Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
25 - 09 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι καταιγίδες κάνουν τη βελανιδιά να βγάζει βαθύτερες ρίζες.
George Herbert
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Παράταση ημερομηνίας καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ
• Την Παρασκευή, 28/09, η πληρωμή του ΚΕΑ
• Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ)
• π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ: Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους
• Δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
• Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών - Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται και ποιοι ωφελούνται
• Ο φορολογικός εκπρόσωπος του κατοίκου αλλοδαπής από την 1/1/2014
Άλλες ειδήσεις
• ΠΟΣΕ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΠΟΠΟΚΠ: «Όλα τα θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους για τα οποία απαιτούνται άμεσες λύσεις τέθηκαν στον Διοικητή του ΕΦΚΑ»
• ΟΠΕΚΑ: Πανω απο 1,5 εκ. παιδια στο προστατευτικο πλαισιο του Επιδόματος Παιδιού
• Χορήγηση απαλλαγής φόρου εισοδήματος λόγω αναπηρίας μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου
• Νέος Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)
• Χορήγηση voucher για όλα τα παιδιά σε πυρόπληκτες περιοχές
• ΟΒΕ: «Άμεσα αναγκαία η μείωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης»
• Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι...
• ΣτΕ 1773/2018 - Έκτακτη εισφορά άρ. 2 ν. 3808/2009 - Διαφοροποίηση του υπολογισμού της βάσης επιβολής (συνολικό καθαρό εισόδημα οικ. έτους 2009) για τις επιχειρήσεις που δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.)
• Η διαθήκη του Έλληνα φορολογικού κατοίκου εξωτερικού για τα ακίνητα που κατέχει στην Ελλάδα Ο ρόλος του Προξενείου. Ενέργειες και διαδικασίες
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρθρα
Υπηρεσίες νομικές, διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, φασόν, λοιπές περιπτώσεις - Υπηρεσίες νομικές, διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, φασόν, λοιπές περιπτώσεις
Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 49460/1109/2018
Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης - Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 288/2018
Υπερωρία - υπερεργασία - Εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή και το Σάββατο - Υπερωρία - υπερεργασία - Εργασία του μισθωτού κατά την Κυριακή και το Σάββατο
Άρειος Πάγος 572/2018
Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την αξίωση της αποζημιώσεως από απόλυση - Η εξάμηνη αποσβεστική προθεσμία για την αξίωση της αποζημιώσεως από απόλυση
Αριθμ. πρωτ.: 99459/2018
Συμπλήρωση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τους μετασχηματισμούς-συγχωνεύσεις ετιαρειών - Συμπλήρωση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τους μετασχηματισμούς-συγχωνεύσεις ετιαρειών
Κ.Υ.Α. αριθμ. ΗΛ/Γ/οικ. 179148/2018
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β΄ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1139648 ΕΞ 2018
Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους - Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/48637/1097/2018
Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 με διαπίστωση οφειλών σε άλλους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου κατά τη χορήγηση της κυρίας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ - Απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών τους του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 με διαπίστωση οφειλών σε άλλους τομείς του πρώην ΕΤΑΑ, κατόπιν μεταγενέστερου ελέγχου κατά τη χορήγηση της κυρίας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ
ΠΟΛ.1178/2018
Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)
Αριθμ. 2/56687/0025/2018
Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού του ακριβούς ύψους της προμήθειας ασφαλείας που αντισταθμίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυσης σε περίπτωση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ Μεγάλων Επιχειρήσεων. - Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού του ακριβούς ύψους της προμήθειας ασφαλείας που αντισταθμίζει πλήρως τυχόν στοιχείο ενίσχυσης σε περίπτωση παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ Μεγάλων Επιχειρήσεων.
26
Sep
 
Υποχρεώσεις αύριο
Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
περισσότερα
27
Sep
 
Υποχρεώσεις Μεθαύριο
Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Ιουλίου
Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιουλίου
περισσότερα
Αρθρα μελέτες
Άρθρα - Υπηρεσίες νομικές, διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων, φασόν, λοιπές περιπτώσεις
Άρθρα - Φορολογικός έλεγχος κυπριακών εταιρειών για ενδοομιλικές συναλλαγές
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) - Βραχυχρόνιες μισθώσεις - «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»
Άρθρα - Τόπος παροχής υπηρεσιών (Μέρος δεύτερο)
Άρθρα - Τόπος παροχής υπηρεσιών (Μέρος πρώτο)
Άρθρα - Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Φορολογική αντιμετώπιση σε Ελλάδα και εξωτερικό
Άρθρα - Η φορολόγηση των μερισμάτων από την Κύπρο
Άρθρα - Μικροί αποσταγματοποιοί: Είναι επιχειρηματίες και δεν το γνωρίζουν
Άρθρα - Ελεγχόμενες χρήσεις - Χρόνος παραγραφής φορολογικών υποθέσεων
Άρθρα - Η εορτή της 15ης Αυγούστου
Άρθρα - Παράταση υποχρεώσεων ΦΠΑ (δηλώσεων, καταβολών ΦΠΑ) των πυρόπληκτων Περ. Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής - Λοιπά θέματα απαλλαγών από ΦΠΑ για δωρεάν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών από υποκειμένους στις Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ για την κάλυψη των αναγκών τους
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών - Κρουαζιέρες - Επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής - Εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών - Λοιπά θέματα εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ` και ε` σε σχέση με το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
Άρθρα - Δωρεάν διάθεση αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων κ.λπ.) σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, προσφύγων και σίτισης των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης
Άρθρα - Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
Άρθρα - Απαλλαγή ΦΠΑ στην παράδοση ή εισαγωγή αεροσκαφών καθώς και αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σ’ αυτά - Εφοδιασμοί, μισθώσεις αεροσκαφών - Αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες - Λοιπά θέματα
Άρθρα - Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης και διανομής κερδών
Άρθρα - Μείωση κεφαλαίου Α.Ε. για κάλυψη τεκμηρίων με βάση και τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018
(upd) Εγχειρίδιο - συνηθέστερων ερωτημάτων και αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα (Ιούλιος 2018)
Αρθρα - Ενδοομιλικές συναλλαγές – Τεκμηρίωση & Υποχρεώσεις (Φορολογικό Έτος 2017)
Άρθρα - Συντελεστές ΦΠΑ - Ποια αγαθά και υπηρεσίες υπάγονται στο μειωμένο και υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ
img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018» - Σελ. 880 - Γιώργος Παπαδημητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος

Περισσότερα...

img

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 22η (2018) ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4548/2018, σελ.: 578

Περισσότερα...

img

Οι μεταβιβάσεις κινητής & ακίνητης περιουσίας με χαριστική αιτία. Πρακτικός Οδηγός - Ο. Σεϊμένης-Α. Γεράγγελου (Κυκλοφορεί προσεχώς)

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©