Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
8 - 11 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Πρέπει να δώσουμε νόημα στη ζωή εξαιτίας του προφανούς γεγονότος ότι δεν έχει νόημα.
Henry Miller
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΦΠΑ: Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση της απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων
• Ευκαιριακή απασχόληση συνταξιούχων - Συμπληρωματικές οδηγίες από τον ΕΦΚΑ
• Διενέργεια κατά προτεραιότητα μερικών ελέγχων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς παραστατικού
• Δείτε όλες τις αλλαγές σε ΚΦΕ, ΚΦΔ και ΦΠΑ που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση
• Αναρτήθηκαν στο TAXISnet τα τέλη κυκλοφορίας 2020
• Σε διαβούλευση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
Άλλες ειδήσεις
• ΟΑΕΔ: 14 ανοικτά προγράμματα με 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης
• Διαγράφεται το Μπελίζε από τον κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας της ΕΕ H Βόρεια Μακεδονία τηρεί τις δεσμεύσεις της
• ΔΠΑ: Απώλεια βιβλιαρίου ασφαλισμένης στο ΙΚΑ - Μη αναγνώριση χρόνου ασφάλισης
• Αναδιοργάνωση του ΕΛΓΑ με την συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης
• Κοινή ανακοίνωση ΠΟΕ-ΔΟΥ, ΟΤΥΕ, ΟΣΥΟ: «Δεν απειλούμαστε - Δεν εκβιαζόμαστε»
• Κινητικότητα εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών - Ελάχιστες προϋποθέσεις
• Τι ισχύει για το στάδιο προσαρμογής των Δασικών Συνεταιρισμών έως 31 Μαρτίου 2020
• Παράταση ανάρτησης κτηματογράφησης στους Δήμους Ηράκλειας, Σερρών και Σιντικής της Π.Ε. Σερρών
• Τι σχεδιάζει το υπ. Εργασίας για τη στήριξη των εργαζομένων επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εταιρεία Thomas Cook Group
• 1.404 ΚΟΙΝΣΕΠ δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1413/2019
Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού) - Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού)
Σχέδιο νόμου
«Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» - «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 1686/2019
Δικαίωμα ένδικης προστασίας - Παραδεκτό λόγων προσφυγής σε φορολογικές διαφορές - Σχέση με ενδικοφανή προσφυγή - Δικαίωμα ένδικης προστασίας - Παραδεκτό λόγων προσφυγής σε φορολογικές διαφορές - Σχέση με ενδικοφανή προσφυγή
ΔΕΔ 2378/2019
Προσαύξηση περιουσίας ισχυρισμός περί ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων προερχομένων από μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγούμενων ετών - Προσαύξηση περιουσίας ισχυρισμός περί ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων προερχομένων από μη αναλωθέν κεφάλαιο προηγούμενων ετών
Ε.2189/2019
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας - Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2019-2020, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
122220 ΕΞ 2019
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου - Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη φορολογικού περιεχομένου σε Δήμους και φορείς του δημοσίου
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102842/1467/2019
Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020 - Οδηγίες για το μεταβατικό στάδιο προσαρμογής υφισταμένων ΔΑ.Σ.Ε. έως 31 Μαρτίου 2020
Φ.51220/οικ.45762/1557/2019
Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 1 έως 8 του ν.4575/2018 (Α,192) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης - Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 1 έως 8 του ν.4575/2018 (Α,192) - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
ΔΤΔ Γ 1153447 ΕΞ 2019
Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα - Προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών (επανεξαγωγών) - Φαρμακευτικά προϊόντα
ΣΛΟΤ 2078/2019
Παρουσίαση του Λογ. 48 στον Ισολογισμό του υποκαταστήματος - Παρουσίαση του Λογ. 48 στον Ισολογισμό του υποκαταστήματος
Σ78/33/1340042/2019
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων - Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε περιπτώσεις ευκαιριακής απασχόλησης συνταξιούχων
122221 ΕΞ 2019
Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης - Διάθεση βασικών στοιχείων Μητρώου Πολιτών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
11oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1123
0,8641
7,4707
10,7385
25,6380
329,1100
4,2786
1,9558
4,7603
7,4418
Περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Νοεμβρίου 2018 - Οκτωβρίου 2019 -0,5% -0,7% 11 oς 2019
Οκτωβρίου 2018 - Σεπτεμβρίου 2019 -0,1% -0,1% 10 oς 2019
Σεπτεμβρίου 2018 - Αυγούστου 2019 -0,2% -0,2% 9 oς 2019
Αυγούστου 2018 - Ιουλίου 2019 0,0% 0,0% 8 oς 2019
Ιουλίου 2018 - Ιουνίου 2019 -0,2% -0,3% 7 oς 2019
Περισσότερα
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©