Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
4 - 10 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το λιγότερο είναι περισσότερο μόνο όταν το περισσότερο δεν είναι καλό.
Frank Lloyd Wright
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παρατείνεται έως 31/12 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τέως Ταμείων: ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ
• Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
• (Upd) «Ράπισμα» ΣτΕ κατά του νόμου «Κατρούγκαλου» - Αντισυνταγματικές βασικές διατάξεις του - Οι περιλήψεις και το σκεπτικό των αποφάσεων
• Τα αποτελέσματα του ΕΡΓΑΝΗ για τον Σεπτέμβριο - Γ. Βρούτσης: Αναβάθμιση και ολοκλήρωση του συστήματος «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»
• Αντικειμενικές αξίες: Έρχονται αλλαγές στον τρόπο προσδιορισμού - Πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας
• Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Τρόπος καταχώρησης - Προθεσμίες - Πρόστιμα
• Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης
Άλλες ειδήσεις
• Γ. Βρούτσης: «Προετοιμαζόμαστε μεθοδικά ώστε να οικοδομήσουμε πάνω στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ένα δίκαιο, βιώσιμο και ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα»
• Κ. Κόλλιας: «Ημέρα δικαίωσης όλων των ελεύθερων επαγγελματιών»
• Προοδευτικοί Οικονομολόγοι Ελλάδος - Ιδρυτική Διακήρυξη
• Επίκαιρο διήμερο φορολογικό σεμινάριο στις 12 και 13 Οκτωβρίου
• Την Δευτέρα, 7/10, ξεκινά η αναδιανομή των αδιάθετων Βιβλίων του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Βιβλίων
• ΕΦΕΕΑ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα «Ηλεκτρονικά βιβλία»
• Υπεγράφη η εγκύκλιος για τα Σχέδια Βελτίωσης και τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
• Πρόστιμα ύψους 46.000 ευρώ σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες από τη ΓΓΕ
• Οινοποιητικές επιχειρήσεις - αμπελουργοί: Δηλώσεις αποθεμάτων, επεξεργασίας/εμπορίας, παραγωγής. Μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα - Νέα απόφαση
• Tax Flash: Αποφάσεις στις υποθέσεις FIAT και Starbucks για τα tax rulings και το δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων
• Πρόστιμο 70.000 ευρώ σε επιχείρηση αισθητικής από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
• ΑΚΙΟΕ - Ηλεκτρονικά βιβλία: «Πιλοτική η εφαρμογή για να δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος και να διορθωθούν λάθη και ανεπάρκειες»
• ΣτΕ 1686/2019: Δικαίωμα ένδικης προστασίας - Παραδεκτό λόγων προσφυγής σε φορολογικές διαφορές - Σχέση με ενδικοφανή προσφυγή
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 2507/2019
Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019 - Επιστροφή ΦΠΑ λόγω οριστικής διαγραφής απαίτησης - Μείωση φορολογικής βάσης βάσει της απόφασης ΣτΕ 355/2019
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./592/1178153/2019
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας - Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 2165/2019
Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 φορολογικού έτους 2014 σε νόμιμο ελεγκτή λόγω σύνταξης ανακριβούς πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου - Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 φορολογικού έτους 2014 σε νόμιμο ελεγκτή λόγω σύνταξης ανακριβούς πιστοποιητικού φορολογικού ελέγχου
Υπόθεση C-274/18
Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης - Ρήτρα 4 - Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων με μερική απασχόληση σε σύγκριση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης - Απαγόρευση - Εθνική νομοθετική ρύθμιση η οποία καθορίζει μεγαλύτερη μέγιστη συνολική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση σε σχέση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση - Αρχή pro rata temporis - Οδηγία 2006/54/ΕΚ - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης - Ρήτρα 4 - Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων - Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των εργαζομένων με μερική απασχόληση σε σύγκριση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης - Απαγόρευση - Εθνική νομοθετική ρύθμιση η οποία καθορίζει μεγαλύτερη μέγιστη συνολική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση σε σχέση με τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση - Αρχή pro rata temporis - Οδηγία 2006/54/ΕΚ - Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης
2453/235850/2019
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα - Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα
109336 ΕΞ 2019
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών - Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του πλαισίου εκτιμήσεων και προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών στο Υπουργείο Οικονομικών
109482/2019
Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)» - Τροποποίηση της αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α΄33), όπως ισχύει (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78)»
Ε.2178/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α` 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας - Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (ΦΕΚ Α` 141) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου, άμεσης και έμμεσης φορολογίας
Ε.2177/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α`145/30.09.2019) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου εβδόμου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α`145/30.09.2019)
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
10oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1053
0,8872
7,4673
10,7298
25,8920
332,8900
4,3370
1,9558
4,7366
7,3980
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
Άρθρα - Ειδικότερες περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός διαγραφής συμμετοχικού τίτλου που αποτιμάται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές να καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
Άρθρα - Aπαλλαγές ΦΠΑ στην εισαγωγή αγαθών
Άρθρα - Τρόπος φορολόγησης και υποβολής της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2018 των ΦΟ.Δ.Σ.Α., μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4555/19-7-2018
Άρθρα - Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 - Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν. 4152/2013 (πάγια σε 12–24 δόσεις) Ρ2
Άρθρα - Έλεγχος ΦΠΑ - Αρμόδιες αρχές ελέγχου
Άρθρα - Εφαρμογή Μέτρων - Δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS)
Άρθρα - Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) στην Ανώνυμη Εταιρεία (8 χρηστικά άρθρα, για τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις ενέργειες που χρειάζονται)
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα
Άρθρα - Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
Άρθρα - Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)
Άρθρα - Σύσταση εταιρειών - Δηλώσεις έναρξης εργασιών, μεταβολών - μετάταξης και οριστικής παύσης των εργασιών, Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Άρθρα - (Ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]
Άρθρα - Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©