Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
21 - 09 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να βλέπουν πως φτιάχνονται δυο πράγματα: οι νόμοι και τα λουκάνικα.
Όττο Φον Μπίσμαρκ (Γερμανός Καγκελάριος)
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Μη υποχρέωση για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης
• Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Δύο σημαντικές αποφάσεις από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συμβατικές ρήτρες
• Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση για διόρθωση αριθμού παροχής ρεύματος
• Επιτάχυνση διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ - Πιστοποιητικό και απαλλαγές ΕΝΦΙΑ. Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου νομοσχεδίου του Υπ. Οικ.
• Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα - Υπεγράφη η ΚΥΑ με τις πρόσθετες παρεμβάσεις
• Στα μέσα Οκτωβρίου η έναρξη λειτουργίας τριών ΠΕΚΑ. Αρχές του 2019 η σύσταση και λειτουργία και των επόμενων επτά
• Φορολογικός χειρισμός του κέρδους που προέκυψε κατά την πραγματοποιηθείσα την 5/12/2017 ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στα πλαίσια της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την υ.α. 1332/2017 - ΣΟΛ ΑΕ
Άλλες ειδήσεις
• ΣτΠ: Άνιση συνταξιοδοτική μεταχείριση μητέρων και πατέρων με τέκνα ανίκανα προς κάθε βιοποριστική εργασία
• ΦΠΑ: Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να χάνουν έσοδα ύψους σχεδόν 150 δισ. ευρώ, σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία
• «Το Assassin’s Creed πάει Ακρόπολη»
• Πέμπτη καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους
• «Η ΕΣΕΕ χαιρετίζει τη διακομματική συναίνεση στη ψήφιση της τροπολογίας για τον κατώτατο μισθό»
• Ε. Αχτσιόγλου: «Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η αύξηση των μισθών των εργαζομένων, αποτελούν κεντρική πολιτική στόχευση αυτής της κυβέρνησης»
• Νέο νομοσχέδιο Υπ. Οικ.: Η Ειδική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
• Οι τελευταίες τροποποιήσεις σε δύο καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Άρειος Πάγος 232/2018
Υπερεργασία - Υπερωρία - Αξίωση σε περίπτωση παράνομης υπερωριακής απασχόλησης - Υπερεργασία - Υπερωρία - Αξίωση σε περίπτωση παράνομης υπερωριακής απασχόλησης
Άρειος Πάγος 470/2018
Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης - Μορφές εκ περιτροπής εργασίας - Προϋποθέσεις - Πότε θεωρείται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η επιβολή της - Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης - Μορφές εκ περιτροπής εργασίας - Προϋποθέσεις - Πότε θεωρείται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η επιβολή της
Αριθμ. 93319/2018
Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄1272) - Τροποποίηση της 35976/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄1272)
Yπόθεση C-448/17
Προδικαστική παραπομπή - Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες - Άρθρο 4, παράγραφος 2, και άρθρο 5 - Υποχρέωση να διατυπώνονται οι ρήτρες με τρόπο σαφή και κατανοητό - Άρθρο 7 - Κίνηση ένδικης διαδικασίας από πρόσωπα ή οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες - Εθνική νομοθεσία η οποία εξαρτά τη δυνατότητα μιας ένωσης προστασίας καταναλωτών να παρέμβει στη δίκη από τη συγκατάθεση του καταναλωτή - Καταναλωτική πίστη - Οδηγία 87/102/ΕΟΚ - Άρθρο 4, παράγραφος 2 - Υποχρέωση αναγραφής του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου στη γραπτή σύμβαση - Σύμβαση η οποία περιέχει μόνο μια μαθηματική εξίσωση για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση αυτού του υπολογισμού - Προδικαστική παραπομπή - Συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες - Άρθρο 4, παράγραφος 2, και άρθρο 5 - Υποχρέωση να διατυπώνονται οι ρήτρες με τρόπο σαφή και κατανοητό - Άρθρο 7 - Κίνηση ένδικης διαδικασίας από πρόσωπα ή οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές ρήτρες - Εθνική νομοθεσία η οποία εξαρτά τη δυνατότητα μιας ένωσης προστασίας καταναλωτών να παρέμβει στη δίκη από τη συγκατάθεση του καταναλωτή - Καταναλωτική πίστη - Οδηγία 87/102/ΕΟΚ - Άρθρο 4, παράγραφος 2 - Υποχρέωση αναγραφής του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου στη γραπτή σύμβαση - Σύμβαση η οποία περιέχει μόνο μια μαθηματική εξίσωση για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου, χωρίς τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση αυτού του υπολογισμού
Αριθμ. 93321/2018
Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄4445) - Τροποποίηση της 137926/14.12.2017 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη (2η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων ’’Γενική Επιχειρηματικότητα’’ του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄4445)
Αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1115004 ΕΞ 2018
Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε.Α.Ε. στον Λιμένα Μυκόνου-Τούρλο. - Ίδρυση Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε.Α.Ε. στον Λιμένα Μυκόνου-Τούρλο.
Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018
Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος - Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου
I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών - I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/2258 και άλλες διατάξεις, III) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών
Υπόθεση C-51/17
Προστασία των καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Πεδίο εφαρμογής - Άρθρο 1, παράγραφος 2 - Νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Έννοια της φράσης “ρήτρα σύμβασης που δεν απετέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης” - Ρήτρα ενταχθείσα στη σύμβαση μετά τη σύναψή της, έπειτα από παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη - Άρθρο 4, παράγραφος 2 - Σαφής και κατανοητή διατύπωση ρήτρας - Άρθρο 6, παράγραφος 1 - Αυτεπάγγελτη εξέταση από τον εθνικό δικαστή του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας - Σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα η οποία συνάφθηκε μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή - Προστασία των καταναλωτών - Καταχρηστικές ρήτρες - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Πεδίο εφαρμογής - Άρθρο 1, παράγραφος 2 - Νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Έννοια της φράσης “ρήτρα σύμβασης που δεν απετέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης” - Ρήτρα ενταχθείσα στη σύμβαση μετά τη σύναψή της, έπειτα από παρέμβαση του εθνικού νομοθέτη - Άρθρο 4, παράγραφος 2 - Σαφής και κατανοητή διατύπωση ρήτρας - Άρθρο 6, παράγραφος 1 - Αυτεπάγγελτη εξέταση από τον εθνικό δικαστή του καταχρηστικού χαρακτήρα ρήτρας - Σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα η οποία συνάφθηκε μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή
Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. απόφ. 1559/2018
Έναρξη της άσκησης του συνόλου των προβλεπόμενων νέων αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’/30) - Έναρξη της άσκησης του συνόλου των προβλεπόμενων νέων αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ Α’/30)
Αριθμ. πρωτ.: 50218/2018
Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α. - Γνωστοποίηση της με αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α.
Ισοτιμίες ΦΠΑ
   
9oς 2018
ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤ.-Β.ΙΡΛ.
ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
1,1616
0,8993
7,4588
10,5075
25,7250
322,9400
4,2821
1,9558
4,6485
7,4295
Περισσότερα
Σεμινάρια
22
September
 
ALTIUM TRAINING: ACCA | Advanced Audit and Assurance (AAA)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
24
September
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
24
September
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Κλεισιματος Ισολογισμου - Φορολογικο Σεμιναριο - Φορολογικος Σχεδιασμος - Α5
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
24
September
 
Λογιστική για νέα στελέχη λογιστηρίου
Εισηγητές : Γκίνογλου Εμμανουήλ
25
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Απογευματινό Τμήμα-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
25
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
25
September
 
HRM Best Practices με τον Δ. Μπουραντά - Αθήνα
Εισηγητές : Μπουραντάς Δημήτρης
25
September
 
AQS - DPO Certification - Πρόγραμμα Πιστοποίησης Data Protection Officer - Αθήνα
Εισηγητές : Κυριαζόγλου Ιωάννης
25
September
 
Abpm - Procurement Audit - Αθήνα
Εισηγητές : Μιχαλολιάκος Ι. Νικόλαος
26
September
 
PwC Training Services: Ελληνική Φορολογία - 21η Διοργάνωση Περιόδου 2018 -2019
Εισηγητές : Πανολαρίδης Αριστείδης
26
September
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
26
September
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
26
September
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
26
September
 
Ευεπιχειρείν: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-Booking κλπ) και πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
26
September
 
ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Μισθώσεις Ακινήτων (τύπου Airbnb-Booking κλπ) και πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Φορολογική αντιμετώπιση και Σημεία προσοχής
Εισηγητές : Καλαμαράς Νικόλαος
img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018» - Σελ. 880 - Γιώργος Παπαδημητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος

Περισσότερα...

img

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 22η (2018) ενημερωμένη μέχρι και το ν. 4548/2018, σελ.: 578

Περισσότερα...

img

Οι μεταβιβάσεις κινητής & ακίνητης περιουσίας με χαριστική αιτία. Πρακτικός Οδηγός - Ο. Σεϊμένης-Α. Γεράγγελου (Κυκλοφορεί προσεχώς)

Περισσότερα...

 
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©