Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου


Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

11 - 07 - 2019
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 50.00
«Τόπος παροχής υπηρεσιών - Άρθρο 14 Φ.Π.Α.» - Γ. Κελεπούρης - Εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ - Σελ.: 536
Συγγραφέας: Γιώργος Κελεπούρης
Εκδόσεις ΠΡΟΣΘΕΣΗ


Νέο βιβλίο "Τόπος Παροχής Υπηρεσιών - Άρθρο 14 ΦΠΑ"


ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
Διαθέτει 536 σελίδες και εκτενή ανάλυση πάνω σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα για τους λογιστές (το άρθρο 14 ΦΠΑ) με πάνω από 100 παραδείγματα, αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης και του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που καθορίζουν και τεκμηριώνουν απόλυτα τα θέματα που αναπτύσσει .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Μοναδικό (δεν υπάρχει άλλο πάνω στο θέμα) και απαραίτητο για κάθε λογιστικό γραφείο, κάθε εταιρεία που ασχολείται με εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων η και υπηρεσιών, αλλά και κάθε ελεγκτική εταιρεία – ορκωτούς λογιστές.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΩ;
Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο internet. Οι πληροφορίες που περιέχει είναι μοναδικές στο είδος τους και απαραίτητες για τους λογιστές.
Διαθέτει εξαιρετικά παραδείγματα, που καλύπτουν κάθε περίπτωση.
Έχει ανάλυση των διατάξεων.
Περιέχει αποφάσεις της φορολογικής διοίκησης που δεν είναι δημοσιευμένες πουθενά.
Είναι πολύ φθηνό για αυτά που προσφέρει.


Κατεβάστε τα περιεχόμενα από εδώ.
Τιμή 65.00
Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ - Έκδοση 2019 - Λαναράς Δ. Κων/νος - Εκδόσεις Σάκκουλα
Με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο έχει συσταθεί Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α., στον οποίο υπάγονται τόσο οι εργαζόμενοι με έμμισθη σχέση εργασίας (μισθωτοί), όσο και ορισμένες κατηγορίες των αυτοτελώς απασχολουμένων - ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή, σχεδόν το σύνολο των υπαγομένων στην υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση προσώπων.

Παράλληλα έχουν τροποποιηθεί πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, που αφορούν κυρίως τον τρόπο και την υπαγωγή στην ασφάλιση, τα ποσοστά των εισφορών, και τη βάση υπολογισμού τους, την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α.), των γεωργικών εργασιών (Ο.Γ.Α.), των ναυτικών εργασιών (Ν.Α.Τ.) κ.λπ., τη χορήγηση των συντάξεων, καθώς και τον υπολογισμό του ποσού αυτών, Εθνική-Ανταποδοτική σύνταξη, την επικουρική ασφάλιση, την απασχόληση των συνταξιούχων, τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, την αναπροσαρμογή των συντάξεων, την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ., την παράλληλη ασφάλιση, την προαιρετική ασφάλιση, τη διαδοχική ασφάλιση, την πολλαπλή απασχόληση, στο σύμφωνο συμβίωσης, στην αναπροσαρμογή των συντάξεων, στις μειώσεις εισφορών, στην ασφάλιση των αμειβομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), των εκπαιδευτικών-καθηγητών, ιατρών, την επέκταση των ασφαλιζόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. προσώπων, στην ασφάλιση των καθηγητών φροντιστηρίων εκπαίδευσης, στη χορήγηση επιδόματος παιδιών, στα δικαιούχα πρόσωπα – χρονικές προϋποθέσεις ιατρικής περίθαλψης, στην επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., στην αδήλωτη εργασία – πρόστιμα, στην έναρξη και λήξη των συντάξεων, στη μείωση εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτο­απασχολούμενων και αγροτών, στην κατάργηση της μείωσης των καταβαλλομένων συντάξεων κ.λπ.

Πλέον όμως από τα ανωτέρω, συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικ. Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία αυθεντικώς ερμηνεύθηκαν πολλές διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει πίνακας περιεχομένων και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά εύχρηστο το όλο έργο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.– Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α. κ.λπ.). Ασφάλιση – Εισφορές – Παροχές – Περίθαλψη - Συντάξεις.
Προϋποθέσεις και διαδικασία ασφάλισης. Εξαιρέσεις ασφάλισης. Υπολογισμός και τρόπος καταβολής εισφορών. Πίνακες εισφορών. Οικοδομικές - τεχνικές εργασίες. Ασφάλιση βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ειδικές εισφορές, εργόσημο, επαρχιακής βιομηχανίας, επαγγελματικού κινδύνου, μαθητών - τεχνιτών κ.λπ. Παροχές ασθένειας, επιδόματα. Ιατρική περίθαλψη - Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Ε.Σ.Υ. Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, θανάτου. Υπολογισμός συντάξεων, Εθνική - Ανταποδοτική, προσαυξήσεις, επιδόματα. Εργατικό ατύχημα. Βοήθημα τοκετού - επιδόματα μητρότητας. Περίθαλψη νοσοκομειακή, σανατοριακή, στο εξωτερικό. Πρόσθετες παροχές. Διαδοχική ασφάλιση. Ενστάσεις, προσφυγές. Προαιρετική, παράλληλη, τυπική ασφάλιση. Ε.Τ.Α.Α. - Ο.Α.Ε.Ε. ασφάλιση, εισφορές. Επικουρική ασφάλιση, εισφορές, συντάξεις. Ασφάλιση ανεργίας, επιδόματα κ.λπ.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Δ. Λαναράς

Έκδοση: 4η έκδ.

ISBN: 978-960-568-934-6

Σελίδες: VI + 729
Τιμή 65.00
«Ραντεβού με την Εφορία Ι και ΙΙ» για φυσικά και νομικά πρόσωπα - Έκδοση 2019

Φίλες και φίλοι,

Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για τη θετική ανταπόκρισή σας στις προηγούμενες εκδόσεις των βιβλίων μας. Μια ανταπόκριση που έγινε διαπίστωση από την επαφή με τους περισσότερους από εσάς, μέσω των σεμιναρίων και ιδιαίτερα στα πλαίσια της δοκιμασμένης πρακτικής, που θέλω να ακούω και να συζητώ μαζί σας με την ίδια επαγγελματική γλώσσα, ότι πιο πρακτικό και επίκαιρο χρειαζόμαστε στην καθημερινότητα της δουλειάς μας.

Έτσι ανανεώνουμε το «ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ» και φέτος με τα δύο βιβλία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ήδη κυκλοφορούν από σήμερα.

Θέλω μάλιστα να σας πω ότι και για τη φετινή έκδοση, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη «το πιο πρακτικά δεν γίνεται».

Είμαι βέβαιος ότι τα βιβλία θα σας βοηθήσουν, όχι μόνο στην περίοδο υποβολής των δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και όλο τον χρόνο στην καθημερινή αναζήτηση από τα πιο μικρά ως τα ειδικά και εξειδικευμένα θέματα.

Κωδικοποιώντας λοιπόν «το πιο πρακτικά δεν γίνεται», δείτε τους 10 + 1 λόγους για να προτιμήσετε και φέτος τα βιβλία μου

Πάνω από:  
- 1.200 σελίδες,
- 150 παραδείγματα,
- 120 συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις,
- 300 επισημάνσεις σε θέματα «SOS»,
- 200 φετινές αλλαγές με τη λέξη «ΝΕΟ»,
- 80 σελίδες μόνο για το Ε3 και τη λειτουργία των επι μέρους πινάκων του με βοηθητικά παραδείγματα,

- Για το Ε3 παραθέτουμε πίνακες με αντιστοίχιση των λογαριασμών Ε.Λ.Π. με το Ε.Γ.Λ.Σ.,

- Πάνω από 25 πίνακες για τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3

- Επιπλέον, αυτό που ζητήσατε…

Το καλύτερο ευρετήριο σε φορολογικό βιβλίο,
με πάνω από 2700 λέξεις «κλειδιά»

- και το πιο σημαντικό…
11 Ολοκληρωμένες και Αναλυτικές Ασκήσεις

- Πάνω στα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, ΚΦΑ και Ν
«Πιο πρακτικά δεν γίνεται»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

Τιμή 50.00
Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) - Θεωρία και Πράξη

Εκδόσεις ΡΙΟΛΟΣ
Σελ.: 600
Συγγραφείς: Κώστας Ι. Νιφορόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και Κωστής Ν. Ντρούκας  Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων.


Στο βιβλίο γίνεται ανάλυση της νομοθεσίας και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, καθώς των Οδηγιών του Ο.Ο.Σ.Α. που αφορούν τις «Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing)». 

Επίσης η ανάλυση, συνοδεύεται με αρκετά παραδείγματα και «Υπόδειγμα φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών»
 
Τέλος υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο, σχετικά με τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον λογιστή / φοροτεχνικό, όσον αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Θέματα του βιβλίου:

1. Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) ως κυρίαρχος κανόνας   
2. Έννοια και ορισμός συνδεδεμένων προσώπων   
3. Η αναγκαιότητα της «Συγκριτικής Ανάλυσης»
4. Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών   
5. Υπόχρεοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών   
6. Κατηγορίες συναλλαγών προς τεκμηρίωση   
7. Διαδικασία τεκμηρίωσης και γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών   
8. Προθεσμίες κατάρτισης φάκελου τεκμηρίωσης & υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών   
9. Πρόστιμα - κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών   
10. Πεδία εντύπου Ε3 και εντύπου Ν που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τις ενδοομιλικές συναλλαγές   
11. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Arrangement)   
12. Υποκεφαλαιοδότηση και τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων   
13. Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές
14. Σύνοψη - τι αφορά το λογιστή / φοροτεχνικό.


Περιεχόμενα

Πρόλογος 12
1. Η αρχή των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) ως κυρίαρχος κανόνας 15
1.1 Δυσκολίες στην τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων (Α.Τ.Ι.Α.) 18
1.2 Διατάξεις στη νομοθεσία σχετικά με την αρχή των ίσων αποστάσεων 20
1.2.1 Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 50) 20
1.2.2 Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 51) 21
2. Έννοια και ορισμός συνδεδεμένων προσώπων 23
2.1 Προϋποθέσεις σύνδεσης προσώπων 24
2.2 Εξαιρέσεις σύνδεσης προσώπων 29
2.3 Αναλυτικά παραδείγματα σύνδεσης προσώπων 30
2.4 Διατάξεις στη νομοθεσία σχετικά με την έννοια των συνδεδεμένων προσώπων 38
2.4.1 Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 2) 38
2.4.2 Νόμος υπ’ αριθ. 4308/2014 (Παράρτημα Α - Ορισμοί) 40
2.4.3 ΠΟΛ.1142/2.7.2015 (παρ. 1 και παρ. 2) περί σύνδεσης προσώπων 43
2.5 Διευκρινίσεις ή/και απαντήσεις Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. περί συνδεδεμένων προσώπων 46
2.5.1 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 22890/05.08.2014 46
2.5.2 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 33664/10.12.2014 49
2.5.3 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09.01.2015 53
2.5.4 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 8907/06.04.2015 55
2.5.5 Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 10025/23.04.2015 59
3. Η αναγκαιότητα της «Συγκριτικής Ανάλυσης» 62
3.1 Ορισμός & έννοια της συγκριτικής ανάλυσης. 62
3.2 Διαδικασία διερεύνησης συγκρισιμότητας 63
3.3 Παράγοντες συγκρισιμότητας 64
3.3.1 Χαρακτηριστικά αγαθών που συναλλάσσονται ή/και υπηρεσιών που παρέχονται 69
3.3.2 Λειτουργίες που επιτελούνται και κίνδυνοι που αναλαμβάνονται 71
3.3.3 Συμβατικοί όροι συναλλαγής 74
3.3.4 Οικονομικές συνθήκες 76
3.3.5 Επιχειρηματικές στρατηγικές 77
3.4 Διατάξεις στη νομοθεσία περί κριτηρίου συγκρισιμότητας 78
3.4.1 ΠΟΛ.1144/15.05.2014 (Κεφάλαιο Ζ) περί κριτηρίου συγκρισιμότητας 78
4. Μέθοδοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 80
4.1 Παραδοσιακές μέθοδοι 83
4.1.1 Μέθοδος συγκρίσιμης, μη ελεγχόμενης τιμής (CUP) 83
4.1.1.1 Δυνατά & αδύνατα σημεία της μεθόδου συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής 86
4.1.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Συγκρίσιμης Μη Ελεγχόμενης Τιμής) 87
4.1.2 Μέθοδος κόστους συν κέρδος (Cost Plus Method) 90
4.1.2.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου κόστους συν κέρδος 92
4.1.2.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Κόστους Συν Κέρδος) 93
4.1.3 Μέθοδος τιμής μεταπώλησης (RPM - Resale Price Method) 96
4.1.3.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου τιμής μεταπώλησης 98
4.1.3.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Τιμής Μεταπώλησης) 99
4.2 Συναλλακτικές μέθοδοι (Κέρδους) 103
4.2.1 Μέθοδος καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου κέρδους (TNMM – Transactional Net Margin Method) 103
4.2.1.1 Δυνατά - αδύνατα σημεία μεθόδου καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου 107
4.2.1.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους) 109
4.2.2 Μέθοδος επιμερισμού του κέρδους (Profit Split Method) 113
4.2.2.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία της μεθόδου επιμερισμού κέρδους 115
4.2.2.2 Παράδειγμα τεκμηρίωσης (Μέθοδος Επιμερισμού Κέρδους) 117
4.3 Διαδικασία εξεύρεσης αποδεκτού εύρους 121
4.3.1 Ειδικές επισημάνσεις διαδικασίας εξεύρεσης αποδεκτού εύρους 124
4.4 Διατάξεις στη νομοθεσία περί μεθόδων τεκμηρίωσης 125
4.4.1 ΠΟΛ.1179/18.07.2013 (Κεφάλαιο ΣΤ) περί μεθόδων τεκμηρίωσης 125
4.4.2 ΠΟΛ.1144/15.05.2014 (Κεφάλαιο Ζ) περί μεθόδων τεκμηρίωσης 129
4.4.3 ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 7) περί τράπεζας πληροφοριών 133
4.4.4 ΠΟΛ.1227/01.10.2015 περί χρήσης συγκριτικών στοιχείων λόγω επικαιροποίησης 136
5. Υπόχρεοι τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών 137
5.1 Ειδικές κατηγορίες υπόχρεων προσώπων 141
5.2 Διατάξεις στη νομοθεσία περί υπόχρεων τεκμηρίωσης 144
5.2.1 Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 21) 144
5.2.2 ΠΟΛ.1220/26.09.2013 περί αντικειμένου τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις δανειακών συμβάσεων 147
5.2.3 ΠΟΛ.1093/22.04.2015 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης (Α.Ν. 89/1967) 149
5.2.4 ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 1-6) περί υποχρεώσεων τεκμηρίωσης συνδεδεμένων προσώπων 152
5.2.5 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1136663 ΕΞ 2015/21.10.2015 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης στις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) 158
5.2.6 Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016/06.06.2016 περί υποχρέωσης τεκμηρίωσης στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993. 161
6. Κατηγορίες συναλλαγών προς τεκμηρίωση 165
6.1 Επισημάνσεις σε ορισμένες κατηγορίες ενδοομιλικών συναλλαγών 168
6.1.1 Δανειακές συμβάσεις 168
6.1.2 Εγγυήσεις 168
6.1.3 Μερίσματα – αμοιβές Δ.Σ. 168
6.1.4 Περί μη εκπιπτόμενων δαπανών 169
6.2 Διατάξεις στη νομοθεσία για ορισμένες κατηγορίες ενδοομιλικών συναλλαγών 170
6.2.1 ΠΟΛ.1142/02.07.2015 (Παράγραφος 5) περί δανειακών συμβάσεων – εγγυήσεων – μερισμάτων και αμοιβών Δ.Σ. 170
6.2.2 Διευκρινιστική εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016/17.3.2016) περί ενδοομιλικών συναλλαγών και μη εκπιπτόμενων δαπανών 172
6.2.3 Διευκρινιστική εγκύκλιος (Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1111174 ΕΞ 2017/20.7.2017) περί φορολογικής μεταχείρισης δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της) 175
7. Διαδικασία τεκμηρίωσης και γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών 178
7.1 Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών - δομή & περιεχόμενα 179
7.1.1 Βασικός φάκελος (Master File) τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 179
7.1.2 Ελληνικός φάκελος (Local File) τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 181
7.1.3 Υπόδειγμα δομής φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών 183
7.2 Συνοπτικός πίνακας πληροφοριών - δομή & περιεχόμενα 186
7.2.1 Ηλεκτρονική υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 193
7.3 Έκθεση ανά χώρα (Country by Country Report) 194
7.3.1 Χρήσιμοι ορισμοί των εκθέσεων ανά χώρα (Country by Country Reporting) 196
7.3.2 Υποχρέωση - χρονικό διάστημα υποβολής, κυρώσεις και γνωστοποιήσεις των εκθέσεων ανά χώρα 200
7.3.2.1 Υποχρέωση & χρονικό διάστημα υποβολής 200
7.3.2.2 Κυρώσεις σχετικά με την έκθεση ανά χώρα 206
7.3.2.3 Υποχρέωση γνωστοποιήσεων στην αρμόδια φορολογική αρχή 206
7.3.2.4 Γενικές & ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της έκθεσης ανά χώρα 208
7.3.3 Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις εκθέσεων ανά χώρα 214
7.4 Διατάξεις στη νομοθεσία περί διαδικασίας τεκμηρίωσης & γνωστοποίησης ενδοομιλικών συναλλαγών 240
7.4.1 ΠΟΛ.1097/09.04.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης και λοιπών θεμάτων 240
7.4.2 ΠΟΛ.1144/15.05.2014 τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/09.04.2014 περί καθορισμού του περιεχομένου των φακέλων τεκμηρίωσης και λοιπών θεμάτων 251
7.4.3 Νόμος υπ’ αριθ. 4484/2017 (Άρθρο 1 έως Άρθρο 8) 260
7.4.4 Νόμος υπ’ αριθ. 4490/2017 (Άρθρο 1 έως Άρθρο 8 και Άρθρο 15) 283
7.4.5 ΠΟΛ.1184/22.11.2017 περί διαδικασίας εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα 296
7.4.6 Οδηγία (ΕΕ) 2016/881 Του Συμβουλίου (25.05.2016) 301
8. Προθεσμίες κατάρτισης φάκελου τεκμηρίωσης & υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 325
9. Πρόστιμα - κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων περί ενδοομιλικών συναλλαγών 328
9.1 Ανάλυση προστίμων ενδοομιλικών συναλλαγών φορολογικών χρήσεων 2014 - σήμερα 329
9.1.1 Αναλυτικά παραδείγματα περιπτώσεων επιβολής προστίμων 332
9.2 Ανάλυση προστίμων ενδοομιλικών συναλλαγών παρελθουσών φορολογικών χρήσεων 334
9.2.1 Πρόστιμα φορολογικών χρήσεων 2008 - 2009 335
9.2.2 Πρόστιμα φορολογικών χρήσεων 2010 έως 2013 338
9.3 Βοηθητικός - συγκεντρωτικός πίνακας προστίμων ανά χρήση 342
9.4 Διατάξεις στη νομοθεσία περί προστίμων/κυρώσεων των ενδοομιλικών συναλλαγών 343
9.4.1 Νόμος υπ’ αριθ. 2238/1994 (Άρθρο 39, 39Α & 39Β) 343
9.4.2 Νόμος υπ’ αριθ. 2523/1994 (παρ. 5 & παρ. 6 του Άρθρου 4) 348
9.4.3 Νόμος υπ’ αριθ. 3728/2008 (Άρθρο 26) 349
9.4.4 Νόμος υπ’ αριθ. 3775/2009 (Άρθρο 1 & Άρθρο 2) 352
9.4.5 Νόμος υπ’ αριθ. 4110/2013 (Άρθρο 11) 361
9.4.6 Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 56) 373
9.4.7 Νόμος υπ’ αριθ. 4446/2016 (Άρθρο 98) 375
9.4.8 ΔΕΛΔ 1168423 ΕΞ 2014/19.12.2014 περί εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών 376
9.4.9 ΔΕΛΔ 1133839 ΕΞ 2015/02.10.2015 περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.2238/1994 378
9.4.10 ΠΟΛ.1252/20.11.2015 (Παρ. 7, Κεφ. ΙΙ) περί προστίμων συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και φακέλου τεκμηρίωσης 382
9.5 Σημαντικές αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) για περιπτώσεις παραβάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών 387
9.5.1 ΔΕΔ 417/16.01.2018 387
9.5.2 ΔΕΔ 1109/30.01.2018 397
9.5.3 ΔΕΔ 2477/18.05.2018 406
9.5.4 ΔΕΔ 2555/22.05.2018 419
9.5.5 ΔΕΔ 2807/29.05.2018 429
9.5.6 ΔΕΔ 1223/13.06.2018 465
9.5.7 ΔΕΔ 4261/05.10.2018 482
9.5.8 ΔΕΔ 4374/10.10.2018 494
10. Πεδία εντύπου Ε3 και εντύπου Ν που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα πρόσωπα και τις ενδοομιλικές συναλλαγές 506
10.1 Έντυπο Ε3 506
10.2 Έντυπο Ν 511
11. Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA – Advance Pricing Arrangement) 512
11.1 Νομοθετικό πλαίσιο 512
11.2 Ορισμός και είδη APAs 513
11.3 Αντικείμενο προέγκρισης 515
11.4 Στάδια διαδικασίας προέγκρισης 516
11.4.1 Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης 517
11.4.2 Έντυπο αίτησης προκαταρκτικής διαβούλευσης 517
11.4.3 Αίτηση προέγκρισης - περιεχόμενα 517
11.4.4 Έντυπο αίτησης προέγκρισης 519
11.4.5 Αξιολόγηση 519
11.4.6 Έγγραφο διατύπωσης θέσεων 520
11.4.7 Απόφαση προέγκρισης 520
11.4.8 Ετήσια έκθεση συμμόρφωσης 521
11.5 Διατάξεις στη νομοθεσία περί προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης (APA - Advance Pricing Arrangement) 522
11.5.1 Νόμος υπ’ αριθ. 4174/2013 (Άρθρο 22) 522
11.5.2 ΠΟΛ.1284/31.12.2013 περί διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 527
11.5.3 Γενικές οδηγίες για την διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης 538
12. Υποκεφαλαιοδότηση και τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων 543
12.1 Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο υποκεφαλαιοδότησης 544
12.2 Διατάξεις στη νομοθεσία περί υποκεφαλαιοδότησης 548
12.2.1 Νόμος υπ’ αριθ. 4172/2013 (Άρθρο 49 και παρ.9 του Άρθρου 72) 548
12.2.2 ΠΟΛ.1037/02.02.2015 περί υποκεφαλαιοδότησης 550
12.2.3 Ψήφισμα του Συμβουλίου (2010/C 156/01) 555
13. Έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές 558
14. Σύνοψη - τι αφορά το λογιστή / φοροτεχνικό; 561
14.1 Από που απορρέει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο; 561
14.1.1 Οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 561
14.1.2 Ευρωπαϊκό δίκαιο (Κώδικας Δεοντολογίας) 564
14.1.3 Εθνικό (Ελληνικό) δίκαιο 567
14.2 Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου; 569
14.2.1 Ποια πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα; 569
14.2.2 Πως παρακολουθούνται λογιστικά οι ενδοομιλικές συναλλαγές; 570
14.2.3 Σε ποιες περιπτώσεις ενδοομιλικών συναλλαγών απαιτείται τεκμηρίωση; 574
14.2.4 Ποια είναι η διαδικασία γνωστοποίησης των ενδοομιλικών συναλλαγών 575
14.2.5 Ποιες αλλαγές στα έντυπα (Ε3,Ν) αφορούν στις ενδοομιλικές συναλλαγές; 576
14.2.6 Ποιες είναι οι μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών; 577
14.2.7 Ποια τα πρόστιμα περί ενδοομιλικών συναλλαγών; 580
14.2.8 Ενδοομιλικές συναλλαγές ή τεχνητή διευθέτηση; 582
Επίλογος 585
Γλωσσάριο 591
Βιβλιογραφία - Πηγές Πληροφόρησης 594
Αλφαβητικό Ευρετήριο 596

Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.