Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
21 - 11 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ένας υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να μάθει να είναι ταπεινόφρων, αλλά θα είναι υπερήφανος γι αυτό.
Mignon McLaughlin
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το ισχύον ειδικό ασφαλιστικό καθεστώς θα διατηρήσουν οι αγρότες
• Πότε θα γίνουν οι καταβολές των προνοιακών προγραμμάτων από τον ΟΠΕΚΑ
• Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του τέως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
• Υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων αγροτών λόγω επιδοτήσεων
• Παρατείνεται το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας για ακόμη τέσσερις μήνες
Άλλες ειδήσεις
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι - 15 προτάσεις για το ΟΕΕ
• ΑΑΔΕ - Εντοπισμός αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου
• Κατά 8,58% αυξήθηκε το σύνολο των ανέργων (αναζητούντων εργασία) τον Οκτώβριο σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 911/2019
Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων - Βεβαίωση του ΟΔΙΕ - Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν από τη συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠΑΕ δύνανται να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων
ΣτΕ 1367/2019
Αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ασφάλιση σε δύο φορείς (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ) - Αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ασφάλιση σε δύο φορείς (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υποθέσεις C-609/17 και C-610/17
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 7 - Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων - Άρθρο 15 - Ευνοϊκότερες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων διατάξεις του εθνικού δικαίου και συλλογικές συμβάσεις - Ανικανότητα προς εργασία του εργαζομένου, λόγω ασθενείας, κατά τη διάρκεια περιόδου ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών - Απόρριψη του αιτήματος περί μεταφοράς της ετήσιας άδειας όταν η μη μεταφορά δεν συνεπάγεται τη μείωση της διάρκειας της ετήσιας άδειας κάτω του ορίου των τεσσάρων εβδομάδων - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 7 - Δικαίωμα ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων - Άρθρο 15 - Ευνοϊκότερες για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων διατάξεις του εθνικού δικαίου και συλλογικές συμβάσεις - Ανικανότητα προς εργασία του εργαζομένου, λόγω ασθενείας, κατά τη διάρκεια περιόδου ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών - Απόρριψη του αιτήματος περί μεταφοράς της ετήσιας άδειας όταν η μη μεταφορά δεν συνεπάγεται τη μείωση της διάρκειας της ετήσιας άδειας κάτω του ορίου των τεσσάρων εβδομάδων
112448/2019
Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’677), όπως ισχύει - Τροποποίηση της 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ Β’677), όπως ισχύει
ΣτΕ 1296/2019
Δεν επιτρέπεται να απορριφθεί η αίτηση διαγραφής φορολογούμενου από το Μητρώο συνεπεία της παραίτησής του από το διοικητικό συμβούλιο για μόνο τον (τυπικό) λόγο ότι δεν προσκομίζονται στοιχεία δημοσιότητας - Δεν επιτρέπεται να απορριφθεί η αίτηση διαγραφής φορολογούμενου από το Μητρώο συνεπεία της παραίτησής του από το διοικητικό συμβούλιο για μόνο τον (τυπικό) λόγο ότι δεν προσκομίζονται στοιχεία δημοσιότητας
ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/102848/1035/2019
Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης - Κανονισμός Λειτουργίας Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./739/1398956/2019
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019 - Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από το σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019
Αρθρα μελέτες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης
Άρθρα - Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κυρώσεως, ως προς τις φορολογικές παραβάσεις της εκδόσεως και λήψεως εικονικών στοιχείων
Άρθρα - Οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης από το «κοινό κεφάλαιο των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών φορέων (κ.κ.ν.π.δ.δ. και α.φ.)» υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο - Σχετικοί προβληματισμοί
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Ν. 4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες) 40 Κύρια σημεία - Διαφορές σε σχέση με τον κ.ν. 2190/1920 - Διατάξεις που αφορούν Λογιστές και Ελεγκτές
Άρθρα - Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταλογίζονται από το ΙΚΑ βάσει του ν. 2556/1997 για αποχωρήσαντες μισθωτούς, των οποίων η οικειοθελής αποχώρησής τους δεν είχε δηλωθεί στον ΟΑΕΔ , δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση παροχής και λήψης υπηρεσιών digital marketing
Άρθρα - Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Άρθρα - Η αναμενόμενη αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σχετικές επιπτώσεις
Άρθρα - Brexit - Επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ τα οποία πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένα
Άρθρα - Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης
Άρθρα - Ετήσιος πίνακας προσωπικού
Άρθρα - Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
Άρθρα - Ειδικότερες περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©