Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
20 - 11 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Είναι ενδιαφέρον ότι οι πιο ανασφαλείς άνθρωποι έχουν συνήθως τις πιο ισχυρές προκαταλήψεις.
Clint Eastwood
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Σε λειτουργία η εφαρμογή για τις αιτήσεις χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
• Παρατείνονται έως 31.12.2020 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
• Παράταση υποβολής χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ
• Εξισωτική Αποζημίωση: Μέχρι την Τρίτη, 03/12, οι υποβολές ενδικοφανών προσφυγών
• Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Δημοσιεύθηκε η απόφαση - Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι προϋποθέσεις
Άλλες ειδήσεις
• Φορολογικές απαλλαγές σε προϊόντα που αποκτώνται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και μεταφέρονται αυτοπροσώπως από ταξιδιώτες για ιδία χρήση - Νοέμβριος 2019
• Πλεόνασμα 887 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το Σεπτέμβριο
• ΕΦΕΕΑ: Επίκαιρο φορολογικό σεμινάριο και Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
• Επιπλέον 15 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Εργόσημο και τίτλοι κτήσης: Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας
• Tax Flash: Νέα Οδηγία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση των εταιριών εντός της ενιαίας αγοράς
• Σύλληψη εφοριακών και ιδιώτη για χρηματισμό προς διευθέτηση φορολογικών υποχρεώσεων
• 2019/C 386/02 - Ενωσιακός κατάλογος μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας Έκθεση της Ομάδας «Κώδικας Δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) η οποία προτείνει τροποποιήσεις στα παραρτήματα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής από τον κατάλογο μίας περιοχής δικαιοδοσίας
• Προστασία πρώτης κατοικίας - Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εντύπου υπολογισμού αξίας γηπέδου στα εκτός σχεδίου πόλης
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ισολογισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος
• Συνάντηση Προέδρων επιστημονικών φορέων για το ασφαλιστικό Το μέτωπο «Επιστημόνων - Ελευθέρων Επαγγελματιών» είναι ξανά παρών
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1404/2019
Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού - Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού
117839/2019
Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 - Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης - Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
112442/2019
Λαθρεμπόριο καυσίμων - Αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του ελεγκτικού μηχανισμού ως προς την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας - Λαθρεμπόριο καυσίμων - Αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας του ελεγκτικού μηχανισμού ως προς την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας
ΔΕΕΦ Β 1148879 ΕΞ 2019
Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους - Σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγών από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους
Δ.ΟΡΓ. Α 1151104 ΕΞ 2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 22 έως 25, 47 και 68 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμήματος Δ΄ στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και των κλάδων από τους οποίους προέρχεται ο Προϊστάμενος αυτού, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης και των αρμοδιοτήτων των λοιπών Τμημάτων αυτής, τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Α` της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.). - Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 22 έως 25, 47 και 68 της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Τμήματος Δ΄ στη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του και των κλάδων από τους οποίους προέρχεται ο Προϊστάμενος αυτού, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης και των αρμοδιοτήτων των λοιπών Τμημάτων αυτής, τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Α` της Επιτελικής Υπηρεσίας Τελωνειακών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.).
44116/Δ1.14687/2019
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης - Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Εργοσήμου και Τίτλου Κτήσης
Σεμινάρια
21
November
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
21
November
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΑΔΕ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
21
November
 
Κεντρικό ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Δικαιούχων και Διαδικασία υποβολής
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
21
November
 
Abpm - Ολοκληρωμένο Σύστημα Αναφορών Διοίκησης - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλειος
22
November
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
22
November
 
APT Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και e-Λογιστήριο - Εφαρμογή από 1-1-2020 - Αθήνα
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
22
November
 
Σωστές ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για Συμφέρουσες Συμφωνίες
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
22
November
 
«Ειδικά Θέματα Φορολογικών Ελέγχων και Σχέση της Πλατφόρμας myDATA με Ελέγχους»
Εισηγητές : Κορομηλάς Γεώργιος
23
November
 
ACCA IFRS DIPLOMA - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
23
November
 
Power-Tax-Training: Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
November
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
23
November
 
ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (My Data ) - ΚΑΛΑΜΑΤΑ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ELITE HOTEL 10:30-14:30
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
23
November
 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡOΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ- ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Εισηγητές : Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος
24
November
 
Λ.Σ.Α. 24.11.2019 Οι αλλαγές στους όρους εργασίας των μισθωτών με τις τελευταίες ρυθμίσεις του Ν.4635/30.10.2019
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
25
November
 
PwC`s Academy: Πρακτικό σεμινάριο για τις Διαφορές ΕΛΠ με ΔΠΧΑ
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
img

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) - Ανάλυση και Ερμηνεία - Σελ.: 546

Περισσότερα...

img

«Το νέο Δίκαιο των Εταιρικών Μετασχηματισμών» του Δ. Αυγητίδη - Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2019

Περισσότερα...

img

«Φορολογικός & Ασφαλιστικός Οδηγός Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών» του Α. Νασόπουλου - Εκδόσεις «πρόσθεση»

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©