Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
12 - 11 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.
Albert Einstein
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Δεν επέρχεται αυτομάτως απώλεια της ρύθμισης τμηματικής καταβολής της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4446/2016 όταν υπάρχουν υπόλοιπα ποσά μικρού ύψους
• Οικοδομοτεχνικά έργα: Η απόφαση του Υπ. Εργασίας - Υπόχρεοι και εξαιρέσεις
• Κ. Χατζηδάκης - Κτηματολόγιο: «Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα αρχίσουν να επιβάλλονται τα πρόστιμα»
• Ασφάλιση υγειονομικών με «μπλοκάκι» - Τα προβλήματα και τα νέα δεδομένα
Άλλες ειδήσεις
• ΕΔΟΕΑΠ: Σε ισχύ η εφαρμογή για την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των έμμεσων μελών ασφαλισμένων
• Οδηγοί ΕΔΧ-ΤΑΞΙ: Σχετικά με αιτήματα ενδιαφερομένων για συνέχιση της απασχόλησης κατά την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018
• Δωρεάν ημερίδα με θέμα τα ηλεκτρονικά βιβλία από το ΣΦΕΕ Ν. Μαγνησίας
• Ν. Μηταράκης - Νέο ασφαλιστικό: «Στόχος να εφαρμοσθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020»
• Τιμολόγηση και κοστολόγηση φαρμάκων: Επανακαθορίζεται το σύστημα με τροπολογία
• ΥπΑΑΤ: Νέα χαμηλότοκα δάνεια στους αγρότες
• ΕΛΕΠΑ: Κάλεσμα στην Ετήσια Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο - Σχετικοί προβληματισμοί - Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο - Σχετικοί προβληματισμοί
οικ. 51524/1262/2019
Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου - Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου
Ε.2188/2019
Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016 - Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του ν. 4446/2016

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
108576 ΕΞ 2019
Ενίσχυση της Αρχής πάταξης της διαφθοράς - Ενίσχυση της Αρχής πάταξης της διαφθοράς
ΔΕΔ 299/2019
Μερική αποδοχή - Αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικό - Πότε απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ - Μερική αποδοχή - Αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικό - Πότε απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ
ΔΕΕΦ Α 1132841 ΕΞ 2019
Ερώτημα για αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα - Ερώτημα για αναστολή επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα
Α 75729/3461/2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως ισχύει - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4530/2018 (Α’ 59), όπως ισχύει
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με το υπό διαβούλευση φορολογικό νομοσχέδιο - Σχετικοί προβληματισμοί
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ από τον αγοραστή στη παράδοση κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταµπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39α § 5 ν.2859/2000)
Άρθρα - Ν. 4548/2018 (Ανώνυμες Εταιρείες) 40 Κύρια σημεία - Διαφορές σε σχέση με τον κ.ν. 2190/1920 - Διατάξεις που αφορούν Λογιστές και Ελεγκτές
Άρθρα - Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταλογίζονται από το ΙΚΑ βάσει του ν. 2556/1997 για αποχωρήσαντες μισθωτούς, των οποίων η οικειοθελής αποχώρησής τους δεν είχε δηλωθεί στον ΟΑΕΔ , δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Συμψηφισμός της αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρα - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση παροχής και λήψης υπηρεσιών digital marketing
Άρθρα - Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Άρθρα - Η αναμενόμενη αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σχετικές επιπτώσεις
Άρθρα - Brexit - Επιστροφή ΦΠΑ σε πρόσωπα υποκείμενα στο ΦΠΑ τα οποία πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένα
Άρθρα - Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης
Άρθρα - Ετήσιος πίνακας προσωπικού
Άρθρα - Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
Άρθρα - Ειδικότερες περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Άρθρα - Aπαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Τρόπος φορολόγησης και υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2018 των ΦΟ.Δ.Σ.Α., μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/19-7-2018
Άρθρα - Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©