    5.2.23
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ    5.2.23
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ    5.2.23
ΣΥΛΛΟΓΗ    22.1.19
ΣΥΛΛΟΓΗ    22.2.16
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    33.2.1
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    34.2.3.1
ΣΥΛΛΟΓΟΣ     22.1.17
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ     5.1.1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ    23.2.3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ    23.2.3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ                                                                                            27.2.11.2
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ    3.2.3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    2.1.2
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    3.2.6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    36.1.6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    36.1.7
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    36.2.24
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ                                                                                         8,1
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ- ΜΙΣΘΩΤΟΙ    3.2.6
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ    23.2.3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    7.2.25
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ    23.2.3
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    2.2.9
ΣΥΜΒΑΣΗ-ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ    2.1.2
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ                                                                                     8.2.5
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΦΠΑ)    6.2.19
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ    6.2.1
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    33.1.4.β
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    6.2.2
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.1.1
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ    22.2.10
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ    22.2.38
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ    36.2.11
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ    36.2.28
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ    37.1.4
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ                                             8.1.3.1
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    16.1.3.α
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    34.2
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    22.1.15
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ    34.1.8
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    48.1.2.θ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ    26.2.9
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ    34.1.8
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.22.3
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    36.2.22
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ    33.1.1.β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    36.2.1
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.2.11
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    28.2.5 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.2
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    24.1.9
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    24.2.10.γ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ  ΕΛΕΓΧΟΥ    48.2.8
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ - ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    6.2.22
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ    3.1.1
ΣΥΜΠΛΟΙΟΚΤΗΣΙΑ    40.1.2
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    36.1.6
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ    38.1.7
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ    38.2.1.2
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ    15.2.2
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ    22.1.19
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ    35α.2.1.2
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ                                                                                                        8.1.4
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ                                                                                         13,1
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ    5.1.2
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ    23.2.3
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    8,2
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.6
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     5.1.2
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                 8.2
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                            13.1.4
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ                                                                               13.1.4
ΣΥΝΑΦΕΙΑ    8.1.3.1
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    22.1.17
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.14
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ       11.1.4
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ    22.1.17
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΣΥΝΔΙΚΟΣ    35.2.5.1
ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    36.1.1
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    22.2.33
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    22.2.32
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    43.2.2
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    43.2.2
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    22.2.33
ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    43.1.3
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΞΟΔΑ     22.1.15
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    34.2.3.2
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ    40.1.6
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.4
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ    3.1.1
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    5.1.2
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ    36.2.15
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    41.2.19.1
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΡΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    21.2.14
ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ    6.2.23
ΣΥΝΗΘΗΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ    24.1.10
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.2.5
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.2.24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    19.2.4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ-ΜΕΤΟΧΩΝ    38.2.3
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 1/3    21.2.9
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ    32.2.1
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ    32.2.1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    48.1.2.α
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ    38.1.9
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ                            27.2.9.2
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ    22.2.12
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ    36.1.1
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ    48.1.4.α
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ    23.2.2
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ    23.2.2.β
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ    48.1.4.α
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α    39α.1.11
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    5.2.13
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. 23%    3.2.17
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 13%    21.2.19
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 23%    21.2.19
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ 6,5%    21.2.19
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                                          8.1.3.1
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    36.2.24
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ                                                          8.1.3
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ      27.2.5
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                               9,1
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ    22.2.26
ΣΥΣΚΕΥEΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ-ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ    7.2.25
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    25.1.3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    26.2.9
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                           8.1.3
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10.α
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ-ΕΞΟΔΑ    19.1.10.α
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ-ΕΞΟΔΑ    19.1.10.α
ΣΥΣΤΑΣΗ    36.1.2
ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ    5.2.23
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    33.1.4.β
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    37.1.2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΕΧΡΙ 10 kWp    2.4.1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    6.2.4
ΣΦΑΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ    3.2.13
ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ & ΠΤΗΝΩΝ    21.2.5
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ    24.2.11.δ
ΣΧΕΔΙΟ    23.2.3
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    48.1.1.α
ΣΧΟΛΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ    22.1.4
ΣΧΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ    22.1.6
ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ    22.2.34
ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    22.2.34
ΣΧΟΛΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ    22.1.4
ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    22.2.18
ΣΧΟΛΕΣ ΟΑΕΔ    22.1.6
ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ    22.2.34
ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΝΙΑΣ    22.1.6
ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.1.4
ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.2.13
ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ    48.1.1.α
ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.15
ΣΩΜΑΤΕΙΑ    24.1.12
ΣΩΜΑΤΕΙΟ    36.1
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ    22.1.13
Τ.Α.Π. ( ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ )    31.2.5
ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ     3.2.13
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ    8.2.9
ΤΑΚΤΙΚΟ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΕΛΕΓΧΟ    38.2.23.3.2
ΤΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ    48.2.9
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    34.1.12.2α
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ    21.2.16
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ ( Τ.Α.Π. )    31.2.5
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ    3.2.17
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ    4.2.9
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ (ΤΑΠ)    8.2.8
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     22.2.37
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ- ΕΣΟΔΑ     8.2.9
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     22.2.37
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ    32.1.γ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ    32.1.γ
ΤΑΞΙ    21.2.14
ΤΑΞΙ  ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ )    3.2.10
ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ -ΑΜΟΙΒΕΣ    3.2.1
ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΚΕΤΟ    24.2.13
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ     43.1.10
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ     24.2.11.α
ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    24.2.11.α
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    24.2.11.β
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ- ΑΜΟΙΒΕΣ     43.2.9
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ    24.1.14
ΤΑΣΗ ΜΕΣΗ     33.1.3.α
ΤΑΣΗ ΧΑΜΗΛΗ    33.1.3.α
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                        27.2.15.1
ΤΑΧΙ    21.2.10
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ    13.1.5
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ    22.2.11
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ    22.2.11
ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ    36.1.7
ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΞΟΔΑ    48.1.4.α
ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ                                                                                                 9,1
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ                                                                                                     8,1
ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ                                                                                           27.2.16
ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.1.1
ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    19.1.19
ΤΕΛΗ    20.1.1
ΤΕΛΗ     3.1.4
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ    24.2.11.ε
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ    36.1.3
ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗ    20.2.1
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ                                                                                              8,1
ΤΕΛΩΝΕΙΑ      38.2.12
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    25.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ    24.1.13
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ    25.1.2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ    24.2.10.β
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ    24.2.11
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ    25.1.7
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ    25.1.8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.δ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΕΞΟΔΟΥ    24.2.11.β
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ    25.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ    38.1.4
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ    23.2.2.α
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ                                                                                                 10.1.2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΕΙΔΙΚΟ)    10.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ    23.2.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ     32.1.γ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ     32.1.γ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ                                                                                  27.2.11.2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.δ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.1.1
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.8
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ    25.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ    24.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ    24.2.10.δ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ                                                                  272,2
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ    25.1.3
ΤΕΛΩΝΕΙΟ    23.2.3
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ    23.2.1
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.α
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.β
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    24.2.11.α
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    24.2.11.δ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΩΡΑ    24.2.11
ΤΕΛΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    38.2.1.2
ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                 27.2.19
ΤΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ    30.2.2
ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ    22.2.8
ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ    22.1.3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ)    3.2.15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ)    3.2.15
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ     3.2.10
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ    3.2.10
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ    3.2.10
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ    22.2.21
ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ ΠΩΛΗΣΗ    5.2.3
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.10
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΜΕΤΑΔΟΣΗ     14.2.10.δ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    5.2.2
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ    7.2.25
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΡΤΕΣ    3.2.4
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    34.2
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ    7.2.25
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ       13.1.5
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ-ΠΩΛΗΣΗ    19.1.13
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.13
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    48.1.4.β
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ    41.2.18.1
ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    36.1.1
ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.6
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΠΑ    36.1.1
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ    34.1.12.8
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ    19.1.12
ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ    48.1.2.α
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    19.1.14
ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    19.1.14
ΤΙΜΗΜΑ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ    48.1.1.α
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ    7.2.2
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ    22.2.22
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ    22.2.24
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ    41.2.19.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    41.2.13
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ    24.1.6
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    36.1.1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    39.2.3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΕΚΔΟΣΗ)    18.1.3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    5.1.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    26.1.5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    36.1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            8.1.1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟ    32.1.δ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟ    32.1.δ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    23.2.2.γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    23.2.2.δ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.1.1
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.6
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    28.2.1.β
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ    18.2.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    18.2.3
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ    36.1.1
ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ    22.2.28
ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΙΠΟΙ    22.1.20
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    22.1.20
ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ    36.1.6
ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ    26.2.2
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ    36.2.13
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ    36.2.28
ΤΜΟΛΟΓΙΟ (ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ)    18.1.3
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    36.1.1
ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ    5.1.1
ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    3.2.13
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ    26.2.2
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ    8.1.3.1
ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Η ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ    36.2.1
ΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    15.1.2
ΤΟΠΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ                                                               11.6.2
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                      13
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ     15.1.5
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΤΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    15.1.4.α
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ    43.1.4
ΤΡΑΙΝΟ    7.2.13
ΤΡΑΠΕΖΑ    24.2.11.γ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    35α.2.1.3
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    34.2
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    36.1.5
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ    38.2.8
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ    22.1.19
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    22.1.10
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    34.1.12.2α
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    35.2.2
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    15.1.4.γ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    35.1.1
ΤΡΙΓΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                        13.1.5
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ     15.1.6
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ     15.2.1
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ                                                                                                  11.6.2
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    15.2.2
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    15.2.8
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.2.17
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.2.21
ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    32.1.2
ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    32.1.2
ΤΡΙΕΤΙΑ ( ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ )    7.1.6.β
ΤΡΙΕΤΙΑ ( ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ )    7.1.6.γ
ΤΡΙΕΤΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.22
ΤΡΙΕΤΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ    6.2.22
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣ. Η ΠΑΡΑΔ    38.2.23.3.3
ΤΡΙΜΗΝΟ    3.2.16
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    2.1.3
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    24.1.1
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    5.2.2
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    7.2.18
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.13
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    36.2.1
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ    22.1.4
ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    3.1.6
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    40.1.3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ    34.1.8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    34.2.2α 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    34.2.2γ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.22.3
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    36.2.22
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ(ΑΚΙΝΗΤΩΝ)    6.2.12
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.11
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Η ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΝΔΟΚ.ΠΑΡΑΔ.    38.2.15
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.2
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗ ΙΠΠΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ    40.2.2
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΌ ΛΗΠΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.21
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.6
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.29.1
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ    38.29.7
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.1.8
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α ΕΝΌΣ ``ΠΑΚΕΤΟΥ``    43.2.3
ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥΣ    8.1.3.1
ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ    8.1.3.1
ΤΣΙΓΑΡΑ    19.2.3
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.6.δ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ    2.2.6
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ    14.2.8
ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ     38.33
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    5.2.1
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    3.2.9
ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ    22.1.2
ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ    27,1
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    23.2.2.α
ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    25.2.1
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    43.1.3
ΥΠ.ΕΞ.(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ)    3.2.11
ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟ    33.1.3.β
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.2
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ                                                                                                               8,1
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    36.2.13
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ(ΕΠΙΛΟΓΗ)    6.2.22
ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΦΠΑ    37.1.4
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ    8,1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ                                             8.1.3.1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ    3.1.2
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ    27.2.15.1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ    3.1.2
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    3.2.16
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΦΛΙΟΥ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    38.2.18
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ    22.2.35
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    22.2.35
ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ     24.2.8
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ    5.2.13
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ    22.2.35
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ    27.2.8
ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ    35.2.5
ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.19
ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.1.6
ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.2.13
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.2.1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.2.1
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.1.6
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.27
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                                                               27.2.11.2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599 / 86    23.2.2.γ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599 / 86    23.2.3
ΥΠΗΚΟΟΙ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ    36.1.2
ΥΠΗΡΕΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΑ    23.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ                             8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ    36.1.2
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    14.2.3.ε
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ                 16.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.1.8
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ     48.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                         11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ    27.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ    14.2.15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    7.2.22
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    22.1.2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ    8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ     22.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ     8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    24.1.14
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                8.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    14.2.3.α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ                                   27.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ    22.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΕΝΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΈΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    22.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.2.2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ Η/Υ    22.2.30
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ    8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    14.2.3.α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    24.1.13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ    22.2.10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    14.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ    14.2.3.α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ    22.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ    22.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ    21.2.7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΩΝ    8.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ    27.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ    8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ     14.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    14.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    14.2.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ    14.2.3.α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ROYALTIES    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ     24.1.13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    21.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ                                       11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    14.2.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ    14.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ     11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ    8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ               8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ    14.1.12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    14.1.12
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΚΟΛΑΒΩΝ             8.1.3.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ     11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ    22.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΔΩΝ    8,1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ                                                              8.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ    37,1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ                                        11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ    14.2.10
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ    14.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    35α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    8,1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    32.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    32.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    14.2.6
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΜΟΙΒΗ     14.2.13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ        11.1.4
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ                                           27.2.7.2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ                                  8.1.3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ    36.1.5
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ    31.2.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ    14.2.3.α
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ    35.1.1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ     24.1.13
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ    8,1
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    22.2.15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΗΝΗΣ    8,1
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    3.1.1
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    34.1.12.7
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΦΟΡΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚ. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ.    38.2.12
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT    38.2.4.2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ INTRASTAT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ                                                         12,2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    22.2.38
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    38.1.4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΜΕΣΩ TAXISNET    38.29.3
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΣΩ TAXISNET    38.33
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ    38.29.2
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    27.2.9.4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011    38.31
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.2.1.1
ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. & Φ.Π.Α.    36.2.8
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ                  27.2.9.4
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.2.6
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Η ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡ.ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.23.3
ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ    23.2.3
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    36.2.11
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΑΜΙΣΘΟΙ    36.2.28
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    36.1.4
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ    39.1.6
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.19
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     8.2.12
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΑΓΑΘΩΝ     8.2.12
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    48.1.1.α
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ    38.2.13
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    28.1.1.α
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    2
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    3
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    3.1.1
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    38.1.9
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.1
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΣΤΟ ΦΟΡΟ ( Φ.Π.Α. )     36.1.2
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.4
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.2.8
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.2.2
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    35,1
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ    34.1.2
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΠΑ     21.1.4
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΠΑ ΑΠΌ ΆΛΛΗ ΑΙΤΙΑ    22.2.35
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ Φ.Π.Α.    5.1.3
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    30.1.1
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ     35α
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ    20.1.1
ΥΠΟΚΟΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    32.1.3
ΥΠΟΚΟΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    32.1.3
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ    5.1.1
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ    4.2.3
ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ    5.1.1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    38.2.11
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Α.Π ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ    8.2.13
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.7
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    37.1.3
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ    2.2.10
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ                                             27.2.9.4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    2.6.1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ    21.2.13
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    38.1.8
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ     35
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    40.1.2
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.4
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    36.2.2
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    32.2.3
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    32.2.3
ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ     39α.1.1
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤ.ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡ.ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ.    36.2.22.2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    37
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.β
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    34.2.3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    40.1.8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.1
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ     24.1.9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.γ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    39α.1.12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    36
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    36.1.5
ΫΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41.2.6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ     5.1.3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ     5.2.5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    6.2.23
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    15.2.7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    36.2.9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    6.2.22
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    38.2.2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ    36.2.2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    39.1.9
ΥΠΡΕΣΙΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    35.1.1
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.2.5
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΆΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.1
ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ    38.2.23.2.1
Φ.Ι.Χ. ( ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    2.2.13.ε
Φ.Ι.Χ. ( ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    22.1.9.δ
Φ.Μ.Α.    6.2.21
Φ.Μ.Α. ( ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6
Φ.Μ.Α. ( ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6.α
Φ.Π.Α.    5.2.14
Φ.Π.Α.    6.2.21
Φ.Π.Α. ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    31.1.1
Φ.Π.Α.ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    35α.2.1
Φ.Τ.Μ. ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ )    22.2.22
ΦΑΡΜΑΚΑ    21.2.13
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    7.2.1
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ    7.2.1
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    7.2.1
ΦΑΡΟΙ         27,1
ΦΑΡΟΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ    27,1
ΦΑΣΟΝ    7.2.15
ΦΑΣΟΝ    24.1.11
ΦΑΣΟΝ    24.1.12
ΦΑΣΟΝ    24.2.3
ΦΑΣΟΝ    36.1.7
ΦΑΣΟΝ    36.2.24
ΦΑΣΟΝ     5.1.2
ΦΑΣΟΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ)    2.1.2
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.14
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ                         11.1.4
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    24.1.12
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ    24.1.13
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΦΙΛΜΟΠΟΙΗΣΗ                                                     8.2.1
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ    19.2.1
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                              9,1
ΦΜΑ    22.2.35
ΦΜΑ    37,2
ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ( Π.Φ.Υ.)    22.1.3
ΦΟΡΟ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.1.7
ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ    32.1.δ
ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ    32.1.δ
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ    37.1
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ    39α.1.8
ΦΟΡΟΙ    20.1.1
ΦΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ.Δ.Χ.-ΑΠΑΛΛΑΓΗ    2.7.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    5.2.13
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    9.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    26.2.21
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     7.1.6.δ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ     6.2.27
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    6.2.27
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ                                                  11,5
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ    6.2.27
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    19.2.5
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ    19.2.12
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΓΑΘΑ    19.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    19.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    19.1.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    43.1.5
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ     7.2.20
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ     7.2.22
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    7.2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    7.1.6.α
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    33.1.3.γ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΙΣΡΟΗ    23.2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΕΚΡΟΗ    23.2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    2.2.12
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    5.1.3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    2.2.12
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    3.2.17
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    4.2.9
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                      9,1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ    7.2.18
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ    7.2.26
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ-ΜΕΩΣΗ ΑΥΤΗΣ    19.2.16
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    35,1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    21.2.19
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    33.1.3.α
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΚΡΟΕΣ                                                                                      27.2.11.5
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    36.1.3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    38.1.9
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    22.2.37
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ Τ Α Π     8.2.14
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ     2.2
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ     36.1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ                                                                                            9,1
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ    2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ    41.2.19.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ    48.2.10
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    19.1.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    48.1.1.α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    48.1.2.α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ    48.2.7
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗ    21.1.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    36.2.24
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ    38.2.11
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     36.1.6
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     36.2.7
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    26.1.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ    41.2.14
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ    24.2.10.δ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ    23.2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    38.2.4.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ  ΕΚΤΟΣ  ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ     26.2.24
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ    34.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ    48.1.2.θ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ                                                                                                 9,1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                      9,1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    41.2.20.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ    36.2.22.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    32.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    32.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    38.2.23.1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    38.2.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΗΧΑΝΗ    21.2.16
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ( Φ.Τ.Μ. )    22.2.22
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ (ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΕΣΗΣ)    15.1.4.β
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΟ    16.1.12.α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ    36.1.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ    36.2.23  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ    36.2.6
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ    38.2.4.3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ                                                                               13.2.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ    41.2.19.8
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ    36.2.1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ                                                                               27.2.7.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    5.2.16
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    23.2.3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.1.9
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.10.γ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11.β
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11.γ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ     5.2.15
   
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ Φ.Π.Α    39α.1.10
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΞΙΑΣ    36.2.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ    38.2.22
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ( ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ )    3.2.16
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    7.2.20
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    7.2.21
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    26.2.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    35,1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    36.1.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    36.2.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    37.2.1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ                                                                            13.1.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ    36.2.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    32.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    32.1.2
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    41.2.19.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ    21.2.16
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ( Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. )    36.2.1
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ( Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. )    36.2.5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ    16.2.1.α
ΦΟΡΟΛΟΓΙΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.1
ΦΟΡΟΣ    26.2.21
ΦΟΡΟΣ ( Φ.Π.Α. ) ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    31.1.1
ΦΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΤΟΣ    21.1.3
ΦΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΤΟΣ    28.2.3
ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ                                                                                                     9,1
ΦΟΡΟΣ ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ     48.1.2.α
ΦΟΡΟΣ ΔΩΡΕΑ    48.1.2.α
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    23.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    30.1.1
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    32.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    32.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    33.1.2
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ    34.1.5 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ                                                                                                   11.1.4
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ                                                                                                           9,1
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    39α.1.16
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    39α.1.16
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ    23.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ    30.1.1
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ    32.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ    32.2.3
ΦΟΡΟΣ ΕΚΡΟΩΝ    34.1.12.1 
ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ    48.1.2.α
ΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    31.2.2
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ (ΦΜΑ)    6.1.3
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( Φ.Μ.Α. )    7.1.6
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ( Φ.Μ.Α. )    7.1.6.α
ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.8
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ    1.1
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ    39.1.1
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ    3.2.10
ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Φ.Ι.Χ. )    2.2.13.ε
ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Φ.Ι.Χ. )    22.1.9.δ
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΦΟΡΤΩΣΗ    24.1.13
ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ          8.1.3.1
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3.α
ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    21.2.3
ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ    24.2.6
ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ    22.1.20
ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ    32.1.β
ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ    32.1.β
ΦΠΑ    1.1
ΦΠΑ    38.35
ΦΠΑ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)    34.1.12.4
ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)    6.2.19
ΦΠΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    34.2.2β 
ΦΠΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    7.2.25
ΦΠΑ ΔΟΣΕΙΣ-ΔΥΟ ΜΗΝΙΑΙΕΣ    38.34
ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.22
ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    32.2.2
ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    32.2.2
ΦΠΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΦΠΑ    38.34
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2011    38.34
ΦΠΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.22
ΦΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ    22.2.23
ΦΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΌ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ    22.2.25
ΦΠΑ/VIES    35,2
ΦΠΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ     38.35
ΦΠΑ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     3.1.6
ΦΠΑ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    54.1.5
ΦΠΑ-ΟΡΟΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.35
ΦΠΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    3.1.6
ΦΡΕΖΕΣ    33.2.1
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ     22.2.19
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    22.2.18
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    39α.1.9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    48.1.4.α
ΦΥΛΑΞΗ    8.1.3.1
ΦΥΛΑΞΗ       8.1.3
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΧΓΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ    48.2.15
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.2
ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ    22.2.8
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.3
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.8
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ    5.1.1
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ    21.1.5
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ    36.2.18.2
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΠΟ    48.1.4.α
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.1.3
ΦΩΡΤΟΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)    5.2.18
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    39.2.5
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     41.2.18.1
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 10 kWp    2.5.1
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ    2.2.9
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     2.2.9
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ    4.2.9
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ    3.2.17
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ     2.2.12
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΧΡΗΣΗ    2.2.12
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΧΡΗΣΗ    4.2.9
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΧΡΗΣΗ     3.2.17
ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ     33.1.3.α
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ    5.1.3
ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ    22.1.19
ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ    22.2.16
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    36.2.1
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ     26.2.22
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ    4.2.4
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ( ΜΙΣΘΩΜΑ )    3.2.16
ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    36.2.10
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ                                                                                        27.2.18.1
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    22.1.22
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ    38.2.1.2
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    19.2.16
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ    22.1.10
ΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ    38.2.13
ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ    27.2.11.3
ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.29.3
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ    38,2
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ    22.1.23
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ                                                                                          11.1.4
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    23.2.3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.3
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ     33.1.3.α
ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΕΣ-ΜΙΣΘΩΣΗ                                                                                      8,1
ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    14.1.4
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    30.1.3
ΧΡΗΣΗ INTERNET    14.2.10.γ
ΧΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    22.2.15
ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    2.2.12
ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    3.2.17
ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    4.2.9
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ    33.1.4.α
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ-ΠΩΛΗΣΗ    39α.1.7
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΠΑΓΙΟ    6.2.24
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ    29.1.3
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ    29.1.3
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ    29.1.3
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ    29.1.3
ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    16.2.1.γ
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.1.4
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)    6.2.9
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    30.1.4
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.1.4.β
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.2.4
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    16.1.1
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ                                                  13,1
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    18.1.1
ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΕΣΗΣ                                                                                                         10.1.2
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ    16.2.1.β
ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.β
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛ.ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    16.1.8.α
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ    23.2.3
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    15.2.6
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    6.2.22
ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ                                                                               13,1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    15.1.4.β
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.1.4
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    15.1.4.β
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΓΑΘΟΥ                                                                                 13,1
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    15.1.4.β
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    24.2.11.β
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                                                                                                    13,1
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ    16.1.5
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ    16.1.5.β
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ    16.1.5
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ    16.1.5.α
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    16.1.5
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    16.1.5.β
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    16.1.7
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    16.1.6
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.16
ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    16.2.4
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    16.1.8
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    16.1.10
ΧΡΟΝΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    46.1.1.ζ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    16.2.2
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    16.1.7
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ. ΑΞΙΑΣ    35α.2.1
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΣΩ  TAXISNET    38.29.4
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.29.1
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ    32.2.1
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ    32.2.1
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΧΡ. ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.7
ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ    22.1.19
ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ     47.1.1.ζ
ΧΡΥΣΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    47.1.1.β
ΧΡΥΣΟΣ ΑΦΜ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ     47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    47.1.1.γ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ    47.1.1.δ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟ    47.1.1.δ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ    47.1.1
ΧΡΥΣΟΣ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ     47
ΧΡΥΣΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ    47.1.1.γ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    47.1.1.ζ
ΧΡΥΣΟΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    47.1.1
ΧΡΥΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ    47.1.1.ε
ΧΡΥΣΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ    47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ    47.1.1.δ
ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ    47.2.1
ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    47.1.1.ζ
ΧΡΥΣΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ    47.1.1.γ
ΧΡΥΣΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ    47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥ    47.1.1.γ
ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    47.1.1.α
ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ     47.1.1
ΧΡΥΣΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    47.1.1.ζ
ΧΡΥΣΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    47.1.2
ΧΡΥΣΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ     47.1.1.α
ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    31.1.1
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.    24.2.11.α
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΑΓΟΡΑΣΤΗ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    24.2.11.δ
ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  -ΜΙΣΘΩΣΗ                                                              8,1
ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΧΩΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    14.1.4
ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    14.1.4
ΨΕΚΑΣΜΟΣ    26.2.9
ΨΕΚΑΣΤΙΑ    33.2.1
ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ    5.1.1
ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    6.1.3
ΨΙΛΙΚΑΤΖΙΔΙΚΑ    31.2.1
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ    2.2.11
ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΣ    2.2.11
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                            9,1
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ    22.2.33
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ    22.1.3
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ    22.2.6
ΨΥΧΟΣ    5.1.1
ΩΔΕΙΑ    22.1.4
 
 
"Ζ"    21.2.16
SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ    43.2.8
SERVICE FEESΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ALL INCLUSIVE    21.2.4
EDI  ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ )    36.2.4
FASON    24.1.11
FASON    36.1.7
FASON    36.2.24
INTRASTAT    5.2.16
INTRASTAT    24.2.1
INTRASTAT    26.2.8
INTRASTAT ( ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ )    36.1.7
INTRASTAT ( ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ )    36.1.8
INTRASTAT ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ                                                     12.2
INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ -ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ    12.2
ISOIDIS 4127    23.2.3
KNOW HOW    25.2.2
KNOW HOW ( ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ )    4.1.1
LEASING    33.1.3.α
LISTING     12,2
LISTING ( ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ )    36.1.7
PRORATA    31.1.3
ROYALTIES    36.1.5
SILO    34.2.3.1
SWEPPSTAKES    22.1.12
TAXISnet    38,2
TIR    24.2.6
TOUR LEADERS  -ΑΜΟΙΒΕΣ    3.2.1
V.I.E.S.    19.2.2
VIES    7.1.3
VIES    11,2
VIES    27.2.11.2
VIES    38.2.7.1
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ )    22.2.29
Α.Ε.Λ.Δ.Ε. ( ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ )    22.2.29
Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.1.5
Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.2.12
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    22.2.35
ΑLL INCLUSIVE    21.2.13
ΑΓΑΘΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ    26.1.3
ΑΓΑΘΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΓΑΘΑ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ    33.1.3 
ΑΓΑΘΑ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ    23.1.1
ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    30.2.4
ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    38.1.2
ΑΓΑΘΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ    26.1.3
ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ    34.2
ΑΓΑΘΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ    26.2.9
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ  ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    26.2.19
ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26    26.2.1
ΑΓΑΘΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    28.1.3
ΑΓΑΘΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.2.5
ΑΓΑΘΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.2.6
ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    10
ΑΓΑΘΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    23.1.2
ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ    20.2.1
ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ    23.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    2.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    3.1.1
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    25.1.3
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    16.1.5.α
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    16.1.5.β
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    16.1.5
ΑΓΑΘΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    16.1.5.β
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ     23.2.1
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ)    61.2.8
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ)     61.2.9
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ    61.2.1
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ     61.2.10
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΔΑΚ    61.2.11
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ    61.2.11
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ   ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ    61.2.5
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ    61.2.5
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ(ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ)    61.2.4
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ(ΜΕΤΟΧΙΑ)    2
ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.1.β
ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    6.2.17
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    6.2.16
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ    19.1.17
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ    39α.1.14
ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    39α.1.14
ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8 ΘΕΣΕΩΝ    7.2.3
ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ     7.1.6
ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗ    33.1.1.β
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ    23.2.3
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ    24.2.11.β
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.17
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.1
ΑΓΟΡΕΣ    36.1.5
ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.10
ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ    55.1.9
ΑΓΡΟΤEΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ    22.2.35
ΑΓΡΟΤΕΣ    2.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ    4.1.1
ΑΓΡΟΤΕΣ    11.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ    21.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ    34.1.4.β 
ΑΓΡΟΤΕΣ    39.1.3
ΑΓΡΟΤΕΣ    39.1.5
ΑΓΡΟΤΕΣ    41.2.18.4
ΑΓΡΟΤΕΣ     13,2
ΑΓΡΟΤΕΣ     36.1.8
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    21.2.3
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    36.1.7
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    38.2.4.2
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    5.2.4
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    5.2.7
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.19
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ    28.1.1.α
ΑΓΡΟΤΕΣ- ΜΗΤΡΩΟ     41.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.5
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    41.1.1
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    41.1.2
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΩΛΟΥΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    41.2.20.3
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    48.2.18
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ    41.2.10
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     14.2.3
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     24.2.2
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    2.2.13.β
ΑΓΡΟΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    22.1.9.α
ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΠΩΛΕΙ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ ΑΠΌ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    41.2.8
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΚΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ     41.2.3
ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ    41.2.5
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    33.2.1
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    5.1.2
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥΣΙΑ    24.2.2
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΑΞΙΑ     41.2.20.5
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ    36.1.3
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠ/ΣΕΙΣ    34.2.3.1
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    24.2.2
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    38.2.18
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    34.2.3.1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ    5.2.4
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ    2.2.13.β
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ    22.1.9.α
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.2.4
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΌ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ    5.2.7
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    41.2.18.2
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ    41.2.18
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    24.2.11
ΑΔΕΙΑ ΖΥΓΙΣΕΩΣ                                                                                                               27.2.2
ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    22.2.35
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    39.2.4
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    2.2.12
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    3.2.17
ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    4.2.9
ΑΔΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ     24.2.11
ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜ.ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ                                         8,1
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ    22.1.17
ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ     6.2.23
ΑΔΡΑΝΕΙΑ     36.1.2
ΑΔΡΑΝΕΙΑ     36.2.15
ΑΔΡΑΝΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.23.1
ΑΔΡΑΝΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.4.3
ΑΕΡΙΟ    5.1.1
ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΑΕΡΙΣΜΟΣ    26.2.9
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    8.1.3.1
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ                          27,1
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ    7.2.13
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ -ΑΜΟΙΒΕΣ    43.2.9
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5.α
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ                                                                                        27.2.1.4.1
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ                          27,1
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    14.2.4.α
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ    14.2.4.β
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     29.1.6
ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ    41.2.15
ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    36.2.9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ    22.1.13
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    22.2.15
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ    22.1.17
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ    14.1.8
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ    22.1.13
ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΚΟΟΛΗ    21.2.17
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ    22.1.3
ΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ    5.1.1
ΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ    5.1.1
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ    22.2.3
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ    22.2.3
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ    22.2.3
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.1
ΑΙΤΗΣΗ    22.1.17
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.2
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.5
ΑΙΤΗΣΗ    24.1.7
ΑΙΤΗΣΗ    24.2.10.α
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.11
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.12
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.14
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ                27.2.7.5
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    23.2.3
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.3
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12.5
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.2
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.6
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.6
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.11
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.12
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    6.2.14
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ    41.2.19.4
ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΝΟΣΟΣ     22.2.9
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    22.2.13
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    36.1.1
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    38.1.1
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.3
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.4.α
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ    48.1.4.γ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    39.1.1
ΑΚΙΝΗΤΑ    5.1.1
ΑΚΙΝΗΤΑ    5.1.2
ΑΚΙΝΗΤΑ    38.2.7
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)                                                                                                            13,1
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.3
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.1.4
ΑΚΙΝΗΤΟ     33.1.3.α
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΕ    32.2.1
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΗΚΕ    32.2.1
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΑΓΙΟ    6.2.9
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΦΜΑ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.22
ΑΚΙΝΗΤΟΥΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ    6.2.29
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ    34.1.12.3
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1
ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ    16.1.8
ΑΚΥΡΩΣΗ  ΠΩΛΗΣΗΣ    33.1.1.β
ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ    33.1.1.β
ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ     24.2.4
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.2.2α 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ-  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ    6.2.14
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ.    6.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ.    6.2.12
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.12
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)    6.2.15
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    36.2.11
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ  ΑΙΤΗΣΗ    6.2.14
ΑΛΙΕΙΑ    27,1
ΑΛΙΕΙΑ                                                                      27.2.10
ΑΛΙΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    40.2.3
ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ    23.1.3
ΑΛΚΚΟΛΟΥΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    21.2.17
ΑΛΚΟΟΛΗ    11.6
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ     21.2.17
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ-ΑΛΚΟΟΛΗ    11.6
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΈΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α    38.32
ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ    48.2.12
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ    39.1.11
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    16.1.7
ΑΛΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                                                              27,1
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                                       10.1.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.4
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.5
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     38.1.2
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    26.2.2
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.4
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ                                         27.2.7.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    36.2.18.2
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ     38.2.15.1
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ    38.2.18
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    38.1.6
ΑΛΛΟΠΑΔΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     36.1.4
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΑΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ    6.1.0
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ      23.2.3
ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.α
ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ(ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    48.1.4.α
ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ    36.2.8
ΑΜΙΓΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    22.2.10
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    22.2.38
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    36.2.28
ΑΜΙΣΘΟΙ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ    34.2.1β
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ    34.2.1.α
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    22.1.21
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)    11.1.4
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ    36.2.1
ΑΜΟΙΒΕΣ TOUR LEADERS ΚΑΙ ΣΕ ΤΑΞΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ     3.2.1
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΠΕΟ ΩΘΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    22.2.24
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    43.2.9
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    55.1.4
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΤΙΛΕΡΣ    55.1.5
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΦΕΙΩΝ    43.2.9
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    14.2.13
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    3.1.2
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ    43.1.7
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    43.1.7
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.6
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.5
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.7
ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ  ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ Φ.Π.Α    43.1.6
ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗ    5.1.1
ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.1.1
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ    22.2.35
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.24
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ    23.2.3
ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    3.2.5
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                                                                   27.2.18.1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.1
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.0
ΑΝΑΚEΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ VIES    7.1.3
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ    21.2.9
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    36.1.5
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ(LISTING)    36.1.6
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ-LISTING     12,2
ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΕΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    38.2.15
ΑΝΑΚΕΦΑΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΔΟΚ.ΠΑΡΑΔΟΣ.ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜ.ΥΠΗΡΕΣ.    36.2.17
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    7.2.19
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    7.2.20
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ     5.2.16
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( LISTING )    36.1.7
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.1.6
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.2.1
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ V.I.E.S.    15.2.8
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    26.2.8
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    36.2.21
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    23.2.2.β
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    23.2.2.γ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ    24.2.1
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    5.2.16
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    36.2.11
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.13
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ-  ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ    6.2.14
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ    6.2.14
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    26.2.20
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ    39α.1.16
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ    39α.1.2
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ    39α.1.9
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    22.1.22
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.1.1.α
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.2.6
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.8
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    33.1.3.β
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΦΟΡΟΥ    48.1.1.α
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    5.2.13
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ                                                                                               27.2.11.2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ Π.Β.Κ.                                                                        27.2.18.2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ    23.2.3
ΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.18
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ     41.2.18
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ                                                      27.2.15
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.2α
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ                                                               27.2.9.3
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.1 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΓΓΠΣ    36.2.15
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ     22.2.37
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    48.1.3
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                                                  27.2.17
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    22.2.35
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    3.1.6
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    19.1.8
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ    48.2.1
ΑΝΕΜΟΠΛΑΝΑ     8.1.3.1
ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ    27,1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    3.2.3
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΒΣ    48.1.3
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΓΑΝΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΙΜΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΑΛΑ    22.2.8
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    24.1.12
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ    22.2.9
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    3.1.4
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    5.2.11
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    19.2.6
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ     30.2.3
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ                          8.1.3.1
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    22.1.18
ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     11.1.4
ΑΝΤΙ  ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    5.2.12
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟ    32.1.δ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΥΡΩΜΕΝΟ    32.1.δ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ    28.2.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES ΠΩΛΗΤΗ    45.2.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ     45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
   
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ,    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΩΣΟΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ(ΠΡΩΣΟΠΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΡΩΣΟΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣΣ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.7
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    48.1.2.α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.8
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    19.2.2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    5.1.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    2.1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.9
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    3.1.6
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    5.1.1
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    22.2.35
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    27.2.11.4
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    36.2.9
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ     6.2.3
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    6.2.17
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ    16.2.1.γ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ(ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ)    6.2.27
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    38.1.10
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.15
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ    35,1
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    38.1.3
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜ. ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΕΓΚΑΤ.ΣΤΟ ΕΞΩΤ.    36.1.1
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ     36.1.5
ΑΝΤΛΙΕΣ           27,1
ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ    27,1
ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ    34.1.12.9
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    36.2.18.2
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    48.1.4.α
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    23.2.3
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    34.2.3.5
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ)    3.2.15
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ(ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ)    3.2.15
ΑΝΩΤΕΡΑ-ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔ.ΙΔΡΥΜΑΤΑ    35.2.7
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ    22.1.4
ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.1.4
ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    48.2.9
ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΙΑ    7.1.6
   
ΑΞΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    41.2.20.5
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     6.2.2
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     7.1.6
ΑΞΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    19.1.8.α
ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    20.1.1
ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ    48.1.2.ζ
ΑΞΙΑ ΕΝΔΟΚ.ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    36.2.21
ΑΞΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΑΘΩΝ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    19.1.3
ΑΞΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    48.1.2.α
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    48.1.1.α
ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    48.1.2.α
ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ    19.1.8.α
ΑΞΙΑ ΥΛΙΚΩΝ    21.2.9
ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.1.6.δ
ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ     9.1.2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    22.1.10
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ (ΧΡΟΝΟΣ)    18.1.4
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ    16.1.12
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    16.1.1
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.2.6
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    18.2.7
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    18.1.1
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    18.1.3
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΌΤΑΝ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    18.1.3
ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ     16.1.2
ΑΠΑΙΤΗΤΟΣ ΦΟΡΟΣ    28.2.3
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ    28.2.1.β
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.3
ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    7.2.6
ΑΠΑΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    7.2.7
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ     28.1.1
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ     28
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΠΑ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΤΟΥΣ    29.1.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    29.1.6
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΦΟΡΟΥ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΙΩΝ    29.1.7
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    22.2.35
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ)    6.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    6.2.28
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ.Δ.Χ    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    39.1.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ    36.1.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ     27.2.13
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α.  - ΟΡΙΟ     5.2.16
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. / ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2859/2000    23.2.2.γ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ Φ.Π.Α ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ)    43.1.9
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ  ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΕ ΑΓΑΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    26.2.12
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    26.2.12
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΑΣΜΟΙ Φ.Δ.Χ.    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)    61.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    28.1.4 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    12.2.5
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΚΑΦΩΝ                                                  27,1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    15.2.5
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α    29.1.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.8
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.10
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     24.1.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΑΣΟΝ    24.1.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α  ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    40.1.4
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΌ Α.Σ.     41.2.11
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ    29.1.3
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑ    29.1.4
ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α. ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    23.2.2.δ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Φ.Δ.Χ.    2.7.1
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    29.1.9
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.10.ζ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΑΘΕΣΤΩΣ)    34.1.4.β 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΙΟ    24.1.5
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    31.1.1
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    33.2.3
ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ     48.1.3
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     8.2.11
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ Φ.Π.Α    39.1.5
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    36.1.2
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    38.1.6
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    31.1.1
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    2.2.13.β
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    22.1.9.α
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    5.1.3
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ    7.2.21
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ    7.2.22
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ( Φ.Π.Α. ) ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    36.1.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ    2.2.12
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     3.2.17
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     4.2.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ    5.1.2
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    16.2.1.β
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.9
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    32.2.1
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    32.2.1
ΑΠΑΞΙΩΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ.-ΠΑΡΑΔΟΣΗ    39α.1.6
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ    18.1.2
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΌΤΑΝ ΑΥΤΆ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ    39.2.9
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ    39.2.9
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.2.δ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    39.1.13
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.1.13
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39.2.1
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    36.2.24
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    28.2.1.β
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    38.29.2
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    23.2.2.δ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΣΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    24.1.1
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    23.2.2.γ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    39.2.3
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    24.2.6
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.2
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ    36.1
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ    19.2.10.δ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΗ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΗ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΔΑΠ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΥΔΑΠ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΦΠΑ    38.2.8
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11.δ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    36.1.5
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    39.2.3
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.1
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ    24.2.11
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΕ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΕ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    32.1.β
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    32.1.β
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΦΠΑ    39.2.1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.3
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΜΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    14.2.5.β
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ    8.2.6
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    2.2.5
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    31.2.1
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ    38.2.23
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    7.2.22
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                        8.1.3.1
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.4
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    26.2.21
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.12.1 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    19.1.15
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ    19.1.15
ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ    32.1.δ
ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ    32.1.δ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    15.1.4.γ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                 11,6
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    28.2.8
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    25.1.3
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ    7.2.21
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.2.20
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.2.22
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ    36.1.4
ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                             11.1.4
ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.1.3 
ΑΠΟΚΤΩΝ    2.1.2
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.1.α
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     6.2.10
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- ΕΝΤΥΠΑ    3.1.6
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΤΥΠΟ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΕΙΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ    6.2.23
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ    6.1.1
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    48.1.1.α
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ     22.2.35
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.22
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ-ΤΡΙΕΤΙΑ    6.2.22
ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    38.2.7.1
ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    38.2.9
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ    5.1.2
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38,2
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ    5.2.23
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ    48.2.5
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.1.3
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ    48.1.4.α
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.2.9
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ-ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ    38.34
ΑΠΟΣΤΟΛΗ     36.2.22
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ -  ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    61.1.2
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ    26.1.5
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.10
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.7
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.11
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ     6.2.12
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ & ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    6.2.14
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ    31.1.7
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ    22.1.2
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ    3.2.9
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ    7.1.2
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΑΠΩΛΕΙΑ    33.1.2
ΑΠΩΛΕΙΑ    33.1.3.α
ΑΠΩΛΕΙΑ Ε.Δ.Ε.    24.2.6
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ    24.2.6
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ    38.2.13
ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    34.1.6.δ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    23.2.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    39.2.4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ    36.1.3
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.1.5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.2.12
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΑΡΜΟΔΙΑ  ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     41.2.17
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ     26.1.2
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ    48.2.18
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    34.1.12.2α
ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    48
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    38.2.4.3
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1.1.β
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ    15.1.4
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δ.Ε.Κ)    48.2.1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Δ.Ε.Κ)    48.2.2
ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ    22.2.37
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    22.1.5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ    22.2.37
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    2.2.12
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  ΤΑΜΕΙΟ    4.2.9
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΩΝ ( Τ.Α.Π. ) ΤΑΜΕΙΟ    31.2.5
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ  ΤΑΜΕΙΟ (ΤΑΠ)    8.2.8
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΟ     2.2.12
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟ    3.2.17
ΑΡΧΕΙΟ    23.2.3
ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.9
ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ    26.2.21
ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    34.2.2β 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ    37.1.3
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ                                                         8.1.3.1
ΑΡΩΜΑΤΩΝ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                           13.1.3
ΑΣΗΜΑΝΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    3.2.17
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ    22.1.3
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ    22.1.3
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    2.2.13.β
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    3.2.10
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ    22.1.9.α
ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ    3.1.4
ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ    3.2.13
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32
ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ    38.2.23.3.2
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    3.1.4
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    3.2.13
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    53.1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ -ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ     53.1.1
ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    48.1.4.α
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΘΗΝΩΝ    27.2.11
ΑΣΤΙΚΑ Η ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    38.2.3
ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ    3.2.16
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ    36.1
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ    5.1.1
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ     3.1.1
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ    33.1.2
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΔΕΜΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ     3.2.16
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                                                        27.2.9.3
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    22.1.18
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    34.2
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                             11.1.4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    30.1.3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    22.2.26
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ     22.1.3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ    36.2.18.2
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    22.2.3
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.2.6
ΑΤΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    48.1.4.α
ΑΤΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    48.1.3
ΑΤΥΧΗΜΑ     22.2.9
ΑΥΛΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.2.7
ΑΥΛΟ ΑΓΑΘΟ    8,1
ΑΥΛΟ ΑΓΑΘΟ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.1.1
ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ    33.2.4
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ     5.2.17
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ    22.2.35
ΑΥΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ    22.1.4
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    48.1.3
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΠΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    21.2.19
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    8.1.3.1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ -ΑΓΟΡΑ     7.2.3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    2.2.13.β
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ    22.1.9.α
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.2
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    2.1.1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.20
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.1.6.α
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.1.6.γ
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.10
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.12
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.23
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.25
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.8
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    9,1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    30.2.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ    6.2.23
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     7.1.1
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     7.2.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΚΟΙΝΩΝΙΑ    6.2.16
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ)    6.2.17
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.24
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ    7.2.9
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.2.5
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.20
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ    19.1.3
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ    7.2.4
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    6.2.22
ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    6.2.27
ΑΥΤΟΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΑΥΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    22.2.35
ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    36.2.0
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    24.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΑ      23.2.2
ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ    5.2.4
ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ    5.2.7
ΑΥΤΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    9,1
ΑΥΤΟΨΙΑ    36.2.19
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    23.2.3
ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    31.1.6
ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    36.2.19
ΑΦΕΚ    34.1.12.8
ΑΦΙΞΗ    36.2.22
ΑΦΜ    38.2.4
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.20
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.21
ΑΦΜ/ΦΠΑ    7.2.22
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.1.3
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.1.7
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.19
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.24
ΑΦΜ/ΦΠΑ    36.2.6
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    33.1.3.β
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ    34.1.12.5
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ    34.1.12.5
Β1    36.2.1
Β2 ( ΕΝΤΥΠΟ )    36.2.1
ΒΑΓΟΝΙΑ         8.1.3.1
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΔΙΑΘΕΣΗ    14.2.8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ    23.2.3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ    36.1.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ.Ο.Υ.    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΦΟΡΕΑ    36.2.18.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    26.2.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.2.18.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ    21.1.4
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ     26.2.2
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ    21.2.3
ΒΕΛΤΙΩΣΗ    7.2.16
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ    34.1.12.1 
ΒΙΒΛΙΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    48.1.4.β
ΒΙΒΛΙΑ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    38.1.1
ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ     41.2.18.1
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    38.35
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ    39.1.2
ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ     39.1.1
ΒΙΒΛΙΘΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ    21.2.13
ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΟΡΩΝ    39.1.1
ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    26.2.25
ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ    40.2.3
ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ    36.2.14
ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ    36.2.10
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    3.1.5
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    3.1.6
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    6.2.22
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.13
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ    36.2.14
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.10
ΒΙΒΛΙΟ ΚΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.9
ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    48.1.2.β
ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.23
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ               8.2.1
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ    8.2.1
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    22.2.37
ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    7.2.2
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     2.2.12
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΒΙΟΛΟΓΟΙ    22.2.5
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    5.1.1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39α.1.8
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ  ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    39α.1.8
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.2
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ    31.2.1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ     14.1.4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ                                                                            8,1
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ       8.1.3.1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    4.2.3
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΑ    5.1.1
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    39α.1.8
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    39.1.10
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    39α.1.8
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΙΚΤΟ     39.1.9
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ    22.2.5
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΥΛΕΣ    23.2.2.α
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ    25.1.3
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                        27.2.3
ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ     36.1.2
ΒΥΘΟΚΟΡΟΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ            27,1
ΒΥΘΟΚΟΡΟΥΣ    27.2.14
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ    38.2.12
ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.2.6
ΓΕΝΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    18.2.7
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ     36.1.5
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ    21.2.13
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    23.2.3
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    36.2.9
ΓΕΝΙΚΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Η ΤΟΠΙΚΑ Μ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΗΜΕΡΑΣ    38.2.20
ΓΕΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ    39.1.8
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    34.2.3.1
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ    25.1.2
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41.1.1
ΓΕΩΡΓΟΣ    5.1.2
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ                                                         27.2.14
ΓΗΠΕΔΑ    8,1
ΓΗΠΕΔΟ    22.2.35
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    36.2.3
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    6.2.14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ    36.2.11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.    24.1.5
ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ    6.1.3
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ    4.2.8
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ    22.2.35
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ    22.2.11
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ    22.2.16
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                                                                  8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ                     8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ                                                                       8.1.3.1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.11
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.1.4
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    35.1
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     35.1
ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ    31.1.6
ΓΥΑΛΙΣΜΑ    26.2.9
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ     8,1
Δ.Ε.Η. Α.Ε.    33.1.3.α
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  Α.Ε.    33.1.3.α
Δ.ΕΦΚ    21.2.17
Δ.Κ.    21.1.2
Δ.Κ.ΕΧ     21.1.2
Δ.Ο.Υ    48.1.3
Δ.Ο.Υ Α` ΤΑΞΗΣ     48.2.17
Δ.Ο.Υ Β` ΤΑΞΗΣ     48.2.17
ΔΑΠΑΝΕΣ    34.1.4.β 
ΔΑΠΑΝΕΣ     48.1.4.α
ΔΑΠΑΝΕΣ     48.1.4.γ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι.X.    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ    30.1.5
ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ                                                9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    30.2.7
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ    39.2.10
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ        9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ                                                9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ                                    9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ     9,1
ΔΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.14
ΔΑΠΑΝΗ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.14
ΔΑΠΑΝΩΝ    38.2.22
ΔΑΣΜΟΙ Φ.Δ.Χ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ    2.7.1
ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    20.1.1
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ                                                                                       27.2.14
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ    21.1.2
ΔΑΦΝΗ    23.2.1
ΔΕΙΓΜΑΤΑ    12,2
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ    7.2.2
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΩΡΕΑΝ     7.1.5
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    7.2.1
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΑ     7.1.5
ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ    31.1.2
ΔΕΛΤΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ( ΜΗΝΙΑΙΑΣ ) ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ    21.2.16
ΔΕΛΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ    34.1.12.2α
ΔΕΛΤΙΟ TIR    24.2.6
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. (ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ)      24.1.4
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ                                                                                     27.2.7.3
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    5.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    23.2.2.γ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    24.2.11.α
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    24.2.11.δ
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    36.2.24
ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    36.2.9
ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ    36.2.15
ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ "Ζ"    21.2.16
ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΣΧΥΟΣ                                                                         27.2.4
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    32.1.β
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    32.1.β
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    36.1.1
ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ)    39.1.2
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    23.2.3
ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    61.2.3
ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ    24.2.11
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ    21.2.13
ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. (ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ)    24.1.5
ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.15
ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ                                           9,1
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    3.2.3
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    3.2.6
ΔΕΣΜΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ    23.2.3
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΔΗΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ    48.1.3
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.2.α
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ    48.1.2.α
ΔΗΛΟΥΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ    48.1.1.α
ΔΗΛΩΣΕΙΣ    38,1
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ    48.1.3
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΔΗΛΩΣΗ    24.2.11.β
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    24.2.1
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    36.2.22
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT    38.2.15
ΔΗΛΩΣΗ INTRASTAT ΑΦΙΞΗΣ                                                                                         12,2
ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ    36.2.16
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    38.2.11
ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ    5.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΙΔΡΥΤΗ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ    24.2.6
ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Μ6    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - Μ11    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - Μ10    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    36.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ    26.1.7
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΟΘΗΚΗ    26.2.6
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ    32.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ    32.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΦΠΑ    33.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΗ    48.1.2.ζ
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ    36.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    36.2.27
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    4.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    22.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    32.1.α
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    32.1.α
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.2.18
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    41.2.7
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    41.2.18.4
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΔΡΥΤΗ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ    26.1.7
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    38
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ    41.2.19.4
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ    36.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ    48.1.2.δ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ - Μ8    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.2
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.12
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.11
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.12
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    23.2.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    41.2.18.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.7.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    41.2.18.2
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    3.1.5
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    3.1.6
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    4.2.8
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    6.2.4
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    6.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    36.1.3
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ                                                            13.2.1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ - ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.2.28
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    39.2.9
ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ          13.2.1
ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.8
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ    34.1.12.5
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ    34.2.3
ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ    36.2.16
ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ - Μ12    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Μ9    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ - Μ7    36.2.18.1
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    6.2.5
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    36.2.13
ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    5.1.2
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    21.1.4
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.1.4.α
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ    14.2.9
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ    14.2.8
ΔΗΜΟΙ    3.1.4
ΔΗΜΟΙ    35.2.7
ΔΗΜΟΙ    37.1.2
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    46
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ     46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΟΥ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΗΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    46.1.2.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ    46.1.1.γ 
   
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ    46.1.1.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    46.1.3
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΛΠ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    46.1.3
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΗΣ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΤΟΥ     46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    46.1.1.η 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    46.1.6
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    46.1.1.α 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    46.1.1.η 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ    46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ     46.1.2.α
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ     46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΚΑΦΗ     46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    46.1.2.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΛΗ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΕΛΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ    46.1.1.δ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    46.1.2.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΟΡΟΙ    46.1.1.γ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    46.1.1.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ    46.1.2.β
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    46.1.1.ζ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣ    46.1.1.α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    48.2.18
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ    2.2.11
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ    7.2.24
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.1.2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    36.1.2
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    2.2.12
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    3.2.17
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    4.2.9
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ     22.2.37
ΔΗΜΟΣΙΟ    27.2.11.1
ΔΗΜΟΣΙΟ    27.2.5
ΔΗΜΟΣΙΟ    35.2.7
ΔΗΜΟΣΙΟ    36.2.15
ΔΗΜΟΣΙΟ    37.1.2
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ    32.1.γ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΣΟΔΟ    32.1.γ
ΔΗΜΟΣΙΟ Ν.Π.Δ.Δ    3.1.4
ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΤΑ     3.1.4
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ    38.1.1
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ    3.2.3
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    22.2.12
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    3.1.2
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.2.1
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ    22.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΝ     3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ     3.2.13
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ    5.2.1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΨΗΚΤΗΡΙΟ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.1.4
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ    3.2.13
ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ     5.2.23
ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΚΡΟΩΝ    41.2.20.2
ΔΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ    38.34
ΔΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ    5.2.23
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ    24.2.11
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ    36.2.15
ΔΙΑΓΝΩΣΗ    22.1.3
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ    22.1.3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.δ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ                                                              27.2.7.5
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ     24.1.2
   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.2.6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    48.1.1.α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.    24.2.11.γ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    26.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ    38.2.4.4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    34.2.2
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    41.2.9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗ    26.2.4
ΔΙΑΔΟΧΟΣ    5.2.5
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    7.1.2
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟΥ    7.2.6
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟΥ    7.2.7
ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΕΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    14.2.8
ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ    14.2.10.στ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΦΣΣ    36.2.1
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    22.1.16
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    34.2
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ    36.1.5
ΔΙΑΘΗΚΗ    7.2.24
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              8.1.3.1
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    8.2.3.2
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    7.2.5
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ    33
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ    33.1.1
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ,ΑΠΩΛΕΙΑΣ,ΚΛΟΠΗΣ    38.2.23
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    30.2.5
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ    33.1.3 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ    24.2.10.α
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ    24.2.10.α
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΕΘΝΗ    34.1.12.1 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    36.1.7.1
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.2.18
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ (STOPOVER)    14.2.4.δ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ    22.2.12
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΕΙΡΑΣ     24.1.5
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ    22.1.5
ΔΙΑΛΟΓΗ                                                             8.1.3
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.2.22
ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ                                                                                                          27.2.2
ΔΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ    5.1.1
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    6.1.0
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ      61.1.1
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ     61.1.1
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΑLL INCLUSIVE    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ    21.2.13
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ    21.2.13
ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ    13.1.5
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ                                               27.2.7.2
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ                                                                             11.1.4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ    33.1.4.β
ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    34.2.3.3
ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ    38.2.15
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ     32.1.γ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ     32.1.γ
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    23.1.1
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                                                                               10.1.2
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    5.2.16
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.1.2
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.1
ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ                                                                                       27.2.19.1
ΔΙΑΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΔΙΑΣΠΑΣΗ    48.2.5
ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ    38.2.20
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.1
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ - ΛΟΓΟΥ    22.2.2
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ    38.2.8
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ    38.2.8
ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    3.2.13
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ    32.1.3
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ    32.1.3
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ    36.1.5
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    35,1
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ     30.2.2
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ    34.1.12.1 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ    48.1.2.ζ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΠΑ ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    6.2.18
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΦΠΑ    48.1.4.δ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ    41.2.18
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    33.1.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.2.23.3.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    48.1.3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ                                                                                         13.2.1
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    11.1.2
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΔΟΧΟΣ     3.2.5
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ    14.2.10.ε
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    14.1.5
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    34.1.4.α
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    34.2
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                                   27,1
ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.12.1 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ    23.2.3
ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                              8.1.3
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ    3.2.12
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.1.2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ    21.2.13
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΙΝ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.    24.2.11.ε
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    36.2.9
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    6.2.19
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ    35.2.1
ΔΙΚΑΙΟΣ    23.2.1
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.29
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ     22.2.24
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ    5.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ    5.2.5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    48.1.1.α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    24.2.11.β
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    4.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    22.2.37
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                                             8.2.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    2.2.13
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    26.2.22
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    30.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.5 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    48.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     7.2.26
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ     36.1.9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.11
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ    39α.1.9
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.18
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    30.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39.2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39.2.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    39α.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    21.1.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    38.2.15.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ( Φ.Π.Α. )    36.2.27
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ    31.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΠΑ    19.2.14
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.12
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.3.α
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ                                                                                                8.2.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ    34.1.3.β 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    41.2.18.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    29.1.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    19.2.15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ ΝΕΡΟΥ    19.2.15
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    36.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ    36.1.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.5
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ    37,2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ    6.1.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ    23.2.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ    15.1.4.δ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     3.1.4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    27.2.11.3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΩΝ    8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    25.2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ                                                                         8,1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΩΝ     8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ                               8.1.3.1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ                 27.2.11.3
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ    36.1.2
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    22.2.10
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    36.2.28
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ - ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ     38.30
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ    5.2.13
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ    22.2.10
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    22.2.10
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    22.2.38
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ    36.2.28
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ     34.2
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ     38.30
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ    48.1.4.α
ΔΙΚΟΛΑΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ          8.1.3.1
ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Η. Α.Ε.    33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε  Α.Ε.    33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΜΕΣΑ ΖΕΥΞΗΣ     33.1.3.α
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΟΔΑ     36.2.14
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕΛΟΣ)    3.1.2
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.1.γ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.2.δ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.2
ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.29.6
   
ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.2.3
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.α
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.β
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.ΤΩΝ Κ.Α.Ε.    24.2.10.γ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    48.1.1.α
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ    48.1.2.ζ
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.11
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    4.1.1
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    23.2.3
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    25.2.2
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    33.2.2
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Α    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ + Ε    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ     22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε    22.2.34
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ    34.2
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ                                                                                                 8,1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    2.6.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ,ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                                      27.2.7.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                                                   27.2.7.3
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ    36.1.5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ                                                      27.2.7.1
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    27,1
ΔΟΚΙΜΗ    5.1.1
ΔΟΣΕΙΣ (ΤΡΕΙΣ)    38.34
ΔΟΣΕΙΣ ΦΠΑ ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ     38.34
ΔΟΣΕΙΣ ΦΠΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ    38.34
ΔΡΑΣΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΟΥ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ( ΣΤΟΝ Φ.Π.Α. )     7.1.2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ    3.1.2
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    41.2.18.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    4.1.1
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ    22.2.37
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    7.1.6.α
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ    33.2.5
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ    22.1.15
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΟΥ    30.1.3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    22.1.15
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    33.1.3.β
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ    30.1.3
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    55.1.10
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ    41.2.16
ΔΥΟ ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ    38.34
ΔΥΟ ΣΕΙΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.5
ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ    24.1.2
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ    21.2.17
ΔΩΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ    7.1.4
ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    30.1.3
ΔΩΡΕΑ    22.2.35
ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    31.1.6
ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ    7.1.5
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ    7.2.25
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ    7.1.6.γ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ    22.2.35
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΔΩΡΕΕΣ    2.1.1
ΔΩΡΕΕΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ    6.1.3
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ )    36.2.1
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ( ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ )    36.2.5
Ε.Δ.Ε.    23.2.2.β
Ε.Δ.Ε.    24.1.1
Ε.Δ.Ε.    24.2.6
Ε.Δ.Ε. ( ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ )    23.2.2.δ
Ε.Δ.Ε. ( ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ) ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.6
Ε.Δ.Ε.Α. ( ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ )    22.2.2
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    2.2.13.γ
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    2.2.13.δ
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    22.1.9.β
Ε.Ι.Χ. ( ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ )    22.1.9.γ
Ε.Π.Ε. ( ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ )    3.1.1
Ε.Π.Ε. ( ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ )    7.2.23
Ε.Τ.Ε.Π.Π.Α.Α.    21.2.17
Ε.Φ.Κ.    21.2.17
Ε.Φ.Κ. ( ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ )    2.1.2
ΕΑΦΔΣΣ    36.2.1
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΠΝΩΝ    38.2.4.1
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    3.2.12
ΕΓΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ    22.1.17
ΕΓΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ    22.1.5
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    33.1.2
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ    34.1.12.7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ    38.2.14
ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ    33.2.4
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΠΑ    36,1
ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    36.2.24
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ    22.1.23
ΕΓΓΥΗΣΗ    38.1.3
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ    22.1.23
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ                                                                          8,1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ    8,1
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    23.2.3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.α
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    36.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    36.2.18.2
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ         13.1.4
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ    21.2.11
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    35,1
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    5.2.2
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                      27.2.7.4
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΝΑΠΟΘΕΤΗΣ    26.2.2
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΣ ΑΛΚΟΟΛ. ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΚΟΟΛ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    38.2.4
ΕΓΚΡΙΣΗ    23.2.3
ΕΓΚΡΙΣΗ    24.2.10.α
ΕΓΚΡΙΣΗ    24.2.11.β
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΙΣΤΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Υ.    22.1.17
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΙΣΤΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Υ.    22.1.5
ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ο.Φ.    7.2.1
ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ    2.2.9
ΕΔΡΑ    36.2.18.2
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ    32.1.3
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΑΣ    32.1.3
ΕΔΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.4.α
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ     3.2.8
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ    27.2.11
ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    48.1.4.α
ΕΙΔΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ                                                                                                    27.2.15.1
ΕΙΔΗ ΤΡΙΤΩΝ     2.2.12
ΕΙΔΙΚΑ ΕΔΑΦΗ                                                                                                           11.2.3
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.2.1
ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ    32.2.1
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ    34.1.12.1 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ    34.1.12.3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                                    27
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ    48.2.14
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ    22.2.2
ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ    53.1.2
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ    22.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Ε.Ο.Φ.    7.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.16
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.17
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    7.1.6.δ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     6.2.12
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     6.2.20
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ    48.1.4.ε
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    48.1.2.α
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    3.1.5
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α    32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α    32.2.1
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    3.1.6
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.14
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.5
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    6.2.9
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    22.2.35
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.11
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.12
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.13
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    6.2.22
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    34.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    48.1.1.α
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    6.2.22
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( Ε.Δ.Ε.Α. )    22.2.2
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ    15.1.4.δ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.1.9
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ                                                                                                           8.1.3.1
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.3.α
ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    21.2.15
ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    34.1.12.7
ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ    36.2.24
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.6
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.8
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.9
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    38.2.15.1
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2.α
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    23.2.2.β
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α.    24.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    6.2.18
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.35
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    4.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    5.1.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    21.2.3
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    41
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    41.2.18.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    35α
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    41.2.20.7
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    38.2.23.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΛΙΕΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣΑΛΙΕΙΑΣ    40.2.3
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ    43.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛ.ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ    46.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ    46.1.1.α
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ    36.2.2
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΠΟΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ                                           27.2.16
ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ                                                                                  27.2.11.3
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ    2.2.9
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ    48.2.18
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ    21.2.19
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ    54.1.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΦΠΑ    54.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    9.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ     18.2.4
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΕΠΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ    18.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ     12.2.5
ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ      15.2.5
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ    5.2.1
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ                                                                               10.1.3
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    38.1.10
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    38.1.5
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                                11,6
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                                11.1.4
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    19.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ Α.Φ.Μ.    36.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ    35α.2.1.2
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Φ.Π.Α.    23.2.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΦΠΑ                                                                               27.2.11.5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ     3.2.10
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡ.ΑΞΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.2.9
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ    53.1.1
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    11.1.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.1.20
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    19.2.3
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ    21.2.17
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ                                                                            13.1.5
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΦΚ    2.1.2
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.6
ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣ. ΠΡΟΚΑΤΑΒ.    38.2.24
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    41.2.20.4
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    38.2.23.2
ΕΙΚΟΝΙΚΑ Η ΠΛΑΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    41.2.19.3
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    48.2.18
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.2.19
ΕΙΚΟΝΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ    19.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ    19.2.8
ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ     21.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    24.1.8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    24.2.10.β
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ)    10.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    2.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    30.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.γ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.γ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                                        10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.10
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    61.2.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    2.1.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.23
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     11.1.4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ    23.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    23.2.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    34.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ                               27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ    27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ    32.2.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ    32.2.3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΩΝ    48.1.4.α
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΟΕΦΟΔΕΙΩΝ    27,1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΥ     29.1.9
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ)    10.1.2
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΔΑ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΚΟΙ    20.1.1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     22.2.20
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ    36.1.6
ΕΙΣΑΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    36.2.25
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)    3.2.4
ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΕΤ. ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.1.12
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ (SERVICE FEES)    43.2.8
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ (SERVICE FEES) ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    43.2.8
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ    2.2.8
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ    3.2.4
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    19.1.12
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΟ    22.2.22
ΕΙΣΟΔΗΜΑ    38.2.7.1
ΕΙΣΟΔΟ ΑΓΑΘΩΝ                                                                                     10.1.2
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    61.1.1
ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ    19.2.8
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ    36.2.1
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ    22.1.10
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ    22.1.10
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΌ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.2
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                        27.2.3
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    18.2.1
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ-ΧΡΟΝΟΣ(ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.β
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΚΩΝ    31.1.3
ΕΙΣΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΙΣΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    5.2.5
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Α.Ε.     5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π. (ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ)    5.2.17
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π. (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)    5.2.17
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    22.1.9
ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ο.Ε.    5.1.3
ΕΙΣΦΟΡΕΣ    3.1.4
ΕΙΣΦΟΡΕΣ    20.1.1
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΙΚΑ    6.2.23
ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ    27.2.14
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     11.1.4
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    11.1.4
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    2.2.12
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ    3.2.13
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    2.2.12
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    22.2.37
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ     36.2.10
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΦΠΑ    43.2.7
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    18.2.2
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (SERVICE FEES)    43.2.8
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ (SERVICE FEES) ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    43.2.9
ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    43.2.8
ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    8.2.1
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ    3.1.4
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    18.2.2
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1.5
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    18.2.3
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΟΡΟ    39α.1.15
ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.1.1
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ    38.2.4.3
ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΧΓΟΥ    48.2.15
ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ    25.1.8
ΕΚΔΟΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    25.1.8
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ     22.2.20
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    22.2.37
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Τ. Α. Π    8.2.10
ΕΚΔΡΟΜΕΣ    43.2.2
ΕΚΘΕΣΕΙΣ    22.1.5
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ    34.1.12.2α
ΕΚΘΕΣΗ    25.1.7
ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ    36.2.19
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.2.ζ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    22.2.35
ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α    41.2.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ    22.2.29
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ    22.2.24
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.1.β
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.2.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.1.β
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    32.2.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    36.2.15
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     2.2.12
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     3.2.16
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.1.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.15
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.16
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     5.2.22
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ     36.1.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ    22.2.10
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ    31.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ    36.1.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ     38.29.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011-ΥΠΟΒΟΛΗ    38.31
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ    38.33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.7
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    33.1.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.2.20
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.35
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    54.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     3.1.5
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     3.1.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ     39α.1.14
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    7.1.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Φ.Π.Α. )    31.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α- ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ      38.30
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ-ΥΠΟΒΟΛΗ     38.29.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΕΣΩ TAXISNET    38.33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.1.9
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    24.2.10.α
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α-ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ- ΑΛΛΑΓΕΣ    38.32
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ     38.29.3
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.1
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.29.6
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δ.Ο.Υ.    21.1.4
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    36.1.3
ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ-ΣΙΛΟ                                                                                                          8,1
ΕΚΜΑΓΕΙΑ    2.2.12
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ     8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΟΙΚΙΩΝ                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ                                                                                8.1.3.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    41.2.18.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΛΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    4.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    4.2.7
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ     3.2.17
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ    21.2.9
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΩΣ  ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΝΌΣ ΑΓΡΟΤΗ    41.2.4
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    4.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    19.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ    19.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ    21.2.9
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ    40.1.5
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.1.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΧΙ    21.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ( ΤΑΧΙ )    21.2.10
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΙΠΠΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ Φ.Π.Α    40.2.1
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΚΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ    38.2.23.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ    40.1.7
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΑΧΙ    38.2.23.2
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    3.2.16
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΙΠΠΗΛΑΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ     40.2.2
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ    22.2.37
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ    4.1.1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ                                                                                 8,1
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΟΛ.ΥΠΟΧΡ.    16.1.7
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ    18.2.8
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    40.1.5
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ    33.1.4.β
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ    22.2.35
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     6.2.26
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    31.2.1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ    22.2.2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΩΩΝ    22.2.14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ    22.2.14
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ    22.2.30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.17
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    24.1.12
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ    3.2.10
ΕΚΠΕΣΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ    33.2.6
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ(PRORATA)    38.2.23
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    5.2.13
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    35.2.5
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ    5.2.13
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ    6.2.27
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    3.1.4
ΕΚΠΡΟΘ. ΥΠΟΒ. Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣ. ΠΙΣΤΩΤΙΚ. Η ΜΗΔΕΝ.ΠΕΡΙΟΔ.ΕΚΚΑΘΑΡ.    38.2.23.3.2
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.1.4.ε
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΠΑ    48.1.4.ε
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ    21.2.11
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    38.30
   
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    38.30
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.23.3.3
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ    54.1.3
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.2.19
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ    38.2.23.2.3
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ     19.2.16
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    19.1.16
ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    33.1.1
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    21.2.15
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΖΙΡΟΥ    24.1.6
ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ    5.2.5
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    32.1.2
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ    19.2.11
ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ     33.2.4
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ    21.2.15
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.β
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ    32.1.β
ΕΚΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΚΡΟΕΣ    32.2.3
ΕΚΡΟΕΣ    38.1.1
ΕΚΡΟΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΟΜΕΝΕΣ    26.2.22
ΕΚΡΟΕΣ ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΠΑ    48.1.4.γ
ΕΚΡΟΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    38.2.3
ΕΚΡΟΗ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ    38.2.23
ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)    5.2.18
ΕΚΣΚΑΦΕΣ     27.2.14
ΕΚΤΑΚTΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.21
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    6.2.18
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    38.2.21
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.    36.2.23
ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ(ΑΠΌ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ)     6.2.18
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ                                                                             27.2.9.3
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ    14.2.5.β
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    54.1.5
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.13
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.14
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.1.δ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    32.1.δ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    35.2.7
ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    35.2.1.1
ΕΚΤΑΤΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    23.2.3
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΕΚΤΙΜΗΣΗ    5.2.13
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ    48.1.1.α
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.2.1
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΔΗΛΩΣΗ    41.2.19.4
ΕΚΤΥΠΩΣΗ               8.2.1
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ    8.2.1
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ    24.1.13
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      8.1.3.1
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3.α
ΕΛ.ΤΑ.    22.1.1
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ      8.1
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    38.2.23.2
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ    48.1.3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ    48.2.3
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    48.1.1.β
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ     3.2.4
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΡΤΕΣ     3.2.5
ΕΛΕΓΧΟΣ    23.2.3
ΕΛΕΓΧΟΣ VIES    36.2.19
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    48.2.11
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    48.2.14
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ    3.2.10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.29.6
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    48.2.10
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    25.1.2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ    25.1.2
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    4.2.6
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    48.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ                                                  8.1.3.1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΤΡΟΙ     22.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    4.1.1
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    48.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΣ    25.1.3
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    22.2.10
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ    8.1.3.1
ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ    27,1
ΕΛΚΕΠΑ    22.1.6
ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    26.1.3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ    35.2.1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ    3.1.4
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                                                                                   13,1
ΕΜΒΟΛΙΑ    21.2.13
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ    22.2.9
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ    36.2.1
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ    25.1.4
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    25.1.4
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ                                                                      8.1.3.1
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΑΓΑΘΑ    33.1.2
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    6.2.9
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    32.2.1
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ    48.1.4.α
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ    22.2.33
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ( ΑΜΙΓΩΣ ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    41.1.1
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 5%    41.2.20.2
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    2.2.12
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    3.2.17
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.2.9
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    7.2.1
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ                                                                            27,1
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΗΜΑ    33.2.2
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                                                                                        8.2.3
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ    39.1.9
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ    4.1.1
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ    4.1.1
ΕΜΠΟΡΟΣ    4.1.1
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    4.2.8
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.17
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.20.1
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    36.2.22.1
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2011    38.34
ΈΝΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟ ΦΠΑ    38.2.23.2.2
ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ    24.1.13
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    32.1.α
ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    32.1.α
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.7
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.8
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΔΗΛΩΣΗ     21.1.4
ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΛΩΣΗ     4.2.8
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ     36.1.3
ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    25.1.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ  ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    30.1.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    19.1.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ    24.2.10
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    38.1.9
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    41.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    19.1.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    19.1.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    11.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    36.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    21.2.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    34.1.12.1 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    34.1.4.β 
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    21.2.18
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    36.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ    38.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.15
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.19
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    7.2.21
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    22.2.20
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    26.2.21
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ     39α.1.9
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    31.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    2.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    12
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    15.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    25.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    25.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    28.2.6
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.α
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.α
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ     29.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ                                                                  11
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ (ΤΟΠΟΣ)    15.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    15.2.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    34.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    29.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    3.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    38.1.10
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    18.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ-ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ     18.1.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    36.2.22
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.25
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.2.6
   
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    14.2.3.γ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    5.2.16
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    7.2.20
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    26.1.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ     28.2.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    21.1.4
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.2.2.β
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.8
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΌ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΧΟ      5.2.16
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΌΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.2.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ    36.2.2
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ    36.1.7
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.17
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    38.2.23.3.1
ΕΝΔΟΚΟΙΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ     19.1.1
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ    22.1.23
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.1.1
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-ΚΑΛΥΨΗ    #NAME?
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ    5.1.1
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΥΟ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.7
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10.γ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΕΙΡΑΣ    24.1.5
ΕΝΙΑΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ    48.1.2.α
ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    43.1.4
ΕΝΙΑΙΑ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  (Ε.Τ.Α.Κ)    48.2.10
ΕΝΙΑΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    26.1.5
ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.1
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    23.2.2.β
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    24.1.1
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    24.2.6
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ    36.2.7
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ( Ε.Δ.Ε. )    23.2.2.δ
ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ( Ε.Δ.Ε.)  ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.6
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    2.2.5
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    22.1.17
ΕΝΝΟΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.2
ΕΝΝΟΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ    7.1.5
ΕΝΝΟΙΑ ΔΩΡΩΝ    7.1.4
ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    38.34
ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    48.1.1.α
ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ    48.1.2.η
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ    8,1
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ    39.2.8
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ    8.1
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ    8.1
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    30.2.1
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    32.2.2
ΕΝΟΙΚΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    32.2.2
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ                                                                                                      27,1
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ    48.2.4
ΕΝΣΗΜΑ    22.2.16
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    34.2.3.3
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ    38.2.5
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΑΓΑΘΑ ΣΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ      28.1.4 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    5.1.1
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    8.2.5
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    35,2
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ    36.2.24
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                      11,1
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                             8.1.3.1
ΕΝΣΩΜΑΤΟ ΑΓΑΘΟ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ    4.1.1
ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ    34.1.12.1
ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ ΤΑΞΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.2.2
ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    39.1.7
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    36.1.2
ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ     46.1.2.ε 
ΕΝΤΟΛΗ    3.2.3
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    22.2.10
ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    3.1.5
ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    3.1.6
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     3.1.5
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     3.1.6
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    36.2.10
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     6.2.10
ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ     6.2.22
ΕΝΤΥΠΟ Β1    36.2.1
ΕΝΤΥΠΟ Β2    36.2.1
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΥΣ    36.2.13
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    22.1.15
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.7
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.3
ΕΝΩΣΗ    22.1.17
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    3.1.1
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.2.18.2
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ    38.2.5
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ     14.2.10.ε
ΕΞ.Υ.Π.Π.    22.2.9
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ    38.2.15.1
ΕΞΑΓΩΓΕΣ    48.1.4.δ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ     34.1.12.1 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    34.1.4.β 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    41.2.20.2
ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    38.2.18
ΕΞΑΓΩΓΗ    5.2.16
ΕΞΑΓΩΓΗ    15.2.7
ΕΞΑΓΩΓΗ    24.1.8
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.1.1
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.1
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.12
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    30.1.3
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΩΡΑ    26.1.3
ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.6
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ    33.1.3.γ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.α
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1β
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.γ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ     16.2.1.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    28.1.1.α
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ    22.2.31
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    30.1.5
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ    48.1.3
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Φ.Π.Α.    6.1.4
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    3.1.2
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ    33.1.2
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΠΑ    6.2.1
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ    31.2.2
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΜΕΣΩ V.I.E.S.    16.1.11
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ    55.1.3
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ -ΕΞΑΙΡΕΣΗ    3.1.2
ΕΞΑΡΤΗΣΗ    3.2.3
ΕΞΕΔΡΕΣ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ                 27.2.14
ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ    25.1.5
ΕΞΕΔΡΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ                 27.2.14
ΕΞΕΔΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    25.1.5
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ    22.2.37
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ    22.2.27
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    21.2.12
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ    22.2.28
ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ    22.2.28
ΕΞΟΔΑ     48.1.4.α
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ    22.2.10
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    36.2.14
ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ    19.1.16
ΕΞΟΔΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ    31.1.6
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    24.2.12
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ    19.1.10.α
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ    19.1.10
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ    11.5
ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (CLUSTERS)    38.2.5
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ    34.2.3.3
ΕΞΟΡΥΞΗ    4.1.1
ΕΞΟΥΣΙΑΣΗ    5.1.1
ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΟΣΑ     48.1.4.β
ΕΞΩΣΗ    22.2.25
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ    22.2.9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    24.1.13
ΕΟΤ    8,1
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ)    6.2.7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ     2.2.2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ                                                                         27.2.7.7
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ    22.1.4
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ    21.2.9
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ    36.1.6
ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    36.1.2
ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    20.2.1
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (ΕΞΑΙΡΕΣΗ)    16.2.1.α
ΕΠΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    26.2.9
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    23.1.1
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    20.2.1
ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ    23.1.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ                        8.2.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ    8.2.1
ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ    8.2.1
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ    3.2.10
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    36.1.2
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2.β
ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ    48.1.2.α
ΕΠΑΧΘΗΣ ΑΙΤΙΑ    5.1.3
ΕΠΑΧΘΗΣ ΑΙΤΙΑ    22.2.35
ΕΠΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    22.1.6
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    30.2.7
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    33.1.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    34.1.12.3
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    38.2.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                               27.2.11.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ                                                                                               27.2.11.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ    33.1.4.α
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    33.2.2
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ    7.2.5
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ    23.2.3
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟΥ-ΕΞΑΓΩΓΗ     33.1.3.γ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    47.1.1.ε
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΑΓΑΘΟ- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ -  ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ    7.2.16
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.33
ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ    36.2.9
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ    5.1.1
ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΠΩΛΗΣΗ    5.1.1
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φ.Π.Α    39α.1.5
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ Φ.Π.Α ΕΤΗΣΙΩΣ    40.1.1
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ     36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΤΡΕΝΩΝ    36.2.25
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  ( ΤΑΞΙ )    3.2.10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     3.2.10
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )    2.2.13.γ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )    2.2.13.δ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )     22.1.9.β
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ( Ε.Ι.Χ. )     22.1.9.γ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ     3.2.10
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ                                                                                                        10.1.2
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ    38.2.23.3.2
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣTΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    15.1.4
ΕΠΙΔΕΙΞΗ    25.1.7
ΕΠΙΔΗΚΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ     21.2.6
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     21.2.6
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ    41.2.18.5
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΓΙΩΝ    31.2.3
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    25.1.2
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ    48.1.2.α
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.7
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    6.1.3
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ    3.1.4
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ    36.2.28
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ    36.2.18.2
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    22.2.12
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ    36.2.14
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ    36.2.9
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ    48.1.2.α
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ    22.1.6
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ     39.2.8
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    14.1.4
ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    24.1.2
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    23.2.3
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ    21.2.8
ΕΠΙΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ    21.2.9
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ    22.2.31
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ    27.2.5
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                                 9,1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ     22.2.37
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ    22.2.32
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ     35.2.4
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    22.2.37
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                               8.1.3.1
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ    7.2.1
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    32.1.2
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    32.1.2
ΕΠΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    34.1.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Η ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ    38.2.14
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΟΥ (ΑΝΑΣΤΟΛΗ)    34.1.12.2α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)    34.1.3.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΑΠΌ ΕΛΛΑΔΑ (ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ)    34.1.3.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Φ.Π.Α.-ΑΙΤΗΣΗ    6.2.11
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Φ.Π.Α.-ΑΙΤΗΣΗ    6.2.12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΠΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)    6.2.15
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ    26.1.3
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.1.8
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    41.2.17
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.24
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ    34.1.12.2α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α    39α.1.17
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ Φ.Π.Α ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ    40.1.6
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ    38.2.5
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.    24.2.11.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α-ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ     41.2.14
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.1.11
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ    39α.1.16
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ-ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΥ    34.1.12.1
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α     41.2.12
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    31.1.7
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    33.1.4.γ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.2.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ                                                                                              27.2.11.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΣ)    34.1.12.2
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΆΛΛΗ ΧΩΡΑ    34.1.12.9
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ    34.2.1.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    34.1.12.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.18.5
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    41.2.20.1
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)    34.1.3.α
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.2.2
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    41.2.19
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΧΡΟΝΟΣ)    34.1.12.4
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    34.1.4.β 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    34.2
ΕΠΙΣΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    24.2.9
ΕΠΙΤΑΓΕΣ    22.1.10
ΕΠΙΤΑΓΕΣ    22.1.19
ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ    5.1.2
ΕΠΙΤΑΞΗ ΑΓΑΘΩΝ    16.2.1.β
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    36.2.1
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    55.1.6
   
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ    48.2.13
ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ    22.2.27
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ                                                                                                     8,1
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    36.1.1
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ    38.2.1.1
ΕΠΙΧΕΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΚΟΜΙΣΤΡΟ    30.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ    7.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΚΗΣΗ     3.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΜΙΓΩΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ                                                                        27.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ    22.2.27
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    38.1.10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ    39.2.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    34.1.12.1 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ    23.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ                                                                                          8,1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ    36.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  60% ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΓΕΣ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ  60% ΑΠΌ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 60%ΑΠΟ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Φ.Π.Α    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    39.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΌ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΚΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΩΝ 12 ΜΕΤΡΩΝ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΣΕ ΆΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ    39.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΑΚΑ    38.1.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ     36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ    38.1.10
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    40.1.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ    36.2.15
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ  ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.2.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    24.2.7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ    24.2.7
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.β
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ    40.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    38.2.23.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ    43.1.4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.1.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    30.2.6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.3
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ    24.2.11.ε
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Α.Ε.Δ.Α.Κ. )    22.2.29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    26.2.2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (Α.Ε.Λ.Δ.Ε. )    22.2.29
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΡΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.2.6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΚΤΗ    36.2.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.1
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    39.1.12
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    39.1.13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ    22.1.4
ΕΡΓA ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ     61.2.4
ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ    61.2.4
ΕΡΓΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ    21.2.11
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                                                                     27.2.18
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ    21.2.11
ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    21.2.11
ΕΡΓΑΣΙΑ FASON    36.1.7
ΕΡΓΑΣΙΑ FASON    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦAΣON    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΟΝ    36.1.7
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    14.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ FASON    36.1.6
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ    22.2.26
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                                              11.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ    31.1.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ                                   8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ                                                            11.1.4
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ                                 8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                          8.1.3.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΜΩΜΟΣΥΝΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ    37.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ    26.2.9
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ    36.2.24
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ                                     8.2.5
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ    36.2.25
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ    23.1.3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ    24.2.3
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ    38.2.15.1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ                                                                                                              8,1
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΣΟΝ ΑΠΌ ΕΡΓΟΛΑΒΟ    36.1.6
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ    22.2.13
ΕΡΓΑΤΕΣ                                                8.1.3.1
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ    5.1.2
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ    36.1.7
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.1.3
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ)    61.2.11
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ                                                                                                  8.2.1
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    6.2.1
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    5.1.2
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    22.2.35
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    36.1.7
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    36.2.24
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ    37.1.2
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                27.2.17
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ    21.2.11
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ    23.2.3
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    23.2.3
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    22.2.12
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ    36.2.28
   
ΕΡΜΗΝΕΥΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ -ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    38.30
ΕΣΚΟΜΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ      10.1.2
ΕΣΟΔΑ    36.1.5
ΕΣΟΔΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ    22.2.37
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΝΟΙΚΙΑ    31.2.3
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    31.2.4
ΕΣΟΔΑ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΤΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ    36.1.5
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ    21.2.14
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ    39.1.1
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ         8.1.3
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤ.ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     14.1.11
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     14.1.10
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ    34.1.4.β 
ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    48.1.4.α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    61.1.1
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    5.2.2
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    36.2.1
ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEASING    33.1.3.α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ    33.1.4.α
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ     33.1.3.α
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    22.2.3
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ    22.2.9
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ    3.1.1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ    48.1.4.α
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ( Ε.Π.Ε. )    3.1.1
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  ( Ε.Π.Ε. )    7.2.23
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ    22.1.20
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    48.2.14
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ    5.2.22
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.21
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    38.2.11
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                                                                                      13.1.5
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    39.1.5
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    11.6
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    32.1.β
ΕΤΟΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ    32.1.β
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ    36.1.7
ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    33.1.3.β
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α    55.2.2
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    2.2.4
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    5.1.1
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ    5.2.15
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)    5.1.1
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    6.2.4
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    36.2.13
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΙΚΕΣ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    14.2.5
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.13
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ    3.1.5
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΡΑΞΗ    4.2.8
ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    6.2.4
ΕΥΚΑΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ                          8,1
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ    4.1.1
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ    38.2.23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                          27.2.11.1
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ     23.2.3
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    35α.2.1.2
ΕΦΑΠΑΞ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    33.1.3 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α ΣΤΟ ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ    41.2.1
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΑΣΜΟΛΟΓΕΙΟΥ                                            27.2.14
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ    19.2.8
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    22.2.20
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ    36.2.27
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.28
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ    38.28
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    19.1.14
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ                                                                                 27.2.14.1
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ  ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΑΠΌ ΦΠΑ    26.1.3
ΕΧ    21.1.2
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ    39.1.1
ΖΕΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΖΥΓΙΣΗ    8.1.3.1
ΖΥΓΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.2.3.α
ΖΥΓΟΛΟΓΕΙΟ    27.2.2
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    21.1.5
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ    41.2.18.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΕΝΑΕΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ -ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ     33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ    5.1.1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ    33.1.3.α
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ    16.2.1.α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ    37.1.3
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ    2.4.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.1.13
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.8
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( EDI )    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    35α.2.1.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    36.2.19
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ    34.1.6.η
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    35α.2.1.1
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΠΥΛΗ    34.1.6.α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΚΑΙΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    36.2.15
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    36.2.4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ TAXISNET    34.1.6.α
ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ    19.2.10
ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ    19.2.10
ΗΜΕΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    3.1.1
ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ    16.1.12
ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    16.1.12
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ    35α.2.1
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΤΡΙΜΗΝΟ    36.2.21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.1.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ     36.2.18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    36.1.2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ    38.1.10
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ    36.2.18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ    38.33
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    36.1.2
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ    21.2.13
ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΤΙΣΜΑ     22.2.35
ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.20
ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΞΑΝΑ   
ΘΑΛΑΜΗΓΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ                                                                           11,3
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ    23.1.3
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ    14.2.4.α
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    14.1.5.α
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ    27,1
ΘΑΝΑΤΟΣ     7.2.24
ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ    7.2.23
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ    38.2.20
ΘΕΑΤΡΑ    8,1
ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ    3.2.8
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ    22.1.3
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.3
ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ)    5.2.18
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ    5.1.1
ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ    6.2.6
ΘΕΣΗ ΣΤΑΥΘΜΕΥΣΗΣ(ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ )    6.2.8
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ    16.1.3
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΗΣ    48.1.1.α
ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ    22.2.22
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ    22.2.29
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΛΗΨΗΣ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ    22.2.29
ΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ    22.2.24
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ( ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ )    36.1.5
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    24.2.11.α
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     8.1.1
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    5.1.2
ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    38.2.22
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ    26.2.2
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11
ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    24.2.11.δ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.14
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.1.4
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ    22.1.3
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ    22.2.2
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ    22.1.3
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ    21.2.13
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ    2.2.13.β
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ    22.1.9.α
ΙΑΤΡΟΙ    22.1.3
ΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    22.1.3
ΙΑΤΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    22.2.9
ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ( ΙΠΔ )    22.2.2
ΙΔIΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    6.1.0
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ    22.2.19
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ    23.2.3
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    23.2.3
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ    36.1
ΙΔΙΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ    24.2.11.ε
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ    7.1.6.γ
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ    22.2.35
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ     32.2.1
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ     32.2.1
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    6.2.23
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΔΩΜΑΤΙΑ    8.1
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΟΙΚΙΕΣ    8.1
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΜΕΤΟΧΟΣ    3.2.16
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ    22.2.35
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    55.1.2
ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    3.1.1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ    7.1.6.γ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ    22.2.35
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.24
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.26
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    7.1.6
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                       8,1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    9,1
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ    30.2.3
ΙΔΙΩΤΕΣ    2.2.2
ΙΔΙΩΤΕΣ    5.1.1
ΙΔΙΩΤΗΣ    22.2.35
ΙΔΙΩΤΗΣ     2.1.2
ΙΔΙΩΤΗΣ     2.2.13.α
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ    33.1.4.β
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ    22.1.4
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ     22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ    22.1.3
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    21.2.9
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ    28.2.1.β
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ    33.1.4.β
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ    22.2.12
ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ    3.1.4
ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ    3.2.13
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ    3.1.2
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ     22.1.3
ΙΔΡΥΜΑΤΑ    24.1.12
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    22.1.17
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ    22.1.17
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ    23.2.3
ΙΔΡΥΟΥΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ    36.1.4
ΙΔΡΥΣΗ    36.1.2
ΙΔΡΥΤΗΣ    36.1.3
ΙΔΡΥΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.1.3
ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    36.1.1
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    23.2.1
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ    23.2.1
ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ    3.2.14
ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ    3.2.14
ΙΚΑ(ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ)    6.2.23
ΙΚΑ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΡΟΩΝ    6.2.23
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ    22.2.18
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    8.1.3
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ         8.1.3
ΙΠΔ  ( ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ )    22.2.2
ΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ    7.1.1
ΙΣΟΠΟΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ    35,1
ΙΣΟΠΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ    38.2.20
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ    2.2.12
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ     14.2.9
ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ    14.2.8
ΙΣΤΟΣΕΛΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ     14.2.8
ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ    14.2.10.στ
Κ - Μ ( ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ )    36.2.22
Κ.Α.Δ. ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ )    36.2.18.1
Κ.Α.Ε.    24.2.10
ΚΑΖΙΝΟ    22.2.22
ΚΑΖΙΝΟ     9,1
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ    48.1.4.β
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ    48.1.4.γ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ    26.2.9
ΚΑΘΑΡΟ ΧΑΛΚΟ ΠΩΛΗΣΗ    39α.1.7
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ    34.1.4.β 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    34.1.4.β 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ                                                                                          27.2.19.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ    24.2.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΣ ΧΩΡΟΥ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    24.1.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    25.1.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗΣ    20.2.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    24.2.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.1.6
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.1.7
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    25.2.1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ                                                              27.2.19.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΦΟΡΟ     7.2.18
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ    24.2.13
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ    23.2.2.β
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ    25.1.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.3
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.8
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.1.9
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ    25.2.2
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ    34.1.12.1 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    33.1.1.β
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ    23.2.2
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙO ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ  ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ    3.1.3
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    3.1.3
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.5
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.8
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΑΓΟΡΑ)    2.1.2
ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    28.1.2 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    31.1.7
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ     41.2.19.4
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    22.2.12
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    22.2.38
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ    36.2.28
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    36.2.25
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    22.1.5
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    35.2.4
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.7
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     8.1.3.1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ     14.1.8
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ   ΠΩΛΗΣΕΙΣ                                               13.1.3
ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ    2.2.9
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ    21.2.13
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ( Φ.Π.Α. )    36.1
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ( Φ.Π.Α. )    36.2.13
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    22.2.38
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    28.2.7
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    34.2.3.5
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ                                                                                  27.2.11.2
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.19
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    39α.1.11
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    2.2.12
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    3.2.17
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    4.2.9
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.1.6
ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    22.1.2
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ    21.2.1
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    11.6.
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ    30.1.5
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ                                                                          13.1.5
ΚΑΡΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ                                                                                       27.2.7.3
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    2.2.8
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.2.4
ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ    3.2.5
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    2.2.8
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    3.2.4
ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ    31.2.1
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    40.1.6
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    41.2.18.4
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 5%    41.2.20
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΣΤΕΛΕΣΤΗ 11%    41.2.20.5
ΚΑΤ `ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.21
ΚΑΤ `ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    6.2.22
ΚΑΤ` ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ    21.2.7
ΚΑΤ΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    4.2.8
ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ    3.1.1
ΚΑΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΚΑΤΆ ΣΥΝΗΘΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    6.2.23
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΦΠΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ    38.34
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ     6.2.23
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ     38.2.16
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ    38.2.12
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΗΣ    38.2.4.3
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ    38.2.16
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ    38.2.13
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ    54.1.4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ (ΧΡΟΝΟΣ)    18.1.4
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ    38.34
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ     38.2.16
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ    22.1.10
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ  Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    5.2.13
ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ    21.2.13
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΕΡΟΥ    22.1.2
ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ  ΦΠΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ    39.2.1
ΚΑΤ`ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΡΘΡΟΥ 41    11.1.2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ    36.2.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.2.24
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Η ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    38.2.10
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ     6.2.4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤ`ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    6.2.21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤ`ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    6.2.22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    31.1.6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ    6.2.22
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.1.12.1 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    34.1.12.3
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ    5.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ    33.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    8,2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑ    33.1.4.γ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ    4.2.8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    4.2.8
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ                                           27.2.5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΣΟΝ (FACON)    24.1.12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    5.1.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                    8,2
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ                                                                                       8,1
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ    21.2.13
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.2.10.α
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.2.9
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ    22.1.4
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ     36.1.2
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    33.1.4.β
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ    34.2.4.2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ    24.2.10
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗ    6.1.0
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ    33.1.2
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ    33.1.3.α
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Η ΦΘΟΡΑΣ    26.1.3
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    26.2.13
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ    48.1.2.η
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΣΑ ΔΗΛΩΣΗ    48.1.1.α
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΒΣ    46.1.1.ε
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ    48.1.2.δ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ    36.1.5
ΚΑΤΟΧΗ    5.1.1
ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ 300 ΕΥΡΩ    38.34
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.1.2
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.1.7
ΚΑΤΩΦΛΙ ( ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ )    36.2.26
ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ    38.2.4.2
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)    3.1.4
ΚΑΦΕΝΕΙΑ     39.1.1
ΚΒΣ    38.2.7.1
ΚΕ.Δ.Α.Κ.    23.2.1
ΚΕ.Δ.Δ.Υ ( ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ )    22.2.2
ΚΕΙΜΕΝΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    22.1.3
ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ    22.2.34
ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ                                                                  8,1
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.25
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ( ΚΕ.Δ.Δ.Υ )    22.2.2
ΚΕΠ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ    3.2.6
ΚΕΡΔΗ ΑΠΌ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ    2.2.6
   
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    22.1.3
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ    19.2.7
ΚΗΡΥΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ    55.2.1
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ     22.2.37
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ    2.2.12
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ    4.2.9
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ  ΠΑΡΟΧΗ    14.2.8
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ    8,1
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ (ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)    13.1
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ    7.2.25
ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.19
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ    22.2.35
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ     4.2.8
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ     7.2.24
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ(ΚΤΙΣΜΑΤΑ)    6.1.3
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ    7.2.24
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΒΙΩΣΣΣΑΝΤΟΣ    7.2.11
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ    7.2.24
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ     22.1.3
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ    22.2.5
ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ    7.2.1
ΚΛΟΠΗ    33.1.2
ΚΛΟΠΗ    33.1.3.α
Κ-Μ ( ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ )    24.2.11
ΚΟΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ    31.1.1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    31.1.1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    36.2.9
ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ    31.2.5
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΙ ΧΩΡΟΙ    35.2.6
ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ    37,2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ  ΕΛΕΓΧΟΥ    48.2.9
ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    3.1.1
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    3.1.6
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    6.2.17
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ    38.2.22
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    36.2.1
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    3.1.4
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    35.2.7
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    36.2.15
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ    37.1.2
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ    25.1.4
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ    30.2.8
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΝΕΑ    41.2.18.5
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ    61.1.1
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ                                                                                11,4
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΦΜ                                                                                                    11.2.2
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΛΕΑΣ    36.2.6
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    3.1.5
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    6.2.16
ΚΟΙΝΩΝΙΑ    36.1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    3.1.1
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    4.2.8
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ    36.2.18.2
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΔΦΑΛΙΣΗ    22.1.7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ    22.1.7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ                                                               11.1.4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    22.1.17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ     22.1.17
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΕΚΜΑΡΤΑ                                                                                    9,1
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ( ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ )    6.2.5
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    7.1.6.δ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    36.2.10
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ    36.2.14
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΝ    43.1.3
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ    48.1.4.α
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ    22.1.7
ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ    11.1.4
ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ     22.1.12
ΚΡΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ    7.2.1
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    22.1.4
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    2.1.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    3.1.3
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    5.2.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.15
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.16
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.17
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.18
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    7.2.19
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    31.1.7
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    33.1.3.γ
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.2
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.5
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.1.7
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ    36.2.24
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ( Κ - Μ )    36.2.22
ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΑΦΙΞΗΣ    7.2.17
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ     23.1.4
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ( Κ-Μ )    24.2.11
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.2
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    34.1.4.α
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ     34.1.2
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ     34.1.7
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    24.2.13
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ    3.1.4
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ    15.1.3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Η ΜΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ     43.1.8
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ    43.2.2
ΚΤΕΛ    3.2.16
ΚΤΕΛ    38.2.3
ΚΤΕΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ)     3.2.10
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ    36.2.11
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΕΣ                                             8.1.3.1
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ    22.2.4
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    22.2.4
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ    3.2.12
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ    22.2.4
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ     48.1.4.α
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ     41.2.2
ΚΤΙΡΙΟ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΟ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ    22.2.35
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΑ    6.1.1
ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΗΜΙΤΕΛΗ    6.1.1
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ    6.2.22
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    19.2.16
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ                                     9,1
ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    4.2.8
ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    31.1.3
ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ     5.1.2
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ    6.2.26
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    32.1.δ
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    32.1.δ
ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    33.1.4.β
ΚΥΡΩΣΕΙΣ    34.1.12.9
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    34.1.6.δ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Κ.Α.Δ. )    36.2.18.1
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    23.2.2.ε
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    24.1.3
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ    24.2.10.δ
ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    41.2.18.1
ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ    40.2.3
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΜΕΣΩ  TAXISNET-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    38.29.4
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.1
ΛΑΧΕΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ    22.1.12
ΛΑΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ                               11.1.4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ    41.2.18
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    33.2.2
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΑ    3.2.16
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ    3.2.16
ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ    36.1.2
ΛΗΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ    36.1.2
ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    38.2.20
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.1
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.3
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    32.1.3
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    35,1
ΛΗΠΤΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.1.2
ΛΗΠΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ    39α.1.2
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    25.1.8
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    25.1.9
ΛΗΠΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    36.2.17
ΛΗΨΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ     21.2.18
ΛΗΨΗ Α.Φ.Μ. ( ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ )    3.2.12
ΛΗΨΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( Α.Φ.Μ. )    3.2.12
ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    33.1.1.β
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     2.2.12
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     3.2.17
ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΔΕΙΑ     4.2.9
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΣ    40.2.3
ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    38.2.23.2.2
ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ    31.2.1
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    21.2.11
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ                                                                                                    27.2.10
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Η.    21.1.4
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ο.Τ.Ε.    21.1.4
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    3.2.4
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    14.2.8
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΛΟΓΙΣΤΕΣ    34.2
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.1.3
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ    22.2.2
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ    26.2.3
ΛΟΓΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.3
ΛΟΙΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΠΩΛΗΤΗΣ    41.2.8
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ    23.2.3
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΟΣΑ                                                                            27.2.11.5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    22.1.23
ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.2.8
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    24.1.8
ΛΟΙΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ    22.1.20
ΛΟΤΤΟ    11.1.4
ΛΟΤΤΟ    22.1.12
ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ     7.1.2
Μ.Α.Ε. ( ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ )    5.2.5
Μ10 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ     36.2.18.1
Μ11 - ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ     36.2.18.1
Μ12 - ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ    36.2.18.1
Μ6 - ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     36.2.18.1
Μ7 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ     36.2.18.1
Μ8 - ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    36.2.18.1
Μ9 - ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ     36.2.18.1
ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ    8.1.3
ΜΑΙΕΣ    22.1.3
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    38.2.23.2.2
ΜΑΡΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ     14.1.4
ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.7
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    6.2.14
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ    34.2.2β 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.13
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ    25.2.2
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ( KNOW HOW )    4.1.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    21.1.4
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.19
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α.    21.1.6
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.1.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.1.4
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.1
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    21.2.2
ΜΕΛΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ                                27.2.7.3
ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    3.1.2
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ    26.2.20
ΜΕΡΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ    36.2.9
ΜΕΡΙΔΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ    7.2.24
ΜΕΡΙΔΕΣ    36.2.24
ΜΕΡΙΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ    22.1.20
ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ    48.2.9
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΜΑ    19.1.17
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    31.1.8
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    31.2.5
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    38.1.5
ΜΕΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΜΕΡΙΚΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    33.2.3
ΜΕΣΑ ΖΕΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    33.1.3.α
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ    33.1.3.α
ΜΕΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ    19.1.6
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΜΕΣΙΤΕΣ    24.1.14
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ    22.2.26
ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ    24.1.14
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    14.2.3
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΕΝΙΚΑ    14.2.3.α
ΜΕΣΟΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ    48.1.4.α
ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ    48.1.4.α
ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ    36.1.8
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    19.2.3
ΜΕΤΑΒΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    7.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    48.1.1.α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΩΝ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.23
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΕΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ (ΦΟΡΤΟΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ROYALTIES    36.1.5
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.16
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    33.1.4.α
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.1.5
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΠΑ    6.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΜΑ    6.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    19.1.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    2.2.13
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    22.1.9
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.8
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ,ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ    38.2.4.4
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ    14.2.14
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ(ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.1.3
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ Ν.Π.)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ)    5.2.17
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    5.2.21
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ    6.2.10
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.1.0
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    6.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    5.2.19
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΌ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ    5.2.22
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ     7.1.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε    5.2.21
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ    5.2.18
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ    34.2
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ    3.1.6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ    31.1.6
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ    5.2.19
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ    48.1.2.α
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ    36.1.3
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ    22.2.35
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ    16.1.12
ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΦΥΛΑΚΩΝ     8.1.3.1
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET    14.2.10.δ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ INTERNET    14.2.10.δ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ Κ-Μ    7.1.3
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ     7.2.21
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ     7.2.22
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    7.1.3
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                            9,1
ΜΕΤΑΚΥΛΗΣΗ ΕΚΡΟΩΝ    48.1.4.δ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    4.2.1
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ     21.2.19
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ     23.2.2.β
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ     23.2.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΑ    23.2.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΗΣ ΟΙΚΟΣ    20.2.1
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    36.1.1
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ    2.2.12
ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ    2.2.13
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     31.2.1
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    22.1.9
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ    7.2.16
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.    5.2.5
ΜΕΤΑΤΑΞΗ    36.1.3
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΈΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΕ ΆΛΛΟ    39.1.12
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.8
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    39.1.13
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ     41.2.5
ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗ    13.2.1
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    21.2.6
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    24.2.7
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ    36.1.2
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ Α.Ε.    5.2.5
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΚΑΦΩΝ    27.2.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ     24.1.13
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ    24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΑ    14.1.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ                                                                                                8,1,3,1
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ    22.1.8
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΣ    3.2.16
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ    3.2.16
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ  ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ  ΤΑΞΙ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.7
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΦΠΑ    39.2.6
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ     24.2.12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ    22.2.31
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    24.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΆΛΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ    26.1.3
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ    22.1.8
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    21.1.4
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     21.1.4
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ    11.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΔΑ    19.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     8.1.3.1
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ    34.2
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ    34.2
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ    22.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ    19.1.11
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    20.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ    28.2.1.β
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    21.2.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    36.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    38.1.10
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ    5.2.20
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ    28.1.2 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    24.1.13
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΗ     3.1.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ)    5.2.1
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ    36.1.5
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ    3.1.3
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ (ΑΓΟΡΑ)    2.1.2
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ    31.1.7
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      8.1.3.1
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    20.1.1
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ     23.2.3
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ    3.2.11
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              8.1.3.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    36.2.22
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ     45.1.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ (ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟ)    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ    45.2.10
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ -Ν.Π.Δ.Δ.    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ -ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΗ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε.    45.1.2.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.4.β 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ    45.1.2
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΝΤΙΤΗΜΟ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ     45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΌ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ    45.2.11.δ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ     45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.13 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/VIES  ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/VIES ΠΩΛΗΤΗ    45.2.8
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ     45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΑΦΜ/ΦΠΑ ΠΩΛΗΤΗ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΥΟ    45.2.11.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤ/ΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.11
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ     45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΩΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ    45.2.11.γ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    45.1.9 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΌ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ    45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ    45.2.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.7 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ    45.2.9
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΜΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.2.11.στ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.11.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ,ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΠΩΛΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΓΑΘΟΥ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ     45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.9
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΆ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.15  
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ Η ΒΙΟΠΟΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ     45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟΥ Η ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    45.1.13 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ    45.1.1.α 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ    45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.9 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.11.γ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΕΡΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.11 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ    45.1.2
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ    45.1.12 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    45.2.7 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΡΩΣΟΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ    45.1.5 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟ Κ-Μ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.4 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     45.2.4.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ    45.1.4
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ     45.1.10 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    45.1.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΣΥΣΤΗΜΑ  VIES    45.2.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    45.2.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ     45.1.3
   
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ    45.1.2.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986    45.2.11.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    45.2.6
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ    45.2.11.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ -ΜΕΛΟΣ     45.2.4.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    45.1.2.α
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    45.1.3
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΦΠΑ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ    45.2.2 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ    45.1.8 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΑΓΑΘΑ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ     45.2.11.ζ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΑΓΡΟΤΩΝ    45.2.1
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΤΛΠ    45.1.1.β
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ    2.2.13
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΑΓΑΘΟ    22.1.9
ΜΕΤΟΧΕΣ    48.2.14
ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ    5.2.21
ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ    22.1.20
ΜΕΤΟΧΙΑ-ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ    2
ΜΕΤΟΧΟΣ-ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ    3.2.16
ΜΕΤΡΗΣΗ    8.1.3.1
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ  ΠΩΛΗΣΗ     5.1.1
ΜΕΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ    19.2.16
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    24.2.11.α
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ    24.2.11.α
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ    24.1.10
ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ    24.1.10
ΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ    34.1.12.6
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    24.1.12
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.2
ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ    34.1.4.β 
ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ    31.2.2
ΜΗ ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ    36.1.6
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    24.2.4
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ    39.1.1
ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ    39.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ    2.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ( ΣΤΟΝ Φ.Π.Α. ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ    7.1.2
ΜΗ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    38.2.1
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Η ΕΚΚΑΘ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ    38.2.23.4
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ    26.2.20
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ     8.2.12
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ    8.2.12
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ    21.1.4
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ     2
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    2.2.13.α
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    5.2.2
ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ    34.1.4.β 
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    33.1.3.β
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Τ Α Π    8.2.14
ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ    2.3
ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ    38.2.20.1
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ    36.2.8
ΜΗΔΕΝΙΚΟ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    38.2.4
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ                                                                             27.2.7.3
ΜΗΚΥΟ    37.1.3
ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.2.4
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ    3.2.14
ΜΗΤΡΩΟ    36.2.13
ΜΗΤΡΩΟ    36.2.28
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ    41.2.18
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Μ.Α.Ε. )    5.2.5
ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ( Μ.Α.Ε. )    36.1.2
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ    34.1.12.8
ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ    34.1.12.9
ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ                                                                                                          13,2
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    8.1.3.1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    35.1
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)    32.1.3
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    5.1.2
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ    5.2.15
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    26.2.22
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ    36.2.1
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ    21.2.16
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ    36.2.5
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TAXIS    38.2.23.3.3
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    2.2.11
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ  ( ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ )    3.2.10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ    37.1.3
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    34.2
ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ    39.1.3
ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    38.2.23.3
ΜΙΚΡΟΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ    38.2.23.4
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ    39.2.7
ΜΙΚΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΝ)    43.1.10
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ    48.1.4.α
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    48.1.4.β
ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    36.2.8
ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ    21.2.9
ΜΙΚΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ    39.1.9
ΜΙΣΘΙΟ    8.2.6
ΜΙΣΘΩΜΑ- ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ    3.2.16
ΜΙΣΘΩΜΑ-ΜΕΡΙΣΜΑ    38.2.3
ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ - ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΤΗΣΗΣ     3.2.16
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.1.11
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    22.2.37
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    31.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ    8.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ( ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6
ΜΙΣΘΩΣΗ ( ΑΚΙΝΗΤΟΥ )    7.1.6.γ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΑΘΟΥ    16.1.4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    16.1.12
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    22.2.25
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    36.2.18
ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ                                                                                                    8.2.6
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΩΝ    8.1.3.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.1.3
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    32.2.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    34.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ    36.1.5
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    3.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ    3.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ    2.1.2
ΜΙΣΘΩΣΗ Η ΆΛΛΗ ΧΡΗΣΗ    22.2.35
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ    36.2.25
ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΕΑ    33.1.4.γ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                                                                 11.1.4
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ                                                                                       8,1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΘΥΡΙΔΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ         8.1.3.1
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΑ    21.2.13
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ    21.2.13
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ                                                                 8,1
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                                 9,1
   
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.12
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     14.1.12
ΜΙΣΘΩΤΗ    8.2.6
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ    36.1.6
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ    24.2.11
ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ-ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ    16.1.7
ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ    3.2.6
ΜΝΗΜΕΙΑ    22.1.5
ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ    22.1.3
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ    22.1.3
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ    38.2.9.1
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (Μ.Σ.Κ.Κ.)    48.1.4.α
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ (Μ.Σ.Κ.Κ.)    48.1.4.γ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ    24.1.10
ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ    24.1.10
ΜΟΝΤΑΖ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ                   8.2.1
ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    22.1.17
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ    22.1.5
ΜΟΤΕΛ                                                                                            8,1
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ    8.1.3.1
ΜΟΥΣΕΙΑ    22.1.5
ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ    22.1.4
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ    22.1.4
ΜΟΥΣΙΚΗΣ  ΠΑΡΟΧΗ     14.2.8
ΜΠΑΡ                                                                                                               9,1
Ν.Π.Δ.Δ. ( ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ )    3.1.4
ΝΑΟΙ    3.2.14
ΝΑΤΟ    11.1.2
ΝΑΤΟ    11.6.1
ΝΑΤΟ    27,1
ΝΑΤΟ    27.2.18.1
ΝΑΤΟ    38.2.4.4
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ             27.2.5
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ     27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ    27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ                   27,1
ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ    27,1
ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ                                                                                         27.2.10
ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ    27,1
ΝΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ    31.1.4
ΝΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    39.1.12
ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ     33.1.4.γ
ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ    33.1.4.γ
ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    41.2.18.5
ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ    6.2.22
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    24.2.8
ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    48.1.4.α
ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ    3.2.10
ΝΕΟΔΜΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ    22.2.35
ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ    22.2.35
ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΕΤΙΑΣ    6.2.22
ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ    6.2.3
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ    6.2.5
ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    6.2.4
ΝΕΡΟ    22.1.2
ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ    22.2.2
ΝΟΜΑΡΧΙΑ    36.1.2
ΝΟΜΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ    37.1.2
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΕΧΩ ΣΒΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ   
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.3
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.8
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.2.18.2
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ    36.1.7
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ