Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
17 - 10 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε.
Ουίνστον Τσώρτσιλ
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα: Διευκρινίσεις για το πρόστιμο που επιβάλλεται όταν δεν έχει καταβληθεί το νόμιμο τέλος
• Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
• Δεν γίνονται πλέον δεκτά από τις ΔΟΥ αιτήματα για αναγκαστική ακινησία οχημάτων λόγω κυκλοφορίας τους ως ανασφάλιστα
• ΕΤΕΑΕΠ: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
• Πρότυπη δίκη στο ΣτΕ για τη δεκαπενταετή παραγραφή της εκπρόθεσμης δήλωσης
• Πόθεν έσχες: Ατομική ευθύνη και για εν διαστάσει συζύγους - Υποχρέωση υποβολής και από δικαστικούς
• Η εις ολόκληρον ευθύνη του αναθέτοντος έργο ή τμήμα έργου (εργοδότη) με τον εργολάβο για την πληρωμή των αποδοχών κ.λπ.
Άλλες ειδήσεις
• Αναθεωρούνται οι στόχοι της ΑΑΔΕ για το 2018 - Νέα έργα προστίθενται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο
• ΑΑΔΕ: Αποτελέσματα τελωνειακών ελέγχων Μαΐου - Αυγούστου 2018
• ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής Εντύπου Ε4 (Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού) και κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής του
• Αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για το ΑΕΠ η ΕΛΣΤΑΤ
• Βασίλης Σπανάκης: «Η φορολογική πολιτική χρειάζεται άμεσα τομές»
• Η απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών
• Ο Γιώργος Χριστόπουλος για το περιουσιολόγιο
• Ανάρτηση Κτηματογράφησης στο Δήμο Ξάνθης της ΠΕ Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο Δήμο Σερρών της ΠΕ Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ελέγχουμε, επιβεβαιώνουμε, διορθώνουμε»
• Την βελτίωση ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων διαπιστώνει η κοινή επιτροπή συνεργασίας Υπ. και Τραπεζών - Το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων
• 5th Athens Law Forum on taxation
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΣτΕ 544/2018
Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ - Εξωλογιστικός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του ν. 2238/1994 και ΚΒΣ
69701/4461/2018
Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017
ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720 ΕΞ 2018
Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών - Ίδρυση και λειτουργία των Ελευθέρων Ζωνών
ΠΟΛ.1191/2018
Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει - Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει
Δ.ΑΣΦ./960/1221557/2018
Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ - Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ 3630/2018
Τροποποιητική δήλωση στοιχεία εξαρτώμενου τέκνου - Τροποποιητική δήλωση στοιχεία εξαρτώμενου τέκνου
1122486 ΕΞ 2018
Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018 - Αναθεώρηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018
Υπόθεση C-191/17
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά – Έννοια του “λογαριασμού πληρωμής” – Ενδεχόμενη υπαγωγή στην έννοια του λογαριασμού πληρωμής ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου που επιτρέπει στον χρήστη του να πραγματοποιεί μεταφορές πιστώσεων και αναλήψεις μέσω τρεχούμενου λογαριασμού που έχει ανοίξει στο όνομά του - Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά – Έννοια του “λογαριασμού πληρωμής” – Ενδεχόμενη υπαγωγή στην έννοια του λογαριασμού πληρωμής ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου που επιτρέπει στον χρήστη του να πραγματοποιεί μεταφορές πιστώσεων και αναλήψεις μέσω τρεχούμενου λογαριασμού που έχει ανοίξει στο όνομά του
2/69507/0004/2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849) - Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (άρθρα 7 και 49 της Οδηγίας 2015/849)
2/75226/ΔΕΠ/2018
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α` 74) - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017
Φ.21250/2748/41/2018
Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ) - Τροποποίηση Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (τ. ΕΤΕΑ)
ΠΟΛ.1192/2018
Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους - Πρόστιμο επιβαλλόμενο σε περίπτωση εγκατάστασης ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών για τη διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα, χωρίς την καταβολή του νομίμου τέλους
Σεμινάρια
18
October
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Ναυτιλιακης Λογιστικης - Λογιστικη παρακολουθηση Εταιρειων ΑΝ.89/67, Ν.959/79 - Μηχανογραφηση με το ERP της Danaos Management Consultants SA - B2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
October
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Cash Flow Προϋπολογισμοι - Μηνιαια, Τριμηνιαια, Ετησια Αποτελεσματα - Μειωση Κοστους Λειτουργιας - Γ4
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
October
 
Power-Tax-Training: Επικαιρο σεμιναριο ΦΠΑ - Θεωρια και Πραξη - Ενδοκοινοτικες Συναλλαγες - Εισαγωγες Γ` Χωρων - Ανακεφαλαιωτικοι Πινακες - Intrastat - Prorata - Ειδικα Καθεστωτα - Α3
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
18
October
 
iBcl - IT SECURITY - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Κόζιαρης Χρίστος
18
October
 
Abpm - Η Πώληση μιας Επιχείρησης - Αθήνα
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλης
19
October
 
PRO SEMINARS ΘΕΣΣ, Χρήσιμα Εργαλεία για τη Μετάβαση & Εξέλιξη Στελεχών στην Οικονομική Διεύθυνση
Εισηγητές : Χαραλαμπίδης Γεώργιος
19
October
 
iBcl - Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος - Αθήνα
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλειος
20
October
 
Ευεπιχειρείν: ΠΩΛΗΣΕΙΣ από ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-shop) Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
20
October
 
Έυεπιχειρείν: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Επιχειρήσεων – Τι οφείλει να γνωρίζει κάθε επιχείρηση
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
20
October
 
ΕΥεπιχειρείν: ΠΩΛΗΣΕΙΣ από ΑΠΟΣΤΑΣΗ (e-shop, e-commerce) Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
20
October
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητές : Αργυρός Ηλίας
22
October
 
IFRS CERTIFICATE & DIPLOMA ACCA ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) – ACCA CERTIFR (Certificate in International Financial Reporting Standards).-Live Webinar-
Εισηγητές : Γιώτης Πολύκαρπος
22
October
 
iBcl - IT SECURITY - Αθήνα
Εισηγητές : Κόζιαρης Χρίστος
22
October
 
Abpm - Management Reporting - Θεσσαλονίκη
Εισηγητές : Μπακάλης Βασίλης
22
October
 
Ευεπιχειρείν: GDPR – Κίνδυνοι, Υποχρεώσεις, Πρόληψη, Εναρμόνιση
Εισηγητές : Αλλοι Διάφοροι Εισηγητές
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©