Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
4 - 03 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Το «Ναι μεν, αλλά...» δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά...
Ε.Κ.
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Πληρωμές στην ΕΕ: Έγκριση της μεταρρύθμισης για τη μείωση των τελών και της αύξησης της διαφάνειας
• Παρατείνεται έως 8-11-2019 η αυτόβουλη κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων
• Εντός του Μαρτίου οι δηλώσεις - Μέσα στην εβδομάδα η εφαρμογή δήλωσης μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων - Αλλάζει η διαδικασία των βεβαιώσεων αποδοχών
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Το παλίμψηστο του χρόνου και η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών
Άλλες ειδήσεις
• ΓΣΕΕ: Πως αμείβεται η Καθαρά Δευτέρα
• Επ. Κεφαλαιαγοράς: Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ
• Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»
• Δικαίωση της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιστρέφονται και μπορούν να απορροφηθούν από αγροτικά προγράμματα 72 εκατ. ευρώ
• Tax Flash: Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών - Υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών
Άρθρα
Εργασιακές σχέσεις υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων - Εργασιακές σχέσεις υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 132/2016
Σε τέλος χαρτοσήμου δεν υπόκειται ο οποιοσδήποτε τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, ο οποίος δύναται να κινείται από διάφορες αιτίες, αλλά μόνο ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός που έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση, δηλαδή αυτός που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου, για την υποβολή του δε σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται οι σχετικές με αυτόν εγγραφές στα βιβλία του επιτηδευματία να περιέχουν όλα τα στοιχεία που συνιστούν κατά νόμο την έννοια της συμβάσεως δανείου, χωρίς να επιτρέπεται πάντως να συναχθεί η συνομολόγηση τέτοιας συμβάσεως από εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες έννομες σχέσεις - Σε τέλος χαρτοσήμου δεν υπόκειται ο οποιοσδήποτε τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, ο οποίος δύναται να κινείται από διάφορες αιτίες, αλλά μόνο ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός που έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση, δηλαδή αυτός που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου, για την υποβολή του δε σε τέλος χαρτοσήμου απαιτείται οι σχετικές με αυτόν εγγραφές στα βιβλία του επιτηδευματία να περιέχουν όλα τα στοιχεία που συνιστούν κατά νόμο την έννοια της συμβάσεως δανείου, χωρίς να επιτρέπεται πάντως να συναχθεί η συνομολόγηση τέτοιας συμβάσεως από εγγραφές που αναφέρονται σε άλλες έννομες σχέσεις
Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-116/16 και C-117/16
Απαλλαγή των κερδών που διανέμονται από εταιρίες ενός κράτους μέλους σε εταιρίες άλλων κρατών μελών - Δικαιούχος των διανεμομένων κερδών - Κατάχρηση δικαιώματος - Εταιρία εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος καταβάλλουσα σε συνδεδεμένη εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος μερίσματα τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια, στο σύνολό τους ή σχεδόν στο σύνολό τους, εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Θυγατρική εταιρία υπέχουσα την υποχρέωση να παρακρατεί στην πηγή τον φόρο επί των κερδών - Απαλλαγή των κερδών που διανέμονται από εταιρίες ενός κράτους μέλους σε εταιρίες άλλων κρατών μελών - Δικαιούχος των διανεμομένων κερδών - Κατάχρηση δικαιώματος - Εταιρία εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος καταβάλλουσα σε συνδεδεμένη εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος μερίσματα τα οποία μεταφέρονται στη συνέχεια, στο σύνολό τους ή σχεδόν στο σύνολό τους, εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Θυγατρική εταιρία υπέχουσα την υποχρέωση να παρακρατεί στην πηγή τον φόρο επί των κερδών
ΔΕΔ 213/2019
Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη - Λήψη εικονικών τιμολογίων - Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη - Λήψη εικονικών τιμολογίων
ΣτΕ 2651/2018
ΦΠΑ - Ευθύνη τρίτου για την καταβολή του φόρου - ΦΠΑ στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής - ΦΠΑ - Ευθύνη τρίτου για την καταβολή του φόρου - ΦΠΑ στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκ. 58/2019
Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ - Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις - Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις
7135/81/2019
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας. - Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.
1032861 ΕΞ 2019
Κοινοποίηση διατάξεων περί αναπροσαρμογής μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη στέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών - Αναπροσαρμογή μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη στέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4583/2018
Σεμινάρια
05
March
 
Εργατικά - Μηχανογράφηση Εργατικών (Πρόγραμμα 100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών_Τμήμα Απογευματινό
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
05
March
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
05
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
05
March
 
GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
05
March
 
GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
05
March
 
GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
06
March
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, Budgeting & Financial Planning
Εισηγητές : Χαραλαμπίδης Γεώργιος
06
March
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κ.ΛΠ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αργυρός Ηλίας
06
March
 
Λ.Σ.Α.: ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
07
March
 
PwC`s Academy - Λογιστικά Αρχεία και Παραστατικά Πωλήσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014) 11η Διοργάνωση
Εισηγητές : Τζήμας Ιωάννης
07
March
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Τουρισμου / Υπαλληλος Υποδοχης – Κρατησεων / βοηθος λογιστη - Λειτουργια ξενοδοχειακης Οντοτητας, με εκμαθηση πιστοποιημενου ERP ξενοδοχειακου προγραμματος - Β5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
08
March
 
ALTIUM TRAINING: ACCA | Audit and Assurance (AA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
08
March
 
ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Financial Management (AFM)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
08
March
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Auditing in Practice)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
12
March
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©