Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
18 - 10 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Άρχισε να είσαι τώρα αυτό που θα γίνεις μετά.
William James
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Υποχρεώσεις παραγωγών γάλακτος - Διαδικασίες εγγραφής, χρονοδιάγραμμα και κυρώσεις
• Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην ΤτΕ - Ερωτήσεις-απαντήσεις
• ΕΦΚΑ: Συναλλαγή με το κοινό για το Περιφερειακό Γραφείο Mηχανικών και ΕΔΕ Κυκλάδων
• Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας του κόμβου
• Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω τζίρου
• Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είναι ανοικτά για υποβολή αιτήσεων. Πληροφορίες και σχετικοί σύνδεσμοι
Άλλες ειδήσεις
• ΕΦΕΕΑ: Πρόσκληση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
• Παρουσίαση του ΕΙΕΑΔ για τις δράσεις του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας ΤΕΒΑ
• Αποτελέσματα τελωνειακών ελέγχων Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019
• Σύλλογος Ιδιοκτητών Διατηρητέων: Διαμαρτυρία για παράλειψη διατηρητέων μνημείων από τη μείωση ΕΝΦΙΑ ν. 4621/2019
• Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος για το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο
• ΕΕΚΕ: «Παραπλανητικές πρακτικές τραπεζών εις βάρος ταλαιπωρημένων οφειλετών»
• Ν. Μηταράκης στη Βουλή: «Καμία ανοχή στις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ως φορείς χρηματοδότησης των επιχειρήσεών τους»
• Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αλλαγές σχεδιάζει το Υπ. Ναυτιλίας - «Στόχος να διατηρηθεί και να διευρυνθεί όπου απαιτείται» Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης στη Βουλή: «Νησιωτική πολιτική με αναπτυξιακό πρόσημο και κοινωνική συνοχή και όχι με επιδοματική λογική»
• GDPR: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε εταιρείες του ελεγκτικολογιστικού χώρου από την Αρχή
• Πλαστικά μιας χρήσης: Έως τον Ιούνιο του 2020 η απόσυρση - Πρόταση για επιστροφή του περιβαλλοντικού τέλους στους πολίτες μέσω των Δήμων
• Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκινά τις εργασίες της
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Η αναμενόμενη αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σχετικές επιπτώσεις - Η αναμενόμενη αναστολή επιβολής ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα και οι σχετικές επιπτώσεις
4633/2019
Νόμος 4633/2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 380/2019
Πειθαρχική ποινή - Εσωτερικός κανονισμός - Επιλογή από τον εργοδότη ηπιότερου μέτρου έναντι της καταγγελίας - Πειθαρχική ποινή - Εσωτερικός κανονισμός - Επιλογή από τον εργοδότη ηπιότερου μέτρου έναντι της καταγγελίας
ΔΕΔ 2741/2019
Ελλιπής υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ - Μη έκδοση ανακριβής έκδοση στοιχείων - Επιστροφή φαρμακευτικών προϊόντων και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων - Ελλιπής υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ - Μη έκδοση ανακριβής έκδοση στοιχείων - Επιστροφή φαρμακευτικών προϊόντων και έκδοση πιστωτικών τιμολογίων
ΔΕΔ 2664/2019
Επιστροφή ΦΠΑ ανέγερσης κτίσματος σε ακίνητο τρίτου, διάρκεια μίσθωσης, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, μη καταχώρηση μισθωμάτων επικαρπωτή μισθωτή - Επιστροφή ΦΠΑ ανέγερσης κτίσματος σε ακίνητο τρίτου, διάρκεια μίσθωσης, εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, μη καταχώρηση μισθωμάτων επικαρπωτή μισθωτή
Yποθέσεις C-4/18 και C-5/18
Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος – Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες – Οδηγία 97/67/ΕΚ – Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας – Ιδιωτικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσία επίσημης κοινοποίησης πράξεων εκδιδόμενων από δικαστήρια ή διοικητικές αρχές - Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος – Δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες – Οδηγία 97/67/ΕΚ – Φορέας παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας – Ιδιωτικός φορέας ο οποίος παρέχει υπηρεσία επίσημης κοινοποίησης πράξεων εκδιδόμενων από δικαστήρια ή διοικητικές αρχές
2/76040/0025/2019
Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο - Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο
Α.1367/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοια απόφαση και ισχύει - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοια απόφαση και ισχύει
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48/2019
Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
114801 ΕΞ 2019
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) - Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στοιχείων φυσικών προσώπων μη φορολογικού περιεχομένου στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
5776/Β1/1190/2019
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895Α1/28.11.2017 (Β’4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6269/1895Α1/28.11.2017 (Β’4159) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
Β/7/οικοθ.41089/3624/2019
Τροποποίηση της «αριθμ.Β/οικοθ.25141/2355/ 03.06.2019 (Β΄2276) απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών» - Τροποποίηση της «αριθμ.Β/οικοθ.25141/2355/ 03.06.2019 (Β΄2276) απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών»
Yπόθεση C-459/18
Φόρος εταιριών - Έκπτωση για επιχειρηματικό κεφάλαιο - Μείωση του εκπεστέου ποσού για εταιρίες που διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος η οποία παράγει εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο δυνάμει σύμβασης για την αποτροπή της διπλής φορολογίας - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκατάστασης - Δυσμενής μεταχείριση - Φόρος εταιριών - Έκπτωση για επιχειρηματικό κεφάλαιο - Μείωση του εκπεστέου ποσού για εταιρίες που διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος η οποία παράγει εισοδήματα απαλλασσόμενα από τον φόρο δυνάμει σύμβασης για την αποτροπή της διπλής φορολογίας - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκατάστασης - Δυσμενής μεταχείριση
Yπόθεση C-653/18
Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Έννοια της «παραδόσεως αγαθών» - Άρθρο 131 - Προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη - Αρχή της αναλογικότητας - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Αποδείξεις - Φοροδιαφυγή - Πρακτική ενός κράτους μέλους που συνίσταται στη μη αναγνώριση του δικαιώματος απαλλαγής σε περίπτωση κατά την οποία ο αποκτών τα εξαχθέντα αγαθά δεν έχει προσδιορισθεί - Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Έννοια της «παραδόσεως αγαθών» - Άρθρο 131 - Προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη - Αρχή της αναλογικότητας - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Αποδείξεις - Φοροδιαφυγή - Πρακτική ενός κράτους μέλους που συνίσταται στη μη αναγνώριση του δικαιώματος απαλλαγής σε περίπτωση κατά την οποία ο αποκτών τα εξαχθέντα αγαθά δεν έχει προσδιορισθεί
Ε.2184/2019
Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β` 3383/2019 - Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)» - Κοινοποίηση της αρ. Α.1330/21.08.2019 (ΦΕΚ Β` 3383/2019 - Α.Δ.Α.: Ψ45Π46ΜΠ3Ζ-ΤΗΠ) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός απλουστευμένων διαδικασιών στα καθεστώτα διαμετακόμισης, θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και εξαγωγής του φυσικού αερίου που διακινείται μέσω σταθερών εγκαταστάσεων μεταφοράς (δίκτυο αγωγών)»
ΔΔΘΕΚΑ Β 1140206 ΕΞ 2019
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης - Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©