Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
8 - 07 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται.»
Πλούταρχος
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό - Κοινοποίηση διατάξεων των άρ. 30 και 31 του ν. 4608/2019
• Δυτ. Μακεδονία: Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Οι εκλογές, η γαλέρα και τα μοτοποδήλατα της δεκαπενταετίας
Άλλες ειδήσεις
• ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την πίστωση της δαπάνης εκκαθάρισης έτους 2018 του Μέτρου 11
• Μεταφορικό Ισοδύναμο: Καλούνται οι Κρητικές επιχειρήσεις να εγγραφούν στην πλατφόρμα του μέτρου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Θ 1379/2019
Το έλλειμμα ταμείου δεν αποτελεί αντικείμενο επιβολής ΦΠA - Το έλλειμμα ταμείου δεν αποτελεί αντικείμενο επιβολής ΦΠA
Α.1234/2019
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019 - Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019
ΔΕΔ Θ 1004/2019
Μη επιβολή ειδικής κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990 για λήψη εικονικού τιμολογίου στην περίπτωση που το ΦΠΑ έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας - Μη επιβολή ειδικής κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990 για λήψη εικονικού τιμολογίου στην περίπτωση που το ΦΠΑ έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-316/18
Έκπτωση του φόρου εισροών - Έξοδα διαχείρισης ταμείου δωρεών το οποίο πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό την κάλυψη του κόστους του συνόλου των πράξεων εκροών που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο - Γενικά έξοδα - Έκπτωση του φόρου εισροών - Έξοδα διαχείρισης ταμείου δωρεών το οποίο πραγματοποιεί επενδύσεις με σκοπό την κάλυψη του κόστους του συνόλου των πράξεων εκροών που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο - Γενικά έξοδα
Yπόθεση C-387/18
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό - Προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων - Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων - Φάρμακα αναφοράς και γενόσημα φάρμακα - Προϋπόθεση κατά την οποία το εισαγόμενο φάρμακο και εκείνο που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής πρέπει να είναι αμφότερα φάρμακα αναφοράς ή αμφότερα γενόσημα φάρμακα - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό - Προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων - Παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων - Φάρμακα αναφοράς και γενόσημα φάρμακα - Προϋπόθεση κατά την οποία το εισαγόμενο φάρμακο και εκείνο που έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας στην αγορά του κράτους μέλους εισαγωγής πρέπει να είναι αμφότερα φάρμακα αναφοράς ή αμφότερα γενόσημα φάρμακα
Yπόθεση C-377/17
Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Άρθρο 15 - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τις υπηρεσίες σχεδιασμού - Κατώτατες και ανώτατες αμοιβές - Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - Οδηγία 2006/123/ΕΚ - Άρθρο 15 - Άρθρο 49 ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τις υπηρεσίες σχεδιασμού - Κατώτατες και ανώτατες αμοιβές
ΔΕΔ Θ 1107/2019
Εργασίες καλωδιώσεων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, και ελαιοχρωματισμοί δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου (2238/1994) - Εργασίες καλωδιώσεων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, και ελαιοχρωματισμοί δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου (2238/1994)
73108 ΕΞ 2019
Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών - Καθορισμός λεπτομερειών για την κατάρτιση και λειτουργία του Μητρώου εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 40/2019
Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων - Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων
29491/556/2019
Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
2/55677/ΔΠΓΚ/2019
Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικ. έτους 2020 - Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικ. έτους 2020
2/55695/ΔΕΠ/2019
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 124 του Ν. 4611/2019 - Ομάδες εργασίας για τον κανονισμό συντάξεων δημόσιου τομέα - Τρόπος καταβολής μισθοδοσίας των υπαλλήλων του ΓΛΚ
2/54870/ΔΠΓΚ/2019
Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 - Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ε.2127/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α/ 2009), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών και φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α/ 2009), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών και φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού
09
Jul
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
10
Jul
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουνίου
Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
περισσότερα
Σεμινάρια
09
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Τουρισμου / Υπαλληλος Υποδοχης – Κρατησεων / βοηθος λογιστη - Λειτουργια ξενοδοχειακης Οντοτητας, με εκμαθηση πιστοποιημενου ERP ξενοδοχειακου προγραμματος - Β5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
July
 
Η Τέχνη της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
09
July
 
Updates IFRS15, IFRS9,IFRS16 και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Εισηγητές : Ντότσιας Στέλιος
09
July
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κ.ΛΠ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αργυρός Ηλίας
10
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Συμβασεις - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΝΗ - Πινακας Προσωπικου - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Θεωρία και Πρακτική Εξάσκηση για νέους λογιστές - Μαθαίνεις Επάγγελμα ... Βρίσκεις Δουλειά - Εκτεταμένα παραδείγματα με πραγματικά παραστατικά - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα & Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
July
 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ Αγροτικών Προϊόντων από το Α έως το Ω
Εισηγητές : Σπηλιόπουλος Νεκτάριος
12
July
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
12
July
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, MANAGERIAL SKILLS
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
15
July
 
PRO SEMINARS_ΑΘΗΝΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
img

Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing) - Θεωρία και Πράξη

Περισσότερα...

img

Οι Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του Χ. Καρατζά - Εκδόσεις PIM (Τιμή ανά τεμάχιο 63,60)

Περισσότερα...

img

Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ - Έκδοση 2019 - Λαναράς Δ. Κων/νος - Εκδόσεις Σάκκουλα

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©