Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου


Για να εμφανιστεί το μήνυμα πατήστε Εδώ ή ρυθμίστε την εμφάνιση εικόνων (βλέπε στο τέλος του μηνύματος)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να δείτε αυτό το μήνυμα τότε πατήστε εδώ για να το δείτε On line στο Διαδύκτιο .

7 - 11 - 2018
Βιβλιοπωλείο κόμβου
• Δωρεάν Παράδοση σε όλη την Ελλάδα Με ένα κλικ στο γραφείο σας.
• Το βιβλιοπωλείο που σας αναγνωρίζει.
Τιμή 30.00
Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης - 100 εφαρμογές των ΕΛΠ και εσωλογιστικός προσδιορισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης - Έκδοση 2018
Συγγραφέας: Π. Γιώτης
ISBN: 978-960-622-510-9
Σελίδες: 360
Έκδοση: 2018


Εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης

- Λογιστική & φορολογική βάση
- Μεταγενέστερη επιμέτρηση
- Λογαριασμοί χρονικής τακτοποίησης εσόδων και εξόδων
- Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 
To βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης έχει στόχο να αποτελέσει έναν χρηστικό, πλήρη και επίκαιρο οδηγό για τους επαγγελματίες λογιστές που καλούνται να καταρτίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.).

Ειδικότερα, με πρακτικά παραδείγματα περιγράφονται οι βασικές λογιστικές εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να παρουσιαστούν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα μίας οντότητας, οι ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων), σύμφωνα με τους ορισμούς, τις διατάξεις και τα υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που έχουν εισάγει τα ΕΛΠ. Το βιβλίο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε λογιστικό αντικείμενο να απεικονίζεται αυτοτελώς, παρουσιάζοντας ως ένα συνεχές και ενιαίο κείμενο τη σχετική νομοθεσία, τις διευκρινίσεις και ερμηνείες της χρήσιμης λογιστικής οδηγίας της ΕΛΤΕ, καθώς και πληθώρα πρακτικών παραδειγμάτων με λογιστικές εγγραφές.

Το βιβλίο Λογιστικές εργασίες για το κλείσιμο της χρήσης παρουσιάζει μεν τις διαφορές μεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, δύο λογιστικών νομοθετημάτων που τα χωρίζουν 35 χρόνια περίπου, αλλά αναδεικνύει και τις πολλές ομοιότητες τους. Σκοπός όμως του βιβλίου είναι να βοηθήσει τον επαγγελματία λογιστή να καταρτίσει τις ήδη γνωστές αλλά και τις καινούργιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που απαιτεί η σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική με την βοήθεια εργαλείων που χρησιμοποιεί εδώ και πολλά χρόνια, όπως είναι το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Στόχος του βιβλίου λοιπόν είναι να αξιοποιήσει και όχι να απαξιώσει την προγενέστερη γνώση και εμπειρία του επαγγελματία λογιστή προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις του επαγγέλματός του, όπως είναι και η παροχή μίας σύγχρονης και αξιόπιστης πληροφόρησης μέσω των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ο συγγραφέας, έμπειρος Προϊστάμενος λογιστηρίου, έχει αναπτύξει τη δομή του βιβλίου με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθύνεται σε όλους τους λογιστές φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, Προϊσταμένους λογιστηρίων αλλά και σπουδαστές της λογιστικής και να δίνει τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες να εξοικειωθούν με την κατάρτιση ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων) και να διεκπεραιώνουν ορθά λογιστικά και φορολογικά κάθε εργασία τέλους χρήσης, σύμφωνα με τους κανόνες συμμόρφωσης των ΕΛΠ.
Τιμή 125.00
Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ` άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013, Εκδόσεις Σάκκουλα 2018
Ένα ερμηνευτικό έργο αναφοράς για την ερμηνεία του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ήδη από την ημέρα της ψήφισής του και πριν ακόμη τεθεί σε ισχύ, κυριολεκτικά «άλλαξε το τοπίο» μεταχείρισης των φορολογικών υποθέσεων για τους φόρους που περιλήφθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του. Πέραν της συστηματικής ενοποίησης, εισήγαγε καινοτομίες και σημαντικές αλλαγές σε σειρά σημαντικών ζητημάτων, όπως για τη φορολογική διοίκηση, τους φορολογικούς ελέγχους, τις πράξεις προσδιορισμού του φόρου, τις διοικητικές φορολογικές κυρώσεις κ.ά. Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό και με την ένταξη στον ΚΦΔ και διατάξεων ουσιαστικού περιεχομένου, κατέστησαν την ερμηνεία και εφαρμογή του ιδιαίτερα δυσχερή.

Σκοπός του παρόντος συλλογικού έργου είναι να συμβάλει σημαντικά στην άμβλυνση της πληθώρας των σημερινών ερμηνευτικών δυσχερειών. Σε αυτό, κάθε άρθρο του Κώδικα έχει καταστεί αντικείμενο ερμηνείας από ειδικούς, οι οποίοι όλοι συνδυάζουν υψηλού βαθμού θεωρητικό υπόβαθρο με άριστη σε βάθος γνώση της πρακτικής του φορολογικού δικαίου.

Η ερμηνεία καταστρώνεται χωριστά μεν για κάθε άρθρο, αλλά με τρόπο ενιαίο. Σε κάθε άρθρο ο ερμηνευτής παραθέτει το κείμενο του νόμου, τη σχετική αιτιολογική έκθεση, τυχόν κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί, καθώς και την ειδική βιβλιογραφία για τα θέματα που το άρθρο πραγματεύεται, πριν προχωρήσει στις επιμέρους γενικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις, πάντα με αναγωγή στο ιστορικό υπόβαθρο της ερμηνευόμενης διάταξης, όπου υπάρχει τέτοιο, για τον σκοπό της ομαλής μετάβασης στο σημερινό καθεστώς, αλλά και για την απάντηση ζητημάτων με βάση το προϊσχύσαν καθεστώς, αν αυτό είναι εφικτό, ενώ ο εκάστοτε ερμηνευτής αναφέρεται εκτενώς στις πλούσιες και σημαντικές μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα, όπου χρειάζεται, καθώς και σε σχετικές διατάξεις άλλων νόμων.

Το έργο είναι πλήρως ενημερωμένο με κάθε πρόσφατη νομοθετική, κανονιστική και νομολογιακή εξέλιξη μέχρι σήμερα.


Επιστημονική διεύθυνση
Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος

Πρόλογος
Θεόδωρος Π. Φορτσάκης

Συγγραφείς
Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος
Μαρία Βραχάτη
Βασίλειος Βύζας
Κωνσταντίνος Καραγκούνης
Γιώργος Κεραμεύς
Χαρά Λιβιτσάνου
Ασπασία Μάλλιου
Ευστάθιος Μπακάλης
Πέτρος Πανταζόπουλος
Στέλιος Παπαδημητρίου
Θεόδωρος Παπακυριάκου
Κατερίνα Πέρρου
Ευτυχία Πηλίγκου
Ευγενία Πριστούρη
Λυδία Σωφρονά
Ανδρέας Τσουρουφλής
Γεώργιος Φουφόπουλος
Γεώργιος Φωτόπουλος
Θεόδωρος Ψυχογυιός

ISBN
978-960-568-888-2

Σελίδες
LXΧVIII + 2205
Τιμή 55.00
Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας-Ο νέος ν. 4548/2018 με εισαγωγικές παρατηρήσεις - Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2018
Συγγραφέας: Ευ. Περάκης
ISBN: 978-960-622-565-9
Σελίδες: 864
Έκδοση: 5η, 2018


Η 5η έκδοση του έργου «Το νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» αποτελεί μια επικαιροποιημένη παρουσίαση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρίες.

Έμφαση στην παρούσα έκδοση δίδεται πλέον στον νέο νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018), ο οποίος παρουσιάζεται μαζί με τα κατ’ άρθρο αποσπάσματα της αιτιολογικής έκθεσης.

Από 1.1.2019 ο νέος Ν 4548/2018 αντικαθιστά τον ΚΝ 2190/1920, εκτός από τα κεφάλαια τούτου που αφορούν στους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Όταν υιοθετηθεί ο (ήδη συντασσόμενος) νόμος για τους μετασχηματισμούς, ο ΚΝ 2190/1920 θα τερματίσει οριστικά τον βίο του, 100 σχεδόν έτη μετά την ψήφισή του.  Στο νέο νόμο υπάγονται όλες οι ανώνυμες εταιρίες, ακόμη και εκείνες που υπάγονται σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς, στο μέτρο που δεν ορίζεται γι’ αυτές κάτι διαφορετικό. Ειδικές διατάξεις υπάρχουν στο νόμο για τις εταιρίες με μετοχές ή άλλους τίτλους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), μόνο όμως όταν αυτό προβλέπεται ρητά στο νόμο (άρθρο 1 § 3). Πέραν αυτών, ο νέος νόμος περιέχει διατάξεις για τις μετοχές ή τις ομολογίες που τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα δηλ. από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 (“CSDR”) σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην ΕΕ και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Ο νέος νόμος έχει ακόμη λάβει υπόψη τους «συλλογικούς λογαριασμούς αξιών» (“omnibus accounts”), λογαριασμούς δηλ. μέσω των οποίων τηρούνται συγκεντρωτικά κινητές αξίες.

Παράλληλα, για όσο καιρό θα ισχύει, παρατίθεται και ο ΚΝ 2190/1920 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις με τον 4541/2018. Πέραν της σημερινής ισχύουσας μορφής του ΚΝ 2190/1920, ο επιμελητής της έκδοσης θεώρησε ότι έχει ενδιαφέρον -επιστημονικό και ιστορικό- να περιληφθεί ο Ν 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών» στην παρούσα νομοθετική συλλογή όπως είχε κατά την ψήφισή του και την κύρωσή του «εν Παρισίοις» την 5η Ιουνίου 1920.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας αντιστοιχίας των διατάξεων του Ν 4548/2018 και ΚΝ 2190/1920, που ειδικά για αυτή την έκδοση έχει συντάξει η επικ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Χ. Λιβαδά.  

Το έργο ολοκληρώνεται με μια σειρά νομοθετημάτων κατανεμημένων σε 6 μεγάλες ενότητες: 1. Ίδρυση και καταχώριση της εταιρίας,  2. Δημοσιότητα, 3. Μετοχές και ομολογίες, 4. Διοίκηση της εταιρίας, 5. Λογιστικό και ελεγκτικό δίκαιο και 6. Μετασχηματισμοί εταιριών.

Τα νομοθετήματα αυτά είναι μεταξύ άλλων ο Ν 3156/2003 (ομολογιακά δάνεια για όσο ισχύει), ο Ν 3419/2005 (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα), ο Ν 3588/2007 (Πτώχευση), ο Ν 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κ.λπ.),  o Ν 3777/2009 (Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών), ο Ν 4449/2017 (Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων κ.λπ.),  ο Ν 4308/2014 (για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - όπως πρόσφατα τροποποιήθηκε) .

Το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης  αυτή υπογράφει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κος Ευάγγελος Περάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς στο νέο Ν 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρίες.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων και γενικότερα τις εταιρίες.
Τιμή 25.00
Βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ - Έκδοση 2018, Νομική Βιβλιοθήκη
Συγγραφείς: Θ. Λαζαρέτου, N. Αντωναρόπουλος
ISBN: 978-960-622-598-7
Σελίδες: 224
Έκδοση: 2018


Το βιβλίο Βεβαίωση και Είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ παρουσιάζει ευσύνοπτα τα βασικά διοικητικά μέσα για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων με σκοπό αυτά να γίνουν κατανοητά στον αναγνώστη (δικηγόρο, λογιστή, στέλεχος της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης) που ακόμα και χωρίς να έχει ειδικές νομικές γνώσεις, δύναται να τα χρησιμοποιήσει προς όφελός του ή προς όφελος της έγκαιρης εισπρακτικής διαδικασίας.

Η σειρά παρουσίασης των διοικητικών μέσων για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων ακολουθεί την πρακτική βεβαίωσης και είσπραξης φορολογικών εσόδων που εφαρμόζεται από τη φορολογική διοίκηση. Ως προς το περιεχόμενο, η συγγραφή επικεντρώνεται στις εξαιρετικού χαρακτήρα διατάξεις του ΚΕΔΕ που εφαρμόζονται για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων, ενώ συμπληρωματική εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με τον οποίο θεσπίστηκε ένα σύστημα κανόνων που σκοπό έχει τη ρύθμιση των διαφορετικών σταδίων της φορολογικής διαδικασίας, η είσπραξη των φορολογικών εσόδων διενεργείται- κατ΄αρχήν - σύμφωνα με αυτόν. Το νέο νομοθέτημα διατήρησε σε ισχύ τον ΚΕΔΕ εμπλουτίζοντας τις δυνατότητες της φορολογικής διοίκησης για την αναγκαστική είσπραξη Η προστασία του οφειλέτη ενισχύθηκε, παράλληλα, με την υποχρεωτική κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής υπερημερίας πριν από την επιβολή των μέτρων είσπραξης και την εκλογίκευση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών απαιτήσεων του Δημοσίου στα πέντε έτη.Ειδικότερα, αναλύονται τα εξής θέματα: νόμιμος τίτλος, επίδοση πράξεων προσδιορισμού του φόρου, ληξιπρόθεσμη οφειλή, συμψηφισμοί - διαγραφές - επιστροφές, η ευθύνη λόγω του κληρονομικού δικαίου, ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου, η ευθύνη μετόχων - εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών, θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, η προπτωχευτική διαδικασία, τα όργανα - αρχές επίλυσης της φορολογικής διαφοράς, η διοικητική δικαστική προσφυγή, η ενδικοφανής προσφυγή και λοιπά ένδικα βοηθήματα και η προσωρινή δικαστική προστασία. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου κρίθηκε χρήσιμη η παράθεση διαγραμμάτων απεικόνισης της σχετικής διαδικασίας. Στο τέλος του βιβλίου, επίσης, ο αναγνώστης μπορεί να βρει όλες τις βασικές σχετικές εγκυκλίους της διοίκησης.
Τιμή 85.00
Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ - Ερμηνεία κατ` άρθρο - Νομική Βιβλιοθήκη - Έκδοση 3η-2018
Συγγραφέας: Α. Σπυρίδωνος
ISBN: 978-960-622-597-0
Σελίδες: 1552
Έκδοση: 3η, 2018


Η 3η έκδοση του βιβλίου Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ - Ερμηνεία κατ΄άρθρο, με νομοθεσία, νομολογία, πίνακες και υποδείγματα, έκτασης 1552 σελίδων, παρέχει εξαντλητική ερμηνεία και κάλυψη του νομικού πλαισίου των δύο εταιρικών τύπων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας και της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και κατέστη απολύτως αναγκαία, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο του εταιρικού δικαίου, ιδίως μετά τη νέα νομοθεσία για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης.

Ο νέος Ν 4541/2018 αναμόρφωσε πλήθος άρθρων του δικαίου της ΕΠΕ, μίας εταιρείας απόλυτα αναγκαίας στο εταιρικό ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, όπως και στα συστήματα εταιρικού δικαίου πολλών άλλων χωρών, μετά από «μόλις» 63 χρόνια, από το έτος 1955, οπότε και εισήχθη για πρώτη φορά στο Ελληνικό δίκαιο η ΕΠΕ με τον γνωστό σε όλους Ν 3190/1955, χωρίς ποτέ να κωδικοποιηθεί μέχρι τώρα κατά τα πρότυπα του ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ. Σημειώνεται ότι η νομοθεσία για τις ΑΕ έχει ήδη ψηφισθεί σε ενιαίο κείμενο ως Ν 4548/2018, ο οποίος θα τεθεί κατά βάση σε ισχύ την 1.1.2019, καταργώντας για πρώτη φορά μετά το έτος 1920 το μεγαλύτερο μέρος του πάλαι ποτέ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Στην παρούσα τρίτη έκδοση γίνεται αναφορά στα άρθρα του νέου αυτού νόμου περί ΑΕ, όπου αυτό είναι αναγκαίο, στα σχετικά ζητήματα.

Διατάξεις κρίσιμες και ουσιαστικές για τη λειτουργία της ΕΠΕ και για την επιλογή της από τους επενδυτές ως επιθυμητού νομικού τύπου για τη ρύθμιση των σχέσεών τους, όπως αυτές για την ίδρυση της ΕΠΕ με τυποποιημένο ιδιωτικό έγγραφο (καλούμενο πρότυπο καταστατικό, αρ. 6 παρ. 1 Ν 3190/1955 και Ν 4441/2016), για την ανάκληση διαχειριστή και εκκαθαριστή (νέα αρ. 19 και 47 παρ. 2 Ν 3190/1955), για την ελεύθερη εξωδικαστική έξοδο κάθε εταίρου (νέο αρ. 33 παρ. 1 Ν 3190/1955), για τη διαδικασία της εκκαθάρισης (αρ. 46-50 Ν 3190/1955), για την αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου (νέο αρ. 59α Ν 3190/1955), για την υποχρεωτικώς ορισμένη διάρκεια, την παράταση και τη λύση της ΕΠΕ (αρ. 6 παρ. 2 περίπτ. στ’, 14 παρ. 2 περίπτ. ε’ και 44 παρ. 1 περίπτ. ε’ και 45 Ν 3190/1955) και για την αναβίωση (νέο αρ. 50α Ν 3190/1955) σίγουρα θα αποτελέσουν κριτήριο επιλογής ενός νομικού τύπου που άργησε, αλλά τελικώς κατόρθωσε, να εκσυγχρονιστεί. Η ενδελεχής ανάπτυξη κάθε μίας από τις νέες διατάξεις συνοδεύεται από κριτική εξέταση αυτής και συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τα προγενεστέρως ισχύσαντα. Συνοδεύεται δε από τη συγκριτική παράθεση και εξέταση των δύο εταιρικών μορφών, της ΙΚΕ και της ΕΠΕ, σε όλα τα ζητήματα και κεφάλαια που πραγματεύεται η παρούσα έκδοση, με παράλληλη κατ’ άρθρον παρουσίαση των δύο βασικών νομοθετημάτων, του Ν 3190/1955 για την ΕΠΕ και του Ν 4072/2012 για την ΙΚΕ.

Παράλληλα, στη νέα έκδοση έχει ενταχθεί ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο (Μέρος 1ο Κεφάλαιο 3ο) με τη νέα νομοθεσία για τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ίδρυσης τόσο της ΙΚΕ όσο και της ΕΠΕ και των λοιπών εταιρικών μορφών με κατ’ άρθρον ανάπτυξη και ερμηνεία του Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 27, 6.12.2016) με τίτλο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και της εντελώς πρόσφατης και αναλυτικότατης εφαρμοστικής αυτού ΚΥΑ 63577/2018 (ΦΕΚ Β` 2380/21.6.2018) με τίτλο «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών».

Στην τρίτη, αυτή, νέα έκδοση αναπτύσσεται επίσης κατ’ άρθρον ένα από τα πλέον σύγχρονα ζητήματα που συνδέονται με το μέλλον, ή μάλλον την ευχή, της εξόντωσης της γραφειοκρατίας στο πεδίο του εταιρικού δικαίου: Η διαδικασία ηλεκτρονικής σύστασης εταιρειών με πρότυπο καταστατικό χωρίς συμβολαιογραφική πράξη μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ), που καθιερώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, επίσης με τον ίδιο ανωτέρω νόμο Ν 4441/2016. Τα δε πρότυπα καταστατικά καθιερώθηκαν με την κατ’ άρθρο παρουσιαζόμενη ΥΑ 31637/2017 (ΦΕΚ Β’ 928/20.3.2017) και περιέχονται όλα σε πλήρη μορφή στην παρούσα έκδοση. Επιπλέον, το βιβλίο είναι επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα έως και τον Ν 4484/2017, καθώς και με τις διατάξεις για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έως και τον Ν 4403/2016. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν πίνακες νομολογίας, βιβλιογραφίας και πλούσιο ευρετήριο.
Τιμή 50.00
Κώδικας ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) - 4η έκδοση, ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4541/2018 - Σελ.: 478

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   
Η παρούσα 4η έκδοση του παρόντος Κώδικα περιλαμβάνει εκτός  από την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) και τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε.,Ε.Ε.) που περιελάμβανε η προηγούμενη 3η έκδοση, και την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε.). Τούτο κρίθηκε αναγκαίο μετά τις θεμελιώδεις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4541/2018 στις Ε.Π.Ε., ιδίως στην επωνυμία, το εταιρικό κεφάλαιο, τα εταιρικά μερίδια, τον τρόπο σύστασης της εταιρείας, τη δημοσιότητα, τη σύγκληση της συνέλευσης η οποία μπορεί να διεξάγεται πλέον και μέσω τηλεδιάσκεψης, τις αρμοδιότητες αυτής, την αναβίωση της εταιρείας και τη διαχείριση.
   
Εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» και την κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 4072/2012 «περί Ι.Κ.Ε.. Ο.Ε. , Ε.Ε. κλπ» η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει και έξι παραρτήματα τα οποία βλ. στον Γενικό Πίνακα Περιεχομένων.
   
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, οι τροποποιούμενες και προστιθέμενες νέα διατάξεις παρατίθενται σε ράστερ για να τις επισημαίνει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Άρθρα 43-120 Ν.4072/2012

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΟΣ 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.). Άρθρα 249-269 Ν. 4072/2012
Αστική Εταιρεία με νομική προσωπικότητα. Άρθρο 270 Ν.4072/2012
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.). Άρθρα 271-284 Ν. 4072/2012
Αφανής Εταιρεία. Άρθρα 285-292 Ν. 4072/2012
Κοινοπραξία . Άρθρο 293 Ν. 4072/2012

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) (Ν. 3419/2005)
Παράρτημα ΙΙ:Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων (Ν. 4441/2016)
Παράρτημα ΙΙΙ:Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών (Κ.Υ.Α. 63577/13.6.2018)
Παράρτημα IV:Υπόδειγμα καταστατικού ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με εγγυητικές εισφορές
Παράρτημα V: Λογιστικοί χειρισμοί της συγκροτήσεως και των μεταβολών του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρικής μορφής « Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)»
Παράρτημα VI: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι και αποφάσεις

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

Αλφαβητικό Ευρετήριο Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Αλφαβητικό Ευρετήριο Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

Τιμή 50.00
Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 22η (2018) ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4548/2018, σελ.: 578

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
(ενημερωμένη και με το νόμο 4548/2018)


ΠΡΟΛΟΓΟΣ 22ης ΕΚΔΟΣΗΣ


Η προηγούμενη 21η έκδοση του Κώδικα Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ήταν ενημερωμένη μέχρι και το νόμο 4403/2016. Έκτοτε και μέχρι σήμερα εκδόθηκαν οι νόμοι 4441/2016 «περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» 4443/2016 και 4456/2017 που τροποποίησαν το Γ.Ε.Μ.Η., 4446/2016 και 4484/2017 που τροποποίησαν τα Ε.Λ.Π., 4541/2018 που τροποποίησε τις Ε.Π.Ε. και τέλος το Ν. 4548/2018 που αναμόρφωσε τις Α.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», πέραν των νομοτεχνικών προβλημάτων που παρουσίαζε ο κ.ν. 2190/1920, έπρεπε να αναθεωρηθεί ώστε το καθεστώς της ανώνυμης εταιρείας και οι επιμέρους ουσιαστικές ρυθμίσεις του νόμου να βελτιωθούν, να απλουστευθούν και να γίνουν φιλικότερες, με εισαγωγή καινοτομιών, που θα βοηθήσουν τους Έλληνες επιχειρηματίες. Επομένως ο υφιστάμενος νόμος χρειάζεται γενικότερο εκσυγχρονισμό, κάτι που δεν είναι εφικτό με επιμέρους τροποποιήσεις του, και απαιτεί συνολική αναμόρφωσή του.

Μερικές από τις πιο αξιοσημείωτες τροποποιήσεις του ισχύοντος δικαίου περί Α.Ε. που επέρχονται με το νέο νόμο 4548/2018 είναι οι ακόλουθες:

1. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ανωνύμων εταιρειών αυξάνεται από 24.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ. Οι ανώνυμες εταιρείες που κατά την 1.1.2019 έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ έχουν διορία έως την 31.12.2019 είτε να το αυξήσουν είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Μετά την 31.12.2019, Ανώνυμες Εταιρείες που δεν έχουν προσαρμόσει το κεφάλαιό τους, κατά τα παραπάνω, δεν θα δύνανται να πραγματοποιούν νέα καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η.

2. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να γίνεται από 1.1.2019 σε ειδικό εταιρικό λογαριασμό που τηρείται όχι απαραίτητα σε τράπεζα στην Ελλάδα, αλλά σε οποιαδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα του Ε.Ο.Χ.

3. Από 1.1.2020 καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές και ονομαστικοποιούνται οι υφιστάμενες.

4. Με το νέο νόμο (Ν. 4548/2018) εισάγεται ο θεσμός του «τίτλου κτήσης μετοχών», διεθνώς γνωστός και ως «warrant». Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν το δικαίωμα στον κάτοχό τους να αποκτήσει μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία έναντι καταβολής ορισμένου ποσού κατά την άσκηση του δικαιώματος.

5. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των μετοχών από 0,30 ευρώ μειώνεται σε 0,04 ευρώ. Η μείωση αυτή στόχο έχει την ευχερέστερη κυκλοφορία της μετοχής καθώς και τη διευκόλυνση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

6. Εισάγεται ο θεσμός της τηλεδιάσκεψης των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου των Α.Ε.

7. Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται σε μία.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι τριμελές, μπορεί όμως για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείες να είναι μονομελές.

9. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Η παρούσα έκδοση, εκτός από το νόμο 4548/2018 «περί Α.Ε.» περιλαμβάνει και κωδικοποίηση του νόμου 3190/1955 «περί Ε.Π.Ε.» μέχρι και το Ν. 4541/2018 και είναι εμπλουτισμένη και με Παραρτήματα που περιλαμβάνουν κωδικοποίηση του N. 3419/2005 (Γ.E.MH.) μέχρι και το N. 4456/2017, κωδικοποίηση του N. 4441/2016 (Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων), το N. 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και πολλές άλλες χρήσιμες νομοθετικές διατάξεις (βλ. γενικό πίνακα περιεχομένων). Στις υποσημειώσεις του βιβλίου αναφέρονται οι τροποποιούσες και τροποποιούμενες διατάξεις, καθώς και η έναρξη ισχύος αυτών.

Επίσης αναφέρονται και οι παλαιές διατάξεις που αντικαταστάθηκαν ή καταργήθηκαν. Τέλος, οι δύο Κώδικες συνοδεύονται, εκτός από τους πίνακες περιεχομένων και από αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια.

Όπως στις προηγούμενες εκδόσεις, έτσι και στην παρούσα, οι προστιθέμενες και οι τροποποιούμενες με τους ανωτέρω νόμους διατάξεις, παρατίθενται μέσα σε ράστερ για να τις εντοπίζει ευκολότερα ο αναγνώστης.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΟΤΣΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Πίνακας περιεχομένων Ν. 4548/2018 « Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
Νόμος 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Πίνακας περιεχομένων Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»
Κωδικοποίηση Νόμου 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:   
Διατηρούμενες Διατάξεις  Ν. 2190/1920 (άρθρα 64-89)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  
N. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» (άρθρα 1-44) και Παράρτημα Α΄ «Ορισμοί»
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 
N. 2515/1997 « Συγχώνευση Πιστωτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 16)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 
N. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια – Τιτλοποίηση απαιτήσεων» (άρθρα 1-28)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V:  
Ν. 3412/2005 « Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας» (άρθρα 1-30)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI:  
Ν. 3777/2009 « Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών»

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: 
Α.Ν. 89/1967 «Εγκατάσταση αλλοδαπών επιχειρήσεων» και Α.Ν. 378/1968 « Αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις»
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: 
N. 4441/2016 « Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ:    
K.Y.A. 63577/13.6.2018 «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X:     
N. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Πίνακας αντιστοιχίας των άρθρων του Ν. 4548/2018 με τα άρθρα του Ν. 2190/1920

Αλφαβητικό ευρετήριο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών»
 
Αλφαβητικό ευρετήριο Ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)»

Τιμή 40.00
Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα - Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 4308/2014 - Σελ.: 448 - Έκδοση 3η 2018
Εκδόσεις Νομικής Βιβλιοθήκης
Συγγραφείς: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης, Ορ. Βλησμάς, Β - Χρ. Ναούμ
ISBN: 978-960-622-534-5


Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

• Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
• Λογιστικά Αρχεία
• Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
• Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
• Αρχή του δεδουλευμένου
• Προσάρτημα (σημειώσεις)
• Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Νέο σχέδιο λογαριασμών
• Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Η παρούσα τρίτη έκδοση του βιβλίου, έχει εμπλουτιστεί με περισσότερα παραδείγματα - εφαρμογές και έχουν προστεθεί ερμηνευτικά σχόλια σε σημεία του νόμου που δεν είχαν διευκρινισθεί, κατά την πρώτη εφαρμογή του (για παράδειγμα, για την διάθεση των αποτελεσμάτων, χρηματοοικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

Η δομή της ύλης ακολουθεί την σειρά των κεφαλαίων του νόμου. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει πρώτα τις σχετικές διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου (άρθρα) και ακολουθεί η ερμηνεία και τα παραδείγματα - εφαρμογές. Για λόγους πληρότητας, όπως και κατά τις προηγούμενες εκδόσεις, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθούν στην ύλη και τα Παραρτήματα του νόμου (Ορισμοί, Σχέδιο λογαριασμών, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Σύνδεση του σχεδίου λογαριασμών με τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) με ορισμένες διευκρινίσεις και σημειώσεις όπου θεωρήθηκε αναγκαίο.

Στόχος της νέας αυτής έκδοσης είναι να παρέχει κάθε δυνατότητα κατανόησης και αντίληψης του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ στον αναγνώστη, λογιστή φοροτεχνικό, φορολογικό σύμβουλο, νομικό, επιχειρηματία, για την ορθή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων του χώρου.
Οικονομική Ενημέρωση Taxheaven

Phone: 210-6773722
Phone 2: 210-8223705
Δ/νση: Αποστολοπούλου 64 - Χαλάνδρι
www.taxheaven.gr

All rights reserved. ©2012 Company name Ltd.