Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
11 - 02 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η ζωή δεν έχει να κάνει με το να βρεις τον εαυτό σου, αλλά με το να τον δημιουργήσεις.
Τζωρτζ Μπέρναρντ Σω
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Υπογραφή ΣΣΕ για τους εργαζομένους στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας
• Συγχωνεύσεις, διασπάσεις και μετατροπές: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς
• Από αύριο, 12/02, οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• Το σχόλιο της Δευτέρας - Τίτλοι κτήσης ή μισθωτή υπηρεσία;
• Η «αξιόλογη» εφάπαξ φορολογία των ευπόρων εν έτει 1949
Άλλες ειδήσεις
• ΟΕΕ: «Μονόδρομος το πλαφόν στο επιτόκιο των μικροχρηματοδοτήσεων»
• Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων στο 10% ζητά ο ΣΒΕ
• Μεταφορικό Ισοδύναμο: Διευκρινίσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και συμμετοχής για τις επιχειρήσεις
• ΕΛΤΕ: Διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για το 2019
• Στο λιβάδι με τις κόκκινες παπαρούνες
• Σε αργία τέθηκαν δύο επιθεωρητές του ΣΕΠΕ που προχωρούσαν σε παράτυπες διαγραφές προστίμων
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2019
προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019» - προς εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019»
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων - Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 1940/2018
Το τεκμήριο ΕΙΧ εφαρμόζεται και για φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που έχουν ξένους αριθμούς και κυκλοφορούν στην Ελλάδα - Το τεκμήριο ΕΙΧ εφαρμόζεται και για φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που έχουν ξένους αριθμούς και κυκλοφορούν στην Ελλάδα
ΔΕΔ 5063/2018
Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή - Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή
Υπόθεση C-49/18
Μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας - Μείωση των αποδοχών στην εθνική δημόσια διοίκηση - Σχετικές λεπτομέρειες - Διαφοροποιημένες επιπτώσεις - Κοινωνική πολιτική - Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία - Οδηγία 2000/78/ΕΚ - Άρθρο 2, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρο 21 - Ανεξαρτησία των δικαστών - Μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας - Μείωση των αποδοχών στην εθνική δημόσια διοίκηση - Σχετικές λεπτομέρειες - Διαφοροποιημένες επιπτώσεις - Κοινωνική πολιτική - Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία - Οδηγία 2000/78/ΕΚ - Άρθρο 2, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρο 21 - Ανεξαρτησία των δικαστών
Υπόθεση C‑231/18
Οδικές μεταφορές - Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 - Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 - Υποχρέωση χρήσεως ταχογράφου - Εξαίρεση όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία - Οδικές μεταφορές - Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 - Κανονισμός (ΕΕ) 165/2014 - Υποχρέωση χρήσεως ταχογράφου - Εξαίρεση όσον αφορά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων από αγροκτήματα σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία
32/15688/2019
Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020». - Καθορισμός διαδικασιών απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020».
137027/ΕΥΣΣΑ2394/2019
Τροποποίηση της 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ 677 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - Τροποποίηση της 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικής απόφασης που αφορά στις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ 677 Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192/2019
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε. - Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ετεροδημότη, αίτησης υπεύθυνης δήλωσης Έλληνα εκλογέα κατοίκου Ε.Ε.
Σεμινάρια
12
February
 
PwC`s Academy: Οικονομικά για Μη Οικονομικούς
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
12
February
 
YIELD MANAGEMENT για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
12
February
 
Yield Management για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
13
February
 
PwC`s Academy: Αναλυτική Παρουσίαση για Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Εισηγητές : Αναγνώστου Ευθύμιος
13
February
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ
Εισηγητές : Λεβεντάκης Δημήτριος
14
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Τουρισμου / Υπαλληλος Υποδοχης – Κρατησεων / βοηθος λογιστη - Λειτουργια ξενοδοχειακης Οντοτητας, με εκμαθηση πιστοποιημενου ERP ξενοδοχειακου προγραμματος - Β5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Συμβασεις - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΝΗ - Πινακας Προσωπικου - Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
15
February
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, MANAGERIAL SKILLS
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
15
February
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κ.ΛΠ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αργυρός Ηλίας
16
February
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Ανάλυση των Ελληνικών Διατάξεων & Κανονισμοί της Ε.Ε.
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
16
February
 
Μάθε να ΕΠΕΝΔΥΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ για κέρδη στα Χρηματιστήρια
Εισηγητές : Σοφιανόπουλος Παναγιώτης
16
February
 
ΣΟΛΝΘ Επίκαιρο Εργατικό και Ασφαλιστικό Σεμινάριο
Εισηγητές : Λιάζος Παλαιολόγος
18
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
February
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κ.ΛΠ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αργυρός Ηλίας
img

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Γ. Αληφαντή - 7η έκδοση 2019

Περισσότερα...

img

Διανεμόμενα κέρδη ΑΕ & ΕΠΕ του Γ. Αληφαντή - 8η έκδοση 2019

Περισσότερα...

img

Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών: Ανάλυση, ερμηνεία και εφαρμογή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 - Σελ.: 650

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©