Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
6 - 02 - 2019
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη.
Aldοus Huxley
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Τα πρόσωπα, οι όροι και οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας ΕΦΚΑ και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών
• Τι ισχύει ως προς το χρόνο ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών
• Αυθαίρετα: Δεν επιβάλλονται αναδρομικά ανταποδοτικά τέλη ή Τέλος Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το ΝΣΚ
• Rebate-clawback: Νέα περίπτωση έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων
• Ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ - Συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ 258/05
• Από 1-2-2019 η ασφάλιση για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης - Ολόκληρη η νέα απόφαση
Άλλες ειδήσεις
• Νέες ημερομηνίες υποβολών για δύο Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
• ΚΤΕΟ: Αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων
• Ένωση Κεφαλαιαγορών: Συμφωνία επικαιροποίησης των κανόνων για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και την εκκαθάριση
• ΠΟΕ-ΔΟΥ: Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 14/02
• Διευκρινίσεις για την αξιολόγηση των σχεδίων βελτίωσης
• Το εταιρικό δίκαιο της ΕΕ προσαρμόζεται στη ψηφιακή εποχή
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Δ.15/ Γ`/οικ.4624/106/2019
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α` 201) και της υπ` αριθμ. Δ.15/Γ`/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β` 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) - Τίτλοι κτήσης - Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 και της υπ` αριθμ. Δ.15/Γ`/67695/1825/28/28-12-2018 (Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών)
Α.1035/2019
Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012» - Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012»
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2019
Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ - Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων - Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
ΣτΕ 1768/2018
Έκτακτη οικονομική εισφορά του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009. Δεν αντίκειται στο άρθρο 4§5 του Συντάγματος, η πρόβλεψη επιβολής έκτακτης εισφοράς ποσού 1.000€, για ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα από 60.001€ έως 80.000€ - Έκτακτη οικονομική εισφορά του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009. Δεν αντίκειται στο άρθρο 4§5 του Συντάγματος, η πρόβλεψη επιβολής έκτακτης εισφοράς ποσού 1.000€, για ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα από 60.001€ έως 80.000€
884/2019
Σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τον θεσμό του Ιατρού Εργασίας - Σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τον θεσμό του Ιατρού Εργασίας
Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019
Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α`85) και της περ.γ`της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ 258/05 όπως ισχύει, (Α`316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ - Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α`85) και της περ.γ`της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ 258/05 όπως ισχύει, (Α`316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ
Ε.2022/2019
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018 (ΦΕΚ Α` 192/14-11-2018) σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών - Αναδοχή από τους ΟΤΑ οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 16 και 17 του ν. 4575/2018
892/19/2019
Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων - Διαδικασία ακινητοποίησης οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων
Δ3(α)/809/2019
Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018 - Δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης 3ου τριμήνου 2018
ΝΣΚ 4/2019
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών - Αρμόδιο όργανο για την εξέταση ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), επί αποφάσεων των οργάνων του Ε.Φ.Κ.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών
Φ.10141/41565/1762/2019
Χρόνος ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών - Χρόνος ασφάλισης σε περιπτώσεις ανάκλησης πράξεων διορισμού λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών
E.2024/2019
Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας - Συμπληρωματικές οδηγίες στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
51230/0092/2018
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) - Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Σεμινάρια
07
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
07
February
 
Πρακτικό σεμινάριο Διαχείρισης ψηφιακής πλατφόρμας AIRBNB
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
08
February
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Λογιστικης για μη ειδικους - Στοιχειωδη οικονομικα - Βασικες Λογιστικες / Οικονομικες Αρχες - Αριθμοδεικτες - Αναλυση Ισολογισμων - Β6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
09
February
 
Μια ημερίδα για την αυτοματοποίηση είσπραξης τιμολογίων, την πιστωτική πολιτική, το Cash flow και τις μορφές χρηματοδότησης που πρέπει να έχει η επιχείρηση σας
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
09
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ -Τμήμα Σαββατοκύριακου-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
09
February
 
PRO SEMINARS ΑΘΗΝΑ, EXCEL Follow up - Level III
Εισηγητές : Καραογλάνογλου Κωνσταντίνος
09
February
 
ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of Internatioanal Taxation (A.D.I.T.)
Εισηγητές : Πέρρου Κατερίνα
09
February
 
ALTIUM TRAINING: Advanced Diploma in Principles of International Taxation (A.D.I.T.)
Εισηγητές : Χατζηπαναγή Χριστιάνα
09
February
 
ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 9 & 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Εισηγητές : Κουρμούσης Φώτης
10
February
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α -ADVANCE-ΕΛΠ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
February
 
Φορολογικός Έλεγχος ΜΜΕ μη Ελεγχόμενων από Ορκωτούς Λογιστές
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
12
February
 
PwC`s Academy: Οικονομικά για Μη Οικονομικούς
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
12
February
 
YIELD MANAGEMENT για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
12
February
 
Yield Management για Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Εισηγητές : Ακρίβος Χριστόδουλος
13
February
 
PwC`s Academy: Αναλυτική Παρουσίαση για Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Εισηγητές : Αναγνώστου Ευθύμιος
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©