Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
5 - 07 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Ευλογημένος να ναι εκείνος που μη έχοντας τίποτε να πει, απέχει από το να μας δώσει λεκτικές αποδείξεις για το γεγονός αυτό.
George Eliot
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Επιχειρήσεις που δέχονται κάρτες πληρωμών: Ενημέρωση της ΕΕΤ για την ασφάλεια των συναλλαγών
• Διευκρινίσεις για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και από οντότητες εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ
• Από Τετάρτη, 10 Ιουλίου, οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών
• Εκτός λειτουργίας το sepenet.gr τη Δευτέρα 22 Ιουλίου - Επικαιροποίηση e-mail για λήψη εγγράφων και πράξεων από το ΣΕΠΕ
• Πενταετής και δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής μετά την έκδοση της 732/2019 απόφασης του ΣτΕ - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1165/2018
• Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών - Προώθηση αυτοαπασχόλησης μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
• Πρόσβαση εργαζομένων στο «ΕΡΓΑΝΗ» - Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή πλατφόρμας
Άλλες ειδήσεις
• ΤτΕ: Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων για το μήνα Μάιο
• ΕΛΤΕ: Κριτήρια για παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες
• Παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2019 για την αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
• Διάκριση για την Ελλάδα - Ο Γ. Πιτσιλής Πρόεδρος του ΙΟΤΑ
• Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το ΟΕΕ και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Εκπτώσεις από την δεύτερη Δεύτερα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δεύτερα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα
Mίσθωση μεταφορικών μέσων (σκαφών) - Mίσθωση μεταφορικών μέσων (σκαφών)
Ε.2123/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β` Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β` Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2019
Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών - Πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72 - Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72
Yπόθεση C-242/18
Βάση επιβολής του φόρου - Μείωση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Καταγγελία συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων - Διορθωτική πράξη επιβολής φόρου - Πεδίο εφαρμογής - Πράξεις υποκείμενες στον φόρο - Παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας - Καταβολή “αποζημιώσεως” λόγω καταγγελίας έως τη λήξη της ισχύος της συμβάσεως - Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου - Βάση επιβολής του φόρου - Μείωση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας - Καταγγελία συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων - Διορθωτική πράξη επιβολής φόρου - Πεδίο εφαρμογής - Πράξεις υποκείμενες στον φόρο - Παράδοση αγαθών εξ επαχθούς αιτίας - Καταβολή “αποζημιώσεως” λόγω καταγγελίας έως τη λήξη της ισχύος της συμβάσεως - Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου
53118/542/2019
Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» - Τροποποίηση της 20794/2222/2012 (Β΄1466) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ»
30061/563/2019
Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18- 66 ετών - Πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18- 66 ετών
479/158654/2019
Τροποποίηση της 366/138268/21-12-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α` 89)» (Β`4831) - Τροποποίηση της 366/138268/21-12-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α` 89)» (Β`4831)
69483/ΔΕΚΝΤ61/2019
Ηλεκτρονική κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σχετικοί όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές - Ηλεκτρονική κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σχετικοί όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές
ΣΛΟΤ 1304/2019
Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων - Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων
ΣΛΟΤ 1394/2019
Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης - Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης
1095079 ΕΞ 2019
Αντικαταστάσεις κωδικών - Αντικαταστάσεις κωδικών
75929/2019
Εσωτερικός κανονισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Οδηγίες) για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων - Εσωτερικός κανονισμός του Υπουργείου Οικονομικών (Οδηγίες) για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων
Ε.2124/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/2019 (Α`65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ) - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/2019 (Α`65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
7oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1207
0,8902
7,4671
10,6868
25,6350
323,9700
4,2670
1,9558
4,7275
7,4023
Περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Εκπτώσεις από την δεύτερη Δεύτερα του Ιουλίου έως τέλος Αυγούστου
Άρθρα - Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων - Μεταβίβαση μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, με βάση τον ν. 4548/2018
Άρθρα - Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)
Άρθρα - Φόρος υπεραξίας και μεταβίβασης ακινήτων κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72
Άρθρα - Mίσθωση μεταφορικών μέσων (σκαφών)
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις - Προστασία κύριας κατοικίας (ν. 4605/2019)
Άρθρα - Κουπόνια - Νέο άρθρο 12α του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρα - (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών - Βοηθήματα - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Άρθρα - Ρύθμιση 120 δόσεων στις επιχειρήσεις - Προεκλογική εξαγγελία;
Άρθρα - Φορολογική αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου ν. 3299/2004, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - ΣΟΛ ΑΕ
Άρθρα - Φορολογικοί έλεγχοι: Ποια έγγραφα από το αρχείο θα χρειαστεί να προσκομίσετε
Άρθρα - Τι ισχύει για τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοίων αναψυχής μετά και την τελευταία τροποποίηση ν. 4256/2014 με το άρθρο 51 του ν. 4569/2018
Άρθρα - Υποδείγματα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018
Άρθρα - Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους (μετά το ν. 4612/2019) και η Φορολογία Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών
Άρθρα - Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Έντυπο Ν
Άρθρα - Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
Άρθρα - Χαρτοσήμανση εμβασμάτων από μητρική εταιρεία σε θυγατρική της στο εξωτερικό
Άρθρα - Οδηγός «Φορολογικής Αναμόρφωσης» 2019 (Εξόδων και εσόδων) - Από το «λογιστικό» στο «φορολογητέο» αποτέλεσμα
Άρθρα - Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©