Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
20 - 03 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
«Οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη αξία σ’ αυτό που επιθυμούν και δεν το αποκτούν, απ’ όση πραγματικά αυτό έχει.»
Γουίλιαμ Σαίξπηρ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΕΦΚΑ: Αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
• ΕΦΚΑ: Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας Μη μισθωτών
• Εκπαίδευση στη λογιστική και φορολογία: Πρακτική προσέγγιση. Πρόγραμμα κατάρτισης 2019-2020
• Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Πρακτικά θέματα καθημερινής χρήσης
• Κτηματογράφηση - Περιοχές και ημερομηνίες. Τι ισχύει για τους ομογενείς
Άλλες ειδήσεις
• Δημοτικοί και Περιφερειακοί συνδυασμοί: Χορήγηση ΑΦΜ και τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων
• Διαθέσιμη στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων η ενέργεια του αιτήματος ελέγχου για το καθεστώς των «Νέων Ανεξάρτητων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
• Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς «Συνέργειες & Δικτυώσεις» του ν. 4399/2016
• Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
• ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια, παγιοποίηση της έκπτωσης 10%
• ΣΟΛΝΘ: Πρόταση για παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων ΜΥΦ έτους 2018
• «Ασφαλιστικό: Σε δεινή θέση οι επιστήμονες» - Κοινή συνέντευξη τύπου Επιστημονικών Φορεών
• «Πόθεν έσχες»: Αίτημα ΠΟΦΕΕ για μεταφορά της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής
• Brexit: Το Συμβούλιο εγκρίνει σειρά μέτρων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Πότε παρέχονται απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις ναυλώσεις πλοίων και εκμισθώσεις αεροσκαφών - κρουαζιέρες - Πότε παρέχονται απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις ναυλώσεις πλοίων και εκμισθώσεις αεροσκαφών - κρουαζιέρες
Άρθρα
Η εορτή της 25ης Μαρτίου - Η εορτή της 25ης Μαρτίου

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
1041826 ΕΞ 2019
Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. - Παράταση ισχύος της υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
ΔΒ3Η/οικ.9032/2019
A’ Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 52 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - A’ Τροποποίηση παραρτήματος του άρθρου 52 της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4898/Β΄/2018), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Δ3(α)/17266/2019
Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 4ου τριμήνου 2018 - Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 4ου τριμήνου 2018
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/2019
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
20221/2019
Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών - Α.Φ.Μ. Δημοτικών και Περιφερειακών συνδυασμών
20211/2019
Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών - Βιβλία εσόδων και εξόδων δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών
Δ3(α)92282/2019
Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής - Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, κατόπιν αιτήματος μείωσης τιμής
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Η εορτή της 25ης Μαρτίου
Άρθρα - Πότε παρέχονται απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις ναυλώσεις πλοίων και εκμισθώσεις αεροσκαφών - κρουαζιέρες
Άρθρα - Γρίφος η έννοια των δικαιωμάτων
Άρθρα - Το ζήτημα της φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων
Άρθρα - Πόθεν έσχες: Οδηγός δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων
Άρθρα - Η νέα νομοθεσία (ν. 4601/2019) για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς - 32 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε
Άρθρα - Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
Άρθρα - Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
Άρθρα - Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών
Άρθρα - Εργασιακές σχέσεις υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων
Άρθρα - Η μη έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας και η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών - παραδείγματα, κυρώσεις (Upd)
Άρθρα - Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα»
Πρακτικός Οδηγός - Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες - Υποχρεώσεις και ευθύνες λογιστών
Βοήθημα - Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2018
Άρθρα - Τα νέα δεδομένα στην ανάλωση κεφαλαίου και τα τεκμήρια διαβίωσης
Άρθρα - Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο µη εγκατεστηµένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 47β ν.2859/2000)
Κωδικοποιημένο Συνυποσχετικό - Οικειοθελούς Παροχής Ναυτιλιακής Κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο
Άρθρα - (ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]
Άρθρα - Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
Άρθρα - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
img

Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης και Κατοχής Ακινήτων - Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 9η 2018

Περισσότερα...

img

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ του Γ. Αληφαντή - 8η έκδοση 2019

Περισσότερα...

img

Λογιστική τραπεζών & εταιρειών leasing, factoring και forfaiting - Τρίτη έκδοση, Διπλογραφία - Σελ.: 920

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©