Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
29 - 11 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Στη ζωή, πρέπει να ξέρει κανείς να υπομένει τις αδικίες, μέχρι να είναι σε θέση να τις διαπράττει ο ίδιος.
Marcel Achard
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διευκρινίσεις για την υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
• Συζήτηση φορολογικού Ν/Σ: Το Υπ. Οικ. για τα πρόστιμα των τροποποιητικών - Οι θέσεις της ΠΟΦΕΕ
• Πότε θα προπληρωθούν οι συντάξεις για το μήνα Ιανουάριο - Ανακοίνωση ΕΦΚΑ
Άλλες ειδήσεις
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: «Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή»
• Ανακοίνωση ΔΠΚ-Ο για τους εργαζόμενους σε λογιστικά γραφεία ενόψει των εκλογών του ΟΕΕ
• Δωρεάν σεμινάριο στην Αθήνα από την ΑΚΙΟΕ
• 2η Ημερίδα Φορολογίας έδρας Jean Monnet
• Τοποθέτηση του Υπ. Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για το φορολογικό νομοσχέδιο
• Τ. Αλεξιάδης: «Συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από το νομοσχέδιο»
• Γ. Βρούτσης: «Από σήμερα 4.712 συνταξιούχοι του πρώην ΝΑΤ θα δουν μεσοσταθμική μηναία αύξηση 77,7 ευρώ στις συντάξεις τους»
• Ενημέρωση για την «Black Friday» από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας
• ΓΕΜΗ - ΝΣΚ: Η υπηρεσία οφείλει να αρνηθεί αιτιολογημένα την καταχώριση υποβληθέντων στοιχείων ΑΕ με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο
• Επιστολή ΛΣΑ: Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιγράφου Ημερήσιου Δελτίου Απασχολούμενου Προσωπικού στο ΣΕΠΕ
• Επιστημονικοί φορείς για το νέο ασφαλιστικό: «Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για ευαίσθητες κατηγορίες όπως νέοι ασφαλισμένοι, μητρότητα, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες κ.ά.»
• Επίκαιρα on line σεμινάρια από τον κόμβο τις επόμενες ημέρες για τις εργασίες τέλους χρήσης
• Καταργείται η εισφορά 0,6% του ν. 128/1975 στις πιστώσεις factoring και leasing
• Απ. Βεσυρόπουλος: «Στόχος μας είναι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα καταστήσει παρελθόν το καθεστώς της ακραίας υπερφορολόγησης»
• ΣτΠ: Ανάκληση εγκυκλίου σχετικά με τη βάση υπολογισμού της εφάπαξ παροχής του ΕΤΕΑΕΠ
• Αυξήθηκαν κατά 643 εκατ. οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Οκτώβριο
• Η Σλοβενία ​​μειώνει το ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία στο 5,5%
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Χορήγηση αδείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου - Χορήγηση αδείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου
ΝΣΚ 223/2019
Καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο - Καταχώριση ή μη στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων ανώνυμης εταιρείας, με αντικρουόμενο νομικό και ουσιαστικό περιεχόμενο

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
ΔΠΧΑ 16 - Όμιλος εταιρειών, χρήση διαφορετικών επιτοκίων για την προεξόφληση μελλοντικών μισθωμάτων - Μεταβλητές πληρωμές - Τεκμαρτό και διαφορικό επιτόκιο - ΣΟΛ ΑΕ - ΔΠΧΑ 16 - Όμιλος εταιρειών, χρήση διαφορετικών επιτοκίων για την προεξόφληση μελλοντικών μισθωμάτων - Μεταβλητές πληρωμές - Τεκμαρτό και διαφορικό επιτόκιο - ΣΟΛ ΑΕ
ΔΕΔ 545/2019
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - Μη φορολόγηση διανεμηθέντων μερισμάτων από λογιστικά κέρδη τρέχουσας και παρελθόντων χρήσεων - Άρθρο 47 - Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων - Μη φορολόγηση διανεμηθέντων μερισμάτων από λογιστικά κέρδη τρέχουσας και παρελθόντων χρήσεων - Άρθρο 47
Ε.2193/2019
Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1377/07.10.2019 (ΦΕΚ 3820/Β/15.10.2019, ΑΔΑ 6ΧΨΒ46ΜΠ3Ζ-34Η) Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με την οποία τροποποιήθηκε η Τ.636/5020/0019/21-12-89 (ΦΕΚ 918/Β/28-12-89) A.Y.O. «Αρμοδιότητες Τελωνειακών Αρχών του Κράτους» ως προς τις αρμοδιότητες του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»
Yπόθεση C-722/18
Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Οδηγία 2000/35/ΕΚ - Άρθρο 1 και άρθρο 6, παράγραφος 3 - Πεδίο εφαρμογής - Εθνική ρύθμιση - Εμπορικές συναλλαγές που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εξαίρεση - Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Οδηγία 2000/35/ΕΚ - Άρθρο 1 και άρθρο 6, παράγραφος 3 - Πεδίο εφαρμογής - Εθνική ρύθμιση - Εμπορικές συναλλαγές που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εξαίρεση
ΔΔΘΕΚΑ Α 1165319 ΕΞ 2019
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων - Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων
30/004/000/4375/2019
Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών - Καθορισμός διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών
19645/2019
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ` Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος» - Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ` Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος»
Ε.2194/2019
Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 - Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010
Ε.2192/2019
Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β`/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. - Κοινοποίηση της αριθμ. πρωτ. Α. 1348/13.09.2019 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3616/Β`/30.09.2019) «Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης επιστροφής του ΕΦΚ καυσίμων για εφοδιασμούς πλοίων από ελεύθερα αποθέματα έτους 2019» - Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της αριθμ. Α 1070/22.02.2019 (ΦΕΚ 679/Β) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
56005/1327/2019
Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ` αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B` 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ) - Οδηγίες για την εφαρμογή της υπ` αριθμ. 51524/1262/7-11-2019 Υπουργικής Απόφασης (B` 4173) (ΑΔΑ: ΩΞΞΚ46ΜΤΛΚ-ΨΥΠ)
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - ΔΠΧΑ 16 - Όμιλος εταιρειών, χρήση διαφορετικών επιτοκίων για την προεξόφληση μελλοντικών μισθωμάτων - Μεταβλητές πληρωμές - Τεκμαρτό και διαφορικό επιτόκιο - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Δοσοληψίες μεταξύ συγγενών και φορολογικοί έλεγχοι
Άρθρα - Χορήγηση αδείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου
Άρθρα - Απαλλαγές ΦΠΑ των πράξεων κατά την εξαγωγή, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών
Άρθρα - Λογιστική απεικόνιση του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) ν.4551/2018 και φορολογικός χειρισμός σε περίπτωση διανομής η κεφαλαιοποίησής του - ΣΟΛ ΑΕ
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Άρθρα - Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κυρώσεως, ως προς τις φορολογικές παραβάσεις της εκδόσεως και λήψεως εικονικών στοιχείων
Άρθρα - Οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης από το «κοινό κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (κ.κ.ν.π.δ.δ. και α.φ.)» υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο - Σχετικοί προβληματισμοί
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Ν. 4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες) 40 Κύρια σημεία - Διαφορές σε σχέση με τον κ.ν. 2190/1920 - Διατάξεις που αφορούν Λογιστές και Ελεγκτές
Άρθρα - Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταλογίζονται από το ΙΚΑ βάσει του ν. 2556/1997 για αποχωρήσαντες μισθωτούς, των οποίων η οικειοθελής αποχώρησής τους δεν είχε δηλωθεί στον ΟΑΕΔ , δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση παροχής και λήψης υπηρεσιών digital marketing
Άρθρα - Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Άρθρα - Η αναμενόμενη αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σχετικές επιπτώσεις
Άρθρα - Brexit - Επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ τα οποία πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένα
Άρθρα - Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης
Άρθρα - Ετήσιος πίνακας προσωπικού
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©