Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
8 - 02 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η Λογική υπήρχε πάντα, αλλά όχι πάντα σε λογική μορφή.
Φρήντριχ Νίτσε
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Πρόγραμμα «2η Επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων»
• ΕΦΚΑ: Επικοινωνία με το Περιφερειακό Yποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας
• Επέκταση ΣΣΕ για τους εργαζόμενους σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις
• Νομοθετική ρύθμιση για τη συνέχιση καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
• ΕΦΚΑ: Τηλεφωνική επικοινωνία με το Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης
Άλλες ειδήσεις
• Φορολογικό Πανόραμα από την ΕΦΕΕΑ με πρακτικά θέματα για τον λογιστή-φοροτεχνικό
• Μέχρι 30 Απριλίου η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων Αιρετών για το έτος 2018
• Μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα στην εργασία: Προσωρινή συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4590/2019 για τη Δημόσια Διοίκηση και το ΑΣΕΠ - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
• ΠΟΦΕΕ: Πρότυπη Ατομική Σύμβαση Εργασίας
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας - Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
Άρθρα
Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών - Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
5387/81/2019
Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας - Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας
ΣΛΟΤ 28/2019
Εκθλιπτικό δικαίωμα - Εκθλιπτικό δικαίωμα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 2009/2018
Πρόστιμο μη ζήτησης, μη λήψης και σε περίπτωση άρνησης του πωλητή, μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου - Πρόστιμο μη ζήτησης, μη λήψης και σε περίπτωση άρνησης του πωλητή, μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου
ΣτΕ 1776/2018
Άρθρο 24 του Ν. 2214/1994. Η μη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, εντός των νομίμων προθεσμιών, δεν θίγει την εγκυρότητα των ανωνύμων μετοχών και των πιθανών μεταβιβάσεών τους εξ επαχθούς αιτίας, ούτε όμως και στην τελευταία αυτή περίπτωση, υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης μετοχών, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία δεν είχε ονομαστικοποιήσει τις μετοχές της - Άρθρο 24 του Ν. 2214/1994. Η μη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές, εντός των νομίμων προθεσμιών, δεν θίγει την εγκυρότητα των ανωνύμων μετοχών και των πιθανών μεταβιβάσεών τους εξ επαχθούς αιτίας, ούτε όμως και στην τελευταία αυτή περίπτωση, υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης μετοχών, εφόσον η ανώνυμη εταιρεία δεν είχε ονομαστικοποιήσει τις μετοχές της
ΔΕΔ 5149/2018
Μερική αποδοχή - Δαπάνες ανέγερσης επενδυτικού παγίου ατομικής όταν δεν καλύπτεται από επιδότηση θεωρείται αύξηση κεφαλαίου και εμπίπτει στα τεκμήρια - Μερική αποδοχή - Δαπάνες ανέγερσης επενδυτικού παγίου ατομικής όταν δεν καλύπτεται από επιδότηση θεωρείται αύξηση κεφαλαίου και εμπίπτει στα τεκμήρια
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημερωμένο)
e-Μητρώο Πλοίων - e-Μητρώο Πλοίων
Υπόθεση C-322/17
Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 67 - Αίτηση για χορήγηση οικογενειακών παροχών υποβληθείσα από πρόσωπο το οποίο έχει παύσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος αλλά εξακολουθεί να κατοικεί στο κράτος αυτό - Δικαίωμα λήψεως οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος - Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας - Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 67 - Αίτηση για χορήγηση οικογενειακών παροχών υποβληθείσα από πρόσωπο το οποίο έχει παύσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος αλλά εξακολουθεί να κατοικεί στο κράτος αυτό - Δικαίωμα λήψεως οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος - Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας
ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019 - Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019
ΣΛΟΤ 3382/2019
Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός
8920/2019
Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών - Ανακοίνωση Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
2oς 2019
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1367
0,8721
7,4667
10,2450
25,6930
318,1200
4,2887
1,9558
4,7575
7,4365
Περισσότερα
Σεμινάρια
09
February
 
Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης που πρέπει να έχει η επιχείρηση σας
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
09
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ -Τμήμα Σαββατοκύριακου-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
09
February
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, EXCEL Follow up - Level III
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
09
February
 
ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of Internatioanal Taxation (A.D.I.T.)
Εισηγητές : Πέρρου Κατερίνα
09
February
 
ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of International Taxation (A.D.I.T.)
Εισηγητές : Χατζηπαναγή Χριστιάνα
09
February
 
ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εισηγητές : Κουρμούσης Φώτης
10
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α -ADVANCE-ΕΛΠ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
February
 
Φορολογικός Έλεγχος ΜΜΕ μη Ελεγχόμενων από Ορκωτούς Λογιστές
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
February
 
PwC`s Academy: Οικονομικά για Μη Οικονομικούς
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
12
February
 
YIELD MANAGEMENT για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
12
February
 
Yield Management για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
13
February
 
PwC`s Academy: Αναλυτική Παρουσίαση για Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Εισηγητές : Αναγνώστου Ευθύμιος
13
February
 
ΠΑΣΔΕ Διαδικτυακά Live ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΦΕΡΟΝΤΩΝ
Εισηγητές : Λεβεντάκης Δημήτριος
14
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - Απο την ιδρυση Α.Ε εως το κλεισιμο ισολογισμου - Υπολογισμος ΦΠΑ, ΦΜΥ - Φορος Μερισματων - ΓΕΜΗ - Δηλωσεις ΕΝ, Ε3 - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
14
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Τουρισμου / Υπαλληλος Υποδοχης – Κρατησεων / βοηθος λογιστη - Λειτουργια ξενοδοχειακης Οντοτητας, με εκμαθηση πιστοποιημενου ERP ξενοδοχειακου προγραμματος - Β5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©