Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
20 - 06 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Δεν βρίσκουμε τους ανθρώπους γνωστικούς, εκτός από αυτούς που συμφωνούν με τη γνώμη μας.
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΤΕΑΕΠ: Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση ασφαλισμένων με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ` αυτό φορείς
• ΕΦΚΑ: Σχετικά με το συμβάν στο Δ` Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης
• Στο ΦΕΚ οι αποφάσεις με τις οποίες κηρύσσονται ως υποχρεωτικές τέσσερις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
• On line επίκαιρο εργατικό σεμινάριο: Οι τελευταίες εξελίξεις στην εργατική νομοθεσία με το νόμο 4611/2019
• Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας του κόμβου
• Παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο - Υπεγράφη η απόφαση
Άλλες ειδήσεις
• ΠΟΜΙΔΑ: «Σιωπηρή de facto δίμηνη παράταση της προθεσμίας κτηματογραφικής προανάρτησης Δήμου Αθηναίων»
• Μειώθηκαν οι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Μάιο
• ΔΕΕ: Κατά τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, οι καθηγητές συμβασιούχοι υπάλληλοι δημοσίου δικαίου δικαιούνται την ίδια μισθολογική προσαύξηση λόγω βαθμού με τους έχοντες την ίδια προϋπηρεσία καθηγητές δημοσίους υπαλλήλους εφόσον η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου προϋπηρεσίας αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής
• ΗΔΙΚΑ: Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής εφαρμογής για απονομή ΑΜΚΑ, ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας και εφαρμογών ΣΗΣ και ΠΦΥ την Κυριακή, 23 Ιουνίου
• Παράταση υποβολής αιτήσεων των επιχειρηματιών για τα προγραμμάτα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έως 24 Ιουνίου
• Εξακολουθεί να έχει ισχύ και μετά την 1/1/17 η προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων στον κλάδο ασθένειας σύμφωνα με το ν. 1276/82
• Ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων - Νέα απόφαση για τα ψηφιακά παιχνίδια
• Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση για τους δικαιούχους του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2019
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Α.1220/2019
Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού» - Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019 (Β΄38) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού»
53724/85/2019
Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ` εφαρμογή του ν. 4423/2016 - Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ` εφαρμογή του ν. 4423/2016
54240/Δ16.1323/2019
Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς - Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016 - Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς - Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
2/52597/ΔΠΓΚ/2019
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της νέας ταξινόμησης του Κρατικού Προϋπολογισμού
1566/122649/2019
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023 - Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023
26945/1074/2019
Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Μητρώο Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Υπόθεση C-608/17
Φόρος εταιριών - Όμιλος εταιριών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Έκπτωση ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής - Έννοια των “οριστικών ζημιών” - Εφαρμογή σε υποθυγατρική - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της μητρικής εταιρίας επιβάλλουσα να ανήκει η θυγατρική άμεσα στη μητρική - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της θυγατρικής εταιρίας που περιορίζει τον συμψηφισμό των ζημιών και τον απαγορεύει κατά το έτος της εκκαθαρίσεως - Φόρος εταιριών - Όμιλος εταιριών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Έκπτωση ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής - Έννοια των “οριστικών ζημιών” - Εφαρμογή σε υποθυγατρική - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της μητρικής εταιρίας επιβάλλουσα να ανήκει η θυγατρική άμεσα στη μητρική - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της θυγατρικής εταιρίας που περιορίζει τον συμψηφισμό των ζημιών και τον απαγορεύει κατά το έτος της εκκαθαρίσεως
Υπόθεση C-607/17
Φόρος εταιριών - Όμιλος εταιριών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Έκπτωση των ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής - Έννοια των “οριστικών ζημιών” - Συγχώνευση-απορρόφηση της θυγατρικής από τη μητρική εταιρία - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της θυγατρικής η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εκπτώσεως των ζημιών στο πλαίσιο συγχωνεύσεως μόνο για την οντότητα που τις εμφάνισε - Φόρος εταιριών - Όμιλος εταιριών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Έκπτωση των ζημιών εγκατεστημένης στην αλλοδαπή θυγατρικής - Έννοια των “οριστικών ζημιών” - Συγχώνευση-απορρόφηση της θυγατρικής από τη μητρική εταιρία - Νομοθεσία του κράτους εγκαταστάσεως της θυγατρικής η οποία προβλέπει τη δυνατότητα εκπτώσεως των ζημιών στο πλαίσιο συγχωνεύσεως μόνο για την οντότητα που τις εμφάνισε
751175/2019
Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ - Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ
324/751165/2019
Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει - Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει
Φ80020/οικ. 27113/Δ16.889/2019
Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127 του ν. 4611/2019 (Α`73) - Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 127 του ν. 4611/2019 (Α`73)
26706/1589/2019
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας» - Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας»
26708/1591/2019
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης - Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
26707/1590/2019
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου - Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου
26705/1588/2019
Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας - Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας
328/757159/2019
Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει - Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει
img

Οι Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας του Χ. Καρατζά - Εκδόσεις PIM (Τιμή ανά τεμάχιο 63,60)

Περισσότερα...

img

Εργατικές Διαφορές - Δικονομικά Ζητήματα - Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2019 - Σελ.: 472

Περισσότερα...

img

Η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ - Έκδοση 2019 - Λαναράς Δ. Κων/νος - Εκδόσεις Σάκκουλα

Περισσότερα...

 
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©