Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
24-09-2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Σεμινάρια στη λογιστική και φορολογία για επαγγελματίες - «Δια Ζώσης»: Λήξη υποψηφιοτήτων στις 28/09Σεμινάρια στη Λογιστική και Φορολογία για επαγγελματίες

Τελευταία ανακοίνωση

Λήξη υποψηφιοτήτων: 28 Σεπτεμβρίου
Έναρξη μαθημάτων: 01/02 Οκτωβρίου


Φορέας υλοποίησης: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Δια βίου Μάθησης - ΚΕΔΙΒΙΜ)

Επιστημονικός υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Καραμάνης, Καθηγητής ΟΠΑ


Α) Πρόγραμμα «Δια ζώσης εκπαίδευσης»

Τίτλος: «Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση»

Έναρξη μαθημάτων: 02.10.2018

Εκπαιδευτική ομάδα: Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, μέλη του επαγγέλματος αλλά και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
2. Βρουστούρης Παναγιώτης (Ορκωτός Λογιστής)
3. Γιοβά Βασιλική (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
4. Καραμάνης Κώστας (Καθηγητής Λογιστικής – επιστημονικός υπεύθυνος)
5. Καρύδα Αικατερίνη (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
6. Κατσούλη Γκραίης (Δικηγόρος ειδικευμένη στα εργατικά και ασφαλιστικά)
7. Κόλλια Άννα (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
8. Κορές Λεωνίδας (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
9. Λεβεντάκης Δημήτρης (Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
10. Νιφορόπουλος Κώστας (Ορκωτός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων)
11. Σαΐτης Ευθύμιος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
12. Σαφαρής Θανάσης (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
13. Φοβάκης Ιωσήφ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)
14. Χαπίδης Ματθαίος (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Το περιεχόμενο του προγράμματος απευθύνεται σε όσους εργάζονται σε λογιστικά γραφεία ή στο λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ύλη καλύπτει όλο ουσιαστικά το εύρος της εργασίας του λογιστή και περιλαμβάνει:

1 Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων (το σύνολο των λογιστικών ρυθμίσεων των ΕΛΠ)
2 Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
3 Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Ανασκόπηση λογιστικών καταστάσεων
4 Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), Λογιστικά αρχεία, Τιμολόγηση
5 Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβάνονται τα ενδοομιλικά)
6 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
7 Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές
8 Πρόστιμα – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
9 Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχου
10 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και ατομικής επιχ/τικής δραστηριότητας
11 Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€).

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα είναι επιλέξιμο για ένταξη στον ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Επιπλέον, ισχύει ειδική έκπτωση 20% για ανέργους, φοιτητές, υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και για ομαδικές εγγραφές τριών ή περισσότερων ατόμων που εργάζονται στην ίδια επιχείρηση ή οργανισμό, ή είναι μέλη ένωσης επαγγελματιών.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων. Καινοτομώντας στη μεθοδολογία της δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνήσουν απευθείας με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, Κ. Καραμάνη, στο [email protected] ή στα τηλέφωνα 210 8203 367 και 697 427 8653. Στον ιστότοπο https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10028/ViewProgram έχει αναρτηθεί υλικό του προγράμματος (ενημερωτικό φυλλάδιο, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και αίτηση συμμετοχής). Περισσότερες πληροφορίες για υποβολή αιτήσεων και διαχειριστικά θέματα στα τηλέφωνα 210-8203916, 210-8203914 και στο e-mail: [email protected] και [email protected].

Β) Προγράμματα «Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» (Distance learning)

Από μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του «Δια ζώσης», προσφέρονται ως Distance Learning και τα εξής προγράμματα:

1. Διασύνδεση Λογιστικής και Φορολογίας: https://elearning.aueb.gr/courses/elp-forologia-elearning-aueb.html (δίδακτρα 280 ευρώ)
2. Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων: https://elearning.aueb.gr/courses/elp-atomikes-elearning-aueb.html (δίδακτρα 600 ευρώ)
3. Πεδίο Εφαρμογής, Λογιστικά Αρχεία, Τιμολόγηση: https://elearning.aueb.gr/courses/elp-timologisi-elearning-aueb.html (δίδακτρα 280 ευρώ)
4. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων: https://elearning.aueb.gr/courses/forologia-nomikwn-proswpwn.html (δίδακτρα 1.500 ευρώ)

Στα αναφερόμενα δίδακτρα ισχύει η εκπτωτική πολιτική του Πανεπιστημίου.

Έναρξη προγραμμάτων Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Οκτώβριος 2018

Για την επόμενη χρονιά, προγραμματίζεται η εισαγωγή (distance learning) ενός νέου προγράμματος στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (Φεβρουάριος 2019).

Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται επίσης να επικοινωνήσουν απευθείας με τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, Κ. Καραμάνη, με επιστολή στο [email protected] ή στα τηλέφωνα 210 8203 367 και 697 427 8653.

Περισσότερες πληροφορίες για τα «Εξ αποστάσεως» παρέχονται στη Γραμματεία της Μονάδας E-Learning του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τηλέφωνο 210 8203 753 ή στο e-mail: [email protected].

visit website
Taxheaven , all rights reserved 2018 ©