Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
8 - 03 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Κάθε κοινωνική συναναστροφή απαιτεί αμοιβαία προσαρμογή και διάθεση, γι αυτό όσο πιο μεγάλη τόσο και πιο ανούσια. Εντελώς ο εαυτός του κανείς μπορεί να είναι μόνο εφόσον μένει μόνος του. Μόνον τότε είναι ελεύθερος.
Άρθουρ Σοπενχάουερ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• ΓΕΜΗ: Τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις εγγράφονται στο Μητρώο
• Επίκαιρα on line σεμινάρια από τον κόμβο τις επόμενες ημέρες
• (Upd) Διαθέσιμη η πλατφόρμα αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού 2019 από την Πέμπτη 7 Μαρτίου - Πάνω από 124.000 οι αιτήσεις
Άλλες ειδήσεις
• Εκθέσεις συστήματος «ΗΛΙΟΣ», Οκτώβριος - Νοέμβριος 2018
• Παρουσία ΠΟΦΕΕ στην εκδήλωση της ΑΑΔΕ για τις αλλαγές των δηλώσεων υποβολής παρακρατούμενων φόρων
• Στο 1,9% η ανάπτυξη για το 2018 σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ
• Την ικανοποίηση του εκφράζει ο ΣΘΕΒ για τη μείωση του φόρου μερισμάτων
• Έρευνα για τις τιμές προϊόντων εν όψει της περιόδου της Σαρακοστής
• «No Deal Brexit»: Ομιλία του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλή σε ημερίδα
• 18η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους
• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: Το Συμβούλιο απορρίπτει το σχέδιο καταλόγου των χωρών υψηλού κινδύνου της Επιτροπής
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή - Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 3/2019
σε εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης. - σε εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για 8.933 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
28800/2019
Σχετικά με την εγγραφή τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Σχετικά με την εγγραφή τουριστικών καταλυμάτων (ατομικών επιχειρήσεων) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
ΣΛΟΤ 304/2019
Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων - Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 997/2018
Μεταβίβαση επιχείρησης - Εργαζόμενοι των οποίων λόγω μεταβίβασης της επιχειρήσεως κ.λπ. οι θέσεις εργασίας παύουν να υφίστανται στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος - Μεταβίβαση επιχείρησης - Εργαζόμενοι των οποίων λόγω μεταβίβασης της επιχειρήσεως κ.λπ. οι θέσεις εργασίας παύουν να υφίστανται στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος
ΣτΕ 2812/2018
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου, νομιμοτόκως σε αλλοδαπή ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου, νομιμοτόκως σε αλλοδαπή ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα
Yπόθεση C-278/18
Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Απαλλαγή - Άρθρο 13, B, στοιχείο βʹ- Αγρομίσθωση και μίσθωση ακινήτων - Έννοια - Σύμβαση για την παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως αγροτικών εκτάσεων που καλύπτονται από αμπέλια - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Απαλλαγή - Άρθρο 13, B, στοιχείο βʹ- Αγρομίσθωση και μίσθωση ακινήτων - Έννοια - Σύμβαση για την παραχώρηση της γεωργικής εκμεταλλεύσεως αγροτικών εκτάσεων που καλύπτονται από αμπέλια
Α.1077/2019
Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης - Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης
ΔΔΑΔ Ε 1191816 2018
Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α` 94) - Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας Διαχείρισης Απόδοσης των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4389/2016 (Α` 94)
ΣΛΟΤ 237/2019
Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2 - Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2
Α.1071/2019
Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/ 03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/B΄/24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών» - Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/ 03-03-2017 (ΦΕΚ 1000/B΄/24-03-2017) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όροι και προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών»
142/41855/2019
Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671) - Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)
ΣΛΟΤ 345/2019
Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004 - Εγγραφές διανομής κερδών Ν.3229/2004
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
3oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1342
0,8695
7,4614
10,5703
25,6790
317,3300
4,3445
1,9558
4,7567
7,4135
Περισσότερα
Σεμινάρια
12
March
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
March
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ) -Τμήμα Πρωϊνό
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
March
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Τμήμα Πρωϊνό
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
March
 
ΣΟΛΝΘ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ
Εισηγητές : Ερκέκογλου Ελευθέριος
13
March
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
Εισηγητές : Λεβεντάκης Δημήτριος
13
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
13
March
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
March
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
13
March
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων και Νομικών Προσώπων-Οντοτήτων
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
14
March
 
PwC
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
14
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - ΕΛΠ - Ειδικα Λογιστικα Θεματα - Συμπληρωση Δηλωσεων Εταιρειων Α.Ε - Ε.Π.Ε - Ο.Ε - Ε.Ε - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
March
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, IFRS Learning & Assessment Programme by ICAEW
Εισηγητές : Σεραφείμ Κώστας
15
March
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
15
March
 
ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Management (FM)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
15
March
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Θεωρια και Πραξη - Ενδοκοινοτικες Συναλλαγες - Εισαγωγες Γ
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©