Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
23 - 05 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η πολιτική δεν είναι κακό επάγγελμα. Αν πετύχεις, έχεις πολλές ανταμοιβές, ενώ αν αποτύχεις, μπορείς πάντα να γράψεις ένα βιβλίο.
Ρόναλντ Ρήγκαν
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ενεργοποιείται ξανά από αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων Α21
• ΟΒΕ: Μέχρι 100 ευρώ θα ισχύουν οι λιανικές αποδείξεις του συστήματος εισροών-εκροών και για επαγγελματική χρήση
• Μεταφορικό Ισοδύναμο: Και στα ΚΕΠ η υποβολή αίτησης όταν υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης
• Εισφορές Απριλίου: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής
• Η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1.6.2019
• Λογιστικός χειρισμός απορρόφησης θυγατρικής εταιρείας από τη μητρική της εταιρεία - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• Τροπολογία του ΥπΑΑΤ για νόμιμους ιδιοκτήτες οικοπέδων ενόψει της κατάρτισης του Κτηματολογίου
• Νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ στις 28 Μαΐου
• ΔΕΕ - Το Γενικό Δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή αποζημίωσης κατά της ΕΚΤ λόγω της αναδιάρθρωσης του ελληνικού δημοσίου χρέος το 2012
• ΕΤΕΑΕΠ: Δελτίο τύπου για τις 120 δόσεις - Οδηγός σχετικά με τη διαδικασία
• Αύριο καταβάλονται οι συντάξεις Δημοσίου για το μήνα Ιούνιο
• Τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα «Λογιστική - Ελεγκτική» και «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις»
• Tax Flash: Ένα νέο εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
16501/2019
Υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου, κατοίκου νησιού για το μέτρο Μεταφορικό Ισοδύναμο, αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) - Υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου, κατοίκου νησιού για το μέτρο Μεταφορικό Ισοδύναμο, αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αντίστοιχου εντύπου, που διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
51362/2019
Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ` επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ` επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Α.1173/2019
Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14) - Διαδικασία είσπραξης εσόδων υπέρ Δημοσίου προερχόμενα από επιβαλλόμενα πρόστιμα αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματικής νομοθεσίας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, κατ` εφαρμογή της παραγράφου 5 άρθρου 105 ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α΄14)
35963/ΓΔ1.410/2019
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε. - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων και των Τμημάτων του Σ.ΕΠ.Ε.
81641/2019
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 την 24.05.2019 - Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 την 24.05.2019
1074680 ΕΞ 2019
Οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 και των υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάταξης σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 - Οδηγίες για την κατάταξη σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (Π.Θ.Ε.) των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018 και των υπαλλήλων για τους οποίους υπάρχει μεταβολή των κύριων καθηκόντων τους μετά τη διαδικασία της αρχικής τους κατάταξης σε Π.Θ.Ε. έως και 31.12.2018
182999/1135/2019
Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων - Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων
24
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή από τους υπόχρεους, δήλωσης αποθέματος προϊόντων απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών στο αρμόδιο τελωνείο
περισσότερα
25
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
24
May
 
PwC`s Academy - Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
25
May
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
May
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
27
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
27
May
 
PwC`s Academy - IFRS Update
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
28
May
 
PwC`s Academy - Μισθοδοσία στην Πράξη
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
28
May
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Παραπόνων και Ψυχολογίας Πελάτη
Εισηγητές : Κωνσταντακόπουλος Ανδρέας
28
May
 
PwC`s Academy - Η Εκτίμηση των Ακινήτων
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
28
May
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ KATA TA Ε.Λ.Π.
Εισηγητές : Ματθαίου Κωνσταντίνος
30
May
 
PwC`s Academy - Εταιρικοί Μετασχηματισμοί
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
30
May
 
PwC`s Academy: Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
31
May
 
Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο Σύστημα του Εργάνη (Διαδικασία, Εκκαθάριση Πληρωμής ,Έντυπα Ελέγχου)
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
01
June
 
ΕΦΕΕΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Εισηγητές : Χριστόπουλος Γιώργος
03
June
 
PwC`s Academy - Αναβαλλόμενη Φορολογία/ Deferred Taxation
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
03
June
 
PwC`s Academy - Κοστολόγηση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα ΔΠΧΑ (IFRS)
Εισηγητές : Κριαράς Ευστάθιος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©