Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
17 - 05 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος.
Φρήντριχ Νίτσε
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Διαθέσιμη η υποβολή του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2018
• Πρόστιμα ΚΦΔ και υποβολή δηλώσεων Ε9 και ΕΝΦΙΑ - Κοινοποίηση των νέων διατάξεων και παραδείγματα από την ΑΑΔΕ
• Ύψος ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων με «μπλοκάκι»
• ΕΦΚΑ: Βεβαιώσεις εισφορών για φορολογική χρήση
• Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4611/2019 - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
• Διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης - Οδηγίες από την ΑΑΔΕ
• Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στον καφέ, τα ποτά και τα ροφήματα από 20.5.2019 - Αναλυτικά ποιά αγαθά και υπηρεσίες μεταφέρονται στο χαμηλό συντελεστή
Άλλες ειδήσεις
• Τρίμηνη παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδικοκτησίας σε όλη τη χώρα για τους κάτοικους εξωτερικού - Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων σε Δ. Αττική και Νήσους - Παράταση σε Κάρπαθο και Κάσο
• Από Δευτέρα 20/05 οι αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ
• ΥΠΕΝ: Η τροπολογία για το Κτηματολόγιο αφορά συγκεκριμένες περιοχές με Υπουργικές Αποφάσεις
• Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και λήξη προθεσμίας υποβολών «Γενική Επιχειρηματικότητα»
• Πιστώνεται σήμερα το απόγευμα η 13η σύνταξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων
• ΣΟΛΠ: Αίτημα για αναστολή έκδοσης νέων εντολών τακτικού ελέγχου
• ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019
• Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή συντάξεων για τον Ιούνιο από τον ΕΦΚΑ
• Φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων - Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 4608/2019
• Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ
• Μέχρι 18 Ιουνίου οι αιτήσεις για την Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2019
• Με εργόσημο οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων
• Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τη Φορολογική Διοίκηση όπως διαμορφώθηκε στο τελικό κείμενο
• Η ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ψηφίστηκε
• Εταιρεία η οποία έχει συμμετοχή σε κοινοπραξία η συγγενή εταιρεία, δεν έχει θυγατρικές και ταυτόχρονα δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 17-19 του ΔΛΠ 28 ή της παραγράφου 4(α) του ΔΠΧΑ 10, δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αλλά υποχρεωτικά ενσωματώνει (λογιστικοποιεί) τις επενδύσεις αυτές με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της καθαρής θέσης - ΣΟΛ ΑΕ
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΝΣΚ 23/2019
Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 226/1992, που ορίζουν ως προϋπόθεση για τη σύσταση ελεγκτικής εταιρείας, την υποχρεωτική συμμετοχή δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στη δύναμή της - Εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 226/1992, που ορίζουν ως προϋπόθεση για τη σύσταση ελεγκτικής εταιρείας, την υποχρεωτική συμμετοχή δύο τουλάχιστον Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στη δύναμή της
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις
Έντυπο Ν - Έντυπο Ν
Ε.2080/2019
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Δ.15/Δ`/11183/286/2019
Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 - Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
Ε.2082/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας
4611/2019
Νόμος 4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-566/17
Έκπτωση του φόρου εισροών – Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ – Υποκείμενος στον φόρο που ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες – Αποκτηθέντα αγαθά και ληφθείσες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση τόσο υποκείμενων όσο και μη υποκείμενων στον ΦΠΑ πράξεων - Έκπτωση του φόρου εισροών – Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ – Υποκείμενος στον φόρο που ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες – Αποκτηθέντα αγαθά και ληφθείσες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση τόσο υποκείμενων όσο και μη υποκείμενων στον ΦΠΑ πράξεων
ΣτΕ 380/2019
Δεν είναι εικονικό το τιμολόγιο που ακυρώθηκε, από τον εκδότη-επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής - Δεν είναι εικονικό το τιμολόγιο που ακυρώθηκε, από τον εκδότη-επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής
1071126 ΕΞ 2019
Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων - Ενίσχυση Δ.Ο.Υ. και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. με προσωπικό για τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων
62/4/2019
Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ.) - Καθορισμός ωραρίου συναλλαγών και εξυπηρέτησης κοινού στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν.Π.Δ.Δ.)
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Φόρος εισοδήματος εργοληπτών - Φόρος εισοδήματος εργοληπτών
Ε.2081/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α`66) - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α`66)
1071596 ΕΞ 2019
Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ` εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου - Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού 561/2019 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι προβλέπονται στον κατ` εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, όσον αφορά παρασκευάσματα και κονσέρβες φιλέτων τόνου
18
May
 
Υποχρεώσεις αύριο
Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που βρίσκονταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα την 9η Μαΐου 2019
περισσότερα
19
May
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για αυτή την ημέρα
περισσότερα
Σεμινάρια
18
May
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Σαββατοκύριακου-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
20
May
 
PwC`s Academy - ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Διήμερη παρουσίαση του νέου προτύπου
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
20
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
20
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
20
May
 
PwC`s Academy - Πρακτικά Θέματα Κτηματολογίου / Έντυπο Ε9 και ο ΕΝΦΙΑ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
20
May
 
PwC`s Academy - Strategic Business Planning
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
21
May
 
PwC`s Academy - Απαραίτητες Γνώσεις Λογιστικής
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
21
May
 
PwC`s Academy - Cash Flow Statements
Εισηγητές : Αφράτης Άγγελος
21
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
21
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα & Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
21
May
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Συμβασεις - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΝΗ - Πινακας Προσωπικου - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
21
May
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Θεωρία και Πρακτική Εξάσκηση για νέους λογιστές - Μαθαίνεις Επάγγελμα ... Βρίσκεις Δουλειά - Εκτεταμένα παραδείγματα με πραγματικά παραστατικά - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
22
May
 
Τελευταίες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ Αλλαγές και Ειδικά θέματα – Επίκαιρο
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
22
May
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΦΠΑ-ΕΛΠ Μη Κερδοσκοπικών Προσώπων
Εισηγητές : Μιχελινάκης Ευάγγελος
23
May
 
PwC`s Academy - Τεκμηρίωση Τιμών Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing)
Εισηγητές : Εισηγητής PwC
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©