Πολιτική όρων χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου (GDPR - 2018)

Πατήστε εδώ για να διαγραφείτε από την λίστα newsletter του κόμβου

VIEW ONLINE arrow1
7 - 09 - 2018
icon-facebook icon-twitter icon-googleplus icon-rss icon-youtube
Φορoλογική ανασκόπηση
Όλες οι σημαντικές ειδήσεις, αποφάσεις, εγκύκλιοι, νόμοι, και αποφάσεις δικαστηρίων ανά μήνα και ανά έτος σε μία σελίδα για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα αυτό που θέλετε.
περισσότερα εδώ
Είπαν:
Τα τρία Τ της επιτυχίας: Ταλέντο, Τόλμη, Τύχη.
Οδυσσέας Ελύτης
Σημαντικά - Νέα Ειδήσεις
• Εξωδικαστικός μηχανισμός - ΚΕΑΟ: Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 61 ν. 4559/2018
• Δ.Ε.Δ.: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή σε φορολογούμενο με ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα
• Στις 5 χώρες με την μεγαλύτερη αύξηση εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ από την ακίνητη περιουσία η Ελλάδα
Άλλες ειδήσεις
• Υπογραφή της επέκτασης δύο τοπικών κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων στην Κρήτη
• Στο ΣτΕ προσφεύγουν οι μηχανικοί για ακύρωση της διαβίβασης στο ΚΕΑΟ των οφειλών τους
• ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Εκδήλωση στο πλαίσιο των δράσεων των συνδικάτων στη ΔΕΘ - Παρουσίαση ευρημάτων μελέτης
• ΕΦΕΕΑ: Πρόσκληση σε ετήσια τακτική εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση
• ΕΦΚΑ: Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις των πληγέντων Ασφαλισμένων Μισθωτών - Μη Μισθωτών από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
• Κ. Κόλλιας: «Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις και να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός»
• Συνάντηση Αντιπροσωπείας ΓΣΕΒΕΕ με πολιτικούς αρχηγούς - Υπόμνημα με τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ
• Συντονισμένη επιχείρηση από την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία στα νησιά του Ιονίου
• Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου εργασίας όταν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που οι δύο αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν αποσπαστεί από τον ίδιο εργοδότη Εντούτοις, ένα πιστοποιητικό A1 που βεβαιώνει την υπαγωγή του εργαζομένου στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του κράτους μέλους προελεύσεως δεσμεύει, για όσο χρόνο δεν ανακαλείται ή δεν κηρύσσεται άκυρο από το κράτος αυτό, τόσο τους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως όσο και τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η εργασία, πλην περιπτώσεως απάτης ή καταχρήσεως
• Δασεργάτες: Καθορισμός προϋποθέσεων απόκτησης ιδιότητας και ταυτότητας - Έκδοση υπουργικών αποφάσεων
• Μειώθηκαν τα «κόκκινα» δάνεια στα 88,6 δισεκ. ευρώ
• ΟΟΣΑ: «Μεταξύ 2015-2016 η Ελλάδα εμφάνισε τη μεγαλύτερη αύξηση στα έσοδα και τη μεγαλύτερη μείωση στις δαπάνες»
Σημαντικές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1445/2018
Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού - Επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ (Μέτοχος - εταίρος, επαγγελματίας με έναρξη και εκμετάλευση φωτοβολταϊκών) - Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού - Επαναφορά της ιδιότητάς του ως φορολογικός κάτοικος ΗΠΑ (Μέτοχος - εταίρος, επαγγελματίας με έναρξη και εκμετάλευση φωτοβολταϊκών)
Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 40/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»

 

Λοιπές αποφάσεις - εγκύκλιοι - άρθρα
Yπόθεση C-17/17
Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη – Οδηγία 2008/94/ΕΚ – Άρθρο 8 – Συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα – Προστασία των δικαιωμάτων σε παροχές γήρατος – Εγγυημένο επίπεδο ελάχιστης προστασίας - Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη – Οδηγία 2008/94/ΕΚ – Άρθρο 8 – Συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα – Προστασία των δικαιωμάτων σε παροχές γήρατος – Εγγυημένο επίπεδο ελάχιστης προστασίας
Yπόθεση C-527/16
Εργαζόμενοι αποσπασμένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο εργοδότης ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του – Χορήγηση πιστοποιητικών Α 1 από το κράτος μέλος προελεύσεως μετά την αναγνώριση από το κράτος μέλος υποδοχής της υπαγωγής των εργαζομένων στο δικό του σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως – Γνώμη της διοικητικής επιτροπής – Έκδοση των πιστοποιητικών A 1 μολονότι δεν συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις – Διαπίστωση – Δεσμευτικός χαρακτήρας και αναδρομική ισχύς των πιστοποιητικών αυτών – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Άρθρο 12, παράγραφος 1 – Έννοια του προσώπου που “έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου προσώπου” - Εργαζόμενοι αποσπασμένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ο εργοδότης ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του – Χορήγηση πιστοποιητικών Α 1 από το κράτος μέλος προελεύσεως μετά την αναγνώριση από το κράτος μέλος υποδοχής της υπαγωγής των εργαζομένων στο δικό του σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως – Γνώμη της διοικητικής επιτροπής – Έκδοση των πιστοποιητικών A 1 μολονότι δεν συνέτρεχαν οι σχετικές προϋποθέσεις – Διαπίστωση – Δεσμευτικός χαρακτήρας και αναδρομική ισχύς των πιστοποιητικών αυτών – Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Άρθρο 12, παράγραφος 1 – Έννοια του προσώπου που “έχει αποσταλεί σε αντικατάσταση άλλου προσώπου”
Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1131315 ΕΞ 2018
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη - Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την Αξιολόγηση και Επανεξέταση των υφιστάμενων Δομών και Διαδικασιών Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Σεμινάρια
10
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – BASIC - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)-Απογευματινό Τμήμα-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
10
September
 
ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
10
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL - ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ` ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ - ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
10
September
 
ALTIUM TRAINING: ACA by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
10
September
 
ALTIUM TRAINING: Certified Internal Auditor (CIA)
Εισηγητές : Εισηγητές C.I.A.
10
September
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής - Διπλογραφική Μέθοδος - ΕΛΠ - A1
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
September
 
Power-Tax-Training: Ολοκληρωμενο Προγραμμα Λογιστικης Διαχειρισης (Gold Packet) - Α7
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
10
September
 
Power-Tax-Training: Λογιστικη για νεους λογιστες - Α6
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Γ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΥ (ΟΕ – ΕΕ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) -Τμήμα Απογευματινό-
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Περιοδική ΦΠΑ - Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων – Intrastat – Ειδικές Περιπτώσεις – Ανάλυση Άρθρου 14 Ν 2859/2000)
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (100Δ) Πλήρες Σεμινάριο Πρακτικών Εφαρμογών -Τμήμα Απογευματινό -
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α -ADVANCE-ΕΛΠ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Εισηγητές : Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Στελέχη του ΚΕ.Λ.Ε.
11
September
 
ALTIUM TRAINING: ACCA | Financial Reporting (FR)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
11
September
 
ALTIUM TRAINING: Diploma in Accounting & Finance (Financial Reporting)
Εισηγητές : Εισηγητές FCCA AIA ACA ACCA CFA
11
September
 
Power-Tax-Training: Σεμιναριο Εργατικων και Μισθοδοσιας Η/Υ & Χειρογραφα - Γινε εσύ ο Ειδικός - Α2
Εισηγητές : Διάφοροι εισηγητές Power-Tax Training
img

«Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018» - Σελ. 880 - Γιώργος Παπαδημητρίου και Κώστας Νιφορόπουλος

Περισσότερα...

img

Ελληνική Λογιστικά Πρότυπα - Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 4308/2014 - Σελ.: 448 - Έκδοση 3η 2018

Περισσότερα...

img

Κώδικας Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του Χρήστου Ν. Τότση - Έκδοση 22η (2018) ενημερωμένη μέρχι και το ν. 4548/2018, σελ.: 578 (Κυκλοφορεί από 14/09/18)

Περισσότερα...

 
mobile

 

Taxheaven mobile app
Δουλέψτε απρόσκοπτα και αφήστε σε εμάς την άμεση ενημέρωσή σας.
Δείτε εδώ
visit website
Taxheaven , all rights reserved 2014 ©