Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
10 - 06 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Όταν εκπληρώνω τα καθήκοντα που έχω προς τον εαυτό μου, νοιώθω μια απέραντη ευχαρίστηση.
Όσκαρ Ουάιλντ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΕΦΚΑ 2019 (παιδιών ασφαλισμένων - συνταξιούχων τ. ΟΑΕΕ)
• Προστασία πρώτης κατοικίας: Δήλωση στοιχείων επικοινωνίας και εκπροσώπησης των πιστωτών
• Επανυπολογισμός συντάξεων: Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ σχετικά με τις αιτήσεις των συνταξιούχων
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Οι 120 δόσεις. Ασφαλιστικές εισφορές διαχειριστών ΙΚΕ
• Ψηφίστηκε η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου - Ποιές διατάξεις καταργούνται
• Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ λόγω εκκαθάρισης: Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση
• Δανειολήπτες τ. ΟΕΚ: Με τροπολογία η επίδοτηση των τοκοχρεωλυτικών δόσεων
Άλλες ειδήσεις
• ΕΔΟΕΑΠ: Ρύθμιση οφειλών ασφαλισμένων του Οργανισμού σε 120 δόσεις - Διακανονισμός οφειλών υπόχρεων εργοδοτών
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα παράτασης της ανάρτησης των τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων
• Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το δεύτερο εξάμηνο 2019
• Κτηματολόγιο: Παρατείνεται η συλλογή δηλώσεων στις ΠΕ Εύβοιας, Αχαΐας, Μαγνησίας και Σποράδων
• Αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς: Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή
• Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Ευρώπη ανακοινώνει οκτώ χώρους που θα φιλοξενήσουν υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης
• Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της AAΔΕ
• Ανεξάρτητα από τον αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης η ασφάλιση στα βαρέα και ανθυγιεινά των προσώπων που εργάζονται στην καθαριότητα των χώρων δημόσιας εκπαίδευσης
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Χαρτοσήμανση εμβασμάτων από μητρική εταιρεία σε θυγατρική της στο εξωτερικό - Χαρτοσήμανση εμβασμάτων από μητρική εταιρεία σε θυγατρική της στο εξωτερικό
60/14/704781/2019
Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 - Αιτήσεις συνταξιούχων σχετικά με την έκδοση αποφάσεων για τον επανυπολογισμό των συντάξεων που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
25150/557/2019
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/ 1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’ 4837)” - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/ 1935/15-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2281) κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Δ13/ οικ./54653/2701/18-10-2018 (Β’ 4837)”
110/44485/4911/2019
Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και 30063/4796/2013 (Β΄2643) - Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και 30063/4796/2013 (Β΄2643)
Κοινή απόφαση ΤτΕ και Επ. Κεφαλαιαγοράς
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013 - Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4141/2013
1074205 ΕΞ 2019
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
18418/Δ1/6554/5-6-2019
Παράταση χρόνου λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). - Παράταση χρόνου λειτουργίας των Κλιμακίων Ομάδων, Υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Yπόθεση C-58/18
Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 2008/48/ΕΚ - Προσυμβατικές υποχρεώσεις - Άρθρο 5, παράγραφος 6 - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να αναζητήσει την καταλληλότερη πίστωση - Άρθρο 8, παράγραφος 1 - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να μη συνάψει τη σύμβαση δανείου σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα της πίστωσης - Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 2008/48/ΕΚ - Προσυμβατικές υποχρεώσεις - Άρθρο 5, παράγραφος 6 - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να αναζητήσει την καταλληλότερη πίστωση - Άρθρο 8, παράγραφος 1 - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να μη συνάψει τη σύμβαση δανείου σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα του καταναλωτή - Υποχρέωση του πιστωτικού φορέα να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα της πίστωσης
ΣτΕ 487/2019
Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, καλύπτονται από το κανονιστικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 του ΚΦΔ (Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος) - Οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, καλύπτονται από το κανονιστικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 46 του ΚΦΔ (Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος)
22785/896/2019
Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής τους - Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών του ΣΚΛΕ, τρόπος και ύψος αμοιβής τους
41832/2019
Καθορισμός ύψους επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2019 - Καθορισμός ύψους επιδόματος «οίκοι ενδιαίτησης και περίθαλψης» σε δικαιούμενους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου για το έτος 2019
24815/687/2019
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β` ημερολογιακό εξάμηνο 2019 - Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β` ημερολογιακό εξάμηνο 2019
24869/1507/2019
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας» - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»
52532/2192/2019
Σχετικά με διαχωρισμό οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης - Διαχωρισμός οριζοντίων ιδιοκτησιών χωρίς αλλαγή χρήσης - Εγκύκλιος ΥΠΕΝ
51775/1521/2019
Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α` βαθμού - Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α` βαθμού
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
6oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1171
0,8828
7,4680
10,7600
25,7930
326,5400
4,3038
1,9558
4,7625
7,4260
Περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ιουνίου 2018 - Μαΐου 2019 0,2% 0,2% 6 oς 2019
Μαΐου 2018 - Απριλίου 2019 0,8% 1,0% 5 oς 2019
Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019 0,7% 0,9% 4 oς 2019
Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019 0,5% 0,6% 3 oς 2019
Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 0,3% 0,4% 2 oς 2019
Περισσότερα
Σεμινάρια
11
June
 
PwC`s Academy - Μετάβαση από το Φορολογικό Ισοζύγιο σε ΔΠΧΑ
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
12
June
 
Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας Airbnb
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα & Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
13
June
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Θεωρια και Πραξη - Ενδοκοινοτικες Συναλλαγες - Εισαγωγες Γ
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
13
June
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ στο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
17
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
17
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
17
June
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
17
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Διαχειριση Ιστοσελιδας, WordPress - Social Media - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
17
June
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Θεωρία και Πρακτική Εξάσκηση για νέους λογιστές - Μαθαίνεις Επάγγελμα ... Βρίσκεις Δουλειά - Εκτεταμένα παραδείγματα με πραγματικά παραστατικά - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
17
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
June
 
PwC`s Academy - Advanced Business Analytics
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
18
June
 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
18
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Συμβασεις - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΝΗ - Πινακας Προσωπικου - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
June
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©