Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
10 - 04 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι αρετές ενώνονται με τοπροσωπικό συμφέρον, όπως τα ποτάμια ενώνονται με τη θάλασσα
Λα Ροσφουκώ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Μέχρι 31.12.2019 η υπεύθυνη δήλωση για διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
• Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρατήρια καυσίμων και τη διασύνδεση ΦΗΜ και διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών
• Νέος ανανεωμένος φορολογικός οδηγός «Δηλώσεις 2019»
• On line σεμινάριο: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΑΕ-ΕΠΕ)
Άλλες ειδήσεις
• TIR: Νέες διαδικασίες στο καθεστώς διαμετακόμισης με απόφαση της ΑΑΔΕ
• Κ. Κόλλιας: «Όχι σε οφειλέτες δύο ταχυτήτων»
• Από 1η Νοεμβρίου η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής
• Περιφερειακές-δημοτικές εκλογές: Θεώρηση ειδικού βιβλίου εσόδων-εξόδων και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών
• Παρατείνεται η προθεσμία συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές της ΠΕ Ηρακλείου - Σημαντική διευκρίνιση: Η τρέχουσα συλλογή δηλώσεων αφορά μόνο νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο για πρώτη φορά
• Παραβάσεις ΚΒΣ με τον προγενέστερο ΚΦΕ (ν. 2238/1994) - Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου
• Απορρίφθηκε η έφεση των εργοδοτικών οργανώσεων στον επισιτισμό κατά της Δ.Α. Τριμ 7/2018
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣΛΟΤ 479/2019
Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής - Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής
ΣΛΟΤ 563/2019
Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσης - Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσης
Ε.2056/2019
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
13734/538/2019
Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας - Ανάπτυξη και Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Ειδικών και Εθνικών Μητρώων Ανηλίκων, Αναδοχής και Υιοθεσίας
1048863 ΕΞ 2019
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10¬03-2017 (Β` 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής - Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10¬03-2017 (Β` 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Αρχής
1053078 ΕΞ 2019
Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές - Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
26063/2019
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (Α` 50) - Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (Α` 50)
1053051 ΕΞ 2019
Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.2238/1994 - Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.2238/1994
Α.1098/2019
Απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας-Εγκεκριμένος παραλήπτης-Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR-Εγκεκριμένος εκδότης - Απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας-Εγκεκριμένος παραλήπτης-Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR-Εγκεκριμένος εκδότης
11
Apr
 
Υποχρεώσεις αύριο
Δεν υπάρχουν φορολογικές Υποχρεώσεις για σήμερα
περισσότερα
12
Apr
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 12 Απριλίου 2019
Υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο, μηνός Φεβρουαρίου 2019 για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης
περισσότερα
Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Απριλίου 2018 - Μαρτίου 2019 0,7% 0,9% 4 oς 2019
Μαρτίου 2018 - Φεβρουαρίου 2019 0,5% 0,6% 3 oς 2019
Φεβρουαρίου 2018 - Ιανουαρίου 2019 0,3% 0,4% 2 oς 2019
Ιανουαρίου 2018 - Δεκεμβρίου 2018 0,5% 0,6% 1 oς 2019
Δεκεμβρίου 2017 - Νοεμβρίου 2018 0,8% 1,0% 12 oς 2018
Περισσότερα
Σεμινάρια
11
April
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
12
April
 
PwC`s Academy - Τεχνική και Διαδικασίες Εισαγωγών – Εξαγωγών
Εισηγητές : Αιγυπτιάδης Απόστολος
12
April
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
13
April
 
Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης που πρέπει να έχει η επιχείρηση σας
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
13
April
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Στόχος σεμιναρίου η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων μηχανογραφημένης λογιστικής, ΦΠΑ, εργατικών & μισθοδοσίας, ενδοκοινοτικών συναλλαγών καθώς και φοροτεχνικών θεμάτων - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
13
April
 
Λ.Σ.Α.: ΟΙ ΑΛΛΑΓEΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Εισηγητές : Ραπανάκης Πέτρος
13
April
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
15
April
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, TRANSFER PRICING - ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Εισηγητές : Τζίφας Γεώργιος
15
April
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
April
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Βοηθων Λογιστων & Γραμματεων - Διαχειριση Ιστοσελιδας, WordPress - Social Media - Β4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
April
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Θεωρια και Πραξη - Ενδοκοινοτικες Συναλλαγες - Εισαγωγες Γ
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
April
 
PwC`s Academy - Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2019 - Ανάλυση Εντύπων και νέου Ε3
Εισηγητές : Σαφαρής Αθανάσιος
16
April
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
16
April
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ιδρυσης λογιστικων γραφειων - Απλογραφικη Μεθοδος - Βιβλια Χειρογραφα & Μηχανογραφημενα - ΕΛΠ - Υπολογισμος φορων - ΦΠΑ - Συμπληρωση Δηλωσεων Ο.Ε, Ε.Ε, Ατομικες - Α4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
16
April
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
img

Λογιστική τραπεζών & εταιρειών leasing, factoring και forfaiting - Τρίτη έκδοση, Διπλογραφία - Σελ.: 920

Περισσότερα...

img

Φορολογικές Σημειώσεις 2019 - Κορομηλάς Γεώργιος (Κυκλοφορεί προσεχώς)

Περισσότερα...

img

«Φορολογική Δήλωση 2019 - Πρακτικός οδηγός συμπλήρωσης για ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» - Εκδόσεις EpsilonNet (Κυκλοφορεί από 09/04/2019)

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©