Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
26 - 10 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Η προσπάθεια να συνδυαστεί η σοφία και η δύναμη ήταν σπάνια επιτυχής και σε αυτές τις περιπτώσεις μόνο για λίγο.
Αινστάιν, Άλμπερτ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων έως 39 ετών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης
• Απαλλαγή ΦΠΑ για πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα
• Αυθαίρετα: Παράταση προθεσμίας για περαίωση υπαγωγής
• On line σεμινάριο ΕΛΠ - Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής
• ΕΦΚΑ: Επικοινωνία με το Β` Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας
• Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569/2018
• Κλειστές οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Ζάκυνθο
• Ε4 - Πίνακας προσωπικού: Παράταση υποβολής έως 15 Νοεμβρίου
Άλλες ειδήσεις
• Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ - Τουλάχιστον μέχρι και το καλοκαίρι του 2019 στα σημερινά τους επίπεδα
• Ανακοίνωση ΕΚΕΛΦΑ για τις εκλογές της ΕΦΕΕΑ
• Το ψηφοδέλτιο για τις εκλογές ΕΦΕΕΑ από το «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ»
• Πληρωμή της προκαταβολής (70%) της βασικής ενίσχυσης έτους 2018 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
• Επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας τεχνικών ραδιοφωνίας και ηχοληπτών
• Tax Flash: Μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ
• Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης
• ΑΑΔΕ - Στατιστικά στοιχεία για τις επιστροφές φόρων
• Δέκατη καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους
• Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ κτισμάτων που αποκτώνται με σκοπό την κατεδάφισή τους για την ανέγερση στο οικόπεδο συγκροτήματος κατοικιών
• «Για μια ανεξάρτητη ΕΦΕΕΑ»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου - Δεκαπενθήμερο εκπτώσεων 1η έως και 15η Νοεμβρίου
ΠΟΛ.1194/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
54891/Δ1.18905/2018
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018 - Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018
ΠΟΛ.1187/2018
Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α`, γ`, δ` και ε` του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα - Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α`, γ`, δ` και ε` του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα
55247/1294/2018
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Υπόθεση C-257/11
Δικαίωμα εκπτώσεως - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού - Δικαίωμα εκπτώσεως - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Απόκτηση οικοπέδου και των υφιστάμενων επ’ αυτού κτισμάτων, με σκοπό την κατεδάφιση των εν λόγω κτισμάτων και την ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών εντός του οικοπέδου αυτού
ΣτΕ 1767/2018
Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής - Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής
ΠΟΛ.1197/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α΄/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014
12195/Α36/2018
Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής» - Συμπλήρωση και τροποποίηση της με αρ. πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 9426/Α36/24.08.2018 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων οι κατοικίες των οποίων επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και της 3ης και 13ης Αυγούστου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής»
35686/2018
Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης - Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης
77621/2018
Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ` αρ. οικ. 3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ` αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/ 27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης». - Τροποποίηση του άρθρου 11 της υπ` αρ. οικ. 3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β΄ 64) απόφασης και κατάργηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 της υπ` αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/ 27-8-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1326) απόφασης».
2939/2018
Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. - Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού της Ένωσης για την υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
ΠΟΛ.1196/2018
Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας - Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2018-2019, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
1158084 ΕΞ 2018
Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. - Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ 2018/11-10-2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
43632/752/2018
Προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Κατηγορίας Ε - Προϋποθέσεις επέκτασης υφιστάμενων μεμονωμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντός Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ) Κατηγορίας Ε
img

Κώδικας ΙΚΕ, ΕΠΕ και Προσωπικών Εμπορικών Εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) - 4η έκδοση, ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4541/2018 - Σελ.: 478

Περισσότερα...

img

Δίκαιο ΙΚΕ & ΕΠΕ - Ερμηνεία κατ` άρθρο - Νομική Βιβλιοθήκη - Έκδοση 3η-2018

Περισσότερα...

img

Βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων - Η διαδικασία κατά ΚΕΔΕ, ΚΦΔ, ΑΚ & ΚΠολΔ - Έκδοση 2018, Νομική Βιβλιοθήκη

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©